Americká hypotéka – porovnanie

Americká hypotéka je bankový úver zabezpečený založenou nehnuteľnosťou. Na rozdiel od klasickej hypotéky (na bývanie) je americká hypotéka bezúčelová. To znamená, že peniaze z hypotéky môže človek minúť doslova na čokoľvek, bez dokladovania účelu. Aké sú výhody a nevýhody americkej hypotéky?

Vďaka ručeniu nehnuteľnosťou môže klient americkú hypotéku získať za výhodnejších podmienok ako bežný bezúčelový spotrebný úver. Spájajú sa s ním rôzne podmienky a, samozrejme, mnoho výhod aj nevýhod.

Výhody americkej hypotéky

Pri americkej hypotéke (vďaka ručeniu nehnuteľnosťou) banka poskytne nižšiu úrokovú sadzbu ako pri iných typoch spotrebných úverov.

Americká hypotéka býva poskytovaná na dlhšiu dobu splatnosti ako bežné spotrebné úvery. To klientovi umožní znížiť si splátky rozložením splácania hypotéky v dlhšom časovom období, alebo získať vyššiu sumu úveru (napr. až do výšky 90 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti) ako pri bežných úveroch.

Ručiť môže odoba (v niektorých bankách) aj nehnuteľnosťou, ktorú vlastnia jej rodičia, súrodenci, priatelia a pod. Kombinácia vyššej sumy a bezúčelovosti úveru predurčuje americkú hypotéku ako nástroj na financovanie mimoriadne vysokých alebo nečakaných rodinných výdavkov, ktoré nemusia súvisieť s bývaním. Je dobrým riešením prefinancovania iných, menej výhodných úverov.

Nevýhody americkej hypotéky

Základná výhoda americkej hypotéky (ručenie nehnuteľnosťou) je zároveň aj nevýhodou. Ak veriteľ nedokáže svoj úver splácať, môže pri naplnení zmluvne stanovených podmienok o svoju založenú nehnuteľnosť prísť.

Vzhľadom na ručenie nehnuteľnosťou je pri vybavovaní americkej hypotéky vyššia byrokratická záťaž aj poplatky ako pri bankovom úvere bez ručenia nehnuteľnosťou (znalecký posudok, kataster…).

Na rozdiel od klasickej hypotéky (na bývanie), pri americkej hypotéke, samozrejme, nemôže človk počítať so štátnym príspevkom (ako napr. pri Hypotéke pre mladých)

Podmienky pre získanie americkej hypotéky

Americkú hypotéku môže v podstate získať každá fyzická osoba s pravidelným príjmom vo veku nad 18 rokov, ktorej vek v dobe splatnosti úveru nebude presahovať 65 rokov.

Musí však mať k dispozícii skolaudovanú nehnuteľnosť na zabezpečenie úveru a splniť ďalšie podmienky banky. Najmä pokiaľ ide o výšku príjmov a schopnosť splácania hypotéky.

Väčšina bánk požaduje, aby bol žiadateľ občanom Slovenskej republiky s trvalým (alebo prechodným) pobytom na území SR. Niektoré banky umožňujú čerpanie americkej hypotéky alebo bezúčelového hypoúveru aj cudzincom s pobytom na území SR.

Americká hypotéka od Tatra banky

Tatra banka, a. s., ponúka Americkú hypotéku s úrokovou sadzbou od 3,55 % (pri dvojročnej fixácii). Tatra banka umožňuje predkladať až 5 rokov staré znalecké posudky zakladanej nehnuteľnosti (s fotodokumentáciou terajšieho stavu nehnuteľnosti). Ponúka aj hypotekárny úver bez dokladovania príjmu.

Ušetriť na úrokoch môže klient mimoriadnymi splátkami až do výšky zostatku hypotekárneho úveru – po skončení obdobia fixácie úrokovej sadzby bez poplatku.

Americkú hypotéku od Tatra banky možno rýchlejšie (a lacnejšie) splatiť aj navýšením mesačných splátok podľa osobitných možností až do výšky trojnásobku mesačnej splátky. To umožňuje použiť ju ako šikovný nástroj na prefinancovanie iného nevýhodného úveru.

Na urýchlenie vybavenia úveru zabezpečuje Tatra banka vlastnými hypotekárnymi odborníkmi posúdenie hodnoty bytu do 24 hodín. K dispozícii je možnosť čerpania hypotekárneho úveru už pri návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.

O Americkú hypotéku z Tatra banky môže požiadať žiadateľ vo veku nad 18 rokov s čistým príjmom nad 400 eur, disponujúci na zabezpečenie úveru nehnuteľnosťou určenou na bývanie.

Tatra banka poskytuje Americkú hypotéku už od sumy 10 000 eur až do 80 % hodnoty nehnuteľnosti a s fixáciou na 1, 2, 3, 5 alebo 10 rokov. V spolupráci s poisťovňou UNIQA ponúka Tatra banka poistenie schopnosti splácať úver proti rizikám smrti, invalidity a straty zamestnania.

OTP americká hypotéka

Americká hypotéka od OTP Banky je dostupná pre občanov s pravidelným príjmom a trvalým pobytom na území SR (vo veku 18 až 65 rokov). Doba splatnosti úveru sa pohybuje v rozpätí od 1 mesiaca do 20 rokov. Voliteľne je k dispozícii fixácia úrokovej sadzby na obdobie 1, 3, 5 alebo 10 rokov. 

Hypotekárny úver začína už od sumy 400 eur a je ohraničený 80 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Aj OTP Banka umožňuje čerpať hypotéku ihneď po podaní návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností. Úroková sadzba závisí okrem iných parametrov aj od dĺžky obdobia fixácie.

Pri fixácii na 1 rok sa dá orientačne počítať s úrokovou sadzbou už od 5,29 %, pri desaťročnej fixácii od 6,39 %. Podľa aktuálneho cenníka (platného od 1. 2. 2014) si OTP Banka účtuje za predčasné splátky úveru, alebo za predčasné splatenie celého hypotekárneho úveru poplatok vo výške 5 % z predčasne splatenej istiny (najmenej však 166 eur).

Hypotéka od VÚB

Bezúčelovú hypotéku poskytuje VÚB s možnosťou fixácie úrokovej sadzby na obdobie 1, 3 alebo 5 rokov. Mimoriadne splátky hypotéky alebo predčasné splatenie celého hypotekárneho úveru sú spoplatnené podľa ďalších okolností poplatkom vo výške 0,5 % alebo 1 % z výšky mimoriadnej splátky alebo predčasne splatenej sumy úveru. 

Úroková sadzba sa pohybuje okrem iných faktorov v závislosti od dĺžky fixačného obdobia od 5,39 % do 4,59 %.

Klienti VÚB však môžu pri splnení podmienok banky získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu. Poplatok za poskytnutie bezúčelovej flexihypotéky je vo výške 0,80 % z poskytnutej sumy úveru, minimálne vo výške 200 eur a maximálne vo výške 1 000 eur.

Bezúčelová hypotéka je teda zaujímavou alternatívou klasického spotrebného úveru. Na účely prefinancovania nevýhodných úverov z iných bánk je vo VÚB k dispozícii špecializovaná flexihypotéka na refinancovanie.

Ku všetkým typom hypoték ponúka VÚB poistenie schopnosti splácania v troch variantoch: základný, komplexný a neživotný súbor poistenia.

Bezúčelová hypotéka od mBank

V mBank (mBank S. A., pobočka zahraničnej banky) sa americká hypotéka skrýva pod označením Bezúčelová hypotéka (mHYPOTÉKA). V duchu svojich nízkonákladových služieb ju mBank poskytuje bez poplatku za vybavenie a posúdenie žiadosti, bez poplatku za vybavenie hypotéky a vedenie účtu, a bez poplatku za vedenie účtu.

Bezúčelová hypotéka od mBank ponúka fixáciu úrokovej sadzby na 1 až 5 rokov. Po skončení fixácie môže klient požiadať o ďalšie fixné obdobie, alebo prejsť na tzv. variabilnú úrokovú sadzbu.

Poteší možnosť mimoriadnych splátok hypotéky bez poplatku. Súčasťou služieb mBank je aj životné poistenie – pri jeho uzatvorení získa klient zľavu 0,25 % z úrokovej sadzby hypotéky. Doba splatnosti hypotéky je v rozsahu od 121 mesiacov do 20 rokov. 

Bezúčelovú hypotéku poskytuje mBank do 65 % hodnoty založenej nehnuteľnosti s minimálnou výškou úveru 7 000 eur a s maximálnou výškou úveru 75 000 eur.

Počas trvania hypotéky môže klient v prípade potreby dvakrát požiadať o odklad splátok až na obdobie 9 mesiacov. Počas tohto obdobia dôjde k odkladu splátok istiny (ktoré sa po skončení obdobia rovnomerne pripočítajú k ďalším splátkam) a klient spláca len úroky.

Hypoúver od UniCredit bank

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., je pobočka zahraničnej banky. Hypotekárny úver typu americkej hypotéky ponúka pod názvom Hypoúver. Je to bezúčelový úver zabezpečený založenou nehnuteľnosťou dostupný slovenským občanom, ale aj cudzincom s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR.

Medzi základné požiadavky vybavenia úveru patrí vek nad 18 rokov a pravidelný mesačný príjem vo výške nad 280 eur (netto). Free hypoúver je poskytovaný až do výšky 70 % z hodnoty založenej tuzemskej nehnuteľnosti so splatnosťou 1 až 20 rokov. 

Žiadateľ o hypotekárny úver môže ručiť aj nehnuteľnosťou, ktorú vlastní iná osoba. Podmienkou je, že musí ísť o byt alebo rodinný dom – teda o celoročne obývateľnú nehnuteľnosť.

Hypoúver možno čerpať aj jednorazovo, už pri podaní návrhu na vklad záložného práva k nehnuteľnosti na katastrálnom úrade.

Na záver

Americká hypotéka (resp. jej zodpovedajúci bezúčelový hypoúver) predstavuje jednu z najvýhodnejších možností získania bezúčelovej pôžičky. Môže byť užitočná pre získanie podnikateľského kapitálu, pri nákupe automobilu či luxusnej dovolenky, ale aj na financovanie neočakávaných rodinných výdavkov.

 Aj keď sú poskytovateľmi amerických hypoték seriózne banky, pri každej pôžičke, za ktorú ručí klient svojím bývaním. Treba byť mimoriadne opatrný a nepreceňovať svoje finančné možnosti.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang