Finančná gramotnosť je v dnešnej dobe veľmi dôležitá

financna-gramotnost

Dnešným článkom sa opäť snažíme zvýšiť všeobecné povedomie o úverovej ale aj celkovej finančnej gramotnosti našich čitateľov. Počet sťažností na podvodných poskytovateľov pôžičiek nie je ani v dnešnej dobe zanedbateľný. Prečo je finančná gramotnosť dôležitá?

Často je chyba žiadateľa o pôžičku, ktorý sa čítaním a podrobným študovaním úverovej zmluvy nezdržiava a s vidinou rýchlej pôžičky bez rozmyslu podpisuje predložené dokumenty.

Vyvstáva preto otázka, či je možné túto ľahostajnosť a risk na vlastnú päsť prikladať „šikovnému“ poskytovateľovi, ktorý potrebné údaje dokáže „zakamuflovať“, prípadne ich klientovi podať nezrozumiteľnou formuláciou viet.

Nech je zmluva akokoľvek zložitá na pochopenie, nikdy by sme ju nemali podpisovať. K dohode je nutné pristúpiť až po dôkladnom zvážení jej dopadov na ďalšie obdobie. Je totiž jasné, že žiadny úver nie je nikdy taký výhodný, ako sa môže zdať v reklame alebo z rečí obchodného zástupcu.

Slováci majú nízku úroveň finančnej gramotnosti

Európski analytici označujú Slovákov za finančne negramotných. Zároveň sme omnoho rizikovejší národ, než naši susedia. Aj to je dôvod, prečo sú slovenské úvery také nevýhodné – poskytovatelia počítajú s tým, že si jednoducho nevieme spočítať 2 a 2.

Európsky prieskum finančnej gramotnosti preukázal, že až 80 % opýtaných Slovákov si myslí, že sa vo financiách vyzná. Testy znalosti základných pojmov a princípov dokázali opak. Reálne im rozumie iba 9 % opýtaných, čo radí Slovákov na 8 miesto z 10.

TIP! Veľmi pekný slovník bankových pojmov má na svojej stránke zverejnený Poštová banka. Spravte si prehľad!

RPMN ako základ

RPMN označuje Ročnú Percentuálnu Mieru Nákladov. Jedná sa o istinu úveru, celkový úrok a všetky ďalšie poplatky. Tie sa síce líšia od poskytovateľa, avšak každý z nich nejaké poplatky na pôžičku nastaví.

Stretnete sa tak s poplatkom za posúdenie žiadosti, odsúhlasenie, správu úverového účtu, inú administratívu a s ďalšími desiatkami iných položiek. Banky tieto poplatky uvádzajú v cenníkoch, no často je náročné sa k nim dostať, čo je logické. Nejeden záujemca by po nahliadnutí do cenníku od myšlienky požičať si upustil.

Prieskum spoločnosti KRUK zistil, že presný význam skratky RPMN nepozná až 85,4 % respondentov. 14,3 % z nich sa mylne domnievalo, že označuje iba úrok. 0,3 % si myslelo, že ide o poplatok za uzatvorenie zmluvy.

RPMN je povinné

Zákon ukladá poskytovateľom informovať o výške RPMN ešte pred požiadaním o ňu. Zákazník musí poznať aspoň približnú výšku, pretože úplne presné percento nie je možné stanoviť bez posúdenia konkrétneho žiadateľa.

Posúdenie žiadateľa spočíva čiastočne v overení jeho bonity – majetkových pomerov a schopnosti splácať. RPMN zároveň zahŕňa aj rôzne poistenia a doplnkové služby, ktoré pred uzatvorením zmluvy nie sú známe.

Skúsenosti však svedčia o tom, že RPMN nie je u niektorých poskytovateľov nikde spomenuté ani približne, čo je chyba.

Vedeli ste, že priemerná výška RPMN je v ostatných európskych krajinách okolo 7 %? Žiaľbohu na Slovensku je RPMN v priemere 16 %. Choré? Áno! Ale prečo by si poskytovateľ neúčtoval toľko, ak je mu Slovač ochotná bez problémov nevýhodnú zmluvu podpísať?

TIP PRE OPATROVATEĽKY V RAKÚSKU! Takmer denne nám mailom prichádzajú žiadosti od žien, pracujúcich ako opatrovateľky v Rakúsku. Týmto ženám a ďalším poberateľom zahraničných príjmov nepožičia nikto. Slovenské banky a nebankovky akceptujú príjmy výhradne zo Slovenska.

Keďže príjem vzniká v zahraničí, požiadajte o pôžičku priamo tam. Mali by vám vyjsť v ústrety, navyše s výhodnejšou pôžičkou. Na Slovensku, bohužiaľ, nepochodíte.

Kto pomôže, ak sa vo finančných pojmoch nevyznám?

Je jasné, že pri pôžičke 50 € na 2 týždne prakticky o nič nejde (ak máte istotu v splatení). Pokiaľ ale žiadate o niekoľkoročný úver, či dokonca hypotéku, je najvhodnejšia chvíľa pre oslovenie nezávislého finančného špecialistu.

Ak by ste sa zverili do rúk pracovníka niektorého z poskytovateľov, dočkali by ste sa iba vnucovania produktov, ktoré sám zastupuje. Jeho odporúčania by neboli relevantné a vy by ste nezistili, či neexistuje aj výhodnejšia možnosť.

Hľadajte preto špecialistov, ktorí pracujú sami a nie sú vo vzťahu so žiadnym poskytovateľom. Nepracujú zadarmo, avšak posúdia vaše reálne možnosti a poskytnú naozaj cenné rady.

ŠTATISTIKA: Na otázku „S kým sa radíte o záležitostiach financií?“ Slováci odpovedali:

 • 28 % sa spolieha samo na seba
 • 56 % osloví rodinu a známych
 • 7 % osloví finančného špecialistu

Čísla ohľadom prehľadu v ponukách finančných inštitúcií sú nasledovné:

 • 35 % z opýtaných sa vo finančných produktoch orientuje
 • Iba 9 % z nich si dokáže vybrať ten najvhodnejší
 • 45 % sa vyzná v ponuke iba okrajovo
 • 19 % ľudí priznalo, že sa vo finančných produktoch nevyznajú vôbec

Dôverčivosť a nevedomosť sú to, čo Slovákov núti stať sa nevedome obeťou podvodu. Rozhodnutie podpísať však vždy padá na hlavu žiadateľa!

Banky a nebankovky nemajú uloženú povinnosť klienta oboznamovať s výrazmi a ich významom. Spoliehajú sa na to, že zákazník ich už pozná a úlohu informovať ho prikladajú skôr štátu alebo ministerstvu školstva.

Nie je nič výnimočné, ak pracovníci pobočiek odmietajú dovysvetľovať pojmy, pretože nemajú povinnosť. V kvalitnej banke, ktorá si váži zákazníka, by však mala byť jasne vysvetlená každá otázka.

TIP: Na Slovensku vznikla veľmi pozitívna iniciatíva. Vraví si Deň finančnej gramotnosti (8.9.) a za úlohu si stanovila zvyšovať Slovákom vedomosti o financiách. Na jej stránkach možno nájsť množstvo zaujímavého obsahu i aktuality zo sveta úverov.

Čo hrozí, ak vezmem úver, ktorému nerozumiem?

Prakticky denne sa niekto dostáva do problémov so splácaním, bankrotuje, dostáva sa do registrov a neraz prichádza o majetok. Pri podpise zmluvy ho ubezpečovali, že úver je pre neho vhodný a splácať ho dokáže bez problémov.

V živote však nastávajú nečakané situácie, ktoré môžu dlžníka odrezať od príjmov (choroba, úraz, strata zamestnania a pod.). V krátkom čase dochádza k neplneniu záväzkov a problém je na svete.

 • Nesplácate hypotéku? Prídete o byt.
 • Ručíte nehnuteľnosťou a nesplácate? O nehnuteľnosť prídete.
 • Máte auto na leasing? Ak nesplácate, máte po aute.
 • Dlhujete niekomu? Exekútor siahne na úspory.

Vždy je nutné splácať pravidelne. Na toto musí byť pripravený každý, kto si požičiava peniaze. Ideálna je aspoň 3-mesačná rezerva, ktorá dokáže pokryť výpadok príjmu. Zodpovedným krokom je aj poistenie schopnosti splácať, avšak opäť sa jedná o ďalšie eurá navyše.

Záver

Dúfame, že vás článok obohatil aspoň niečím. Pokiaľ už ste všetko vedeli, pozrite si aj stránky, na ktoré v texte odkazujem. Nájdete na nich veľmi cenné rady, informácie a aktuálne zmeny. Buďte v obraze a nedovoľte neserióznym poskytovateľom, aby ťažili vo váš neprospech kvôli niečomu, čo neviete!

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang