Hypotéka pre podnikateľov – podmienky, skúsenosti

Ak niekto podniká, alebo začal podnikať, pomocnú ruku mu môže podať banka alebo nebanková spoločnosť. Ak človek doposiaľ nemal skúsenosť so žiadnym poskytovateľom hypotéky, v nasledujúcich riadkoch sa dovzvie aké typy hypoték rozlišujeme.

V prvom rade je nutné rozdeliť živnostníkov na 3 skupiny. Každá z týchto skupín totiž bude musieť spĺňať iné podmienky pre odsúhlasenie hypotéky.

Zabehnutí podnikatelia

Pokiaľ sa podnikaniu, resp. prevádzkovaniu živnosti venuje osoba viac rokov, bude pre ňu získanie hypotéky najjednoduchšie. To však, samozrejme, záleží na tom, či vykazuje dostatočný zisk (obrat).

Pre poskytovateľa sa s plusovými hodnotami na jej účte bude javiť ako najmenej rizikový, a teda najbezpečnejší žiadateľ o hypotéku. V závislosti od výšky jej príjmov bude vyčíslená maximálna výška hypotéky.

Začínajúci podnikatelia

Rátať treba s tým, že nakoľko človek s podnikaním iba začína, nemá za sebou dostatočnú históriu príjmov, čím sa pre poskytovateľa nemusí javiť dostatočne bezpečne. Z podnikania zatiaľ príjmy nemá a príjmy z predošlého zamestnania už nie sú pre poskytovateľa podstatné. Stabilný príjem teda doložiť podnikateľ nedokáže.

Ak začína, mal by sa snažiť aktívne zaujímať aj o iné zdroje financií, ktoré mu môžu pomôcť. Na samotné hypotéky by sa priveľmi nemal spoliehať. Nemusia mu byť odsúhlasené, avšak žiadať o nich podať môže. Začiatok podnikania si skutočne vyžaduje istú dávku odvahy, pracovitosti a hlavne „pevné nervy“.

Podnikatelia (živnostníci) „z donútenia“

V súčasnosti nie je ničím výnimočným, ak človeka k prechodu zo zamestnaneckého pomeru do zmluvnej práce na živnosť núti priamo zamestnávateľ.

Zamestnávatelia najmä v čase krízy a snahy o znižovanie nákladov často dajú zamestnancom na výber: Buď prejde zamestnanec na živnosť s tým, že jeho náplň práce ostane rovnaká alebo sa s ním rozlúčia a jeho miesto zastane niekto iný.

V takomto prípade všetky povinnosti s daňovým priznaním, platením odvodov, nahlasovacími povinnosťami a ďalšími nevyhnutnosťami zabezpečuje zamestnanec. Zamestnávateľ šetrí svoju energiu a vo väčšine prípadov aj náklady.

Výhodou pre „donútených“ podnikateľov je, že sa pri žiadosti o hypotéku môžu preukázať aj predošlým príjmom u zamestnávateľa. Ten síce nemusí zabezpečiť tak vysokú čiastku, akú by si predstavoval, má však väčšie šance dostať sa aspoň k nejakej. Bez dokladovania príjmu alebo ručenia nehnuteľnosťou totiž hypotéka (aspoň u banky) odsúhlasená nebude.

Najľahšie to majú zamestnanci

Z uvedených všeobecných informácií vyplýva, že najjednoduchšie sa k hypotéke dostane bežný rádový zamestnanec s trvalým pracovným pomerom a dlhšou, než trojmesačnou históriou príjmu.

Živnostníci si síce vybrali ťažšiu cestu, avšak s cieľom mať sa v budúcnosti lepšie, než „pod niekým“.

Základné typy hypoték a ich poskytovateľov

Podľa svojich požiadaviek na hypotéku a podmienok pre jej získanie sa poskytovatelia hypoték dajú rozdeliť na niekoľko skupín. Upozorňujeme, že uvedené informácie sú platné iba všeobecne a nie je teda vylúčené, že konkrétna ponuka bánk sa môže mierne líšiť. Treba sa informovať u svojej banky alebo iného nebankového poskytovateľa.

Bankoví poskytovatelia hypoték – banky

Banky sú v súčasnosti najrozšírenejším poskytovateľom hypoték. Bankové hypotéky sa delia na hypotéky:

  • S ručiteľom – V tomto prípade ide zvyčajne o účelovú hypotéku, ktorá je určená na kúpu, rekonštrukciu alebo dostavbu/prístavbu/nadstavbu už hotovej nehnuteľnosti. Nanešťastie sa výška poskytnutého úveru pohybuje niekde medzi 50 – 80 percent z hodnoty predmetnej nehnuteľnosti. Ojedinele dostane človek peniaze vo výške až 100 percent z nehnuteľnosti, v ponuke má však túto výhodu iba niekoľko bánk, a zvyčajne sú s ňou spojené iné poplatky navyše.

Výhodou ostáva nízky úrok, nakoľko banka môže v prípade neschopnosti hypotéku splácať na danú nehnuteľnosť siahnuť. Vzniká tým pre ňu nízke riziko nesplatenia a to sa odzrkadľuje práve na nižšom úroku.

  • Bez ručiteľa – Hypotéka bez ručiteľa bude logicky zaťažená vyšším úrokom. Pri žiadosti o ňu sa bude musieť klient preukázať potrebnými dokladmi, ako daňové priznanie, potvrdenie z daňového priznania, výpis z podnikateľského účtu a podobne.

Banka bude taktiež žiadať, aby si klient zriadi bankový účet práve u nej. Chce mať totiž prehľad o všetkých jeho príjmoch a výdajoch, na základe ktorých si ho zaradí do tzv. rizikovej skupinyTu platí, že čím je vyššie riziko, tým vyšší je aj úrok.

Zvykom je dokladovanie histórie z príjmov podnikateľa za uplynulé 3 roky jeho činnosti. Noví podnikatelia by mali byť schopní doložiť aspoň ročnú históriu.

Bežné pôžičky a zvýhodnené hypotéky

Keďže nie každý začínajúci živnostník dokáže doložiť aspoň nejakú históriu príjmov, odporúčame zaujímať sa aj o bežné pôžičky.

  • Zvýhodnená hypotéka pre mladých – Toto označenie môže vzbudiť dojem hypotéky pre mladú rodinu, avšak opak je pravdou. Hypotéka skutočne môže byť odsúhlasená aj podnikateľovi. Kritériom pre jej získanie je vek žiadateľa, ktorý najneskôr v deň žiadosti nepresiahne vek 35 rokov.

O zvýhodnenie hypotéky sa postará štát, ktorý počas prvých piatich rokov viazanosti hradí cca. tri percentá z výšky úroku (k 01.09.2014). Po piatich rokoch nárok na toto zvýhodnenie zaniká a výška úroku sa vracia na pôvodne nastavenú výšku.

Ako uľahčenie veľakrát ťažkej životnej situácie či už mladej rodine alebo začínajúcemu podnikateľovi môže táto výhoda pomôcť. O pridelenie príspevku sa stará Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade záujmu možno navštíviť najbližšiu pobočku.

Americká hypotéka

Pomenovanie americká hypotéka je mierne zavádzajúce, nakoľko sa nejedná o hypotéku v pravom zmysle slova.

Ide totiž o pôžičku, pri ktorej si je vďaka ručeniu nehnuteľnosťou možné požičať vyššie sumy. Úrok je síce o niečo vyšší, než pri bežnej hypotéke s ručením nehnuteľnosťou, avšak poskytovateľovi opäť vzniká nízke riziko nesplatenia, a teda aj úrok ostáva na priaznivých hodnotách.

Pokiaľ by si totiž klient vzal bežnú alebo nebankovú pôžičku vo väčšej sume, pravdepodobne by sa nedoplatil na úrokoch, pretože bez ručiteľa zvykne byť úrok pomerne vysoký.

Nebankoví poskytovatelia

Nebankové spoločnosti sa ponukou stále viac približujú bankám. Často sa však snažia banky predbehnúť ponukou a zvyknú klientov lákať na zdanlivo veľmi výhodné alebo inak „lepšie“ ponuky a s nimi spojené podmienky.

Často sa u nich stretneme s hypotékami bez ručiteľa, prípadne bez účelu a s ďalšími zjednodušeniami pre ich získanie. Je však nutné uvedomiť si, že čím menej sa dokážeme alebo chceme preukázať príjmom alebo vlastníctvom majetku (nehnuteľnosti), tým väčšie riziko vzniká v otázke splácania hypotéky.

Nakoľko sme s nebankovkou dohodnutí na „odbremenenej“ hypotéke, s najväčšou pravdepodobnosťou bude rásť celkový úrok a s ním spojené poplatky (záleží od konkrétnych spoločností).

Zároveň odporúčame pri neoverených alebo nových poskytovateľoch zvlášť pozorne čítať zmluvu a celkové nastavenie parametrov budúcej hypotéky.

Záver

Hypotéka bude buď transparentná, a teda zaistená nehnuteľnosťou a s doloženým účelom, pričom úrok sa bude pohybovať v najnižších hodnotách alebo bude bez doloženého účelu a bez ručiteľa, na základe čoho vznikne vysoké riziko nesplatenia, čo sa rovná automatickému navýšeniu úroku.

Ostáva teda na jednotlivcovi, či je schopný doložiť potrebné doklady alebo sa spoľahne na svoju schopnosť splatiť prípadný vyšší úrok.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang