Pôžička – čo robiť pri jej zamietnutí

Každý súčasný poskytovateľ pôžičiek vábi nových zákazníkov na slogany typu „pôžička pre každého“, „pôžička skutočne pre všetkých“ a podobne. Ľutujeme, ale sklameme Vás hneď na začiatku. Nikto nemá pôžičku pre absolútne každého! To, že to niekto uvedie v reklame neznamená, že sa k peniazom dostane naozaj každý!


Obsah článku


Prečo to robia? Je to jednoduché. Poskytovatelia sa v každom záujemcovi snažia vzbudiť dojem, že pôžičku naisto dostane akurát u nich. Avšak aj títo „veľkorysí“ poskytovatelia si budú žiadateľa overovať v registroch, posudzovať jeho majetkové pomery a premýšľať nad odsúhlasením alebo zamietnutím.

Zamietnutie žiadosti o pôžičku je pomerne bežný jav a to aj pokiaľ zarábate. S odmietavým stanoviskom sa stretnete bez rozdielu v bankách aj v nebankovkách.

Poskytovateľ však takto „šikovne“ navábi omnoho viac žiadateľov, než keby obmedzenia a podmienky uviedol hneď v reklame. Mnohých ľudí v tiesni by tak ihneď odradil. Pre každého poskytovateľa je výhodnejšie prijať 1 000 žiadostí a odsúhlasiť napríklad 300, než ich kvôli obmedzeniu prijať iba 300 a reálne odsúhlasiť 50.

Všetko je len a len obchod. Pôžičky nie sú dobročinná akcia. Vždy je to poskytovateľ, kto je „nad“ žiadateľom. Na druhej strane aj vďaka tomu Vám z nejakej príčiny môže pôžičku odsúhlasiť aj vtedy, keď nespĺňate podmienky na 100 %.

Podávanie nezáväznej žiadosti

Aj k nám do redakcie neraz prichádzajú správy od čitateľov, ktorí sa pýtajú, či im bude tá a tá žiadosť z našej stránky odsúhlasená, prípadne v akom je štádiu. Tu Vás sklameme druhý krát:

Pôžičku odsúhlasuje výhradne poskytovateľ pôžičky.

Ak sa dostanete na stránku podobnú tej našej, pôžičku na nej nedostanete, preto sa vôbec nemusíte unúvať a zisťovať stav žiadosti na týchto portáloch. Sú to výhradne poskytovatelia pôžičiek, ktorí Vás budú posudzovať.

Ak teda nájdem na akejkoľvek stránke napr. nezáväzný kontaktný formulár Quatro, žiadosť bude posudzovať Quatro. Preto musí každá otázka na pôžičku smerovať nikam inam, než do Quatra.

Kontaktný formulár na získanie prehľadu

Opakujeme, že poskytovateľ si Vás veľmi podrobne preverí aj vtedy, ak to v reklame neuviedol. Ihneď po prijatí informácií o Vás si na základe mena (prípadne rodného čísla) overuje prípadné záznamy v registroch neplatičov. Negatívny záznam má veľkú váhu a znižuje sa tak Vaša dôveryhodnosť.

TIP: Ak viete, že máte negatívny záznam, zistite, ako sa z registra dostať. Je síce možné, že u niekoho pôžičku dostanete, bude však zaťažená vysokým úrokom a neraz ju dostanete iba so založením nehnuteľnosti.

POZOR! Nie sú to len úverové registre, ktoré svedčia o problémoch so splácaním. Poskytovateľ si Vás „preklepne“ aj v databáze Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Ak ste podnikateľ, „na pretras“ prídu Vaše záväzky (mzdy zamestnancom, uhradené záväzky voči iným firmám a podobne).

Ostatné dôvody zamietnutia pôžičky

POZOR: Nie každý je povinný uvádzať dôvod, prečo Vám bola pôžička zamietnutá. Ak informáciu nedostanete, nedožadujte sa jej. Aj Vy ako žiadateľ máte možnosť zistiť, prečo sa tak poskytovateľ rozhodol.

Skúste sa zamyslieť:

  • Zadal som do žiadosti o pôžičku všetky potrebné údaje? Ako prvý prijme Vašu žiadosť automatický software. Ak je nastavený, aby kontroloval všetky údaje vo formulári, no ten nie je vyplnený dostatočne, vyhlási chybu a údaje ďalej neodošle. Zamestnancovi, ktorý by inak so žiadosťou zaobchádzal, sa informácie ani nedostanú a tým pádom nijak nereaguje.
  • Spĺňam všetky uvedené podmienky? Všeobecné podmienky pre žiadateľa sú všade rovnaké a stretnete sa najmä s plnoletosťou a trvalým bydliskom na území SR. Mnoho žiadateľov je však aj z radov dôchodcov, ktorí maximálny možný vek už presiahli (najčastejšie je najvyšší povolený vek 65 rokov). Rovnako sklamaní sú aj žiadatelia, ktorí síce zarábajú, avšak mimo územia SR. Pokiaľ ste to netušili, slovenskí poskytovatelia akceptujú výhradne príjem pochádzajúci a zdanený na území SR. So zahraničným príjmom neuspejete nikde.
  • Nemám negatívne záznamy? Overovanie v registroch sme opísali vyššie. Overte si, či máte všetko splatené a nikde nedlhujete.
  • Zarábam vôbec peniaze? Opäť malý chytáčik zo strany poskytovateľov. Pre získanie pôžičky je skutočne nevyhnutný pravidelný príjem, nech ste už čítali čokoľvek. Ak sa príjmom (mzda, dôchodok, materská, sociálne dávky atď.) nedokážete preukázať, poskytovateľ sa začne zaujímať o iné formy ručenia.

Vtedy máte možnosť zavolať si spoluručiteľa a pôžička sa tak „rozloží“ medzi zúčastnených alebo môžete ručiť nehnuteľnosťou. Ak nebudete schopní splniť ani jednu z podmienok, pôžička sa zamieta.

Zamietnutie pôžičky po podpísaní zmluvy

Aj takáto situácia môže nastať. Pôžičku Vám odsúhlasia a zašlú Vám úverovú zmluvu. Vašou úlohou je správne ju vyplniť, podpísať, prípadne priložiť ešte ďalšie dokumenty a zaslať späť.

Mnoho ľudí sa však dokáže pomýliť aj v tejto činnosti a zmluvu odošlú nepodpísanú, s chýbajúcimi informáciami alebo s inými údajmi, než uviedli v žiadosti. Opäť tak dochádza k rozporom, ktoré môžu byť dôvodom pre zamietnutie.

Rozlišovanie medzi poskytovateľmi

Banky tým, že Vás odmietnu, chránia aj samé seba. Ak by ste sa dostali do problémov, pre banku vznikajú náklady na súdne ťahanice a exekučné procesy. Banka nakoniec vyhrá a od neplatiča dlžobu skôr či neskôr dostane. Nechce však strácať čas a energiu, a preto Vám už na začiatku nepožičia (ak sa javíte rizikovo), aby sa problémom vyhla.

Nebankovky také poctivé zvyčajne nie sú. Často požičiavajú aj rizikovým žiadateľom a práve na nich čaká vysoký úrok. Ak dôjde k problémom so splácaním, nebankovka udeľuje pokuty za omeškanie, prípadne omnoho vyššie pokuty za nesplácanie.

Na tieto sankcie sa nebankovka „teší“, a dokonca s nimi počíta už na začiatku. Je to logické, keďže požičiava rizikovému žiadateľovi. Jednak zarobí na vysokom úroku a ak sa „pošťastí“, dlžníka stiahne o pokuty, prípadne majetok.

Vo vlastnom záujme odporúčame vždy oslovovať v prvom rade banku a až neskôr nebankovky. Z nich tiež vyberajte len tie známe a overené. Súkromným osobám sa pre istotu vyhnite zďaleka.

V 99 % prípadoch sú to iba podvodníci alebo ľudia, ktorí berú úvery na seba, tým pádom by Vám požičali ešte drahšie. Musia predsa niečo zarobiť, takže Vám nastavia ešte nevýhodnejšie podmienky, než nevýhodná nebankovka.

TIP: O pôžičku žiadame iba so 100 % istotou, že ju dokážeme splatiť. Pôžička nie je žiadna lotéria ani tipovačka. Zodpovedná dospelá osoba musí byť uzmierená so všetkými rizikami, ktoré sú spojené s nesplácaním. Študujte zmluvu a vždy myslite na splácanie!

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang