Svalová dystrofia – prejavy, fotky, liečba

Svalová dystrofia je zákerné ochorenie postihujúce milióny ľudí po celom svete. Ide o skupinu geneticky podmienených ochorení, ktoré spôsobujú postupnú degeneráciu svalovej hmoty. Pre tých, ktorí sú týmto ochorením postihnutí, je to ako bojovať s neviditeľným nepriateľom, ktorý neúprosne a nenávratne oslabuje ich telo. Čo je svalová dystrofia? Ako sa táto choroba prejavuje? Je možné ju vyliečiť?


Obsah článku


Svalová dystrofia je geneticky podmienené ochorenie, ktoré postihuje svalový systém ľudského tela. Je to skupina chorôb, ktoré vedú k postupnej degenerácii svalovej hmoty a strate svalovej funkcie. Existuje niekoľko typov svalovej dystrofie, pričom každý má svoje vlastné charakteristiky, závažnosť a priebeh.

Čo je svalová dystrofia?

Svalová dystrofia je skupina geneticky podmienených ochorení, ktoré spôsobujú postupnú degeneráciu svalovej hmoty a oslabujú svalovú funkciu. Ide o zákerné ochorenie, ktoré postihuje svaly a vedie k progresívnej strate svalovej hmoty a sily. Ľudia môžu trpieť rôznymi typmi tejto choroby.

Tieto ochorenia majú spoločný základný mechanizmus, ktorým je porucha v génoch riadiacich tvorbu svalových bielkovín. Tieto bielkoviny sú nevyhnutné pre normálnu funkciu svalových buniek a ich postupná strata vedie k degenerácii svalov a oslabeniu svalovej funkcie.

Príčiny – čo spôsobuje svalovú dystrofiu

Príčina svalovej dystrofie spočíva v genetických poruchách, ktoré ovplyvňujú tvorbu svalových bielkovín nevyhnutných pre normálnu funkciu svalových buniek. Tieto genetické chyby môžu byť buď dôsledkom mutácií v konkrétnych génoch, ktoré riadia produkciu týchto bielkovín, alebo môžu vzniknúť ako výsledok rôznych zmien v génoch súvisiacich so svalovou biologickou funkciou.

Existuje niekoľko rôznych typov svalovej dystrofie, pričom každý má svoje vlastné genetické základy a mechanizmy. Napríklad Duchennova svalová dystrofia je spôsobená mutáciou génu pre dystrofin, proteín, ktorý je dôležitý pre štruktúru a funkciu svalových buniek. Beckerova svalová dystrofia má tiež spočiatku mutáciu tohto génu, ale je menej závažná ako Duchennova forma

Ďalšie typy svalovej dystrofie môžu byť spôsobené rôznymi mutáciami v iných génoch a môžu mať rôzne mechanizmy poškodenia svalových buniek.

Pre ľudí s rodinnou anamnézou svalovej dystrofie je dôležité uvedomiť si riziko dedičnosti tohto ochorenia. V prípade niektorých foriem svalovej dystrofie je riziko, že deti zdedia postihnutie od jedného alebo oboch rodičov. Diskusia s genetickým poradcom alebo genetikom môže byť užitočná pre rodiny, ktoré majú obavy o dedičnosť tohto ochorenia.

Svalová dystrofia je skupina geneticky podmienených ochorení, ktoré spôsobujú postupnú degeneráciu svalovej hmoty a oslabujú svalovú funkciu.

Koho postihuje svalová dystrofia?

Svalová dystrofia môže postihnúť ľudí všetkých vekových kategórií a oboch pohlaví. Toto ochorenie je geneticky podmienené, čo znamená, že sa prenáša z rodičov na deti prostredníctvom génu svalovej dystrofie. Prítomnosť tohto génu môže viesť k rôznym formám svalovej dystrofie s rôznou závažnosťou.

Niektoré formy svalovej dystrofie sa prenášajú prostredníctvom dedičnosti spojenej s pohlavným, ako je to napríklad u Duchennovej svalovej dystrofie, ktorá je spojená s X chromozómom a častejšie postihuje mužov. Avšak aj ženy môžu byť nositeľkami tohto génu a prenášať ho na svoje deti.

V niektorých prípadoch môže byť svalová dystrofia výsledkom nových mutácií v génoch, ktoré sa vyskytnú v jednom jednotlivcovi, aj keď jeho rodičia nemajú históriu tohto ochorenia.

Niektoré typy svalovej dystrofie sa môžu prejaviť v detstve alebo v ranom dospelom veku, zatiaľ čo iné môžu mať neskôr nástup a môžu sa prejaviť až v neskoršom veku.

Tiež je dôležité poznamenať, že svalová dystrofia môže mať rôzne stupne závažnosti. Niektorí jedinci môžu mať mierne symptómy, ktoré majú len minimálny vplyv na ich každodenný život, zatiaľ čo iní môžu mať výraznejšie symptómy a môžu mať obmedzenú pohyblivosť a nezávislosť.

Aj keď svalová dystrofia môže postihnúť kohokoľvek, existujú určité rizikové faktory, ktoré môžu zvýšiť pravdepodobnosť výskytu tohto ochorenia. Medzi tieto faktory patrí rodinná anamnéza svalovej dystrofie, keďže mnohé formy sú geneticky podmienené. Ďalšie faktory môžu zahŕňať určité mutácie v génoch súvisiacich so svalovou biológiou a genetické faktory spojené so zvýšeným rizikom dedičnosti ochorenia.

Diagnostika svalovej dystrofie

Diagnostika svalovej dystrofie je komplexný proces, ktorý zahŕňa rôzne lekárske testy a vyšetrenia na identifikáciu príznakov ochorenia a potvrdenie diagnózy. Tu je prehľad niektorých kľúčových krokov v diagnostickom procese:

 • Zber anamnézy a fyzikálne vyšetrenie: Lekár začne zberom podrobných informácií o zdravotnej histórii pacienta a jeho symptómoch. Fyzikálne vyšetrenie môže odhaliť príznaky svalovej slabosti, deformácie kĺbov, a ďalšie charakteristické znaky svalovej dystrofie.
 • Genetické testovanie: Genetické testy sú kľúčovým nástrojom pri diagnostike svalovej dystrofie, pretože mnoho foriem tohto ochorenia je spôsobených mutáciami v konkrétnych génoch. Testovanie DNA môže identifikovať prítomnosť špecifických genetických mutácií spojených so svalovou dystrofiou.
 • Elektromyografia (EMG): EMG je diagnostický test, ktorý meria elektrickú aktivitu svalov. Tento test môže byť použitý na posúdenie funkcie svalov a identifikáciu abnormálnych vzorov elektrickej aktivity, ktoré sú často prítomné u pacientov so svalovou dystrofiou.
 • Svalová biopsia: Svalová biopsia je invazívny postup, pri ktorom sa odoberie malý vzorka svalového tkaniva na laboratórne vyšetrenie. Tento test umožňuje priame pozorovanie štruktúry svalového tkaniva a môže potvrdiť prítomnosť charakteristických zmien spojených so svalovou dystrofiou.
 • Obrazové vyšetrenia: MRI (magnetická rezonancia) a CT (počítačová tomografia) skenovanie môžu byť užitočné pri posúdení štruktúry svalov a identifikácii možných abnormalít spojených so svalovou dystrofiou.
 • Laboratórne testy: Ďalšie laboratórne testy, ako je meranie hladiny svalových enzýmov v krvi (napr. kreatínkinázy), môžu byť použité na posúdenie závažnosti svalovej lézie.

Diagnostika svalovej dystrofie je často multidisciplinárny proces, ktorý vyžaduje spoluprácu medzi rôznymi špecialistami, vrátane neurologov, genetikov, rehabilitačných lekárov a ďalších odborníkov.

Niektoré typy svalovej dystrofie sa môžu prejaviť v detstve alebo v ranom dospelom veku, zatiaľ čo iné môžu mať neskôr nástup a môžu sa prejaviť až v neskoršom veku.

Svalová dystrofia – prejavy

Svalová dystrofia môže mať rôzne prejavy a symptómy v závislosti od typu ochorenia, jeho závažnosti a priebehu. Napriek tomu existujú niektoré spoločné príznaky, ktoré sa často vyskytujú u jedincov s touto diagnózou. 

 • Progresívna slabosť svalov: Jedným z hlavných symptómov svalovej dystrofie je postupná strata svalovej sily. Táto slabosť sa môže prejaviť najskôr vo veľkých svalových skupinách, ako sú napríklad svaly na stehnách, bokoch a pleciach.
 • Ťažkosti s pohybom: Postihnutí jedinci môžu mať problémy s vykonávaním bežných pohybov, ako je chôdza, beh, zdvíhanie predmetov alebo vykonávanie jednoduchých fyzických úkonov.
 • Deformácie kĺbov a postavenia: Svalová dystrofia môže spôsobiť deformácie kĺbov a nezvyklé postavenie tela. Toto môže zahŕňať skoliózu (zakrivenie chrbtice), contractures (zakrivenie a obmedzenie pohybu kĺbov) a iné ortopedické problémy.
 • Svalová únava a bolesť: Jedinci s svalovou dystrofiou môžu zažívať svalovú únavu a bolesť, čo môže byť spôsobené námahou pri snahe používať oslabené svaly.
 • Problémy s dýchaním a srdcovou činnosťou: U niektorých foriem svalovej dystrofie môžu byť postihnuté aj dýchacie svaly a svaly srdca, čo môže viesť k problémom s dýchaním, únavou pri vykonávaní fyzickej aktivity a v niektorých prípadoch k srdcovým komplikáciám.
 • Progresia ochorenia: Svalová dystrofia je progresívne ochorenie, čo znamená, že symptómy sa časom zhoršujú a môžu viesť k postupnej strate funkcie a nezávislosti.

Rôzne formy svalovej dystrofie môžu mať aj špecifické charakteristiky a symptómy, ktoré sú jedinečné pre daný typ ochorenia. 

Typy svalovej dystrofie – príznaky

Existuje niekoľko rôznych typov svalovej dystrofie, pričom každý má svoje vlastné charakteristiky, genetické základy a prejavy.

 • Duchennova svalová dystrofia (DMD)

Je to jeden z najznámejších a najzávažnejších typov svalovej dystrofie. Postihuje predovšetkým chlapcov a je spôsobená mutáciou génu pre dystrofin, proteín dôležitý pre štruktúru a funkciu svalových buniek. Príznaky sa často začínajú prejavovať v ranom detstve, vrátane slabosti svalov, problémov s chôdzou, deformácií chrbtice a svalových kontrakcií.

 • Beckerova svalová dystrofia (BMD)

Je podobná Duchennovej svalovej dystrofii, ale je menej závažná a má neskorší nástup. Je tiež spôsobená mutáciou génu pre dystrofin, ale postihuje menej proteínových prúžkov v svaloch. Príznaky sa môžu objaviť neskôr v detstve alebo dokonca v dospelosti a môžu byť miernejšie.

 • Svalová dystrofia typu facio-scapulo-humeral (FSHD)

Je to jedna z najčastejších foriem svalovej dystrofie, ktorá ovplyvňuje tvár, ramená a horné končatiny. Príznaky sa často začínajú prejavovať v adolescencii alebo mladom dospelom veku a zahŕňajú postupnú slabosť svalov v týchto oblastiach.

Liečba svalovej dystrofie

Liečba svalovej dystrofie je zameraná predovšetkým na zmiernenie symptómov a spomalenie progresie ochorenia, keďže momentálne neexistuje žiadny liek na úplné vyliečenie tohto stavu

Liečebné prístupy zahŕňajú fyzioterapiu, ktorá pomáha udržiavať svalovú hmotu a rozsah pohybu, ergoterapiu na podporu každodenných aktivít a funkčnosti, a lieky na zmiernenie bolesti a svalového napätia. 

V niektorých prípadoch sa môžu použiť ortézy alebo chirurgické zákroky na zlepšenie funkčnosti a pohybu postihnutých oblastí. S vývojom nových terapeutických prístupov a pokrokov v oblasti výskumu génov a regeneratívnej medicíny sa nádej na efektívnejšie liečebné možnosti stále zvyšuje.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang