Tetánia – liečba, príznaky, koho postihuje

Tetánia je stav charakterizovaný opakujúcimi sa svalovými kŕčmi, ktoré môžu byť bolestivé a narušujú normálnu funkciu svalov. Tento stav je spôsobený poruchou nervovo-svalovej excitability a môže mať rôzne príčiny a prejavy. Čo je tetánia? Koho postihuje tetánia a ako sa diagnostikuje?

Dôležité je venovať pozornosť príznakom a vyhľadať odbornú pomoc, ak sa tetánia opakovane vyskytuje alebo sa zhoršuje, aby sa minimalizovali komplikácie a zlepšila kvalita života.

Kľúčové informácie článku

Tetánia je neurologický stav charakterizovaný opakujúcimi sa bolestivými svalovými kŕčmi a narušenou funkciou svalov, spôsobený poruchou nervovo-svalovej excitability.

Príznaky tetánie zahŕňajú brnenie, bolestivé svalové kŕče a charakteristickú grimasu „risus sardonicus“.

Tetánia môže postihnúť ľudí všetkých vekových kategórií a pohlaví, s rizikovými faktormi vrátane nedostatku minerálov, zdravotných stavov, zranení, stresu a genetiky.

Tetánia – čo to je ?

Tetánia, známa aj ako tetanický syndróm, je stav charakterizovaný zvýšenou nervovosvalovou dráždivosťou, ktorá sa môže prejaviť príznakmi ako brnenie prstov. V prípade vážnych prejavov môže spôsobiť intenzívne a bolestivé svalové kŕče. Toto ochorenie je často spojené s nízkou hladinou horčíka a vápnika v tele.

Tetánia je neurologický stav charakterizovaný opakujúcimi sa svalovými kŕčmi, ktoré sú často intenzívne a bolestivé. Tieto kŕče sa vyskytujú v dôsledku nadmerného podráždenia svalových buniek a môžu sa objaviť v rôznych častiach tela, vrátane rúk, nôh, tváre a krku. Typické sú svalové kŕče v tvárových svaloch, čo vedie k charakteristickej tvárovitej grimase nazývanej „risus sardonicus“.

Koho postihuje tetánia?

Tetánia sa prejavuje zvýšenou nervovosvalovou dráždivosťou a môže spôsobiť opakujúce sa svalové kŕče. Tento stav môže postihnúť širokú škálu jedincov bez ohľadu na vek alebo pohlavie. Avšak existujú určité faktory, ktoré môžu zvyšovať riziko výskytu tetánie.

 • Nedostatok Minerálov: Jedným z hlavných faktorov, ktoré môžu zvyšovať riziko vzniku tetánie, je nedostatok niektorých minerálov v tele, najmä vápnika a horčíka. Tieto minerály sú nevyhnutné pre správnu funkciu svalov a nervových buniek. Nedostatok vápnika a horčíka môže viesť k poruchám v nervovo-svalovom systéme a spôsobiť tetánické príznaky.
 • Zdravotné Stavy: Niektoré zdravotné stavy a ochorenia môžu zvyšovať riziko výskytu tetánie. Napríklad ochorenia štítnej žľazy, cukrovka, choroby obličiek a gastrointestinálne problémy môžu ovplyvniť rovnováhu minerálov v tele a prispieť k vzniku tetánie.
 • Zranenia a Trauma: Zranenia alebo trauma, ktoré ovplyvňujú nervový systém alebo svalovú funkciu, môžu zvyšovať riziko vzniku tetánie. Napríklad úrazy hlavy, poranenia miechy alebo zlomeniny kostí môžu spôsobiť nervové podráždenie a vedú k tetánickým prejavom.
 • Stresové Situácie: Silný emocionálny alebo fyzický stres môže mať vplyv na fungovanie nervového systému a svalovú aktivitu. To môže zvyšovať riziko vzniku tetánie. Niektorí jedinci môžu zažívať tetánie v dôsledku vystavenia sa vysokej úrovni stresu alebo úzkosti.
 • Genetické Faktory: Vo niektorých prípadoch môže genetická predispozícia zohrávať rolu pri vzniku tetánie. Ak existuje rodinná anamnéza tetánie alebo iných neurologických porúch, jedinec môže mať vyššie riziko vzniku tohto stavu.

Je dôležité venovať pozornosť týmto faktorom a diskutovať s lekárom o možnostiach prevencie a riadenia tetánie.

Diagnostika tetánie

Diagnostika tetánie je kľúčová pre presnú identifikáciu príčin a určenie vhodnej liečby. Diagnostický proces zahŕňa rôzne kroky a testy.

 • Klinické Hodnotenie

Prvým krokom v diagnostickom procese je klinické vyhodnotenie príznakov a symptómov, ktoré pacient prejavuje. Lekár si môže vypočuť sťažnosti pacienta, ako sú opakujúce sa svalové kŕče, brnenie, bolesť a nevoľnosť. Dôležité je zhromaždiť podrobnú anamnézu, vrátane informácií o zdravotných stavoch, liečbe a genetických faktoroch, ktoré by mohli ovplyvniť tetániu.

 • Fyzikálne Vyšetrenie

Počas fyzikálneho vyšetrenia lekár skúma svalovú aktivitu a reakciu na rôzne podnety. Lekár môže vykonávať rôzne testy, ako je napätie svalov, reflexy a koordinácia pohybov. Tieto testy môžu pomôcť identifikovať príznaky zvýšenej nervovosvalovej dráždivosti, charakteristické pre tetániu.

 • Laboratórne Testy Tetánia

Laboratórne testy môžu byť dôležitou súčasťou diagnostického procesu pri tetánii. Krvné testy môžu odhaliť abnormality v hladinách minerálov, ako je vápnik a horčík, ktoré sú spojené s vývojom tetánie. Ďalšie testy môžu zahŕňať meranie hladiny hormónov, ako aj testy na vyhodnotenie funkcie štítnej žľazy a obličiek.

 • Elektromyografické (EMG) Vyšetrenie

Elektromyografické (EMG) vyšetrenie môže byť užitočným nástrojom na posúdenie elektrických aktivít svalov a nervových buniek. Tento test sa vykonáva pomocou elektrody umiestnených na kožu, ktoré zaznamenávajú elektrické signály generované svalmi počas kontrakcií a relaxácií. EMG môže poskytnúť dôležité informácie o stavu svalového tónu a reakcii na nervové podnety.

 • Magnetická rezonancia (MRI) a Počítačová tomografia (CT)

V niektorých prípadoch môže lekár odporučiť magnetickú rezonanciu (MRI) alebo počítačovú tomografiu (CT) na detailnejšie vyhodnotenie štruktúr mozgu, miechy a svalov. Tieto obrazové vyšetrenia môžu pomôcť identifikovať prípadné abnormality, ako sú nádory, lézie alebo iné patologické zmeny, ktoré by mohli byť spojené s tetániou.

 • Genetické Testy na Tetániu

V prípade podozrenia na genetické formy tetánie môžu byť odporúčané genetické testy na identifikáciu konkrétnych mutácií v génoch súvisiacich so stavom. Tieto testy môžu byť užitočné pre identifikáciu genetických faktorov, ktoré môžu ovplyvniť tetániu a sú užitočné pre plánovanie liečby a poradenstvo.

Jedným z hlavných faktorov, ktoré môžu zvyšovať riziko vzniku tetánie, je nedostatok niektorých minerálov v tele, najmä vápnika a horčíka.

Tetánia – typy choroby

Tetánia môže mať niekoľko rôznych foriem a typov, ktoré sa líšia svojimi charakteristikami, príznakmi a príčinami.

Neurogénna tetánia – príznaky

Neurogenná tetánia je forma tetánie, ktorá je spôsobená poruchou nervového systému. Tento typ tetánie je charakterizovaný zvýšenou nervovosvalovou dráždivosťou, čo vedie k opakujúcim sa svalovým kŕčom a kŕčom. 

Príčiny neurogenickej tetánie môžu zahŕňať poruchy centrálneho nervového systému, ako sú traumatické poranenia mozgu, nádory mozgu, mŕtvica, infekcie alebo degeneratívne ochorenia nervového systému. Tieto podmienky môžu narušiť normálnu funkciu nervových dráh, ktoré regulujú svalovú aktivitu, a viesť k zvýšenej nervovosvalovej dráždivosti.

Liečba tohto typu tetánie sa zameriava na riadenie príznakov a liečbu základnej príčiny, ak je to možné. To môže zahŕňať lieky na zmiernenie svalových kŕčov, napríklad Guajacuran účinky, fyzioterapiu na posilnenie svalov a zlepšenie koordinácie a terapiu na riadenie neurologických príznakov.

V niektorých prípadoch môže byť potrebná chirurgická intervencia na opravu štrukturálnych alebo neurologických problémov, ktoré sú spojené s neurogénnou tetániou.

Hyperventilačná tetánia – príznaky

Hyperventilačná tetánia je forma tetánie, ktorá je spôsobená nadmernou ventiláciou, čo vedie k poklesu hladiny oxidu uhličitého v krvi a alkalóze. Tento stav môže viesť k zvýšenej nervovosvalovej dráždivosti a spôsobiť svalové kŕče a kŕče, najmä v rukách a nohách.

Hyperventilácia, alebo nadmerné dýchanie, môže byť spôsobená rôznymi faktormi, vrátane emocionálneho stresu, úzkosti, paniky, hyperventilačného syndrómu, alebo jednoducho rýchleho a plytkého dýchania. Keď dýchanie je nadmerné, telo stráca oxid uhličitý rýchlejšie, ako je schopné ho produkovať, čo vedie k poklesu jeho hladiny v krvi.

Symptómy hyperventilačnej tetánie môžu zahŕňať svalové kŕče, brnenie v rukách a nohách, závraty, nevoľnosť a bušenie srdca. Tieto príznaky môžu byť strašidelné, ale obvykle sú dočasné a môžu sa zmierniť pomocou jednoduchých dychových cvičení, ktoré pomáhajú obnoviť hladinu oxidu uhličitého v krvi.

Liečba hyperventilačnej tetánie sa zameriava na riadenie dýchania a zmiernenie príznakov. Pacienti môžu byť naučení techniky dýchania, ktoré pomáhajú znížiť nadmernú ventiláciu a zvýšiť hladinu oxidu uhličitého v krvi. Ďalšie terapie môžu zahŕňať relaxačné cvičenia, meditáciu a kognitívno-behaviorálnu terapiu na riadenie úzkosti a emocionálneho stresu, ktoré môžu spúšťať hyperventiláciu.

Ako dlho trvá tetánia?

Trvanie tetánie, stavu charakterizovaného opakujúcimi sa svalovými kŕčmi a nekontrolovateľnými kontrakciami svalov, môže byť veľmi variabilné. Dĺžka tetánie závisí od niekoľkých faktorov, vrátane závažnosti príznakov, príčiny tetánie a účinnosti liečby. U niektorých jedincov môže tetánia pretrvávať len niekoľko minút alebo hodín, zatiaľ čo u iných môže trvať dlhšie obdobie, niekoľko dní alebo dokonca týždňov.

Nebezpečenstvo neliečenej tetánie spočíva aj v riziku komplikácií, ako sú svalové trhliny, úrazy, nedostatok kyslíka v tkanivách v dôsledku nedostatočnej dýchania počas svalových kŕčov, alebo dokonca zlyhanie dýchacích svalov, čo môže byť život ohrozujúce.

Kedy zmizne tetánia?

Trvanie tetánie, stavu charakterizovaného opakujúcimi sa svalovými kŕčmi a nekontrolovateľnými kontrakciami svalov, môže byť variabilné a závisí od niekoľkých faktorov, vrátane príčiny, závažnosti a účinnosti liečby. 

V niektorých prípadoch môžu svalové kŕče ustúpiť do niekoľkých minút alebo hodín, najmä ak sú spôsobené krátkodobými faktormi, ako je nadmerné cvičenie alebo stres. Avšak v prípade, že tetánie je spôsobená vážnejšími zdravotnými podmienkami alebo genetickými faktormi, môže trvať dlhšie obdobie a vyžadovať dlhodobú liečbu a riadenie.

Neliečená tetánia

Neliečená tetánia, stav charakterizovaný opakujúcimi sa svalovými kŕčmi a nekontrolovateľnými kontrakciami svalov, môže mať vážne následky na zdravie jednotlivca. Bez adekvátnej liečby a riadneho riadenia môže tetánia postupovať a zhoršovať sa, čo môže viesť k zvýšenému nepohodliu, obmedzeniu pohybu a negatívnemu vplyvu na každodenný život. 

Nebezpečenstvo neliečenej tetánie spočíva aj v riziku komplikácií, ako sú svalové trhliny, úrazy, nedostatok kyslíka v tkanivách v dôsledku nedostatočnej dýchania počas svalových kŕčov, alebo dokonca zlyhanie dýchacích svalov, čo môže byť život ohrozujúce.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang