Narcista – kto je to a ako sa projevuje?

Narcista je človek, ktorý trpí poruchou osobnosti. Má neprimeraný pocit vlastnej dôležitosti, potrebuje veľa pozornosti a je málo empatický. Narcizmus môže spôsobovať ťažkosti vo viacerých stránkach života. Ak ide o chorobný stav, treba zavítať k psychológovi.


Obsah článku


Narcizmus je extrémne sebavedomie a egocentrizmus. Narcista ignoruje potreby svojho okolia. Aj keď sa u každého môže občas prejaviť narcistické správanie, skutoční narcisti často neberú ohľad na iných alebo na ich pocity. Taktiež nechápu, aký vplyv má ich správanie na iných ľudí.

Narcista význam

Narcizmus, patologická sebadôvera, ktorú ako duševnú poruchu prvýkrát identifikoval britský esejista a lekár Havelock Ellis v roku 1898. Narcizmus sa vyznačuje prehnaným sebavedomím a závislosťou od fantázie, nezvyčajným chladom a vyrovnanosťou. Je to jeden z druhov sociopatie.

Tie sa otrasú len vtedy, keď je narcistické sebavedomie ohrozené. Narcisti majú tendenciu považovať iných za samozrejmosť alebo ich využívať.

Porucha je pomenovaná podľa mytologickej postavy Narcisa, ktorý sa zamiloval do vlastného odrazu. Podľa Sigmunda Freuda je narcizmus normálnym štádiom vo vývoji dieťaťa, za poruchu sa považuje, keď sa objaví po puberte.

Kto je narcista?

Je dôležité poznamenať, že narcizmus je vlastnosť, môže byť súčasťou väčšej poruchy osobnosti. Nie každý narcista má narcistickú poruchu osobnosti (NPD), pretože narcizmus je spektrum.

Ľudia, ktorí sú na najvyššom konci spektra, sú tí, ktorí sú klasifikovaní ako NPD, iní s narcistickými črtami môžu patriť na nižší koniec narcistického spektra.

Narcistická porucha osobnosti postihuje viac mužov ako ženy. Často sa začína v tínedžerskom veku alebo na začiatku dospelosti.

Niektoré deti môžu vykazovať črty narcizmu, to je však často pre ich vek typické a neznamená to, že sa u nich ďalej vyvinie narcistická porucha osobnosti.

Narcista sa cíti prehnane dôležitý a nadradený nad ostatnými.

Ako sa správa narcista?

Narcisti majú neprimerane veľký pocit vlastnej dôležitosti. Potrebujú a vyhľadávajú príliš veľa pozornosti a chcú, aby ich ľudia obdivovali. Narcistom môže chýbať schopnosť chápať pocity iných alebo sa o ne zaujímať.

Za touto maskou extrémneho sebavedomia si však nie sú istí svojou vlastnou hodnotou a úzkosť im ľahko spôsobí aj tá najmenšia kritika.

Narcistická porucha osobnosti spôsobuje problémy v mnohých oblastiach života, ako sú vzťahy, práca, škola alebo finančné záležitosti.

Ľudia s narcistickou poruchou osobnosti môžu byť celkovo nešťastní a sklamaní, keď sa im nedostáva osobitnej priazne alebo obdivu, o ktorých si myslia, že si ich zaslúžia. Ich vzťahy môžu byť problematické a nenaplnené a ostatní ľudia nemusia mať radosť z ich prítomnosti.

Liečba narcistickej poruchy osobnosti sa sústreďuje na terapiu rozhovorom, čiže psychoterapiu.

Narcista znaky

Znaky narcistickej poruchy osobnosti a ich závažnosť sa môžu líšiť.

Medzi najčastejšie patria tieto:

 • Majú neprimerane vysoký pocit vlastnej dôležitosti a vyžadujú neustály obdiv. Majú pocit, že si zaslúžia privilégiá a špeciálne zaobchádzanie.
 • Očakávajú, že budú uznávaní ako nadradení aj bez úspechov. Ich úspechy a talenty sa im zdajú byť väčšie, ako sú.
 • Zaoberajú sa fantáziami o úspechu, moci, genialite, kráse alebo dokonalom partnerovi.
 • Veria, že sú nadradení ostatným a môžu tráviť čas len s rovnako výnimočnými ľuďmi. Sú kritickí a pozerajú sa na ľudí, o ktorých si myslia, že nie sú dôležití, zvrchu.
 • Očakávajú, že ľudia budú robiť to, čo chcú, bez toho, aby sa ich pýtali. Využívajú druhých, aby získali to, čo chcú.
 • Majú neschopnosť alebo neochotu uznať potreby a pocity iných. Závidia druhým a veria, že druhí závidia im.
 • Správajú sa arogantne, veľa sa chvália a pôsobia namyslene. Trvajú na tom, že chcú mať všetko najlepšie – napríklad najlepšie auto alebo kanceláriu.

Ľudia s narcistickou poruchou osobnosti majú zároveň problém zvládnuť čokoľvek, čo považujú za kritiku.

Človek s narcistickou poruchou sa neustále snaží dosiahnuť dokonalosť.

Ako sa prejavuje narcista vo vzťahu

Ľudia, ktorí vykazujú znaky narcizmu, môžu byť často veľmi šarmantní a charizmatickí a mať vlastnosti extroverta. Často sa u nich negatívne správanie neprejaví hneď, najmä vo vzťahoch.

Narcista sa často rád obklopuje ľuďmi, ktorí živia jeho ego. Buduje si vzťahy, ktoré posilňujú jeho predstavy o sebe samom, aj keď sú tieto vzťahy povrchné.

Ak sa narcistovi nedostáva osobitného uznania alebo zaobchádzania, môže byť netrpezlivý alebo nahnevaný. Má veľké problémy v interakcii s ostatnými a ľahko sa cíti znevážený.

Na nedostatok obdivu niekedy reaguje zúrivo alebo pohŕdavo. Vtedy sa snaží znevažovať iných, aby si pripadal nadradene.

Ďalšou nepríjemnosťou vo vzťahoch býva problém narcistu s ovládaním emócií a správania. Zle zvláda stres a zmeny.

Zo situácií, v ktorých by mohol zlyhať, sa radšej stiahne. Keď sa mu nedarí dosiahnuť dokonalosť zo svojich fantázií (či už sa týka jeho alebo je partnera), môže sa cítiť depresívne.

Narcista má tajné pocity neistoty, hanby, poníženia a strachu, že bude odhalený ako ten, čo zlyhal.

Ako sa správať, keď je váš partner narcista?

Ak je niekto vo vzťahu s narcistom, možno sa mu podarí zmeniť vzťahovú dynamiku. Môže sa pokúsiť zmeniť spôsob, akým sa naňho partner pozerá a pomôže mu tak zmierniť príznaky narcistického správania.

Ak je človek vo vzťahu s narcistom, môže vyskúšať tieto kroky:

 • Vzdelávať sa – Mal by si zistiť viac informácií o tejto poruche. Môže mu to pomôcť pochopiť silné a slabé stránky narcistu a umožní mu to prijať situáciu a mať realistické očakávania.
 • Vytvoriť si hranice – Narcistu to môže rozrušiť alebo sklamať, to je však v poriadku. Nie je úlohou partnera kontrolovať emócie tejto osoby.
 • Hovoriť o svojich potrebách – Treba sa vyjadrovať jasne a stručne.
 • Dávať si pozor na formulácie – Narcisti zle znášajú kritiku. Treba sa snažiť vyjadrovať pripomienky opatrne, pozitívne.
 • Zachovať pokoj – Partner narcistu by sa mal snažiť nereagovať, ak sa pokúša vyvolať hádku alebo ho núti pochybovať o vlastnej realite.
 • Vytvoriť si systém podpory – Život s narcistom môže viesť k pocitom neistoty, zmätku a pochybnostiam o sebe samom. Je dobré mať v živote skupinu ľudí, ktorí človeka podporujú,.
 • Poradiť sa s odborníkom – Terapia nevylieči narcizmus partnera, môže však ukázať spôsoby, ako pristupovať k riešeniu problémov s narcistom.
Vzťah s narcistom môže byť veľmi problematický.

Ak je niečí partner narcista, tento človek by sa mal pripraviť na to, že niektoré veci je lepšie nerobiť. Narcista má rád kontrolu a bojí sa, že ju stratí. Snahy viesť ho alebo poučovať budú často neúspešné. Narcista nerád priznáva, že sa mýli.

Snaha prinútiť ho vidieť veci tak, ako ich vidí druhá strana, by sa mohla vypomstiť. Má veľmi málo empatie, takže úprimná, srdečná komunikácia v mnohých prípadoch nedopadne dobre. Môže dokonca vyvolať výbuch hnevu.

Narcista – záver

Ľudia s narcistickou poruchou osobnosti sa zvyčajne nemenia, na to netreba zabúdať. Aj keď sa človek naučí lepšie zvládať takýto vzťah, pravdepodobne to nikdy nebude zdravý vzťah.

Pri správnej liečbe sa niektorí narcisti môžu naučiť rozpoznať svoje správanie. To môže zlepšiť ich život a život ich okolia. Narcisti však často pomoc nevyhľadajú, pretože nezodpovedá obrazu, ktorý o sebe majú. Možno budú potrebovať povzbudenie, aby vyhľadali pomoc odborníka.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang