Poruchy príjmu potravy – anorexia a bulímia

Poruchy príjmu potravy tvoria komplexný súbor duševných stavov, ktoré ovplyvňujú fyzické zdravie aj psychický stav jednotlivca. Sú to vážne problémy, ktoré môžu mať značný vplyv na kvalitu života a môžu vyžadovať odbornú pomoc. Zdá sa, že tieto poruchy sa čoraz častejšie diagnostikujú. To môže byť dôsledkom zvýšenej informovanosti a vyššej úrovne stresu v modernej spoločnosti.


Obsah článku


Poruchy príjmu potravy predstavujú závažné psychické choroby, ktoré ovplyvňujú jedlo a stravovanie jednotlivca. Patria sem anorexia nervóza, bulímia nervóza, porucha prejedania sa a ďalšie.

Tieto poruchy majú komplexný pôvod, ktorý môže zahŕňať genetické, biologické, environmentálne a psychologické faktory.

Ľudia trpiaci poruchami príjmu potravy majú často neprirodzený vzťah k jedlu, svojmu telu a váhe. To môže viesť k rôznym zdravotným a psychologickým problémom.

Čo je to porucha príjmu potravy (PPP)?

Porucha príjmu potravy (PPP) je široký termín, ktorý zahŕňa rôzne psychické poruchy stravovania, vrátane anorexie, bulímie a poruchy prejedania sa. Tieto poruchy majú rôzne príznaky a spôsobujú rôzne problémy a majú spoločný základný vzťah k jedlu a telu.

Ľudia trpiaci PPP majú často skreslené vnímanie svojej postavy a váhy a často sa snažia ovládať alebo meniť svoj stravovací vzorec. To môže mať vážne následky na ich fyzické a psychické zdravie.

Bulímia nervóza

Bulímia nervóza predstavuje poruchu príjmu potravy charakterizovanú cyklickými epizódami prejedania sa. Tie nasledujú rôzne formy kompenzácie, ako vyvolávanie zvracania, užívanie laxatív, diuretík alebo nadmerné cvičenie.

Ľudia trpiaci bulímiou nervóznou často konzumujú veľké množstvá potravy v krátkom čase, často do momentu fyzickej bolesti, a majú následne silnú túžbu sa zbaviť prejedenia.

Táto porucha môže mať vážne následky na zdravie, ako sú problémy s trávením, vysoký krvný tlak a nezdravé chudnutie.

Anorexia nervosa

Anorexia nervosa predstavuje závažnú psychickú poruchu charakterizovanú extrémnym obmedzením príjmu potravy a nezdravou fixáciou na telesnú hmotnosť a postavu.

Ľudia trpiaci touto poruchou majú nepomerne nízku váhu v porovnaní s ich vekom, výškou a telesnými potrebami.

Často majú nezdravé myšlienky a presvedčenia o svojom tele, čo ich môže viesť k nadmernému cvičeniu, užívaniu liekov na chudnutie a iným škodlivým správam.

Anorexia nervosa môže mať vážne dôsledky na fyzické zdravie, vrátane problémov s obličkami, srdcom a kosťami, a môže byť životu nebezpečná, ak nie je riadne liečená.

Anorexia môže začať ako pokus o kontrolu váhy alebo obrazu tela a postupne sa zhoršovať.

Čo je anorexia?

Anorexia nervóza, často jednoducho nazývaná anorexia, predstavuje závažnú psychiatrickú poruchu charakterizovanú extrémnym obmedzením príjmu potravy a nezdravou fixáciou na telesnú hmotnosť a postavu.

Tí, ktorí trpia touto poruchou, majú nízku váhu v porovnaní s ich vekom, výškou a telesnými potrebami. Okrem fyzických prejavov má anorexia aj psychologické a emocionálne súvislosti, ktoré ovplyvňujú myslenie a správanie postihnutého jedinca.

Anorexia – príznaky

Príznaky anorexie môžu byť fyzické, emocionálne a správne. Medzi fyzické príznaky patrí extrémne chudnutie, slabosť, únava, vysoká citlivosť na studené prostredie, kožné problémy a ďalšie.

Emocionálne príznaky zahŕňajú obavy z priberania na váhe, negatívne vnímanie tela, obavy z jedla a strachu z priberania na váhe. Správne príznaky zahŕňajú obmedzenie príjmu potravy, precenenej cvičenie a nezdravé stravovacie návyky.

Ako začína anorexia?

Anorexia nervóza môže mať rôzne spúšťače a faktory rizika, ktoré môžu prispieť k jej vzniku. Medzi tieto faktory patrí genetika, psychologické faktory, sociálny tlak, obrázky médií a osobná história.

Anorexia môže začať ako pokus o kontrolu váhy alebo obrazu tela a postupne sa zhoršovať, keď jedinec upadne do depresie a do obrazov o strate kontroly a nízkeho vnímania vlastného tela.

Mentálna anorexia

Mentálna anorexia je termín používaný na popis stavu mentálnej nedostatočnosti, ktorý sa často vyskytuje u jedincov s anorexiou. Tí, ktorí trpia mentálnou anorexiou, často majú nedostatočné myslenie a koncentráciu, ktoré môžu viesť k problémom v každodenných činnostiach a interakciách.

Mentálna anorexia môže mať rôzne príčiny, vrátane nedostatočného príjmu živín, fyzického vyčerpania a emocionálneho stresu spojeného s poruchami príjmu potravy.

Je dôležité pochopiť a identifikovať mentálnu anorexiu, aby sa mohli poskytnúť potrebné liečebné opatrenia a podpora pre postihnutých jedincov.

Anorexia môže mať rôzne spúšťače a faktory, ktoré prispievajú k jej vzniku.

Ortorexia

Ortorexia nervosa je relatívne nový koncept v rámci porúch príjmu potravy, charakterizovaný prehnanou fixáciou na zdravé stravovanie. Osoby trpiace touto poruchou sú neprimerane fixované na kvalitu a čistotu potravy, sú neustále obávajúce sa o jej zdravotné dôsledky.

Pre nich nie je len dôležité, čo jedia, no aj ako a kedy to jedia. Snažia sa eliminovať všetky potenciálne nezdravé potraviny a ingrediencie, pričom ich strava sa môže postupne zužovať na veľmi obmedzený počet potravín, čo môže viesť k nutričnému deficitu a sociálnej izolácii.

Toto nadmerné zdôrazňovanie zdravého stravovania môže spôsobiť úzkosť a stres pri jedle, ako aj obmedzenie sociálnych aktivít a interakcií, keďže ortorektické správanie sa môže prejaviť aj vo výbere reštaurácií alebo vo vzťahoch s ostatnými.

Ľudia s touto poruchou môžu strácať záujem o iné aspekty života, keďže ich myseľ a čas sú často zamestnané starostlivosťou o stravu.

Ortorexia nervosa je v súčasnosti kontroverzným konceptom, pretože sa ešte stále neobjavuje v diagnostických manuáloch ako DSM-5.

Niektorí odborníci sa domnievajú, že táto porucha by mohla byť iba základným ťahom iných porúch príjmu potravy alebo dokonca súčasťou širšieho spektra obsedantno-kompulzívnych porúch.

Je dôležité prehlbovať výskum a pochopenie tejto poruchy, aby sa mohla poskytnúť vhodná starostlivosť a podpora pre jednotlivcov postihnutých ortorexiou nervosa.

Poruchy príjmu potravy – závažné duševné problémy

Poruchy príjmu potravy sú závažné duševné problémy, ktoré ovplyvňujú fyzické aj psychické zdravie postihnutých jednotlivcov. Ich identifikácia a liečba vyžadujú komplexný prístup a odbornú pomoc.

Dôležité je neignorovať ani tie najmiernejšie príznaky a hľadať podporu a poradenstvo v odborníkoch v oblasti duševného zdravia.

Osoby trpiace poruchami príjmu potravy si zaslúžia pochopenie, empatiu a podporu zo strany svojho okolia, aby mohli nájsť cestu k zotaveniu a uzdraveniu.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang