Dropshipping – čo to je a ako funguje

Dropshipping je obchodný model, ktorý revolučne mení prístup k predaju online. Obchodníci ponúkajú produkty bez nutnosti držať ich na sklade. Pri objednávke produkt priamo z dodávateľa putuje k zákazníkovi. Tento model umožňuje rýchle začatie podnikania s minimálnymi investíciami.


Obsah článku


Dropshipping je jednoduchý obchodný model, kde predajca nemá tovar na sklade. Namiesto toho, keď príde objednávka od zákazníka, tovar odosiela dodávateľ priamo k zákazníkovi.

Tento prístup umožňuje podnikateľom a malým obchodom ušetriť na nákladoch spojených so skladovaním. Dropshipping je populárny, pretože nevyžaduje veľké investície do zásob a umožňuje rýchlo reagovať na meniace sa trhové trendy.

Čo je to dropshipping?

Dropshipping je obchodný model, kde predajca predáva produkty bez držania zásob. Namiesto toho, dodávateľ priamo posielá produkty zákazníkom po prijatí objednávky.

Rozdiel medzi dropshippingom a tradičným modelom skladovania tovaru:

 • Bez skladovania zásob: Pri dropshippingu nemusí predajca držať produkty na sklade, na rozdiel od tradičného modelu.
 • Nižšie vstupné náklady: Dropshipping eliminuje potrebu veľkých investícií do skladových priestorov a zásob.
 • Flexibilita v ponuke produktov: Predajcovia môžu ľahko pridávať alebo odoberať produkty z ponuky bez finančných strat.
 • Riziko prebytočných zásob: Pri tradičnom modeli hrozí riziko nevypredaných zásob, čo dropshipping minimalizuje.

Základný princíp fungovania dropshippingu:

 1. Zákazník urobí objednávku cez online obchod predajcu.
 2. Predajca odovzdá objednávku dodávateľovi.
 3. Dodávateľ priamo posielá produkt zákazníkovi.

Dropshipping umožňuje predajcom ponúkať široké spektrum produktov bez nutnosti investovať do skladových priestorov a zásob, čo z neho robí atraktívnu voľbu pre podnikanie v e-commerce.

Ako funguje dropshipping?

Proces dropshippingu začína výberom dodávateľa, ktorý bude zodpovedať za výrobu a dodanie produktov. Predajca následne umiestňuje tieto produkty na svojom online obchode. Keď zákazník uskutoční nákup, predajca posiela objednávku dodávateľovi, ktorý produkt priamo odosiela zákazníkovi. Tento model minimalizuje potrebu skladovania tovaru a znižuje prevádzkové náklady.

Role v modeli dropshippingu:

 • Dodávateľ: Zodpovedá za výrobu, skladovanie a odoslanie produktov zákazníkom. Tiež zaisťuje kvalitu a dostupnosť tovaru.
 • Predajca: Sústredí sa na to, čo je marketing a predaj produktov, ako aj na komunikáciu so zákazníkmi. Neuchováva žiadny tovar na sklade.

Príklady platforiem a nástrojov používaných pre dropshipping:

 • Shopify: Populárna e-commerce platforma s integráciami pre dropshipping.
 • Oberlo: Umožňuje predajcom ľahko importovať produkty z dodávateľov do Shopify obchodov.
 • AliExpress: Často používaný dodávateľ s širokým sortimentom produktov pre dropshipping.
 • WooCommerce: Doplňok pre WordPress, ktorý umožňuje vytvárať e-commerce stránky s možnosťou dropshippingu.

Proces dropshippingu optimalizuje predaj a distribúciu tovaru, pričom redukuje náklady a komplexnosť spojenú s tradičným predajom a skladovaním tovaru.

Dropshipping je populárny, pretože nevyžaduje veľké investície do zásob.

Výhody dropshippingu

Dropshipping prináša podnikateľom v e-commerce výrazné výhody, ktoré transformujú tradičný prístup k obchodovaniu. Tento model umožňuje operovať s nižšími počiatočnými nákladmi a ponúkať široký sortiment produktov bez nutnosti fyzického skladu.

Výhody dropshippingu:

 • Nízke vstupné náklady: Nemusíte investovať do nákupu zásob alebo prenájmu skladových priestorov.
 • Široká ponuka produktov: Môžete ponúkať produkty z rôznych kategórií bez obáv z preinvestovania.
 • Flexibilita a mobilnosť: Váš obchod môžete viesť odkiaľkoľvek, potrebujete len internetové pripojenie.
 • Jednoduché škálovanie: Bez potreby zvyšovania zásob alebo rozširovania skladových kapacít môžete ľahko rozšíriť svoj sortiment.

Dropshipping otvára dvere do sveta podnikania pre mnohých, ktorí by inak nemali možnosť začať. Jeho prístupnosť a efektivita robia z neho atraktívnu voľbu pre začínajúcich podnikateľov aj skúsených obchodníkov, ktorí hľadajú rozšíriť svoje operácie bez výrazného zvýšenia rizika a nákladov.

Nevýhody dropshippingu

Aj keď dropshipping ponúka atraktívne výhody, prináša so sebou aj určité nevýhody, ktoré môžu ovplyvniť úspech a udržateľnosť podnikateľského modelu. Tieto výzvy vyžadujú pozornosť a strategické plánovanie na ich prekonanie.

Nevýhody dropshippingu:

 • Menšia kontrola nad dodacím procesom: Keďže dodávateľ priamo poskytuje produkty, predajcovia majú obmedzenú kontrolu nad dodacími lehotami a kvalitou balenia.
 • Nižšie marže zisku: Vysoká konkurencia a dodatočné poplatky od dodávateľov môžu viesť k nižším maržám zisku.
 • Výzvy s inventárom: Môžete čeliť problémom so synchronizáciou skladových zásob dodávateľa s vašim e-shopom, čo môže viesť k predaju nedostupných produktov.
 • Závislosť na dodávateľoch: Váš obchodný úspech závisí od spoľahlivosti a kvality vašich dodávateľov.

Hoci dropshipping môže byť vstupnou bránou pre mnohých do sveta e-commerce, dôležité je poriadne zvážiť tieto nevýhody a vypracovať stratégie na ich minimalizovanie. Efektívne riadenie vzťahov s dodávateľmi, výber kvalitných produktov a vynikajúca zákaznícka podpora sú kľúčové pre prekonanie týchto výziev a budovanie úspešného dropshippingového podniku.

Dropshipping na Slovensku

Na Slovensku zažíva dropshipping rastúci záujem, ako čoraz viac podnikateľov a malých obchodov objavuje výhody tohto modelu. Dropshipping na Slovensku ponúka jedinečné príležitosti vďaka rastúcej digitálnej infraštruktúre a pohodlnosti online nakupovania medzi spotrebiteľmi. Avšak, podnikatelia sa tiež stretávajú s výzvami, ako sú konkurencia na trhu, zabezpečenie kvalitných dodávateľov a adaptácia na lokálne zákaznícke preferencie.

Jednou z kľúčových príležitostí pre dropshipping SK je možnosť testovať rôzne trhy a produkty bez významných investícií do zásob. Tento prístup umožňuje rýchlu adaptáciu na meniace sa spotrebiteľské trendy a preferencie. Na druhej strane, podnikatelia musia byť ostražití voči výberu spoľahlivých dodávateľov a zabezpečiť, aby produkty spĺňali očakávania slovenských zákazníkov včas a v požadovanej kvalite.

Medzi úspešné dropshippingové obchody na Slovensku patrí široká škála e-shopov zameraných na módu, elektroniku, domáce potreby a ďalšie špecializované segmenty. Tieto obchody dokazujú, že s dobrou stratégiou marketingu, kvalitným výberom produktov a vynikajúcou zákazníckou podporou je možné v rámci modelu dropshipping vybudovať úspešný online obchod aj na konkurenčnom slovenskom trhu.

Dropshipping otvára dvere do sveta podnikania pre mnohých, ktorí by inak nemali možnosť začať.

Dropshipping SK – oslobodenie od dane

Dropshipping na Slovensku podlieha daňovým predpisom rovnako ako akýkoľvek iný obchodný model. Podniky prevádzkujúce dropshipping musia riadne vykazovať svoje príjmy a sú povinné platiť dane podľa slovenskej legislatívy. To zahŕňa daň z príjmu, DPH a ďalšie príslušné dane a poplatky. V súvislosti s DPH, dropshippingové podniky môžu čeliť špecifickým výzvam, najmä ak obchodujú s tovarom cez hranice.

Oslobodenie od dane pre dropshippingové podniky na Slovensku je možné v určitých prípadoch, napríklad ak ročný obrat neprekročí určitú sumu stanovenú pre malé podniky. Táto hranica umožňuje podnikom zostávať oslobodeným od DPH do dosiahnutia určitého limitu príjmov. Podmienky pre oslobodenie od dane sa však môžu líšiť v závislosti od konkrétnych okolností podnikania a typu produktov predávaných v rámci dropshippingu.

Je dôležité, aby dropshippingové podniky na Slovensku konzultovali svoju situáciu s daňovým poradcom alebo účtovníkom, aby zabezpečili dodržiavanie všetkých relevantných daňových predpisov a využili možné daňové úľavy či oslobodenia. Správne porozumenie a aplikácia daňových pravidiel, ako aj overenie IČ DPH je kľúčové pre legálnu a úspešnú prevádzku dropshippingového podniku na Slovensku.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang