Zistenie DIČ – podľa IČO a rodného čísla

zistenie dič

S ohľadom na stále sa rozvíjajúcu oblasť digitálnej transformácie a podnikateľských procesov je dôležité mať presné a spoľahlivé informácie o daňových identifikačných číslach (DIČ). Získanie a následne zistenie DIČ je základným krokom pre každého podnikateľa či firmu, aby mohli legálne vykonávať svoje podnikateľské aktivity. No často sa vyskytuje množstvo otázok okolo toho, ako overiť DIČ podľa rodného čísla a iných identifikátorov.


Obsah článku


Ako teda účinne získať a overiť DIČ, či už ide o daňové identifikačné číslo podnikateľa, DIČ podľa IČO alebo DIČ DPH v rámci Európskej únie? A ako sa dá zistiť DIČ na základe rodného čísla? Sú tieto informácie ľahko dostupné online?

Ako zistiť DIČ?

Získanie daňového identifikačného čísla (DIČ) je kľúčové pre podnikateľské vzťahy, no na rozdiel od identifikačného čísla pre právnické osoby (IČO) je to komplikovanejší proces. DIČ je špecifický identifikátor, určený pre účely finančnej správy, a preto ho nemožno nájsť v obchodnom ani živnostenskom registri. Ako teda zistiť DIČ?

Požiadanie subjektuNajjednoduchší spôsob, ako zistiť DIČ, je požiadať samotný subjekt. Ak je s ním niekto v obchodnom alebo podnikateľskom vzťahu a potrebuje zaslať faktúru alebo ju od neho získať, môže ho priamo požiadať o toto číslo.
Portál Finančnej správy SRAlternatívnym spôsobom je využitie portálu Finančnej správy SR, kde verejné elektronické služby poskytujú prístup k zoznamom registrovaných subjektov pre dane, ktoré majú pridelené DIČ a sú registrované pre platbu dane z pridanej hodnoty (DPH). Na tomto portáli sa dajú vyhľadávať subjekty podľa mena a priezviska fyzickej osoby alebo mena právnickej osoby a doplnkových informácií ako obec, PSČ alebo IČ DPH.
Register účtovných závierokMinisterstvo financií Slovenskej republiky prevádzkuje aj verejne dostupný Register účtovných závierok, ktorý obsahuje informácie o subjektoch, ktoré sú povinné zverejniť svoje účtovné závierky, čo zahŕňa aj podnikateľov.
Daňový úradNajspoľahlivejším zdrojom na zistenie DIČ je daňový úrad. Finančné riaditeľstvo zverejňuje aktualizovaný zoznam daňových subjektov a ich DIČ na svojom webovom sídle.

Ako zistiť DIČ podľa IČO a zistenie podľa rodného čísla

V prípade potreby zistenia DIČ fyzickej osoby podnikateľa existuje niekoľko spôsobov, ako sa dostať k tomuto číslu. Zistenie DIČ podľa rodného čísla prebieha cez daňový úrad. Záujemca ho požiada o zaslanie DIČ písomne. Existujú tiež verejne dostupné webové stránky a služby, ktoré umožňujú zistenie DIČ online. To, ako zistiť DIČ podľa IČA, sa dá napr cez stránku icdph.sk.

Overenie DIČ na internete – DIČ podľa IČO

Existujú online nástroje, ktoré môžu ušetriť čas a úsilie pri zistení DIČ. Platformy foaf.sk a financnasprava.sk umožňujú rýchle a jednoduché overenie DIČ na internete. Poskytujú potrebné informácie na dosah jedného kliknutia. Ako presne fungujú a aké výhody ponúkajú?

Foaf – sociálna sieť firiem

Overenie DIČ na internete cez portál Foaf je pohodlným spôsobom, ako získať informácie o firme alebo fyzickej osobe. Stačí zadať meno, priezvisko, obchodné meno spoločnosti alebo IČO na úvodnej stránke, a webová služba poskytne aktuálne údaje, ako aj historický prehľad danej firmy.

Výhody portálu Foaf zahŕňajú:

  • Komplexné informácie o subjekte, vrátane identifikačných čísel a predmetov činnosti.
  • Detailný prehľad dlhov a hospodárskych výsledkov.
  • Informácie o osobách pôsobiacich v spoločnostiach a ich vzťahoch k iným osobám alebo podnikom.

Financnasprava – zoznam daňových subjektov

Webový portál Finančnej správy ponúka „Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH“. Nachádzajú sa tu informácie o právnických aj fyzických osobách. Dá sa vyhľadávať podľa mena, priezviska, obchodného mena alebo aj podľa obce a PSČ. Okrem informácií o registrácii pre DPH získa človek aj IČ DPH, z ktorého je možné zistiť samotné DIČ a druh registrácie podľa zákona o DPH.

DIČ podľa IČO právnických subjektov je možné overiť na finstat.sk.

Overenie DIČ

Overenie DIČ je často považované za komplikovaný proces. Zistiť DIČ živnostníka alebo iného subjektu môže byť náročné, najmä ak človek nemá k dispozícii ich identifikačné číslo (IČO). Najjednoduchšie je overenie DIČ prostredníctvom „Registra účtovných závierok“, ak má subjekt pridelené IČO. Avšak, ak ide o fyzickú osobu bez prideleného IČO, situácia sa komplikuje.

V prípade, že ide o overenie DIČ fyzickej osoby bez IČO, dá sa obrátiť na príslušného správcu dane. Tento subjekt poskytne overenie v súlade so zákonom a oznámi, či je daná osoba registrovaná a pridelí príslušné DIČ.

Neexistuje však jednotná oficiálna služba na overenie DIČ pre všetky subjekty. Aj keď sú k dispozícii súkromné služby, ktoré ponúkajú vyhľadávanie alebo overovanie DIČ, ich spoľahlivosť a aktuálnosť údajov nemusia byť stopercentné.

Overenie IČ DPH v EÚ – kontrola IČ DPH

Overenie identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH) má svoju dôležitosť, najmä pre subjekty, ktoré sú platcami DPH. Na rozdiel od overovania bežného DIČ, ktoré môže byť len formálnym krokom. IČ DPH je kritickým údajom pre obchodné transakcie v rámci Európskej únie.

Pre podnikateľov, ktorí sú platcami DPH, je nevyhnutné mať správne IČ DPH na svojich obchodných dokladoch.

Vedeli ste, že…?
Ak chcú podnikatelia dodávať tovar alebo služby v rámci EÚ bez DPH, ich obchodný partner musí byť registrovaný k DPH v inej členskej krajine EÚ.

Overenie platnosti IČ DPH v EÚ a kontrolu IČ DPH je možné vykonať priamo online. Existujú dva spoľahlivé spôsoby, ako to urobiť:

  • Pomocou webovej stránky Finančnej správy, kde sa dá zrealizovať overenie IČ DPH jednotlivo pre platiteľov DPH na Slovensku.
  • Prostredníctvom systému Vies na internetovom portáli Európskej komisie. Tento systém umožňuje overenie registrácie k DPH v celej EÚ.

Overenie IČ DPH podľa IČO

Ak niekto potrebuje zrealizovať overenie IČ DPH podľa IČO, má k dispozícii jednoduchý online nástroj poskytovaný Európskou komisiou. Stačí navštíviť ich webovú stránku a vybrať sekciu pre dane a colnú politiku, konkrétne podstránku VAT Validation.

Tu môže vybrať daný členský štát a overiť, či je konkrétne IČ DPH platné a aktuálne. Hoci je návod na použitie služby dostupný iba v angličtine, je to jednoduchý proces, ktorý umožní rýchlo a efektívne prejsť overením IČ DPH podľa IČO.

Register DIČ

Správca dane, ktorým je daňový úrad, je povinný prideľovať daňové identifikačné čísla (DIČ) subjektom pri ich registrácii na daň z príjmov.

Pridelenie DIČ z úradnej moci

Od 1.1.2023 sa uplatňuje systém pridelenia DIČ z úradnej moci. Tento postup znamená, že subjekty už nemusia samostatne žiadať o DIČ pri ich vzniku, napríklad pri založení živnosti alebo s.r.o. Namiesto toho daňový úrad automaticky pridelí DIČ v priebehu niekoľkých dní. Po pridelení je možné DIČ vyhľadať na webovej stránke daňového úradu.

Register DIČ pri prenájme nehnuteľností

Ak niekto prenajíma nehnuteľnosť na území Slovenskej republiky (okrem pozemkov), má povinnosť zaregistrovať sa na daňovom úrade. Pre tento účel musí predložiť správcovi dane vyplnenú žiadosť o registráciu na príslušnom formulári. V prípade elektronického podávania žiadostí treba dodržať predpísaný formát.

Register DIČ
Správca dane, ktorým je daňový úrad, prideľuje DIČ subjektom pri ich registrácii na daň z príjmov. Tento postup zabezpečuje, že subjekty už nemusia samostatne žiadať o DIČ pri ich vzniku.

Vyhľadávanie IČO podľa mena

Pokiaľ ide o vyhľadávanie IČO podľa mena, existuje niekoľko spôsobov, ako ho zistiť. Dá sa vyhľadávať v živnostenskom registri alebo obchodnom registri Slovenskej republiky, ktoré sú verejne dostupné a ponúkajú detailné informácie o podnikateľoch, vrátane vyhľadávania IČO podľa obchodného mena, sídla a predmetov podnikania.

Rozdiel medzi IČO a DIČ

IČO a DIČ sú dve identifikačné čísla, ktoré majú svoje významné miesto v podnikateľskom svete.

  • DIČ (daňové identifikačné číslo) je špecifické číslo pridelené podnikateľom a fyzickým osobám.
  • IČO (identifikačné číslo osoby) sa týka štatistického identifikátora firmy.

Pochopenie tohto rozdielu je kľúčové pre efektívnu komunikáciu s finančnými orgánmi.

Faktom je, že každý subjekt, či už je to podnikateľ alebo fyzická osoba, má pridelené svoje unikátne DIČ. Toto číslo hrá kľúčovú úlohu pre komunikáciu so správcom dane. Aj keď sa môže zdať, že DIČ je vyhradené len pre firmy, existujú aj prípady, keď sa prideľuje aj fyzickým osobám. Napr. ak ide o prenájom nehnuteľností cez AirBnb alebo niektoré druhy slobodných povolaní.

Naopak, IČO sa týka len firiem a podnikov. Je to identifikačné číslo, ktoré je používané pre štatistické účely a sledovanie ekonomickej aktivity podnikov. Napriek tomu, že nie je povinné pre všetkých, ktorí podnikajú, mnoho firiem si ho dobrovoľne vyžaduje. Umožňuje totiť jednoznačne identifikovať subjekt v rôznych úradných a obchodných vzťahoch.

Každé z týchto čísel má svoje vlastné účely a významy. Zatiaľ čo DIČ je kľúčové pre daňové úrady a zdaňovacie účely, IČO sa používa pre štatistické sledovanie a evidenciu podnikov.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang