Ceny nehnuteľností – pozemkov podľa okresov, bytov, výpočet

ceny nehnutelnosti

Ceny nehnuteľností sú jednou z najdôležitejších tém v oblasti hospodárstva a osobných financií. Pohybujú sa v závislosti od mnohých faktorov, vrátane ekonomických podmienok, úrokových sadzieb, dostupnosti úverov, demografických trendov, a politických rozhodnutí.


Obsah článku


V uplynulých rokoch boli zaznamenané významné zmeny na trhu s nehnuteľnosťami. V mnohých regiónoch došlo k prudkému nárastu cien nehnuteľností, čo je často pripisované nízkym úrokovým sadzbám, ktoré znižujú náklady na hypotéky a zvyšujú dopyt po nehnuteľnostiach. Zároveň sa prejavuje aj nedostatok dostupných bytov a domov, čo tlačí ceny nahor.

Vývoj cien nehnuteľností podľa NBS

Vývoj cien nehnuteľností je dôležitým ukazovateľom ekonomického zdravia krajiny a odráža dynamiku dopytu a ponuky na trhu. Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o cenách nehnuteľností na bývanie v Slovenskej republike za posledné roky.

RokCena za m² (EUR)
20191 574
20201 762
20212 176
20222 639
20232 480

Ceny nehnuteľností na bývanie podľa NBS zaznamenali v posledných rokoch výrazný rast, čo odráža zvýšený dopyt a rastúce náklady na výstavbu. Tento trend naznačuje pokračujúce zhodnocovanie investícií do nehnuteľností a významný vplyv na dostupnosť bývania pre obyvateľstvo.

Aké sú ceny pozemkov podľa okresov?

Ceny pozemkov podľa okresov sa na Slovensku značne líšia v závislosti od regionálnych faktorov a typu pôdy.

Získanie presných cien pozemkov podľa okresov na Slovensku je náročné, nakoľko ceny sa líšia v závislosti od rôznych faktorov, ako napríklad:

 • Typ pozemku: Ceny stavebných pozemkov sú výrazne vyššie ako ceny ornej pôdy, lesov, či záhrad.
 • Lokalita: Ceny pozemkov v Bratislave a okolí sú oveľa vyššie ako ceny pozemkov v menších mestách a na vidieku.
 • Veľkosť a zastavanosť pozemku: Väčšie a zastavané pozemky sú drahšie ako menšie a nezastavané pozemky.
 • Prístup k inžinierskym sieťam: Pozemky s prístupom k elektrine, vode a kanalizácii sú drahšie ako pozemky bez týchto prístupov.
 • Infraštruktúra v okolí: Pozemky v blízkosti škôl, obchodov, zastávok MHD a inej infraštruktúry sú drahšie ako pozemky v odľahlých oblastiach.

Priemerné ceny pozemkov v Bratislavskom a Košickom kraji sa aktuálne pohybujú nasledovne:

Orná pôda:

 • Bratislavský kraj: 45 – 70 EUR/m2
 • Košický kraj: 30 – 60 EUR/m2

Stavebný pozemok:

 • Bratislavský kraj: 200 – 500 EUR/m2
 • Košický kraj: 130 – 300 EUR/m2

Pri zvažovaní kúpy alebo predaja pôdy je dôležité brať do úvahy priemerné ceny a tiež konkrétne faktory, ako sú kvalita pôdy, dostupnosť, veľkosť pozemku a jeho potenciál na iné využitie.

Na záver je dôležité zdôrazniť, že ceny pozemkov podľa okresov môžu výrazne ovplyvniť investičné rozhodnutia, a preto je vhodné dôkladne analyzovať všetky relevantné údaje pred kúpou alebo predajom.

Ako zistiť cenu pozemku za m2

Existuje niekoľko spôsobov, ako zistiť cenu pozemku za m2:

 1. Realitné portály: Využitie realitných portálov, ako napríklad Nehnuteľnosti.sk, Reality.sk, ZoznamRealit.sk a podobne. Tieto portály často zobrazujú aktuálne inzeráty na predaj pozemkov spolu s cenami za meter štvorcový. Je možné vyhľadávať podľa konkrétnych lokalít a typov pozemkov.
 2. Realitné kancelárie: Záujemca môže kontaktovať miestne realitné kancelárie v oblasti, kde má záujem o kúpu pozemku. Realitní makléri majú prístup k aktuálnym trhovým informáciám a môžu poskytnúť presné informácie o cenách za meter štvorcový.
 3. Orientačné údaje od realitných expertov: Realitní experti a analytici zverejňujú správy a štúdie o trhu s nehnuteľnosťami, ktoré môžu obsahovať informácie o priemerných cenách pozemkov v rôznych regiónoch.
 4. Lokálne noviny a inzeráty: Niektoré lokálne noviny alebo inzertné weby môžu tiež zobrazovať inzeráty na predaj pozemkov s uvedenými cenami.

Keďže ceny pozemkov sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnych faktorov ako poloha, veľkosť pozemku, výhľad, prístup k infraštruktúre a podobne, odporúča sa získavať informácie z viacerých zdrojov a porovnávať ponuky pre celkový prehľad o trhových podmienkach v danej lokalite.

Je dôležité vedieť, ako zistiť cenu pozemku za m2, čo môže byť jednoducho dosiahnuteľné prostredníctvom realitných portálov, konzultácie s miestnymi realitnými expertmi alebo sledovaním aktuálnych inzerátov a štúdií o trhu s nehnuteľnosťami.

Ako sa uskutočňuje ocenenie a ohodnotenie nehnuteľnosti?

Ocenenie a ohodnotenie nehnuteľnosti je proces, ktorý sa vykonáva s cieľom stanoviť jej trhovú hodnotu. Tu je základný postup, ako sa to obvykle uskutočňuje:

 1. Zhromaždenie informácií o nehnuteľnosti: Znalec získava informácie o nehnuteľnosti, ako sú jej poloha, veľkosť, stav budovy, materiály, infraštruktúra a ďalšie charakteristiky.
 2. Analýza trhových údajov: Znalec skúma aktuálne trhové údaje o podobných nehnuteľnostiach v danej lokalite. Tieto údaje zahŕňajú predajné ceny iných nehnuteľností a ich porovnanie s ohodnocovanou nehnuteľnosťou.
 3. Porovnanie s podobnými nehnuteľnosťami (porovnávací prístup): Používa sa metóda porovnávania, kde sa ohodnocovaná nehnuteľnosť porovnáva s nedávno predanými nehnuteľnosťami s podobnými charakteristikami. Tento prístup sa často používa pri hodnotení rodinných domov a bytov.
 4. Prístup k nákladom: Pri komerčných nehnuteľnostiach alebo novostavbách sa môže použiť nákladový prístup, kde sa hodnota nehnuteľnosti stanovuje na základe nákladov na jej stavbu a pridružené náklady, s uplatnením odpisov a zohľadnením aktuálnych trhových podmienok.
 5. Prístup k príjmom: Pre investičné nehnuteľnosti, ako sú napríklad komerčné budovy, sa môže použiť prístup k príjmom, kde sa hodnota stanovuje na základe očakávaných príjmov z prenájmu a výnosu investície.
 6. Stanovenie finálnej hodnoty: Na základe zhodnotenia všetkých faktorov znalec stanovuje finálnu trhovú hodnotu nehnuteľnosti. Táto hodnota sa zvyčajne prezentuje vo forme znaleckého posudku obsahujúceho detaily o použitých metódach a predpokladoch.

Ocenenie a ohodnotenie nehnuteľnosti je dôležitý proces pri kúpe, predaji, refinancovaní alebo zdaňovaní nehnuteľností, a jeho presnosť závisí od správneho použitia metód a aktuálnych trhových údajov.

O ocenenie nehnuteľnosti je možné požiadať aj online.

Odhad ceny nehnuteľnosti je kľúčový pre jej úspešný predaj

Odhad ceny nehnuteľnosti je kľúčový pre jej úspešný predaj, pretože správne stanovená cena môže výrazne ovplyvniť rýchlosť a úspešnosť transakcie. Ak je cena príliš vysoká, nehnuteľnosť môže zostať na trhu dlhšie a môže sa stať menej atraktívnou pre potenciálnych kupcov. Na druhej strane, príliš nízka cena môže znamenať stratu finančných prostriedkov pre predávajúceho. Preto je dôležité vykonať dôkladný a presný odhad ceny.

Prečo je odhad ceny nehnuteľnosti taký dôležitý?

 • Spravodlivá cena: Ak je cena nehnuteľnosti príliš vysoká, potenciálni kupcovia sa o ňu nebudú zaujímať. Naopak, ak je cena príliš nízka, prichádza klient o peniaze. Správna cena nehnuteľnosti by mala odrážať jej reálnu trhovú hodnotu a zároveň priniesť požadovaný zisk.
 • Rýchly predaj: Nehnuteľnosti s realistickou cenou sa zvyčajne predajú rýchlejšie ako tie s prehnanou cenou.
 • Vyššia návratnosť investície: Správne stanovená cena pomôže dosiahnuť maximálnu možnú návratnosť investície do nehnuteľnosti.
 • Vyhnutie sa zbytočným komplikáciám: Nereálna cena nehnuteľnosti môže viesť k zdĺhavým vyjednávaniam, nezhodám a frustrácii na strane predávajúceho aj kupujúceho.

Presný odhad ceny je základom pre úspešný predaj nehnuteľnosti, pretože zabezpečuje, že bude ponúkaná za cenu, ktorá je atraktívna pre kupcov a zároveň výhodná pre predávajúceho.

Na internete je možné využiť aj rozličné kalkulačky, napríklad na odhad ceny domu.

Výpočet ceny nehnuteľnosti

Výpočet ceny nehnuteľnosti je komplexný proces, ktorý ovplyvňuje mnoho faktorov. Existuje však viacero nástrojov a metód, ktoré záujemcovi pomôžu zorientovať sa v aktuálnych cenách na trhu a získať aspoň orientačnú predstavu o hodnote jeho nehnuteľnosti.

1. Online kalkulačky:

Na internete je dostupných viacero bezplatných online kalkulačiek, ktoré na základe zadaných parametrov (lokalita, typ nehnuteľnosti, rozloha, počet izieb, stav, vybavenie, atď.) vygenerujú orientačnú cenu.

Je dôležité zdôrazniť, že výstupy z online kalkulačiek slúžia len ako informatívny odhad a nenahrádzajú odborné posúdenie znalca.

2. Porovnanie s podobnými nehnuteľnosťami v okolí:

Dobrým indikátorom ceny danej nehnuteľnosti je aj preštudovanie si ponúk podobných nehnuteľností v danej lokalite. Je dobré sledovať inzeráty na realitných portáloch a porovnať ceny, rozlohu, vybavenie a stav nehnuteľností.

3. Odborné ocenenie znalcom:

Pre najpresnejší a najspoľahlivejší odhad ceny nehnuteľnosti sa odporúča obrátiť sa na certifikovaného znalca nehnuteľností. Znalec na základe podrobnej obhliadky nehnuteľnosti a analýzy relevantných porovnateľných nehnuteľností vypracuje znalecký posudok, ktorý bude obsahovať podrobný opis nehnuteľnosti, zdôvodnenie určenej ceny a porovnanie s trhovými cenami.

Výpočet ceny nehnuteľnosti si vyžaduje komplexný prístup a zohľadnenie rôznych faktorov. Online kalkulačky a porovnanie s podobnými nehnuteľnosťami môžu záujemcovi pomôcť zorientovať sa.

Kalkulačka na výpočet ceny bytov

Existuje viacero online kalkulačiek, ktoré sú zamerané na výpočet ceny bytov.

Ministerstvo financií SR:

 • IFP kalkulačka hodnoty bytov:
  • Táto kalkulačka umožňuje zadanie rôznych parametrov bytu, ako napríklad jeho lokalita, počet izieb, rozloha, vek a stav. Na základe týchto údajov kalkulačka vypočíta orientačnú cenu bytu.
  • Je dôležité poznamenať, že táto kalkulačka slúži len na informatívne účely a jej výsledok by sa nemal brať ako konečná cena bytu.

Aktualnacenabytu.sk:

 • Kalkulačka cien nehnuteľností:
  • Táto kalkulačka je podobná kalkulačke IFP, avšak umožňuje zadanie ešte podrobnejších údajov o byte, ako napríklad typ konštrukcie, poschodie, výťah, parkovacie státie a podobne.
  • Okrem orientačnej ceny, táto kalkulačka na výpočet ceny bytu taktiež ukazuje počet záujemcov o kúpu bytu v danej lokalite.

Je dôležité poznamenať, že aktuálna cena bytu sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov, ako napríklad jeho lokalita, stav, vybavenie, či ide o klasický alebo loftový byt a aktuálna ponuka a dopyt na trhu s nehnuteľnosťami.

Pred kúpou alebo predajom bytu je vhodné nechať si vypracovať znalecký posudok od odborníka.

Trhová cena záhrady

Trhová cena záhrady sa môže líšiť v závislosti od rôznych faktorov, ako napríklad:

 • Lokalita: Záhrady v lukratívnych lokalitách, ako napríklad v centre mesta alebo v blízkosti vodných tokov, jazier alebo lesov, sú spravidla drahšie ako záhrady v menej atraktívnych lokalitách.
 • Rozloha: Väčšie záhrady zvyknú byť drahšie ako menšie záhrady.
 • Stav: Záhrady v dobrom stave s upravenou zeleňou, ovocnými stromami a kríkmi, terasou a záhradným domčekom sú drahšie ako záhrady v zanedbanom stave.
 • Vybavenie: Záhrady s vybavením, ako napríklad studňa, zavlažovací systém, záhradný krb alebo gril, majú vyššiu cenu ako záhrady bez takéhoto vybavenia.
 • Prístupnosť: Záhrady s dobrým prístupom z cesty sú drahšie ako záhrady s ťažkým prístupom.
 • Aktuálna ponuka a dopyt na trhu s nehnuteľnosťami: V časoch, keď je na trhu vysoký dopyt po záhradách a nízka ponuka, sú ceny záhrad vyššie.

Pre zistenie presnej trhovej ceny záhrady je vhodné obrátiť sa na realitného makléra alebo na odborného znalca. Títo odborníci na základe znalosti trhu a posúdenia stavu záhrady dokážu stanoviť trhovú hodnotu tejto nehnuteľnosti, za ktorú by sa dala predať.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang