Marec mesiac knihy – prečo je dôležitý?

Mesiac knihy je u nás každý rok marec. Tento mesiac sa zameriava na význam čítania, písania a literatúry. Marec mesiac kníh je tiež časom na ocenenie kníh a autorov domácich aj zahraničných.

Článok sa venuje témam:

Prečo je čítanie kníh prospešné

Ako osláviť marec mesiac knihy – aktivity pre deti aj dospelých

Prečo je práve marec mesiacom kníh

História kníh – od hlinených tabuliek k elektronickým zariadeniam

Hoci sa knihy oslavujú po celý rok, marec má na Slovensku osobitné postavenie. Od roku 1955 je oficiálne Mesiacom knihy. Cieľom tejto tradície je propagovať čítanie a literatúru medzi širokou verejnosťou a zdôrazniť ich význam pre kultúrny a osobnostný rozvoj.

Počas Mesiaca knihy sa koná množstvo podujatí, ktoré majú k čítaniu pritiahnuť aj tých najnáruživejších nečitateľov. Knižnice organizujú besedy s autormi, workshopy, literárne súťaže a výstavy. Kníhkupectvá ponúkajú zľavy a špeciálne ponuky.

Školy organizujú maratóny čítania a prednášky o významných literárnych dielach.

Mesiac knihy je ideálnou príležitosťou ponoriť sa do sveta fantázie a príbehov. Dobre padne navštíviť knižnicu a objaviť nových autorov a žánre alebo si konečne prečítať tú knihu, ktorá už dlho čaká v poličke.

Je to tiež možnosť nájsť si čas na rozhovory s rodinou a priateľmi o knihách, ktoré má človek rád, a podeliť sa s nimi o svoje čitateľské zážitky.

Prečo je mesiac knihy dôležitý

Hlavným cieľom mesiaca knihy je podporiť čítanie – činnosť s mnohými preukázanými výhodami. Čítanie môže každému pomôcť lepšie rozvinúť slovnú zásobu, zlepšiť pamäť, rozšíriť vedomosti a znížiť stres.

Marec mesiac kníh pomáha oceniť najlepšie knihy a autorov, ktorí sú vzormi nielen pre deti. Je dôležité ukázať mladým ľuďom, že literatúra a spisovatelia sú stále aktuálni a dôležití.

Mesiac knihy povzbudzuje rodiny, aby si spoločne vychutnali zážitok z čítania nových aj starých osvedčených kníh. Čítanie nahlas alebo diskusia o nových dielach podporuje čas strávený s rodinou a jej vzájomné zblíženie.

Čítanie kníh prispieva k duševnej pohode.

Čo prináša čítanie kníh?

Čítanie má mnoho výhod pre duševné a fyzické zdravie.

Pomáha:

  • rozvíjať slovnú zásobu a jazykové zručnosti
  • zlepšiť pamäť a koncentráciu
  • posilňovať schopnosť kriticky myslieť a analytické schopnosti
  • rozširovať obzory a učiť sa nové veci
  • znížiť stres a úzkosť
  • podporovať empatiu a pochopenie druhých
  • rozvíjať predstavivosť a tvorivosť

A to je dosť argumentov, prečo vyhliadnutú knihu viac neodkladať. Knihy vôbec nie sú len pre introvertov.

Marec mesiac knihy – aktivity

Jedným z najlepších spôsobov, ako osláviť mesiac knihy, je otvoriť knihu, ktorú človek ešte nikdy nečítal. Je jedno, či to je jeho dvadsiata v tomto roku alebo prvá.

Existuje množstvo silných, zábavných, dojímavých a život meniacich kníh. Každý môže zobrať jednu zo svojich obľúbených a podeliť sa o ňu s ostatnými. Je tiež užitočné zverejniť na sociálnych sieťach, že človek číta knihy.

Dá tak svojim priateľom a sledovateľom vedieť, že mesiac kníh oslavuje. Môže im predstaviť, čo číta a prečo, a povzbudiť ich, aby urobili to isté.

Ďalšou aktivitou na marec mesiac knihy môže byť vytriedenie knižnice a odnesenie prečítaných či nechcených kníh do jednej z mnohých knižných „búdok“. Tie v poslednom čase vyrástli po celej krajine. Nachádzajú sa pri školách, centrách voľného času, na ihriskách či v parkoch.

Touto aktivitou mesiaca kníh sa preprázdni knižnica pre nové knihy a zároveň sa iní potešia z nového čítania zadarmo. Zaujímavou možnosťou je tiež využitie služby Knihovrátok kníhkupectva Martinus.

S najmenšími deťmi si rodičia môžu vyrobiť kreatívne záložky do kníh.

Mesiac kníh s deťmi

Marec je tiež výborným mesiacom na to, aby rodičia k čítaniu inšpirovali aj deti. Najlepším spôsobom, ako ich k čítaniu kníh priviesť, je ísť im príkladom. Určite bude lepšie, ak rodičov namiesto mobilu uvidia častejšie s knihou.

Rodiny môžu tiež navštíviť s deťmi kníhkupectvo alebo miestnu knižnicu a dovoliť im vybrať si knihy, ktoré ich naozaj zaujmú. Nie vždy musia mať rodičia a deti rovnaký čitateľský vkus.

Najmenším deťom treba čítať nielen počas mesiaca knihy. Spoločné prezeranie obrázkov v knihách v nich už odmalička buduje vzťah k tomuto nenahraditeľnému médiu. Neskôr je prospešné im čítať pred spaním. Pomôže to utužiť vzťah aj upokojiť dieťa a prispieť tak k jeho kvalitnejšiemu spánku.

Knihy sú tiež skvelým pomocníkom pri cestovaní s deťmi. Treba ich preto určite pribaliť na dovolenku.

Mesiac kníh sa dá osláviť napríklad návštevou knižnice.

Marec mesiac knihy pre všetkých

Kedysi mali prístup ku knihám, a v podstate aj k možnosti naučiť sa čítať, len ľudia z najvyšších vrstiev spoločnosti. Spomedzi nich zväčša muži. Dnes má, našťastie, prístup ku knihám aj vzdelaniu každý.

Oslava mesiaca kníh je teda namieste. Veď knihy všetkým, veľkým aj malým, otvárajú cestu k informáciám, vedomostiam, novým objavom a zážitkom.

Prečo je marec mesiac kníh?

Marec je u nás mesiacom kníh, pretože v tento mesiac sa narodil známy šíriteľ slovenských a českých kníh Matej Hrebenda. Bol tiež spisovateľom, kníhkupcom, národným buditeľom a zberateľom ľudovej slovesnosti.

Preslávil sa predovšetkým ako prvý slovenský knižný predajca, ktorý šíril vzdelanie a osvetu medzi pospolitým ľudom.

Hrebenda sa narodil v Rimavskej Píle 10. marca 1796. Od malička mal zrakovú vadu, no napriek tomuto hendikepu sa aktívne zapájal do národného obrodenia. Pešo putoval po slovenských dedinách a mestách, predával knihy a šíril vlastenecké myšlienky.

Písal tiež básne, piesne a vinše, ktoré vydal v rôznych zbierkach. Zbieral aj ľudové piesne a povesti, čím prispel k zachovaniu bohatého slovenského folklóru. Za jeho zásluhy mu bol v roku 1948 udelený Rad Andreja Hlinku in memoriam.

Mateja Hrebendu dodnes oslavujeme ako jedného z najvýznamnejších slovenských národných buditeľov. Jeho dielo inšpirovalo mnohé generácie Slovákov a dodnes je dôležitým zdrojom poznania slovenskej kultúry a histórie.

Na jeho počesť je už od roku 1955 marec považovaný za mesiac kníh.

Podoba kníh sa v priebehu vekov menila.

História kníh

Knihy prešli v histórii dlhým vývojom. Od starovekých hlinených tabuliek a zvitkov až po moderné tlačené knihy a elektronické čítačky sa textové médium neustále menilo a vyvíjalo, odrážajúc technologický pokrok a meniace sa potreby spoločnosti.

Najstaršie formy kníh sa objavili v Mezopotámii a Egypte pred tisíckami rokov. Boli napísané na hlinených tabuľkách alebo papyrusových zvitkoch a obsahovali náboženské texty, zákony a literárne diela. Tieto prvé knihy boli veľmi drahé a dostupné len pre elitu.

Vynález tlačiarenského stroja

Vynález tlačiarenského stroja Johannom Gutenbergom v 15. storočí spôsobil prevrat v dejinách kníh. Vďaka jeho revolučnému vynálezu boli knihy oveľa dostupnejšie a pomohli rozšíriť gramotnosť a vzdelanie medzi širokú verejnosť.

V nasledujúcich storočiach sa tlač rozvíjala a knihy sa stali bežnou súčasťou života ľudí. Po celej Európe vznikali tlačiarne, ktoré tlačili knihy na rôzne témy, od náboženských a filozofických textov až po vedecké práce a beletriu.

Knihy zohrali kľúčovú úlohu pri šírení vedomostí a myšlienok a pomohli formovať modernú spoločnosť.

Technologický rozvoj

20. storočie prinieslo ďalšiu revolúciu v oblasti kníh s príchodom nových technológií. Vynález ofsetovej tlače a brožovanej väzby viedol k masovej výrobe lacných kníh, ktoré sa stali dostupnejšími. Vznikli aj knižné kluby a knižnice, ktoré podporovali kultúru čítania.

V posledných desaťročiach 20. storočia a na začiatku 21. storočia nastal ďalší zlom, keď sa objavili digitálne technológie.

Vznik elektronických kníh (e-kníh) umožnil čitateľom čítať knihy na elektronických zariadeniach, ako sú čítačky, tablety a smartfóny. K dispozícii sú tiež rozličné audioknihy.

Mnohí však stále uprednostňujú pocit držania fyzickej knihy a vôňu papiera. Výhodou dnešnej doby je, že aj papierové knihy sa dajú nakúpiť online.

Aj keď formy sa menia, základná funkcia kníh – uchovávať a šíriť vedomosti a myšlienky – zostala rovnaká.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang