Online rezervácia termínu na doklady – rezervačný systém a objednanie

S online rezerváciou termínu na doklady sa otvára nová dimenzia efektívneho vybavovania úradných záležitostí. Mení sa spôsob, ako sa ľudia starajú o svoje administratívne povinnosti. Či už ide o výmenu vodičského preukazu, získanie nového občianskeho preukazu alebo dokonca vybavenie pasu, tento moderný prístup prináša občanom možnosť plánovať svoj čas bez zbytočných čakacích dôb a stresu spojeného s tradičným systémom.


Obsah článku


Ako funguje online rezervácia termínu na doklady a aké výhody prináša v porovnaní s klasickým spôsobom? Ako vyzerá žiadosť o dohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte?

Online rezervácia termínu na doklady – ako na to?

Čakanie v dlhých radoch na úradoch sa stáva čoraz menej príjemnou perspektívou. Našťastie však existuje moderné riešenie – univerzálny rezervačný systém. Tento systém umožňuje jednoducho a efektívne dohodnúť termín na vybavenie úradných záležitostí bez zbytočného strácania času.

Ako na to?

 • Stačí vybrať agendu a termín návštevy.
 • Po úspešnej rezervácii systém vygeneruje osobný PIN kód, ktorý umožní rýchle a pohodlné vybavenie úradných záležitostí.
 • V daný deň stačí zadať tento kód do kiosku na pracovisku, a občan obdrží lístok s poradovým číslom.
 • PIN kód platí 15 minút pred a 15 minút po rezervácii.

Táto online rezervácia termínu na doklady nie je obmedzená len na jednu konkrétnu agendu. Človek si môže zarezervovať termín pre oddelenie dokladov, dopravný inšpektorát alebo kataster – všetko z jedného miesta a s minimálnym úsilím.

Oddelenie dokladov:Rezervácia je platná na jednu žiadosť o nový doklad (napr. občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz) pre konkrétnu osobu. Ak je potrebné vybaviť viac dokladov, treba vytvoriť jednu rezerváciu pre viac žiadostí.
Agenda dopravného inšpektorátu:Pri prijímaní občanov bez objednania je časové okno od 08:00 do 10:00 hod. Od 10:00 hod. sa kombinuje vybavovanie objednaných a neočakávaných návštevníkov, pričom majú prednosť objednaní.
Agenda katastra:Rezervácia je platná pre osobu, ktorej údaje sú zhodné s dokladom totožnosti. Slúži aj na to, ako zistiť majiteľa pozemku.
online rezervácia termínu na doklady
Vďaka online rezervácii termínu na doklady sa človek vyhne dlhým radom a zbytočnému čakaniu.

Rezervačný systém na doklady – nové pravidlá a upozornenie

Pri vybavovaní cez rezervačný systém na doklady si treba dávať pozor. Nové pravidlá môžu spôsobiť komplikácie.

 • Ak človek zabudne zrušiť svoj termín, čaká ho dlhšia pauza pred ďalšou možnosťou.
 • Ak nedorazí na svoj termín, ďalšiu šancu má až o 60 dní.

Ministerstvo vnútra upravilo pravidlá používania rezervačného systému na doklady, aby minimalizovalo zneužívanie. Ak občan nevyužije svoj rezervovaný termín a nezruší ho včas, systém ho zablokuje na 60 dní pre všetky agendy.

Vedeli ste, že…?
Jedna osoba má možnosť vytvoriť maximálne dve rezervácie pre tú istú agendu v priebehu 15 dní. Ak žiadateľ poruší toto pravidlo, rezervácia bude automaticky zrušená počas záverečnej kontroly.

Nové opatrenia majú dosiahnuť spravodlivé a efektívne používanie rezervačného systému na doklady. Zneužívanie voľne dostupných termínov a rezervácií fiktívnymi osobami viedlo k chaosu a neúčinnosti. Preto Ministerstvo vnútra zaviedlo túto dôležitú zmenu, ktorá má za následok zvýšenú zodpovednosť jednotlivých užívateľov.

Online rezervácia a klientske centrum

Na webovej stránke Ministerstva vnútra nájde človek interaktívnu mapu. Tá umožnuje vyhľadávať jednotlivé klientske centrá a urobiť si online rezerváciu podľa kraja a mesta. Okrem toho, na tomto mieste sa dajú nájsť rôzne aktuality o činnostiach a službách poskytovaných na týchto úradoch.

V klientskom centre sa dajú vybaviť nasledujúce služby:

 • Vyhotovenie občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a medzinárodného vodičského preukazu.
 • Zavádzanie bezpečnostného kódu a zaručenie elektronického podpisu.
 • Vydanie potvrdení v prípade stratenia občianskeho preukazu, vodičského preukazu alebo cestovného pasu.
 • Vyhotovenie fotokópií, výpisov alebo písomných informácií z evidencie.
 • Výpis karty vodiča.
 • Žiadosť o alternatívny autentifikátor.
online rezervacia klientske centrum
Interaktívna mapa klientskych centier a online rezervácií.

Rezervácia termínu a online objednanie na občiansky preukaz

Online objednanie na občiansky preukaz je jednoduchý spôsob, ako si zabezpečiť svoju návštevu na úrade bez zbytočného čakania. Ministerstvo vnútra ponúka túto službu prostredníctvom univerzálneho rezervačného systému na doklady, čo uľahčuje proces a šetrí čas. Postup je pomerne jednoduchý:

 1. Začať zadáním požadovanej agendy do univerzálneho rezervačného systému. Pri vyhľadávaní stačí začať písať slovo „občiansky“, a systém automaticky zobrazí možnosti, vrátane „Oddelenie dokladov – Vyhotoviť doklad – občiansky, vodičský, pas“.
 2. Po vybratí agendy vyplniť požadované údaje. Ak má občan občiansky preukaz s čipom a bezpečnostným osobným kódom (BOK), systém si tieto údaje automaticky načíta. V opačnom prípade ich treba vyplniť manuálne.
 3. Následne si vybrať pracovisko, kde chce občan získať termín. Nie všetky pracoviská však umožňujú online objednanie na občiansky preukaz.
 4. Z kalendára si vybrať voľný termín.
 5. Zadať svoje kontaktné údaje, ako je e-mail a telefónne číslo.
 6. Po úspešnej rezervácii termínu na občiansky preukaz vygeneruje systém PIN kód, ktorý si treba uschovať.
 7. V deň rezervácie stačí na pracovisku zadať vygenerovaný PIN kód do kiosku vyvolávacieho systému.
 8. Kiosk vytlačí lístok s poradovým číslom, podľa ktorého občana privolajú na pracovisko.
Typ výmeny OPPoplatokPodmienky
Zmeny v údajoch alebo obnova občianskeho preukazu4,50 €Potrebné vyplniť žiadosť o výmenu na príslušnom Okresnom úrade.
Krádež alebo strata občianskeho preukazu16,50 €Platí sa plná cena za výmenu. Možnosť oslobodenia od poplatku v prípade krádeže, ktorá je nahlásená Policajnému zboru.
Naliehavá výmena občianskeho preukazu20 € + 4,50 €Možnosť získať nový preukaz do 24 hodín, avšak za vyššiu cenu.
Rezervácia termínu na občiansky preukaz má viaceré výhody. Okrem toho, že šetrí čas, umožňuje mať kontrolu nad samotným termínom a zabezpečiť si ho presne podľa plánu.

Výmena, objednanie a rezervácia termínu na vodičský preukaz

Výmena vodičského preukazu a objednanie termínov sa stávajú stále populárnejšími možnosťami. Najmä pre tých, ktorí sa snažia vyhnúť dlhým radom a časovo náročným procesom na úradoch.

Ministerstvo vnútra SR ponúka možnosť online rezervácie termínu na vodičský preukaz cez ich webovú stránku. Umožňuje rezerváciu termínu v okruhu do 50 km od miesta trvalého bydliska. Podrobnosti o výmene občianskeho preukazu a objednaní sú na webovej stránke minv.sk.

Pri výmene vodičského preukazu treba venovať pozornosť aj poplatkom spojeným s týmto procesom:

Typ výmeny vodičského preukazuPoplatokPodmienky
Zmeny v údajoch alebo obnova vodičského preukazu6,50 €Potrebné vyplniť žiadosť o výmenu na príslušnom Policajnom riaditeľstve.
Krádež alebo strata vodičského preukazu16,50 €Platí sa plná cena za výmenu. Možnosť oslobodenia od poplatku v prípade krádeže, ktorá je nahlásená Policajnému zboru.
Naliehavá výmena vodičského preukazu26 € + 6,50 €Možnosť získať nový preukaz do 2 pracovných dní, avšak za vyššiu cenu.

Oddelenie dokladov vydáva nové vodičské preukazy na základe žiadosti držiteľa vodičského oprávnenia, ktorá sa podáva osobne na príslušnom mieste.

Postup vyhotovenia vodičského preukazu je nasledovný:

Predloženie platného dokladu totožnosti, prípadne aj „starého vodičského preukazu“.

Overenie identifikačných údajov a predchádzajúcich vodičských oprávnení.

Úhrada poplatku a vyplnenie dvoch žiadostí o vydanie „nového vodičského preukazu“, ktoré je potrebné podpísať.

Fotografovanie na mieste.

Obdržanie potvrdenej žiadosti spolu so starým preukazom a určeným termínom na prevzatie nového preukazu.

Možnosť poskytnutia telefónneho alebo e-mailového kontaktu na notifikáciu o vyhotovení preukazu.

Online rezervácia termínu na vodičský preukaz umožňuje efektívnejší a bezproblémový priebeh celého procesu.

Rezervácia termínu na vybavenie pasu

Online rezervácia termínu na vybavenie pasu predstavuje modernú alternatívu – umožňuje minimalizovať stratu času a zabezpečiť si termín bez zbytočných komplikácií. Táto možnosť sa dá využiť bez nutnosti vlastniť elektronický občiansky preukaz.

Poplatky za vydanie cestovného pasu:

Vek občanaDoba vydaniaPoplatok
Nad 16Do 30 dní50 €
Nad 16Do 10 prac. dní100 €
Nad 16Do 2 prac. dní150 €
6 – 16Do 30 dní20 €
6 – 16Do 10 prac. dní40 €
6 – 16Do 2 prac. dní60 €
Pod 6Do 30 dní12 €
Pod 6Do 10 prac. dní24 €
Pod 6Do 2 prac. dní36 €

Postup pri online rezervácii termínu na vybavenie cestovného pasu:

 1. Navštíviť stránku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk.
 2. Prejsť na sekciu „E-služby“ v ľavom hornom rohu stránky.
 3. Vybrať službu „Rezervácia termínu na vybavenie pasu“ zo zoznamu e-služieb.
 4. Vyplniť požadované údaje, vrátane osobných informácií, typu pasu a dôvodu výmeny.
 5. Kliknúť na tlačidlo „Odoslať“.
 6. Na e-mail príde PIN kód, ktorý bude potrebný pri návšteve oddelenia dokladov.
Rezervácia termínu na vybavenie pasu
Doklady potrebné pre online rezerváciu termínu na vybavenie pasu zahŕňajú platný občiansky preukaz, doklad o zaplatení správneho poplatku a v prípade maloletého dieťaťa jeho rodný list.

Online rezervácia a dohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte

Návšteva dopravného inšpektorátu sa taktiež spája s vybavovaním rôznych dokumentov, týkajúcich sa vozidla, či už nového alebo staršieho. Ak sa človek chystá na inšpektorát, rozhodne sa mu vyplatí online rezervácia termínu na dopravnom inšpektoráte.

Dohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte prebieha rýchlo a jednoducho prostredníctvom online rezervácie, ktorá zabezpečí, že človek pri návšteve skutočne niečo vybaví. Na výber termínu sa taktiež využíva univerzálny rezervačný systém na doklady.

Vedeli ste, že… ?
Online rezervácia termínu na dopravnom inšpektoráte musí byť vytvorená osobou, ktorá je zároveň vlastníkom vozidla alebo jeho držiteľom.

Žiadosť o dohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte prebieha nasledovne:

 1. Navštíviť webovú stránku Ministerstva vnútra SR
 2. Kliknúť na sekciu „Elektronické služby” a vyplniť základné informácie
 3. Prihlásiť sa pomocou občianskeho preukazu s čipom alebo pokračovať bez prihlásenia – systém poskytne možnosť výberu termínu.
 4. Na konci žiadosti o dohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte obdrží občan PIN kód.

Dopravný inšpektorát a vybavenie bez rezervácie

Samozrejme, naďalej existuje možnosť vybavenia na dopravnom inšpektoráte bez rezervácie. Podľa informácií z oficiálnej stránky MVSR sa v čase od 8. do 10. hodiny vybavujú občania bez online rezervácie termínu na dopravnom inšpektoráte.

Od 10. hodiny sa zavádza kombinovaný režim, ktorý umožňuje príchod aj neregistrovaným osobám. Avšak, osoby s registráciou majú vždy prednosť.

Ak chce človek minimalizovať čas strávený na inšpektoráte, je žiadosť o dohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte najlepšou voľbou.

Rezervácia na prepis auta a objednanie

Po navštívení oficiálnej webovej stránky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky nájde občan elektronickú rezerváciu na prepis auta a objednanie.

Môže si vybrať, či ide o prepis vozidla v rámci jedného okresu alebo do iného okresu. Po zvolení typu prepisu systém prevedie procesom krok za krokom a pomáha s objednaním a rezerváciou na prepis vozidla. Záujemca musí vyplniť nasledujúce informácie:

 • Meno a priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Číslo dokladu totožnosti
 • Kraj, kde je vozidlo evidované
 • Názov pracoviska pre prepis
 • Termín rezervácie
 • Agenda (prepis vozidla)
 • Evidenčný úkon (prepis vozidla)
 • Počet vozidiel, ktoré chce človek prepísať

Pri tomto úkone je dobré poznať, aká je cena prepisu auta. Od 1. júla 2023 sa mení vzorec na výpočet správneho poplatku za prihlásenie a prepis vozidla. Zmenila sa tabuľka na výpočet poplatku podľa výkonu vozidla. Novinkou je aj zavedenie ekologického koeficientu vozidla. Pri platbe cez internet môže človek ušetriť až 70€.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang