Uniqa – poisťovňa, PZP, recenzie

UNIQA je popredná poisťovacia skupina v strednej a východnej Európe s viac ako 200-ročnou históriou. Pôsobí v 18 krajinách a má viac ako 15 miliónov klientov. V Slovenskej republike je UNIQA aktívna od roku 2000 a patrí medzi najväčšie poisťovne na trhu.

UNIQA ponúka širokú škálu poisťovacích produktov pre jednotlivcov, rodiny a firmy. V ponuke sú životné poistenia, neživotné poistenia, investičné produkty a asistenčné služby. Spoločnosť sa zameriava na individuálny prístup ku klientom a kladie dôraz na kvalitu služieb.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

UNIQA ponúka širokú škálu cestovného poistenia pre individuálne osoby, rodiny a skupiny.

Havarijné poistenie UNIQA, nazývané aj Kasko, chráni vozidlo pred rôznymi škodami, ktoré mu môžu vzniknúť.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti od spoločnosti UNIQA poskytuje komplexnú ochranu majetku s rôznymi balíkmi krytia.

Klientsky portál Moja UNIQA je online platforma, ktorá umožňuje klientom UNIQA jednoducho a pohodlne spravovať svoje poistné produkty.

Klientsky portál Moja UNIQA

Klientsky portál Moja UNIQA je online platforma, ktorá umožňuje klientom UNIQA jednoducho a pohodlne spravovať svoje poistné produkty. Prostredníctvom portálu majú prístup k širokej škále funkcií, vďaka ktorým môžu:

 • Zobraziť prehľad svojich zmlúv: Na jednom mieste nájdu všetky svoje poistné zmluvy s UNIQA, vrátane životného poistenia, neživotného poistenia, investícií a dôchodkového sporenia.
 • Stiahnuť si kópie zmlúv a dokumentov: Všetky dôležité dokumenty týkajúce sa ich zmlúv, ako sú kópie zmlúv, ročné výkazy a daňové potvrdenia, si môžu stiahnuť priamo z portálu.
 • Aktualizovať svoje osobné údaje: Ak sa zmenila adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, môžu tieto údaje jednoducho aktualizovať v portáli.
 • Platiť poistné online: Poistné môžu pohodlne platiť online platobnou kartou alebo bankovým prevodom.
 • Nahlásiť poistnú udalosť: V prípade poistnej udalosti môžu nahlásiť škodu online a sledovať stav jej riešenia.
 • Komunikovať s UNIQA: Prostredníctvom portálu môžu kontaktovať zákaznícky servis UNIQA a klásť otázky týkajúce sa ich zmlúv.

Pre prihlásenie sa do portálu Moja UNIQA potrebuje klient číslo svojej aktívnej zmluvy s UNIQA a heslo. Ak sa do portálu ešte nikdy neprihlásil, môže si heslo nastaviť na webovej stránke UNIQA.

UNIQA cestovné poistenie

UNIQA ponúka širokú škálu cestovného poistenia pre individuálne osoby, rodiny a skupiny. Poistenie sa dá uzatvoriť online, telefonicky alebo na pobočke UNIQA.

Výhody cestovného poistenia UNIQA:

 • Široké poistné krytie, ktoré zahŕňa liečebné náklady, repatriáciu, poistenie batožiny, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu a ďalšie
 • Možnosť výberu z rôznych poistných balíkov a limitov
 • Nízke poistné
 • Nonstop asistenčné služby v slovenskom jazyku

Typy cestovného poistenia UNIQA:

 • Krátkodobé cestovné poistenie: Toto poistenie je vhodné pre občasné cesty do zahraničia.
 • Celoročné cestovné poistenie: Toto poistenie je vhodné pre osoby, ktoré cestujú do zahraničia častejšie. Platí 365 dní v roku.

Cestovné poistenie UNIQA je možné uzatvoriť online na webovej stránke UNIQA, telefonicky alebo na pobočke UNIQA.

UNIQA poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti UNIQA chráni domov pred rôznymi rizikami, ako sú:

 • Živelné pohromy: Požiar, víchrica, povodeň, krupobitie, zemetrasenie a pád stromu.
 • Krádež: Vlámanie, lúpež a vandalizmus.
 • Prepätie a skrat: Porucha elektroinštalácie a pod.

Cena poistenia sa vypočíta na základe:

 • Typu nehnuteľnosti
 • Druhu konštrukcie
 • Celkovej úžitkovej plochy
 • Využití dostupných zliav

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti od spoločnosti UNIQA poskytuje komplexnú ochranu majetku s rôznymi balíkmi krytia. Základné poistenie (MINI) zahŕňa krytie škôd spôsobených požiarmi, živelnými udalosťami a únikmi vody. Vyššie balíky (PLUS a EXTRA) rozširujú krytie o riziká ako odcudzenie, vandalizmus, povodne, rozbitie skla a mnoho ďalších.

UNIQA poistenie auta

UNIQA ponúka rôzne možnosti poistenia auta vrátane povinného zmluvného poistenia (PZP) a havarijného poistenia (KASKO).

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

PZP od UNIQA kryje škody spôsobené tretím osobám na majetku a zdraví. K dispozícii sú rôzne limity poistného plnenia, od základného po maximálny limit 10 miliónov EUR na škody na majetku a zdraví​​. V rámci PZP sú zahrnuté nadštandardné asistenčné služby, ktoré sú dostupné nonstop a zahŕňajú napríklad pomoc pri nehode, opravu defektu, dovoz paliva alebo pomoc pri strate kľúčov​​.

Havarijné poistenie (KASKO)

Havarijné poistenie UNIQA kryje škody na vozidle spôsobené dopravnou nehodou, živelnými udalosťami, krádežou, vandalizmom a stretom so zverou. Je možné si vybrať z troch balíčkov krytia – mini, plus a extra, ktoré sa líšia rozsahom poskytovaných služieb​.

Doplnkové pripoistenia

UNIQA ponúka aj rôzne doplnkové pripoistenia, ktoré je možné pridať k PZP aj havarijnému poisteniu. Tieto doplnkové pripoistenia auta od UNIQA zahŕňajú pripoistenie skiel, poistenie batožiny či poistenie úrazu vodiča.​

UNIQA havarijné poistenie

Havarijné poistenie UNIQA, nazývané aj Kasko, chráni vozidlo pred rôznymi škodami, ktoré mu môžu vzniknúť. Poistenie kryje škody spôsobené:

 • Haváriou: Ak havaruje poistenec, havarijné poistenie UNIQA uhradí opravu jeho vozidla.
 • Živelnou pohromou: Poistenie kryje škody spôsobené živelnými pohromami, ako sú povodne, víchrice, krupobitie a zemetrasenia.
 • Krádežou: Kryje náklady súvisiace v dôsledku krádeže.
 • Vandalizmom: Havarijné poistenie UNIQA kryje škody spôsobené vandalizmom, ako je rozbitie okien alebo poškriabanie karosérie.
 • Stretnutím so zverou: Ak dôjde k stretu so zverou, havarijné poistenie UNIQA uhradí opravu vozidla.

V prípade poistnej udalosti sú k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni nonstop asistenčné služby UNIQA, ktoré pomôžu s odťahovaním vozidla či jeho opravou.

Fúzia poisťovní AXA a UNIQA

Fúzia poisťovní AXA a UNIQA bola oficiálne dokončená 31. augusta 2021. UNIQA získala pobočky AXA na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku. Táto fúzia výrazne posilnila pozíciu UNIQA na trhu. Po fúzii teraz UNIQA spravuje operácie, ktoré predtým zastrešovala AXA, čím zvýšila svoju prítomnosť a kapacity na týchto trhoch.

Online vzor výpovede PZP UNIQA

Ak záujemca hľadá online vzor výpovede povinného zmluvného poistenia (PZP) pre poisťovňu UNIQA, môže využiť niekoľko dostupných zdrojov:

 1. ŠetriSova.sk poskytuje návod na vypovedanie PZP a taktiež ponúka vzorové dokumenty na stiahnutie, ktoré je možné vyplniť online a následne vytlačiť​.
 2. Tlaciva-online.sk umožňuje stiahnuť PDF alebo WORD verziu výpovede za malý poplatok. Na stránke sa nachádza aj presný postup a náležitosti, ktoré musí výpoveď obsahovať​.

Tieto zdroje ponúkajú užitočné návody a formuláre, ktoré pomôžu správne pripraviť a podať výpoveď PZP. Treba sa uistiť, že výpoveď sa podáva v súlade s poistnými podmienkami UNIQA a zákonom, aby sa predišlo zbytočným komplikáciám.

Online vzor výpovede PZP UNIQA môže vyzerať aj takto:

Výpoveď poistnej zmluvy PZP

Meno a priezvisko/ Názov poistenca: (uvedie sa celé meno a priezvisko alebo názov firmy)
Adresa: (ulica, číslo popisné, PSČ, mesto)
Telefónne číslo: (číslo mobilného telefónu alebo pevnej linky)
E-mailová adresa: (uvedie sa e-mailová adresa)
Číslo poistnej zmluvy: (číslo poistnej zmluvy PZP)
Evidenčné číslo vozidla: (uvedie sa kompletné evidenčné číslo vozidla)
Dátum účinnosti výpovede: (dátum, kedy chce klient, aby výpoveď nadobudla účinnosť – musí to byť ku koncu poistného obdobia)
Dôvod výpovede:
Podpis:
Prílohy: (napr. kópia dokladu o prevode vlastníctva vozidla)

Výpoveď PZP je potrebné doručiť UNIQA najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.

Žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy v UNIQA poisťovni

Žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy v UNIQA poisťovni môže vyzerať napríklad takto:

[Meno a priezvisko]
[Adresa]
[PSČ a mesto]
[Telefónne číslo]
[E-mailová adresa]

UNIQA d.d.s., a.s.
Krasovského 3986/15
851 01 Bratislava
Slovenská republika​

[Deň, mesiac, rok]

Vec: Žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy č. [číslo zmluvy]

Vážená poisťovňa,

Týmto žiadam o zrušenie poistnej zmluvy č. [číslo zmluvy], uzavretej medzi mnou, [meno], a UNIQA poisťovňou, a.s. Dôvodom mojej žiadosti je [uvedenie dôvodu, napr. nespokojnosť s poskytovanými službami, finančné dôvody, uzatvorenie novej poistky v inej poisťovni a pod.].

Prosím, aby ste ma informovali o ďalšom postupe a prípadných potrebných krokoch, ktoré je potrebné vykonať pre úspešné zrušenie poistnej zmluvy. Zároveň Vás žiadam o potvrdenie o zrušení zmluvy a vysporiadanie všetkých finančných záväzkov, ktoré s touto zmluvou súvisia.

V prípade potreby ďalších informácií alebo dokumentov ma prosím kontaktujte na vyššie uvedených kontaktných údajoch.

Ďakujem Vám za pochopenie a ústretovosť.

S pozdravom,

[Meno a priezvisko]


Prílohy:

 • Kópia poistnej zmluvy
 • [Prípadne ďalšie dokumenty, ak sú potrebné]

Pred odoslaním žiadosti o zrušenie poistnej zmluvy v UNIQA poisťovni je vhodné si prečítať všeobecné poistné podmienky poistnej zmluvy.

Kontakt na asistenčné služby UNIQA poisťovne

Ak zákazník potrebuje kontaktovať asistenčné služby UNIQA poisťovne, môže sa obrátiť na nasledovné kontaktné informácie:

 • Telefónne číslo: +421 2 54 411 029 (dostupné 24/7 pre lekárske asistenčné služby, informačnú pomoc a ďalšie asistencie v rámci cestovného poistenia)​.
 • Online klientsky portál: moja.uniqa.sk

Pre ďalšie informácie, podrobnosti a kontakt o poskytovaných asistenčných službách UNIQA, sa odporúča navštíviť oficiálnu stránku poisťovne alebo ich priamo kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov.

Infolinka poisťovne UNIQA

Kontaktná infolinka poisťovne UNIQA v Slovenskej republike je dostupná na telefónnom čísle +421 2 32 600 100.

Toto číslo infolinky poisťovne UNIQA slúži na poskytovanie informácií, odpovedanie na otázky a poskytovanie podpory pre zákazníkov a záujemcov o poistenie.

Adresa poisťovne UNIQA

Adresa UNIQA poisťovne na Slovensku je:

UNIQA d.d.s., a.s.
Krasovského 3986/15
851 01 Bratislava
Slovenská republika​

Adresu poisťovne UNIQA je možné nájsť aj na jej oficiálnej webovej stránke.

Web www.uniqa.sk

Na webovej stránke www.uniqa.sk sa nachádzajú rôzne informácie týkajúce sa poistenia a finančných služieb, ktoré Uniqa poskytuje. Medzi bežné informácie patria typy poistných produktov (napr. auto, cestovné, životné poistenie), informácie o spoločnosti, ako aj možnosti kontaktu a podpory pre klientov.

Na webovej stránke Uniqa (www.uniqa.sk) sa okrem informácií o poistných produktoch a službách nachádzajú aj ďalšie užitočné informácie a sekcie, ako napríklad:

 1. O nás: Sekcia o spoločnosti Uniqa, kde sa záujemca dozvie viac o histórii, hodnotách a stratégii spoločnosti.
 2. Kontakt: Informácie o možnostiach kontaktu s Uniqa, vrátane telefónnych čísel, e-mailov a adries pobočiek.
 3. Aktuality a novinky: Sekcia s aktuálnymi správami a novinkami o spoločnosti Uniqa, nových produktoch, štúdiách prípadov atď.
 4. FAQ (často kladené otázky): Sekcia, kde sú zodpovedané často kladené otázky týkajúce sa poistenia a služieb Uniqa.
 5. Možnosti online vybavenia: Akékoľvek online formuláre, kalkulačky alebo možnosti riešenia zákazníckych požiadaviek priamo cez web.

Tieto sekcie a informácie zvyčajne poskytujú komplexný prehľad o službách, produktoch a možnostiach, ktoré Uniqa ponúka svojim zákazníkom a návštevníkom svojej webovej stránky.

Recenzie UNIQA

Recenzie na poisťovňu Uniqa môžu byť rozmanité a závisia od skúseností jednotlivých zákazníkov. Hodnotenie UNIQA sa líši v závislosti od individuálnych skúseností a recenzovaných produktov.

Niektorí klienti hodnotia UNIQA pozitívne, oceňujú širokú ponuku produktov, priaznivé ceny a rýchle a bezproblémové vybavovanie poistných udalostí.

Iní klienti sa vo svojich recenziách na poisťovňu UNIQA sťažujú na netransparentnú komunikáciu, zdĺhavé vybavovanie poistných udalostí a neprofesionálny prístup zamestnancov.

Celkovo je UNIQA poisťovňa s dobrou povesťou a širokou ponukou produktov. Pred uzatvorením poistenia je však dôležité si prečítať všeobecné podmienky a porovnať ponuky rôznych poisťovní.

Uniqa poisťovňa na Slovensku – lokality a ponuka

Poisťovňa sa nenachádza iba v Bratislave alebo v Košiciach. Spoločnosť má pobočky po celom Slovensku a je spoľahlivým partnerom v oblasti poistenia aj v mestách, ako napríklad Trnava, Poprad, Malacky, Bardejov, Nové Zámky a Levice. Uniqa poisťovňa je blízko ku svojim klientom a hľadá vždy optimálne riešenie pre ich individuálne potreby.

Miestne kancelárie ponúkajú širokú škálu poistných produktov pre každého. Nech už klient hľadá poistenie domácnosti, auta alebo životné poistenie, ich miestne pobočky poskytnú personalizovanú starostlivosť a poradenstvo. S UNIQA poisťovňou má klient istotu, že jeho poistné krytie je v spoľahlivých rukách.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang