Tras rúk – príčiny, liečby, bylinky

Chvenie rúk sa vzťahuje na mimovoľné rytmické trasenie rúk. Tento stav môže značne zasahovať do každodenných činností človeka a má významný vplyv na kvalitu jeho života. Hoci chvenie rúk môže zažiť každý v akomkoľvek veku, je bežné najmä u starších dospelých. Aké bylinky pomáhajú pri trasení rúk? Aké sú príčiny trasenia rúk?

Úzka spolupráca s lekárskym tímom môže pomôcť určiť základnú príčinu a vyvinúť personalizovaný liečebný plán na riešenie špecifických potrieb a problémov spojených s chvením rúk.

Kľúčové informácie článku

Chvenie rúk môže byť spôsobené rôznymi faktormi, ako sú esenciálny tremor, Parkinsonova choroba, dystónia, vedľajšie účinky liekov, abstinenčný príjem alkoholu, príjem kofeínu, hypertyreóza, úzkosť a niektoré neurologické poruchy.

Liečba chvenia rúk zahŕňa rôzne metódy vrátane liekov, pracovnej terapie, hlbokého mozgového stimulácie, úpravy životného štýlu, pomocných zariadení a podporných skupín.

Okrem konvenčných liečebných foriem môžu bylinky a cvičenia prispieť k zvládnutiu chvenia rúk. Niektoré bylinky, ako mučenka, koreň valeriány lekárskej, lebka a medovka, majú upokojujúce vlastnosti, ktoré môžu pomôcť zmierniť tento stav.

​Trasenie rúk – chvenie rúk

Chvenie rúk sa vzťahuje na nedobrovoľné trasenie alebo chvenie rúk. Tento stav môže postihnúť ľudí všetkých vekových skupín a pohlaví, ale častejšie sa vyskytuje u starších dospelých. Chvenie rúk sa môže pohybovať od mierneho až po závažné a môže mať rôzne príčiny. Pochopenie príčin, symptómov a možností liečby chvenia rúk je nevyhnutné na zvládnutie a zmiernenie tohto stavu.

Trasenie rúk – príčiny

Existujú tri hlavné typy chvenia rúk:

Esenciálny tremor

Toto je najbežnejší typ chvenia rúk a typicky sa prejavuje ako rytmické trasenie alebo chvenie rúk. Esenciálny tremor sa často vyskytuje pri úmyselných pohyboch, ako je jedenie, písanie alebo držanie predmetov. Zatiaľ čo presná príčina je stále neznáma, predpokladá sa, že tento stav je ovplyvnený genetickými faktormi a zvyčajne sa vyskytuje v rodinách.

Tremor pri Parkinsonovej chorobe

Parkinsonova choroba je neurodegeneratívna porucha, ktorá ovplyvňuje pohyb a koordináciu. Ľudia s Parkinsonovou chorobou často pociťujú chvenie rúk, ktoré sa zvyčajne vyskytuje v pokoji a môže sa znížiť alebo stratiť pri cieľavedomom pohybe.

Dystonický tremor

Dystónia je porucha pohybu charakterizovaná mimovoľnými svalovými kontrakciami. Dystonický tremor zahŕňa trasenie alebo chvenie, ktoré sprevádza dystonické pohyby. Tieto otrasy sú zvyčajne výraznejšie počas vykonávania špecifických úloh a môže postihnúť rôzne časti tela vrátane rúk.

Vedľajšie účinky

Medzi ďalšie potenciálne príčiny chvenia rúk patria vedľajšie účinky liekov, abstinenčný príjem alkoholu, príjem kofeínu, hypertyreóza, úzkosť a určité neurologické poruchy.

Pre presnú diagnózu a vhodnú liečbu je dôležité poradiť sa so zdravotníckym pracovníkom.

Život s chvením rúk môže byť náročný, pretože môže ovplyvniť základné činnosti, ako je jedenie, pitie, obliekanie a písanie. Úlohy, ktoré boli kedysi jednoduché a rutinné, môžu byť ťažké a frustrujúce. Nekontrolovateľné trasenie rúk môže viesť aj k rozpakom a zníženiu sebavedomia.

Chvenie rúk sa vzťahuje na nedobrovoľné trasenie alebo chvenie rúk. Tento stav môže postihnúť ľudí všetkých vekových skupín a pohlaví, ale častejšie sa vyskytuje u starších dospelých.

Ako zastaviť tras rúk?

Našťastie existujú rôzne metódy a možnosti liečby na zvládnutie chvenia rúk. Tie obsahujú:

 • Lieky

Niektoré lieky, napríklad Guajacuran adc, môžu pomôcť zmierniť chvenie rúk zameraním sa na základnú príčinu. Napríklad beta-blokátory, lieky proti záchvatom a trankvilizéry môžu byť predpísané na zníženie trasenia.

 • Pracovná terapia

Pracovní terapeuti môžu poskytnúť stratégie a techniky, ktoré pomôžu jednotlivcom zvládnuť chvenie rúk. Môžu zahŕňať adaptívne zariadenia, ako sú vážené náčinie, špecializované úchopy pera alebo upravené klávesnice.

 • Hlboká mozgová stimulácia

V závažných prípadoch, ktoré nereagujú na lieky, možno zvážiť DBS. Zahŕňa chirurgické implantovanie elektród do špecifických oblastí mozgu, ktoré pomáhajú kontrolovať chvenie.

 • Úprava životného štýlu

Obmedzenie príjmu kofeínu, zníženie stresu a dostatok odpočinku môže pomôcť minimalizovať chvenie rúk. Zapojenie sa do relaxačných techník, ako je joga alebo meditácia, môže byť tiež prospešné.

 • Pomocné zariadenia

Používanie pomocných zariadení určených na stabilizáciu rúk môže výrazne zlepšiť každodenné fungovanie. Tieto zariadenia môžu zahŕňať zápästné dlahy, adaptívne náčinie alebo písacie pomôcky.

 • Podporné skupiny

Zapojenie sa do podporných skupín alebo hľadanie poradenstva môže jednotlivcom s trasom rúk poskytnúť emocionálnu podporu a pocit komunity. Zdieľanie skúseností a stratégií zvládania s ostatnými, ktorí rozumejú výzvam, môže byť posilňujúce.

Je dôležité mať na pamäti, že chvenie rúk je často zvládnuteľné a jednotlivci s týmto stavom môžu stále viesť plnohodnotný život. Vďaka správnemu liečebnému plánu môžu jednotlivci minimalizovať vplyv chvenia rúk na ich každodenné aktivity a celkovú pohodu.

Symptómy trasenia rúk

Chvenie rúk môže spôsobiť rôzne symptómy, ktoré môžu narušiť každodenné činnosti a kvalitu života. Niektoré bežné príznaky chvenia rúk zahŕňajú:

 1. Trasenie alebo chvenie ruky (rúk)
 2. Zhoršenie chvenia počas stresu alebo úzkosti
 3. Ťažkosti s vykonávaním úloh jemnej motoriky, ako je písanie, písanie alebo zapínanie gombíkov
 4. Zhoršená koordinácia a znížená obratnosť
 5. Rozpaky alebo sebauvedomenie v dôsledku viditeľného chvenia
 6. Únava alebo svalová slabosť zo snahy ovládať chvenie

Možnosti liečby chvenia rúk závisia od základnej príčiny a závažnosti stavu. V niektorých prípadoch môže liečba základného zdravotného stavu, ako je Parkinsonova choroba alebo dystónia, pomôcť zmierniť chvenie rúk.

Cviky na trasenie rúk

Pravidelné cvičenia však môžu pomôcť znížiť chvenie rúk a zlepšiť celkovú kontrolu a stabilitu rúk. Tu je niekoľko cvičení, ktoré môžu byť prospešné pre jednotlivcov, ktorí majú tras rúk:

 • Zdvíhanie prstov

Pohodlne sa usaďte s dlaňou položenou na stole alebo akomkoľvek rovnom povrchu. Jeden po druhom zdvihnite každý prst z povrchu, pričom ostatné prsty držte v kontakte s povrchom. Opakujte toto cvičenie pre každý prst, postupne zvyšujte rýchlosť a počet opakovaní.

 • Poklepanie prstami

Položte ruku na rovný povrch dlaňou nadol. Začnite rýchlo poklepávať prstami po povrchu, pričom pri každom poklepaní zdvihnite každý prst z povrchu. Opakujte toto cvičenie niekoľko minút denne.

 • Dotyky palca na prst

Držte ruku pred sebou, prsty sú vystreté. Začnite palcom, dotknite sa ho každého prsta, jeden po druhom, a potom otočte poradie. Postupne zvyšujte rýchlosť a presnosť dotykov s cieľom zlepšiť koordináciu a kontrolu.

 • Stláčanie rukou

Držte v ruke mäkkú penovú loptičku alebo stresovú loptičku. Na niekoľko sekúnd stlačte loptičku čo najpevnejšie a potom ju uvoľnite. Opakujte toto cvičenie niekoľkokrát denne.

Nezabudnite začať pomaly a postupne zvyšujte intenzitu a trvanie týchto cvičení. Ak pocítite bolesť alebo nepohodlie počas akéhokoľvek cvičenia, je nevyhnutné prestať a poradiť sa so zdravotníckym pracovníkom.

Trasenie rúk u detí

Chvenie rúk u detí môže byť pre rodičov znepokojujúcim príznakom. Trasenie je mimovoľné, opakujúce sa trasenie alebo chvenie rúk, ktoré môže ovplyvniť každodenné aktivity dieťaťa. Existujú rôzne možné príčiny chvenia rúk u detí, vrátane esenciálnych tras, ktoré sú zvyčajne zdedené a majú tendenciu sa vyskytovať v rodinách. 

Ďalšie príčiny môžu zahŕňať neurologické stavy, ako je Parkinsonova choroba, detská mozgová obrna alebo niektoré lieky. Je dôležité, aby sa rodičia poradili so zdravotníckym pracovníkom, aby určili základnú príčinu trasenia a vypracovali vhodný plán liečby, ktorý pomôže zvládnuť a znížiť trasenie.

Tras ľavej ruky 

Chvenie rúk sú mimovoľné pohyby alebo chvenie, ktoré sa vyskytujú v ľavej ruke. Ich závažnosť sa môže pohybovať od mierneho chvenia až po silné chvenie a môžu výrazne ovplyvniť každodenné činnosti, ako je písanie, jedenie a vykonávanie úloh jemnej motoriky. Chvenie ľavej ruky môže byť spôsobené rôznymi faktormi vrátane esenciálneho tremoru.

Nepríjemné chvenie rúk je možno liečiť alternatívne a to byllinkami.

Tras rúk – bylinky 

Chvenie rúk môže byť frustrujúci a rušivý stav, ktorý ovplyvňuje schopnosť človeka vykonávať každodenné úlohy. Aj keď existuje niekoľko možností konvenčnej liečby, niektorí jednotlivci môžu hľadať alternatívne prostriedky, ako sú bylinné doplnky. Niektoré bylinky sa tradične používajú na zníženie chvenia rúk a na podporu celkového zdravia nervového systému. 

Napríklad mučenka má upokojujúce vlastnosti, ktoré môžu pomôcť uvoľniť nervy a znížiť svalové kŕče. Koreň valeriány lekárskej je ďalšou bylinkou známou pre svoje sedatívne účinky, ktoré môžu pomôcť zmierniť chvenie spôsobené stresom alebo úzkosťou.

Okrem toho sú lebka a medovka bylinky, ktoré boli študované z hľadiska ich potenciálu znižovať chvenie rúk a podporovať pocit pokoja. Pred použitím akýchkoľvek bylín na zvládnutie chvenia rúk je dôležité poradiť sa so zdravotníckym pracovníkom, pretože môžu interagovať s liekmi alebo môžu mať potenciálne vedľajšie účinky.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang