Bipolárna porucha – čo je to, typy, príznaky a liečba

Bipolárna porucha, predtým nazývaná maniodepresívna psychóza, je duševné ochorenie, ktoré spôsobuje extrémne výkyvy nálad. Striedajú sa pri nej dve obdobia: emocionálne vzostupy – mánia a poklesy – depresia. Túto poruchu je možné liečiť a žiť s ňou plnohodnotný život.


Obsah článku


Epizódy výkyvov nálady sa môžu vyskytovať zriedkavo alebo viackrát za rok. Zatiaľ čo väčšina ľudí pociťuje medzi jednotlivými epizódami určité emocionálne príznaky, niektorí nemusia pociťovať žiadne.

Hoci je bipolárna porucha celoživotné psychické ochorenie, výkyvy nálad a ďalšie príznaky sa dajú zvládnuť dodržiavaním liečebného plánu. Vo väčšine prípadov sa bipolárna porucha lieči liekmi a psychologickým poradenstvom (psychoterapiou).

Čo je bipolárna porucha?

Ľudia trpiaci bipolárnou poruchou sa vo fáze depresie cítia smutní a strácajú záujem alebo potešenie z väčšiny činností. Keď sa ich fáza zmení na mániu, cítia sa naopak euforicky, plní energie alebo nezvyčajne podráždení.

Tieto zmeny nálady môžu ovplyvniť spánok, energiu, aktivitu, úsudok, správanie a schopnosť jasne myslieť. Miernejší priebeh manickej fázy sa nazýva hypománia.

Symptómy môžu spôsobovať nepredvídateľné zmeny nálady a správania, čo má za následok značné utrpenie a ťažkosti v živote.

Bipolárna porucha osobnosti – typy

Existuje niekoľko typov bipolárnej afektívnej poruchy:

 • Bipolárna porucha I – Pacient má aspoň jednu manickú epizódu, ktorej môžu predchádzať alebo po nej nasledovať hypomanické alebo veľké depresívne epizódy. V niektorých prípadoch môže mánia vyvolať vytrhnutie z reality (psychózu).
 • Bipolárna porucha II – Postihnutý má aspoň jednu veľkú depresívnu epizódu a aspoň jednu hypomanickú epizódu, no nikdy nemal manickú epizódu.
 • Cyklotymická porucha – Človek trpiaci cyklotýmiou má aspoň dva roky (alebo jeden rok u detí a dospievajúcich) mnoho období hypománie a období depresívnych príznakov (hoci menej závažných ako veľká depresia).
 • Ďalšie typy – Patria sem napríklad bipolárne a príbuzné poruchy vyvolané niektorými liekmi alebo alkoholom, či spôsobené zdravotným stavom, ako skleróza multiplex alebo mozgová príhoda.

Bipolárna porucha II nie je miernejšia forma bipolárnej poruchy I, je to samostatná diagnóza. Zatiaľ čo manické epizódy bipolárnej poruchy I môžu byť závažné a nebezpečné, jedinci s bipolárnou poruchou II môžu byť dlhšie v depresii, čo môže spôsobiť výrazné zhoršenie zdravotného stavu.

Počas manickej fázy bipolárnej poruchy sú ľudia plní energie a vyhľadávajú spoločnosť.

Bipolárna porucha – príznaky

Hoci sa bipolárna porucha môže vyskytnúť v akomkoľvek veku, zvyčajne sa diagnostikuje v období dospievania alebo začiatkom 20. rokov života. Príznaky sa môžu u jednotlivých osôb líšiť a v priebehu času sa môžu meniť.

Mánia a hypománia

Ide o dva odlišné typy epizód, ktoré však majú rovnaké príznaky. Mánia je závažnejšia ako hypománia a spôsobuje výraznejšie problémy v práci, škole a spoločenských aktivitách, ako aj problémy vo vzťahoch. Môže tiež vyvolať vytrhnutie z realitypsychózu a vyžadovať hospitalizáciu.

Manická aj hypomanická epizóda zahŕňajú tri alebo viac z týchto príznakov:

 • abnormálne povznesená nálada, nervozita alebo napätie
 • zvýšená aktivita, energia alebo rozrušenie
 • prehnaný pocit pohody a sebadôvery – eufória
 • znížená potreba spánku
 • nezvyčajná zhovorčivosť
 • neustále víriace myšlienky
 • roztržitosť
 • zlé rozhodovanie – napríklad nakupovanie, sexuálne riziko alebo nerozumné investície

Niektorí ľudia s bipolárnou poruchou si pocity eufórie a cykly vyššej produktivity užívajú. Po tejto eufórii však vždy nasleduje emocionálny pád, ktorý vedie do depresie a vyčerpania – a možno aj do finančných, právnych alebo vzťahových problémov.

Depresívna epizóda

Veľká depresívna epizóda bipolárnej poruchy zahŕňa príznaky, ktoré sú dostatočne závažné na to, aby spôsobovali viditeľné ťažkosti v každodenných činnostiach, ako je práca, škola, spoločenské aktivity alebo vzťahy.

Zahŕňa päť alebo viac z týchto príznakov:

 • depresívna nálada, ako napríklad pocit smútku, prázdnoty, beznádeje alebo plačlivosti
 • výrazná strata záujmu alebo pocit, že človeka nebavia žiadne (alebo takmer žiadne) činnosti
 • výrazný úbytok hmotnosti, keď sa nedrží diéta, priberanie alebo zníženie či zvýšenie chuti do jedla
 • nespavosť alebo príliš dlhý spánok
 • buď nepokoj alebo spomalené správanie
 • únava alebo strata energie
 • pocity bezcennosti či neprimerané pocity viny
 • znížená schopnosť myslieť alebo sústrediť sa, nerozhodnosť
 • premýšľanie o samovražde, plánovanie samovraždy alebo pokus o ňu

Príznaky a symptómy bipolárnej poruchy osobnosti môžu zahŕňať aj ďalšie znaky, ako sú úzkostné stavy, melanchólia, psychóza a iné. Načasovanie príznakov môže zahŕňať diagnostické označenia, ako sú zmiešané alebo rýchle cykly.

Okrem toho sa bipolárne príznaky môžu vyskytovať počas tehotenstva alebo sa meniť s ročnými obdobiami.

Po mánii prichádza pád do depresie, keď človek vyhľadáva samotu a nič ho nebaví.

Aké má bipolárna porucha príznaky u detí a dospievajúcich?

Príznaky bipolárnej poruchy môže byť ťažké identifikovať u detí a dospievajúcich. Často je ťažké určiť, či ide o normálne vzostupy a pády, následky stresu či traumy, alebo príznaky duševného ochorenia.

Deti a dospievajúci môžu mať výrazne veľké depresívne alebo manické či hypomanické epizódy, ich priebeh sa však môže líšiť od priebehu u dospelých. Nálady sa môžu počas epizód rýchlo meniť. Niektoré deti môžu mať medzi epizódami obdobia bez príznakov.

Bipolárna afektívna porucha – liečba

Napriek extrémnym náladám si ľudia s bipolárnou poruchou často neuvedomujú, ako veľmi emocionálna nestabilita narúša ich život a životy ich blízkych. Môžu mať pocit, že ide len o normálne výkyvy na škále introvert extrovert. Často tak nedostanú potrebnú liečbu.

Ak niekto má akékoľvek príznaky depresie alebo mánie, mal by navštíviť svojho lekára alebo odborníka na duševné zdravie. Bipolárna porucha sa sama od seba nezlepší.

Liečba u psychológa či psychiatra so skúsenosťami s bipolárnou poruchou môže pomôcť dostať príznaky pod kontrolu. Pri liečení bipolárnej afektívnej poruchy používajú odborníci zvyčajne kombináciu liekov a psychoterapie.

Neliečená bipolárna porucha môže vyústiť do vážnych problémov, ktoré ovplyvnia všetky oblasti života.

Môže človek s bipolárnou poruchou žiť „normálny“ život?

Po začatí liečby mnohí ľudia žijúci s bipolárnou afektívnou poruchou zistia, že môžu účinne zvládať svoje príznaky pomocou kombinácie terapií a úpravy životného štýlu.

Bipolárna porucha však môže byť náročná na diagnostiku a nesprávna diagnóza môže byť problematická. Odborníci upozorňujú, že lekári musia poruchu a stav nálady človeka presne identifikovať, aby mohli stanoviť vhodný plán liečby.

Liečebný prístup sa značne líši v závislosti od toho, či osoba prežíva hypomániu, mániu, depresiu alebo poruchy nálady.

Pri bipolárnej poruche pomôže správne nastavená liečba od lekára.

Bipolárna porucha – test

Pri podozrení na bipolárnu poruchu si môže postihnutý urobiť aj niektorý z online testov. Testy na bipolárnu poruchu mu poskytnú informáciu o tom, či sa uňho vyskytujú najčastejšie príznaky bipolárnej poruchy. Nemôžu však nahradiť kompletné vyšetrenie. Nemali by sa používať na autodiagnostiku alebo rozhodovanie o pláne liečby.

V testoch čakajú otázky ako:

 1. Či bol taký podráždený, že kričal na ľudí alebo sa začal biť či hádať?
 2. Cítil sa oveľa sebavedomejšie ako zvyčajne?
 3. Spal oveľa menej ako zvyčajne a zistil ste, že mu spánok v skutočnosti nechýba?
 4. Bol oveľa zhovorčivejší alebo hovoril oveľa rýchlejšie ako zvyčajne?
 5. Myšlienky sa mu preháňali hlavou alebo nedokázal spomaliť svoju myseľ?
 6. Bol oveľa spoločenskejší alebo otvorenejší ako zvyčajne, napríklad uprostred noci telefonoval priateľom?
 7. Mal oveľa väčší záujem o sex ako zvyčajne?

alebo:

 1. Mal daný človek malý alebo žiadny záujem alebo radosť z činností, ktoré ho inokedy bavili?
 2. Cítil sa skleslo alebo beznádejne?
 3. Mal problémy so zaspávaním alebo udržaním sa v spánku, alebo spal pridlho?
 4. Cítil sa unavený, bez energie?
 5. Mal zlý pocit zo seba samého – alebo pocit, že zlyhal alebo sklamal seba alebo svoju rodinu?
 6. Mal problémy so sústredením sa na veci, napríklad na čítanie novín alebo sledovanie televízie?
 7. Pohybuje sa alebo hovorí tak pomaly, že si to ostatní ľudia mohli všimnúť?
 8. Prepadávajú ho myšlienky, že by bolo lepšie, keby zomrel, alebo že si ublíži?

Pri odpovediach sa treba zamyslieť nad tým, či sa na tohto človeka tvrdenia vzťahovali počas väčšiny dospelého života – ak sú preňho príznaky nové, môže to svedčiť o určitých typoch bipolárnej choroby alebo to môže byť dôsledok niečoho iného.

Každopádne by sa nemala zanedbať návšteva odborníka, ktorý pomôže s diagnostikou aj liečbou pri bipolárnej poruche alebo inom duševnom ochorení.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang