Finančný poradca – sprostredkovateľ, agent, firmy, Partners Group

V dnešnej dobe je správa finančných prostriedkov pre jednotlivcov aj firmy zložitým a neustále sa meniacim procesom. Spoločnosti ako Partners Group sa stávajú kľúčovými hráčmi v oblasti finančného poradenstva a sprostredkovania, ponúkajúc komplexné služby, ktoré zabezpečujú optimálny rast a správu financií. Aký vplyv má finančné poradenstvo na finančnú bezpečnosť a aké výhody prináša spolupráca s finančným sprostredkovateľom?


Obsah článku


Ako sa líši finančné poradenstvo pre jednotlivcov a firmy? Čo je potrebné zvážiť pri výbere správneho finančného poradcu v Bratislave?

Finančný poradca – ako ho vybrať?

Nie je finančný poradca ako finančný poradca. Väčšina finančných poradcov si musí aktívne vyhľadávať klientov. Naopak, tých najlepších poradcov si klienti obyčajne vyhľadajú sami. Trh je plný začínajúcich poradcov a len zlomok z nich sa stane profesionálmi, ktorí vydržia pracovať viac ako tri roky.

Je registrovaný v NBS?

Každý finančný poradca musí byť zaregistrovaný v NBS (Národná banka Slovenska), či už má sídlo v Bratislave alebo Košiciach. Pravidlá platia všade rovnako. Môžno si ho preveriť priamo na webovej stránke NBS. Stačí, ak sa zadá meno a priezvisko poradcu alebo názov s.r.o., ak nepracuje ako SZČO, ale pod hlavičkou svojej firmy.

TIP č. 1: Treba si vybrať poradcu, ktorý je registrovaný v NBS a má registráciu vo viacerých sektoroch, ideálne vo všetkých šiestich. Ak má registráciu len pre jeden sektor, napríklad poistenie, môže sprostredkovať len poistenie a úver sa cez neho nevybaví.

Ako dlho pracuje ako finančný poradca?

Čím dlhšie pracuje ako finančný poradca, tým viac skúseností by mal mať. Aj začínajúci finančný poradca môže poskytnúť kvalitnú službu, ak za ním stojí skúsený kolega, mentor s dlhšou praxou. Je dôležité zistiť, či pracuje naplno alebo popri inej práci. To môže ovplyvniť kvalitu jeho práce.

TIP č. 2: Vybrať si poradcu s dlhšou praxou, čím sa zvýši pravdepodobnosť, že bude mať viac skúseností a môže lepšie poradiť. Treba preferovať takého poradcu, ktorý finančné poradenstvo vykonáva ako hlavnú činnosť.

Pre akú spoločnosť pracuje?

Finančný poradca by mal pracovať pre renomovanú spoločnosť. Overiť si meno spoločnosti a skúsenosti iných ľudí, ktorí už ich služby využili. S akými spoločnosťami maklérska spoločnosť spolupracuje? Čím viac ich je, tým objektívnejšie rady od finančného poradcu človek získa.

TIP č. 3: Vybrať si poradcu s dobrým menom, kvalitnými referenciami a širokým portfóliom finančných produktov.

Preveriť si platobnú disciplínu finančného poradcu

Je dôležité, aby finančný poradca nemal finančné problémy. Preveriť si ho na stránkach ako finstat.sk alebo katasterportal.sk. Ak má poradca finančné problémy, môže to ovplyvniť kvalitu jeho práce.

TIP č. 4: Nikdy si nenechať radiť od finančného poradcu, ktorý má finančné problémy. Hľadať takého poradcu, ktorý má v poriadku svoje osobné financie.

Aké referencie má finančný poradca?

Kvalitného finančného poradcu odporúčajú jeho spokojní klienti. Zistiť si čo najviac referencií a preskúmať jeho webovú stránku a sociálne siete.

TIP č. 5: Čím viac kvalitných referencií má poradca, tým väčšia je šanca, že človek bude s jeho službami spokojný.

Pracuje z obývačky alebo vo svojej kancelárii?

Kvalitný finančný poradca má vlastnú kanceláriu. Treba si dohodnúť stretnutie v jeho kancelárii. Ak sa vykrúca, môže to byť varovný signál.

TIP č. 6: Vybrať si poradcu, ktorý má vlastnú kanceláriu. To zvyšuje pravdepodobnosť, že ide o profesionála.

Na osobné stretnutie si vopred pripraviť otázky

Osobné stretnutie je dôležité na získanie prvého dojmu a na položenie otázok. Pripraviť si vopred otázky, ktoré mu človek položí, aby zistil jeho názory a skúsenosti.

TIP č. 7: Vybrať si poradcu, ktorý odpovedá priamo a bez zaváhania na otázky, pôsobí profesionálne a vyjadruje sa odborne.

Finančný sprostredkovateľ, finančný agent a poradca – kto je kto?

Pred pár rokmi sa za pojmom finančný poradca skrývali rôzni odborníci aj laici. Legislatívne zmeny priniesli jasnejšiu štruktúru a reguláciu v oblasti finančného poradenstva a sprostredkovania. Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, účinný od 1. januára 2010, zadefinoval rozdiely medzi týmito profesiami.

Nasledujúca tabuľka pomôže lepšie pochopiť rozdiely medzi finančným sprostredkovateľom, poradcom a finančným agentom:

KategóriaOpisOdmenaPovolenie/ nároky
Finančný poradcaPoskytuje odborné poradenstvo a osobné finančné plány na základe písomnej zmluvy s klientom. Nemôže vykonávať sprostredkovanie.Odmenu platí klient priamo poradcovi.Povolenie od Národnej banky Slovenska (NBS). Osobitné finančné vzdelávanie.
Finančný sprostredkovateľRadí klientovi na základe zmluvy s finančnou inštitúciou. Sprostredkúva finančné produkty, ako napríklad hypotéky.Odmenu dostáva od finančnej inštitúcie, s ktorou má zmluvu.Zaregistrovaný v NBS. Osobitné finančné vzdelávanie.
Finančný agentKategória zahŕňa samostatných finančných agentov, viazaných finančných agentov a podriadených finančných agentov. Sprostredkúvajú finančné produkty.Odmenu dostáva od finančnej inštitúcie.Zaregistrovaný v NBS. Rôzne úrovne odbornosti a vzdelania podľa typu agenta.
Samostatný finančný agentUzatvára zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami (maklér).Odmenu dostáva od rôznych finančných inštitúcií.Vyššie nároky na odbornú spôsobilosť.
Viazaný finančný agentUzatvára zmluvu len s jednou inštitúciou v rámci jedného sektora finančných služieb.Odmenu dostáva od jednej finančnej inštitúcie.Osobitné finančné vzdelávanie.
Podriadený finančný agentPracuje na základe zmluvy so samostatným agentom.Odmenu dostáva od samostatného finančného agenta alebo inštitúcie, ktorú zastupuje.Musí mať stredné odborné vzdelanie a absolvovať osobitné finančné vzdelávanie.

Finančný poradca poskytuje nezávislé poradenstvo priamo klientovi, zatiaľ čo finančný sprostredkovateľ a agenti pracujú v mene finančných inštitúcií a ich odmena pochádza z týchto inštitúcií.

Finančné poradenstvo v PARTNERS GROUP

PARTNERS GROUP verí, že budúcnosť je výsledkom dnešných rozhodnutí. Vďaka správnemu plánovaniu investícií, hypoték, poistenia a dôchodku, si môže človek svoj život užívať naplno. Finančný plán PARTNERS je dostupný zadarmo a môže človeku pomôcť už dnes.

PARTNERS GROUP ponúka finančné poradenstvo prispôsobené rôznym životným situáciám:

Ochrana príjmov: Zabezpečenie proti nepredvídateľným udalostiam.

Zabezpečenie detí: Podpora pre štúdium a štart do samostatného života.

Zhodnotenie majetku: Budovanie finančného kapitálu.

Lepší dôchodok: Plány pre pohodlný a bezpečný dôchodok.

Nové bývanie: Riešenia pre financovanie bývania.

Ochrana majetku: Poistenie a zabezpečenie majetku.

Prečo sa obrátiť na finančné poradenstvo PARTNERS GROUP?

Finančné sprostredkovanie PARTNERS GROUP poskytuje komplexné služby vrátane:

 • Bezplatnej analýzy osobných financií: Vypracovanie finančného plánu na mieru.
 • Ochrany financií: Predchádzanie nesprávnym investíciám a inflácii.
 • Optimalizácie domácich financií: Nastavenie efektívneho hospodárenia s financiami.
 • Výberu najlepších riešení: Prispôsobenie finančných produktov konkrétnej životnej situácii.
 • Priebežnej starostlivosti o peniaze: Kontinuálne sledovanie a optimalizácia finančného plánu.

 • PARTNERS GROUP je lídrom v oblasti finančného sprostredkovania, s viac než 300 000 klientmi a ocenením „Najzamestnávateľ roka 2022“.
 • Podľa prieskumu AC Nielsen dosahuje PARTNERS GROUP 95% spokojnosť klientov, pričom 96% oceňuje službu „Finančný plán“.
 • PARTNERS GROUP má 230 kancelárií po celom Slovensku a zamestnáva 1 400 finančných odborníkov.

Služby PARTNERS GROUP

Bezplatná analýza a finančný plán: Odborníci PARTNERS GROUP poskytujú personalizované finančné plány na mieru.
Fondy a investície: Správa takmer 650 mil. eur od klientov vo fondoch, vrátane Fondu realitných investícií v 50 komerčných nehnuteľnostiach v piatich krajinách Európy.
Životné poistenie:Kompenzácia výpadku príjmu v prípade choroby alebo úrazu.
PARTNERS GROUP poskytuje komplexné finančné poradenstvo a služby, ktoré pomáhajú klientom plánovať a zabezpečovať svoju finančnú budúcnosť.

Finančný poradca v Bratislave

Bratislava, ako hlavné mesto Slovenska, je centrom finančných služieb, vrátane finančného poradenstva. Finanční poradcovia v Bratislave ponúkajú široké spektrum služieb, ktoré zahŕňajú:

 • Investičné poradenstvo: Pomoc pri výbere vhodných investičných produktov, ktoré zodpovedajú individuálnym finančným cieľom a rizikovému profilu klienta.
 • Hypotekárne poradenstvo: Poskytovanie informácií a poradenstva pri výbere najvýhodnejšej hypotéky, vrátane porovnania úrokových sadzieb a podmienok rôznych bánk.
 • Dôchodkové plánovanie: Vytvorenie plánov na zabezpečenie pohodlného dôchodku prostredníctvom správneho výberu dôchodkových produktov.
 • Poistenie: Návrh optimálnych poistných riešení pre ochranu majetku, zdravia a príjmov klientov.

Finančné poradenstvo – firmy

Firmy poskytujúce finančné poradenstvo v Bratislave využívajú odborné znalosti a skúsenosti svojich poradcov, aby poskytli klientom individuálne prispôsobené finančné plány a riešenia. Medzi najznámejšie firmy v tejto oblasti patria:

 • PARTNERS GROUP: Líder v oblasti finančného sprostredkovania s viac než 300 000 klientmi. Ponúka komplexné finančné služby vrátane bezplatnej analýzy osobných financií a vytvorenia finančného plánu na mieru. Ich experti sa zameriavajú na ochranu príjmov, zabezpečenie detí, zhodnotenie majetku, lepší dôchodok, nové bývanie a ochranu majetku. S viac ako 1 400 finančnými odborníkmi a 230 kanceláriami po celom Slovensku sú schopní poskytnúť kvalitné a odborné služby klientom.
 • OMNIA FINANCE: Spoločnosť známa pre svoje komplexné služby v oblasti finančného poradenstva a sprostredkovania. Pomáha klientom s investíciami, hypotekárnym financovaním, poistením a dôchodkovým plánovaním. Ich tím odborníkov poskytuje individuálne prispôsobené finančné riešenia a neustálu podporu.
 • FINCENTRUM: Firma, ktorá sa špecializuje na finančné plánovanie a sprostredkovanie širokej škály finančných produktov. Ponúka poradenstvo v oblasti investícií, hypoték, poistenia a dôchodkového zabezpečenia. Ich cieľom je pomôcť klientom dosiahnuť finančnú stabilitu a bezpečnosť.
 • BROKERIA: Poskytuje finančné poradenstvo so zameraním na investičné a hypotekárne riešenia. Ich odborníci pomáhajú klientom s plánovaním a správou financií, pričom sa zameriavajú na dlhodobé finančné ciele a optimálne riešenia pre každý individuálny prípad.

Tieto firmy využívajú moderné technológie a aktuálne poznatky z oblasti finančného trhu na to, aby poskytli svojim klientom čo najlepšie finančné riešenia. Bezplatné konzultácie a analýzy finančnej situácie sú štandardom, pričom sa kladie dôraz na transparentnosť a dôveru medzi poradcom a klientom.

Finančné poradenstvo je kľúčovým prvkom pri dosahovaní finančnej stability a dlhodobých cieľov. Výber správneho finančného poradcu alebo firmy môže významne prispieť k efektívnemu riadeniu financií a zabezpečeniu lepšej budúcnosti.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang