Generali Poisťovňa – PZP, DSS, zrušenie poistky, kontakt

Generali Poisťovňa patrí medzi najsilnejšie a najdôveryhodnejšie poisťovne na slovenskom trhu. Pôsobí tu už od roku 1996 a za ten čas si získala dôveru státisícov klientov. Ponúka širokú škálu poistných produktov pre fyzické aj právnické osoby, vrátane životného a neživotného poistenia.

Generali Poisťovňa ponúka životné, neživotne poistenie, poistenie pre podnikateľov či investičné produkty. Je súčasťou medzinárodnej skupiny Generali, ktorá pôsobí vo viac ako 50 krajinách sveta.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Generali Poisťovňa pokrýva široké spektrum poistných produktov, od životného a neživotného poistenia, cez poistenie pre podnikateľov, až po investičné produkty.

Generali Poisťovňa ponúka tri balíky PZP s rôznymi krytiami a limitmi poistného plnenia.

VÚB Generali DSS je dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2004.

V závislosti od požiadaviek môže klient kontaktovať VÚB Generali rôznymi spôsobmi.

Generali Slovensko

Generali Poisťovňa, a.s., pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1996 a etablovala sa ako jedna z najsilnejších a najdôveryhodnejších poisťovní.

Generali Slovensko ponúka:

 • Širokú ponuku poistenia: Generali Poisťovňa pokrýva široké spektrum poistných produktov, od životného a neživotného poistenia, cez poistenie pre podnikateľov, až po investičné produkty.
 • Dôraz na kvalitu: Spoločnosť kladie veľký dôraz na kvalitu služieb a spokojnosť klientov. Odborný personál ochotne poradí a pomôže s výberom optimálneho poistenia.
 • Konkurencieschopné ceny: Generali Slovensko ponúka cenové ponuky, ktoré sú konkurencieschopné na trhu a zodpovedajú individuálnym potrebám.
 • Silné zázemie: Generali Poisťovňa je súčasťou medzinárodnej skupiny Generali, ktorá pôsobí vo viac ako 50 krajinách sveta a disponuje tak rozsiahlymi skúsenosťami a expertnými znalosťami v oblasti poistenia.
 • Rýchle a bezproblémové vybavenie poistných udalostí: V prípade poistnej udalosti Generali Poisťovňa zaručí rýchle a bezproblémové vybavenie, aby sa klient v náročnej situácii nemusel zaoberať administratívou.

Generali Slovensko s radosťou pomôže s výberom optimálneho poistenia a zodpovie všetky otázky.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) od Generali

Generali Poisťovňa ponúka širokú škálu PZP produktov s rôznymi krytiami a limitmi poistného plnenia, aby si klient mohol vybrať poistenie, ktoré najlepšie vyhovuje jeho potrebám a očakávaniam.

Výhody PZP od Generali Poisťovne:

 • Rýchla a jednoduchá online kalkulácia ceny PZP
 • Tri balíky poistenia s rôznymi krytiami a limitmi plnenia
 • Voliteľné pripoistenia pre rozšírenie ochrany
 • Nonstop asistenčné služby v prípade poruchy alebo dopravnej nehody
 • Široká sieť pobočiek a zmluvných partnerov po celom Slovensku
 • Priaznivé ceny a zľavy pre bezškodový priebeh
 • Možnosť online uzatvorenia a správy poistenia

Balíky PZP od Generali Poisťovne:

Generali Poisťovňa ponúka tri balíky PZP s rôznymi krytiami a limitmi poistného plnenia:

 • Balík M: Základné krytie s limitmi plnenia 5,24 mil. € pre škody na zdraví a 1,05 mil. € pre škody na majetku.
 • Balík L: Rozšírené krytie s limitmi plnenia 6 mil. € pre škody na zdraví a 6 mil. € pre škody na majetku. V cene balíka je aj krytie úrazu dopravovaných osôb, živelnej udalosti a výtlku.
 • Balík XL: Najširšie krytie s limitmi plnenia 10 mil. € pre škody na zdraví a 10 mil. € pre škody na majetku. V cene balíka sú aj krytia úrazu dopravovaných osôb, živelnej udalosti, výtlku, stretu so zverou, pneumatiky a asistenčné služby PREMIUM.

Voliteľné pripoistenia:

Okrem základného krytia je možné k PZP od Generali Poisťovne dojednať aj rôzne voliteľné pripoistenia, ako napríklad pripoistenie čelného skla alebo krádeže vozidla či jeho časti.

Pre viac informácií o PZP od Generali Poisťovne je vhodné si pozrieť ich webovú stránku.

Výpoveď PZP v Generali

Existuje niekoľko spôsobov, ako je možné vypovedať PZP v Generali Poisťovni:

1. Online cez webový formulár:

 • Navštívi sa webová stránka Generali Poisťovne.
 • Prejde sa do sekcie „Klientsky portál“ a prihlási sa do klientskeho účtu.
 • Ak nemá klient klientsky účet, môže si ho vytvoriť.
 • V sekcii „Klientsky portál“ nájde zmluvu o PZP, ktorú chce vypovedať.
 • Vyplní online formulár s požadovanými údajmi a odošle ho.

2. Poštou:

 • Vypíše sa tlačivo s požadovanými údajmi a podpíše sa.
 • Pošle sa tlačivo na adresu:

Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava

3. Osobne na pobočke:

 • Navštívi sa ktorákoľvek pobočka Generali Poisťovne.
 • Vyplní sa tlačivo s pomocou pracovníka pobočky.
 • Podpíše sa tlačivo.

Výpoveď PZP v Generali Poisťovni je možné podať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.

Generali a havarijné poistenie

Generali poisťovňa ponúka havarijné poistenie pre rôzne typy vozidiel, od osobných áut a motocyklov až po nákladné autá a traktory. Poistenie je možné uzatvoriť aj pre nové aj ojazdené vozidlá do veku 15 rokov.

Balíky poistného krytia:

Generali ponúka 4 balíky poistného krytia:

 • BASIC: Kryje haváriu vozidla.
 • PLUS: Okrem havárie kryje aj živelné udalosti a vandalizmus.
 • KOMFORT: Okrem krytia PLUS kryje aj krádež vozidla.
 • EXTRA: Najrozsiahlejšie poistenie, ktoré okrem krytia KOMFORT zahŕňa aj poistenie finančnej straty (GAP).

Doplnkové poistenia:

Okrem základného krytia je možné k havarijnému poisteniu Generali dojednať aj rôzne doplnkové poistenia, ako napríklad:

 • Poistenie skiel
 • Poistenie úrazu dopravovaných osôb
 • Poistenie náhradného vozidla
 • Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby
 • Poistenie činnosti vozidla ako pracovného stroja

Spoluúčasť:

Pri havarijnom poistení Generali je možné si vybrať rôznu výšku spoluúčasti. Spoluúčasť je suma, ktorou sa podieľa majiteľ vozidla na škode v prípade poistnej udalosti. Čím nižšia je spoluúčasť, tým vyššie je poistné.

Správa o nehode pre poisťovňu Generali

Pred vyplnením správy o nehode je potrebné si prečítať pokyny poisťovne Generali.

Informácie, ktoré sú potrebné:

 • Informácie o účastníkoch nehody:
  • Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu vodiča každého vozidla
  • EČV každého vozidla
  • Meno a adresa poisťovne každého účastníka
  • Číslo poistnej zmluvy každého účastníka (ak je k dispozícii)
 • Informácie o nehode:
  • Dátum a čas nehody
  • Miesto nehody (ulica, číslo domu, obec)
  • Popis nehody (ako k nehode došlo)
  • Zranenia účastníkov nehody
  • Škody na vozidlách a inom majetku
  • Fotografie z miesta nehody (ak sú k dispozícii)
  • Meno a kontaktné informácie svedkov (ak sú k dispozícii)
 • Vaše kontaktné informácie:
  • Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu
  • Telefónne číslo
  • Emailová adresa
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom správy o nehode sa treba obrátiť na poisťovňu Generali.

Generali cestovné poistenie

Generali poisťovňa ponúka širokú škálu cestovného poistenia pre rôzne potreby a destinácie. Je možné si vybrať z krátkodobého alebo celoročného poistenia, s rôznymi úrovňami krytia a pripoisteniami.

Typy cestovného poistenia Generali:

 • Dovolenka: Poistenie pre dovolenky na Slovensku, ako aj v zahraničí.
 • Služobná cesta: V prípade tohto výberu je možné poistiť aj manuálnu prácu.
 • Turistika na horách na Slovensku: Zahŕňa turistiku, lyžovanie, snowboarding, sánkovanie a jazdu na boboch.
 • Študijný pobyt: Do veku 34 rokov pre študijné pobyty v zahraničí pre 6 alebo 12 mesiacov.

Krátkodobé vs. celoročné poistenie:

 • Krátkodobé poistenie: Vhodné pre jednorazové cesty alebo dovolenky.
 • Celoročné poistenie: Vhodné pre častých cestujúcich alebo pre tých, ktorí plánujú viacero ciest v priebehu roka. Platí pre neobmedzený počet ciest do 90 dní v kuse.

Okrem základného krytia je možné k cestovnému poisteniu Generali uzatvoriť aj pripoistenie stornopoplatkov, ktoré kryje zrušenie plánovanej cesty či predčasný návrat domov.

Ako na zrušenie poistky u Generali

Postup pri zrušení poistky u Generali sa líši v závislosti od typu poistenia.

Povinné zmluvné poistenie (PZP):

 • PZP je možné zrušiť najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.
 • Žiadosť o zrušenie PZP je možné podať online na webovej stránke Generali, stiahnuť tlačivo a poslať ho poštou alebo odovzdať osobne na pobočke Generali.
 • Dátum doručenia výpovede poisťovni je rozhodujúci pre platnosť zrušenia.
 • Odporúča sa podať výpoveď pred vypočítaným dátumom, najmä ak pripadne na víkend alebo sviatok.

Havarijné poistenie:

 • Havarijné poistenie je možné zrušiť najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.
 • Postup pri zrušení havarijného poistenia je rovnaký ako pri PZP.

Postup pri zrušení iných typov poistiek (napr. životné poistenie) sa môže v Poisťovni Generali líšiť.

Na stiahnutie vzoru žiadosti o zrušenie poistnej zmluvy Generali sa odporúča navštíviť webovú stránku poisťovne alebo kontaktovať zákaznícky servis. Vzor pomôže správne vyplniť všetky potrebné údaje a urýchli spracovanie samotnej žiadosti.

Výpoveď poistnej zmluvy (PZP) Generali je možné uskutočniť aj online cez Klientsky portál.

VÚB Generali DSS

VÚB Generali DSS je dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2004. Spoločnosť je založená dvoma silnými partnermi: VÚB bankou a Generali Poisťovňou.

Ponúka 4 pilierové dôchodkové fondy:

 • KLASIK dlhopisový garantovaný fond: Je určený pre konzervatívnych sporiteľov, ktorí uprednostňujú nízke riziko. Investuje sa do dlhopisov a peňažných nástrojov.
 • SMART zelený inovatívny negarantovaný fond: Ide o fond s vyšším stupňom rizika. Investuje sa do dlhopisov, drahých kovov, akcií, realitných investícií a blockchain.
 • PROFIT akciový dôchodkový fond: Je rastový fond s vyšším stupňom rizika. Investuje sa do akcií, dlhopisov či drahých kovov.
 • INDEX indexový negarantovaný fond: Najdynamickejší fond s vysokým rizikom. Investuje sa do akcií.

Výhody sporenia v 2. pilieri s VÚB Generali DSS:

 • Bezpečné a transparentné sporenie: Úspory sú uložené na oddelenom účte a sú chránené zákonom.
 • Profesionálne investovanie: O klientove úspory sa stará skúsený investičný tím.
 • Možnosť výberu zo štyroch fondov: Je možné si vybrať fond, ktorý zodpovedá klientovej tolerancii rizika a investičným cieľom.
 • Moderná mobilná aplikácia: Umožňuje sledovať stav účtu, investovať a kontaktovať klientsky servis priamo z mobilu.

Pred uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení je potrebné si prečítať všeobecné podmienky poistenia a poistné plnenie, aby mal klient jasné svoje práva a povinnosti.

Kontakt na VÚB Generali

V závislosti od požiadaviek môže klient kontaktovať VÚB Generali rôznymi spôsobmi:

Telefónne číslo infolinky: 0850 111 110

Email: info@vubgenerali.sk

Poštová adresa:

VÚB GENERALI DSS, a.s.

Mlynské nivy 1
P.O.BOX 66
820 04 Bratislava 24
Slovensko

Kontakt na VÚB Generali sa nachádza aj na stránke poisťovne.

Generali Česká pojišťovna

Generali Česká pojišťovna, a.s. je univerzálna poisťovňa s dlhoročnou tradíciou v životnom i neživotnom poistení.

Ponúka širokú škálu poistných produktov pre fyzické osoby a právnické osoby.

Generali Česká pojišťovna je známa pre:

 • Kvalitné poistné produkty a služby: Ponúka širokú škálu poistných produktov a služieb, ktoré sú prispôsobené individuálnym potrebám klientov.
 • Rýchle a bezproblémové riešenie poistných udalostí: V prípade poistnej udalosti Generali Česká pojišťovna poskytne rýchle a bezproblémové riešenie.
 • Klientstký servis: Ponúka kvalitný klientsky servis prostredníctvom telefónu, emailu, online chatu a pobočiek.

Generali Česká pojišťovna je spoľahlivý partner pre akékoľvek poistenie.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang