Mimomaternicové tehotenstvo – príčiny, liečba, následky

Mimomaternicové tehotenstvo je stav, ktorý môže ohroziť zdravie a dokonca aj život ženy. Ide o situáciu, keď sa oplodnené vajíčko nezachytí v maternici, ako je obvyklé, ale implantuje sa mimo nej, často vo vajíčkovodoch. Tento stav si vyžaduje okamžitú lekársku starostlivosť a je dôležité ho brať vážne. Aké sú príčiny mimomaternicového tehotenstva? Ktoré príznaky môžu byť indikátorom mimomaternicového tehotenstva?

Mimomaternicové tehotenstvo, známe tiež ako ektopické tehotenstvo, je stav, kedy sa oplodnené vajíčko neuchytí v maternici, ako by malo, ale implantuje sa mimo nej. Ektopické tehotenstvo je vážnym stavom, ktorý si vyžaduje lekársku starostlivosť.

Kľúčové informácie článku

Mimomaternicové tehotenstvo je stav, kedy sa oplodnené vajíčko implantuje mimo maternice, čo predstavuje vážne riziko pre ženu a vyžaduje okamžitú lekársku starostlivosť.

Blokovanie vajíčkovodov, zápaly, problémy s pohybom vajíčka, hormonálna nerovnováha, endometrióza, predchádzajúce ektopické tehotenstvo a bohatá história chirurgických zákrokov v panvovej oblasti môžu prispieť k vzniku mimomaternicového tehotenstva.

Hladina hormónu HCG v krvi môže slúžiť ako indikátor mimomaternicového tehotenstva, ale diagnóza sa potvrdzuje aj ultrazvukom a ďalšími klinickými faktormi.

Medzi príznaky mimomaternicového tehotenstva patria silné bolesti v podbrušku alebo panvovej oblasti, krvácanie z pošvy, zvýšená únava a závraty.

Liečba závisí od závažnosti prípadu a môže zahŕňať chirurgický zákrok, liečbu liekmi, pozorovanie alebo aspiračné procedúry.

Mimomaternicové tehotenstvo môže mať vážne následky, vrátane rizika prasknutia vajíčkovodu, krvácania do brušnej dutiny a dlhodobých komplikácií.

Príčiny mimomaternicového tehotenstva

Mimomaternicové tehotenstvo, známe tiež ako ektopické tehotenstvo, vzniká, keď oplodnené vajíčko sa neuchytí v maternici, ale implantuje sa mimo nej. Existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu prispieť k vývoju tohto stavu:

 • Blokovanie vajíčkovodov: Najčastejšou príčinou mimoděložného tehotenstva je blokovanie alebo poškodenie vajíčkovodov. To môže byť spôsobené zápalom, zjazvením alebo prítomnosťou adhézií (prirastených tkanív).
 • Zápaly: Infekcia v reprodukčnom systéme, ako je zápal vajíčkovodov (salpingitída) spôsobený bakteriálnou infekciou, môže viesť k zjazveniu a zúženiu vajíčkovodov, čo sťažuje priechod oplodneného vajíčka.
 • Problémy s pohybom vajíčka: Niekedy môže dôjsť k poruchám v procese transportu oplodneného vajíčka z vaječníka do maternice, čo môže viesť k jeho implantácii mimo maternice.
 • Hormonálna nerovnováha: Niektoré hormonálne nerovnováhy, ako napríklad abnormálne hladiny progesterónu alebo estrogénov, môžu ovplyvniť funkciu maternice a vajíčkovodov, čo môže zvýšiť riziko ektopického tehotenstva.
 • Endometrióza: Ženy s endometriózou, stavom, keď sa tkanivo podobné tkanivu maternice nachádza mimo nej, majú vyššie riziko ektopického tehotenstva.
 • Predchádzajúce ektopické tehotenstvo: Ak žena už mala jedno ektopické tehotenstvo, má zvýšené riziko ďalšieho v budúcnosti.
 • História chirurgických zákrokov v panvovej oblasti: Predchádzajúce chirurgické zákroky v oblasti panvových orgánov môžu zvýšiť riziko vzniku ektopického tehotenstva.

Je dôležité si uvedomiť, že aj keď existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu zvýšiť riziko ektopického tehotenstva, môže sa tento stav vyskytnúť aj u žien bez známych rizikových faktorov.

Mimomaternicové tehotenstvo a HCG

HCG (humánny chorionický gonadotropín) je hormón produkovaný tehotnou ženou, a to po oplodnení vajíčka. Jeho hladina v krvi sa zvyšuje v priebehu tehotenstva a je základom pre mnoho tehotenských testov. Avšak, hladina HCG môže byť tiež indikátorom mimomaternicového tehotenstva.

V normálnom tehotenstve by mala hladina HCG v krvi prudko stúpať počas prvých týždňov tehotenstva a pokračovať v raste. Avšak v prípade mimomaternicového tehotenstva môže byť rast hladiny HCG odlišný od očakávaného priebehu. Hladina HCG môže byť nižšia ako normálne očakávaná pre dané obdobie tehotenstva, alebo sa môže spomaliť jej rast.

Pri podozrení na mimomaternicové tehotenstvo lekár zvyčajne vykoná sériu krvných testov na stanovenie hladiny HCG a sleduje, či sa zvyšuje podľa očakávaného vzorca. 

Pokles alebo spomalenie rastu hladiny HCG môže byť indikátorom problému, ako je mimomaternicové tehotenstvo. Avšak je dôležité si uvedomiť, že nízka hladina HCG alebo jej spomalenie nemusí vždy znamenať ektopické tehotenstvo, môže to byť aj známkou iných problémov, ako je ohrozenie tehotenstva alebo potrat.

Pretože rôzne faktory môžu ovplyvniť hladinu HCG, diagnóza mimomaternicového tehotenstva nezávisí iba na tomto jednom teste. Ďalšie diagnostické metódy, ako sú ultrazvukové vyšetrenie a ďalšie klinické faktory, sú tiež dôležité na určenie presnej diagnózy.

Mimomaternicocé tehotenstvo predstavuje veľké riziko pre tehotnú ženu a vždy treba vyhľadať lekársku pomoc pri podozrení na tento stav.

Kedy sa prejavuje mimomaternicové tehotenstvo?

Mimomaternicové tehotenstvo sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi a časom, kedy sa prejaví, môže byť premenlivý v závislosti od konkrétnej situácie. Nasledujúce sú obvyklé príznaky a doby, kedy sa mimoděložné tehotenstvo môže prejaviť:

 • Prvé príznaky: Mimomaternicové tehotenstvo môže začať ako bežné tehotenstvo, s pozitívnym tehotenským testom a začiatočnými príznakmi ako sú nepravidelná menštruácia, citlivosť na prsia a nevoľnosť. Tieto príznaky môžu byť podobné tehotenstvu normálnemu, čo môže spočiatku sťažiť diagnózu.
 • Bolesť v podbrušku: Jedným z hlavných príznakov mimomaternicového tehotenstva je silná bolesť v podbrušku alebo panvovej oblasti, ktorá sa môže zhoršovať časom. Bolesť môže byť jednostranná alebo sa môže šíriť po celej panvovej oblasti.
 • Krvácanie: Ženy s mimoděložným tehotenstvom môžu mať krvácanie z pošvy, ktoré môže byť odlišné od bežnej menštruácie. Môže sa jednať o špinenie, svetlé krvácanie alebo krvavé výtoky.
 • Zvýšená únava: Niektoré ženy môžu pocítiť zvýšenú únavu a slabosť ako príznak mimomaternicového tehotenstva.
 • Ďalšie príznaky: Môžu sa vyskytnúť aj ďalšie príznaky, ako sú závraty, nevoľnosť a vracanie, ktoré sú typické pre tehotenstvo všeobecne.

Dôležité je si uvedomiť, že príznaky mimoděložného tehotenstva sa môžu líšiť a nemusia sa vždy prejaviť v rovnakom rozsahu u všetkých žien.

Mimomaternicové tehotenstvo – príznaky

Mimomaternicové tehotenstvo, známe tiež ako ektopické tehotenstvo, je stav, pri ktorom sa oplodnené vajíčko implantuje mimo maternice, obvykle v vajíčkovodoch. Tento stav je závažný a vyžaduje okamžitú lekársku starostlivosť, pretože môže viesť k život ohrozujúcim komplikáciám pre ženu.

Príznaky mimomaternicové tehotenstva môžu zahŕňať silné bolesti v podbrušku alebo panvovej oblasti, krvácanie z pošvy, zvýšenú únavu a závraty. Diagnóza sa často vykonáva pomocou ultrazvukového vyšetrenia a sledovania hladiny hormónu HCG v krvi.

Mimomaternicové tehotenstvo je potenciálne nebezpečné a je dôležité, aby ženy boli informované o jeho príznakoch a včas vyhľadali lekársku pomoc, ak majú podozrenie na toto ochorenie.

Ektopické tehotenstvo sa dá odhaliť aj ultrazvukovým vyšetrením u gynekológa.

Mimomaternicové tehotenstvo – liečba

Liečba mimomaternicového tehotenstva sa líši v závislosti od závažnosti prípadu, stavu pacientky a miesta, kde sa ektopické tehotenstvo nachádza. Tu sú hlavné metódy liečby:

 • Chirurgický zákrok: Chirurgické odstránenie ektopického tehotenstva môže byť nevyhnutné, najmä ak došlo k riziku prasknutia vajíčkovodu alebo inej vážnej komplikácii. Operácia sa často vykonáva laparoskopicky (pomocou malých rezov v brušnej dutine), aby sa minimalizovalo poškodenie okolitých tkanív a skrátila rekonvalescencia.
 • Liečba liekmi: V prípadoch, keď nie je ektopické tehotenstvo príliš pokročilé a nevykazuje známky prasknutia alebo vážnych komplikácií, môže byť volená liečba liekmi. Typicky sa v týchto prípadoch podáva metotrexát, ktorý bráni rastu buniek a umožňuje telu vstrebať a odstrániť oplodnené vajíčko.
 • Pozorovanie: V niektorých prípadoch, keď ektopické tehotenstvo nie je symptomatické a hladina hormónu HCG v krvi klesá bez chirurgickej intervencie, môže lekár odporučiť iba pozorovanie. To môže byť vhodné pri stabilných prípadoch, ale vyžaduje si pravidelné sledovanie a môže sa ukázať, že je potrebná liečba v prípade zhoršenia stavu.
 • Aspiračné procedúry: V niektorých prípadoch sa môže zvoliť aspiračná procedúra, pri ktorej sa pomocou ihly odstráni tekutina z ektopického tehotenstva. Táto metóda môže byť alternatívou k chirurgickému zákroku u vybraných pacientok.

Je dôležité si uvedomiť, že liečba mimomaternicového tehotenstva je individuálna a závisí od mnohých faktorov. Lekár bude navrhovať najvhodnejšiu metódu liečby na základe konkrétnej situácie pacientky a jej zdravotného stavu. 

Každopádne je dôležité konať rýchlo, pretože mimomaternicového tehotenstvo je vážnym stavom, ktorý môže vyústiť do život ohrozujúcich komplikácií, ako je prasknutie vajíčkovodu a krvácanie do brušnej dutiny.

Mimomaternicové tehotenstvo – komplikácie a následky

Mimomaternicové tehotenstvo môže mať pre ženu závažné komplikácie a dlhodobé následky. Jednou z hlavných komplikácií je riziko prasknutia vajíčkovodu, čo môže spôsobiť vážne vnútorné krvácanie a ohroziť život ženy. Krvácanie do brušnej dutiny je ďalšou závažnou komplikáciou, ktorá si vyžaduje okamžitú lekársku intervenciu.

Opakované ektopické tehotenstvo môže viesť k poškodeniu reprodukčných orgánov a zvýšenému riziku neplodnosti. Okrem fyzických komplikácií môže mimoděložné tehotenstvo tiež spôsobiť psychické utrpenie, ako je smútok, stres a úzkosť.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang