Vlastná ŠPZ – návrh, koľko stojí, EČV na mieru

vlastna spz

Uvádzať vlastnú špecializovanú ŠPZ na vozidle môže byť pre mnohých spôsobom, ako vyjadriť svoju osobnosť alebo záľuby. S nárastom dostupnosti online služieb a elektronických možností výmeny, proces získavania vlastnej ŠPZ sa stal plynulým a pohodlným. Ako si však objednať vlastnú ŠPZ a aká je jej cena? Aké sú kroky k získaniu a výmene poznávacej značky online?


Obsah článku


Tento článok sa okrem iného zameria na ŠPZ na mieru s vlastným textom, ako aj jej výmenu elektronicky.

Vlastná ŠPZ online – inovácie, návrhy a ceny

V poslednom roku prešli evidenčné čísla vozidiel významnými zmenami. Od januára 2023 vstúpil do platnosti nový dizajn, ktorý priniesol zmenu v podobe zmiznutia skratiek okresov. S touto inováciou prichádzajú aj nové procesy vybavovania vlastnej ŠPZ (online).

Typy evidenčných čísel možno rozdeliť do troch základných kategórií:

 • Bežné čísla sú prideľované na základe náhodného výberu.
 • Voliteľné čísla si môže vybrať motorista ako vlatsnú kombináciu písmen a čísel alebo iba písmen.
 • Zlaté čísla ponúkajú špeciálne „zlaté“ kombinácie čísel.

Podľa informácií Ministerstva vnútra SR si žiadateľ môže zvoliť ľubovoľné dva znaky na prvých dvoch pozíciách pred štátnym znakom SR. Avšak, niektoré kombinácie písmen a čísel nie sú povolené, napríklad tie, ktoré:

 • už boli vydané
 • mohli by byť vydané v budúcnosti zo skladových zásob
Vedeli ste, že… ?
Existujú aj tzv. „recyklované technické evidenčné čísla“, o ktoré sa dá požiadať len vtedy, ak boli oba požadované kusy v minulosti pri evidenčnom úkone odovzdané a fyzicky zničené na dopravnom inšpektoráte alebo u spracovateľa starých vozidiel. Cena za takéto technické evidenčné číslo je 165,50 eur za jeden kus.

Nové evidenčné čísla umožňujú ich predchádzajúcemu majiteľovi ponechať si ich pri predaji auta, a to bez nákladov. Poskytujú aj možnosť ich opätovného použitia na novom vozidle do jedného roku od ich získania.

Vlastná ŠPZ a nové ŠPZ – cena do apríla 2024

Cena evidenčných čísel vozidiel sa líši podľa typu a konkrétneho vozidla, pričom existuje možnosť výberu medzi rôznymi variantami.

Najlacnejšie sú bežné tabuľky, ktoré dopravný inšpektorát pridelí na základe generátora náhodného výberu. Za jeden kus bežnej tabuľky pre osobné alebo nákladné vozidlo pri štandardnom vybavení jednotlivec zaplatí 16,50 eur, čo znamená, že cena za dve tabuľky dosiahne 33 eur. Ak preferuje elektronickú cestu, cena sa zníži na 8 eur za jednu tabuľku.

Tabuľky pre motocykle, traktory a prípojné vozidlá majú rovnaké ceny – 16,50 eur za kus pri bežnom vybavení a 8 eur pri elektronickom vybavení.

Ak sa motorista rozhodne pre voliteľné alebo zlaté evidenčné čísla pre osobné alebo nákladné vozidlo, cena vlastnej ŠPZ za jeden kus pri štandardnom vybavení je 165,50 eur, čo znamená, že za dve tabuľky zaplatí spolu 331 eur. Elektronická žiadosť v tomto prípade stojí 95,50 eur za kus, čo znamená, že za dve tabuľky zaplatí 191 eur.

Pre motocykle je cena voliteľných a zlatých evidenčných čísel rovnaká – 165,50 eur za kus pri štandardnom vybavení a 95,50 eur pri elektronickej žiadosti.

Tabuľka pre lepší prehľad vlastnej ŠPZ a nových ŠPZ – cena

Podaná žiadosťSprávny poplatokJednotlivé položkyZnenie položky
Osobne33 eur2 x 16,50 eurVydanie 2 ks plechových TEČ (osobné, nákladné vozidlo)
Elektronicky16 eur2 x 8 eurVydanie 1 ks plechovej TEČ (motocykel, traktor, prípojné vozidlo)
Osobne331 eur2 x 165,50 eurVydanie 2 ks plechových voliteľných TEČ (osobné, nákladné vozidlo)
Elektronicky191 eur2 x 95,50 eurVydanie 1 ks plechovej voliteľnej TEČ (motocykel)
Osobne165,50 eur1 x 165,50 eurVydanie 1 ks plechovej TEČ zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, tzv. zlaté TEČ (osobné, nákladné vozidlo)
Elektronicky95,50 eur1 x 95,50 eurVydanie 1 ks plechovej TEČ zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, tzv. zlaté TEČ (motocykel, traktor, prípojné vozidlo)

Koľko stojí vlastná ŠPZ po apríli 2024?

Od apríla 2024 sa na Slovensku odohralo plošné zvýšenie správnych poplatkov, ktoré sa platia za rôzne úkony a konania orgánov štátnej správy. Tento krok sa uskutočnil v rámci konsolidačného balíka „LEX konsolidácia“, ktorý bol schválený začiatkom decembra 2023.

Jedným z poplatkov, ktorý bol postihnutý týmto zvýšením, je cena za vydanie tabuliek s evidenčným číslom pre vozidlá. Koľko teda stojí vlastná ŠPZ po novom?

Pri bežných ŠPZ sa suma navýši z aktuálnych 16,5 eur na 25 € za jednu tabuľku. Pretože vozidlo vyžaduje dve tabuľky, namiesto súčasných 33 eur bude nová cena 50 eur.
Pri žiadosti o pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom, ktoré je vytvorené na základe požiadavky držiteľa vozidla, sa poplatok zvýši zo 165,5 eur na 250 eur. To znamená, že za vlastnú ŠPZ (vlastnú kombináciu znakov) to bude namiesto doterajších 331 eur až 500 eur.
Taktiež sa mení poplatok za pridelenie osobitného evidenčného čísla a vydanie tabuľky s osobitným evidenčným číslom. Zo 16,5 eur sa zvýši na 25 eur za jednu tabuľku. Tieto tabuľky sú určené pre vozidlá policajného zboru, ministerstva vnútra, ministerstva obrany a iných štátnych inštitúcií, a nie sú dostupné pre bežného vodiča.
Podobne sa zvyšuje aj poplatok za pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom. Z aktuálnych 33 eur sa navýši na 50 eur za jednu tabuľku. Zvláštne evidenčné číslo je pridelené historickým vozidlám alebo vozidlám využívaným pre športové účely.
Vydanie duplikátu tabuľky s pôvodným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla bude namiesto 66 eur stáť 100 eur. V praxi to znamená, že namiesto 132 eur, motorista zaplatí 200 eur, pretože v prípade straty alebo odcudzenia iba jednej tabuľky s evidenčným číslom sa musia vymeniť obe tabuľky.

Prehľad toho, koľko stojí vlastná ŠPZ po novom

Typ tabuľkyStará cenaNová cena
Štandardné evidenčné číslo (jedna)16,5 eur25 eur
Štandardné evidenčné číslo (dve)33 eur50 eur
Vlastná ŠPZ (jedna)165,5 eur250 eur
Vlastná ŠPZ (dve)331 eur500 eur
Osobitné evidenčné číslo (jedna)16,5 eur25 eur
Zvláštne evidenčné číslo (jedna)33 eur50 eur
Duplikát tabuľky (jedna)66 eur100 eur
Duplikát tabuľky (dve)132 eur200 eur

ŠPZ na mieru a na želanie

Existuje skupina motoristov, ktorý si zakladajú na ŠPZ na mieru a na želanie. Aj keď je táto možnosť stále aktuálna, existujú isté obmedzenia.

ŠPZ s vlastným textom

Možnosť mať ŠPZ s vlastným textom sa teší stále väčšej obľube medzi vodičmi na Slovensku. Za prvé dva mesiace roku 2023 bol zaznamenaný až 400-percentný nárast počtu žiadostí o takéto špeciálne ŠPZ v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

ŠPZ na mieru – čo môže obsahovať

Každý vodič má možnosť požiadať o ŠPZ na želanie so zvolenou kombináciou čísel alebo písmen. Avšak, pri voľbe kombinácie písmen je dôležité, aby neobsahovali vulgárne, urážlivé, alebo inak nevhodné výrazy.

Podľa nových pravidiel môže evidenčné číslo obsahovať iba kombináciu znakov, ktorá nie je už pridelená inému vozidlu.

Obmedzenia pri vlastných ŠPZ na mieru a na želanie:

Na vozidle nesmú byť umiestnené vulgárne, ponižujúce, alebo urážlivé výrazy.

Nesmie figurovať názov alebo skratka názvu štátneho orgánu, politickej strany, alebo politického hnutia.

Nesmie byť obsiahnutý text, ktorý podporuje alebo propaguje hnutie, ktoré je známe svojím úsilím potláčať práva a slobody občanov, alebo propaguje nacionalizmus, rasizmus, triednu diskrimináciu alebo náboženskú netoleranciu.

Nemôže obsahovať písmená s diakritickými znamienkami ani malé písmená.

ŠPZ na mieru nie je povolené pre prípojné vozidlá, vozidlá štátnych orgánov ani orgánov územnej samosprávy.

Vlastná ŠPZ – návrh s vlastným textom

Pri vlastnej ŠPZ a návrhu s vlastným textom vodiči rozhodujú o individuálnom štýle a identite svojich vozidiel.

 • Online generátor EČV:
  • Pomôže vytvoriť obrázok vlastného evidenčného čísla vozidla podľa preferencií.
  • Na základe vygenerovaného obrázku si môže motorista vybrať, či mu návrh vlastnej ŠPZ vyhovuje alebo preferuje inú kombináciu.
 • Počet voliteľných znakov:
  • Majiteľ vozidla môže požiadať o tabuľku so sedemčlennou kombináciou znakov.
  • Do konca roku 2022 bol počet znakov obmedzený na päť.
  • Od januára 2023 môže majiteľ požiadať o celých sedem znakov, pričom prvými dvoma musia byť písmená.
 • Návrh vlastnej ŠPZ:
  • Pri výbere kombinácie treba zvážiť ľahkú zapamätateľnosť, relevantnosť a dodržiavanie pravidiel.
  • Online generátory EČV, ako napríklad overenie.digital alebo eliaq.sk pomôžu s vizualizáciou rôznych kombinácií.
vlastná špz návrh
Online generátory EČV poskytujú užitočné nástroje na vizualizáciu a návrh vlastnej ŠPZ, čím umožňujú vodičom vytvoriť jedinečný a zapamatateľný prvok na svojich vozidlách.

Objednanie ŠPZ – postup pri vybavovaní

Objednanie ŠPZ a vybavenie si voliteľných evidenčných čísel je pomerne jednoduché. Žiadosť sa dá podať na ľubovoľnom dopravnom inšpektoráte.

Pri objednaní ŠPZ treba predložiť nasledujúce dokumenty:

Platný doklad totožnosti.

Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Osvedčenie o evidencii časť II, technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla.

Čipovú kartu osvedčenia o evidencii časť I, pokiaľ bola vydaná.

Pôvodné TEČ, v prípade ich odovzdávania.

Vedeli ste, že… ?
V prípade objednania ŠPZ právnickej osoby, ktorá sa nezapisuje alebo nie je zapísaná v registri právnických osôb, je potrebné predložiť doklad o zriadení takejto osoby použiteľný na právne úkony.

Po podaní žiadosti pri objednaní ŠPZ treba uviesť, čo sa stane s pôvodnými TEČ (v prípade ich odovzdávania) a o aký druh TEČ sa žiada. V poslednom kroku stačí uhradiť príslušný poplatok a proces objednania ŠPZ je úspešne dokončený.

Výmena ŠPZ elektronicky – vlastné EČV

Výmena ŠPZ elektronicky je možná na stránke Ministerstva vnútra v sekcii elektronické služby. Vlastník vozidla môže požiadať o výmenu ŠPZ prostredníctvom elektronickej služby, ktorú:

 • môže využiť aj držiteľ vozidla, ak je totožný s vlastníkom, alebo
 • ak má aktuálny držiteľ vozidla od vlastníka udelené elektronické splnomocnenie.

Žiadateľ vyplní vo formulári požadované údaje o zložení tabuliek s evidenčným číslom.

V elektronickej službe žiadateľ uvádza, čo sa má stať s pôvodnými tabuľkami s evidenčným číslom (TEČ), pričom má možnosť vybrať medzi ich odovzdaním alebo ich ponechaním u aktuálneho držiteľa vozidla.

 • V prípade, že žiadateľ požiadal o odovzdanie pôvodných tabuliek s evidenčným číslom, bude musieť pri vydaní nových tabuliek odovzdať pôvodné tabuľky a doklady od vozidla kuriérskej službe.
 • V prípade, že pôvodný držiteľ vozidla požiadal o ponechanie tabuliek s evidenčným číslom, je potrebné vozidlu prideliť nové tabuľky, pričom má žiadateľ viacero možností výberu.

Po vyhodnotení dopravným inšpektorátom bude žiadosť vybavená do niekoľkých pracovných dní a doručená žiadateľovi.

Pri výmene ŠPZ elektornicky treba byť držiteľom elektronického občianskeho preukazu, ktorým je možné vytvoriť kvalifikovaný elektronický podpis.

Špeciálne ŠPZ na Slovensku – zaujímavosti

Od začiatku roka 2023 sa v súvislosti s evidenčnými číslami vozidiel na Slovensku začali diskutovať rôzne zmeny. Okrem úprav vo fonte a veľkosti písmen, ktoré sa pravidelne menili, sa vydávanie tabuliek s EČV začalo štandardizovať na celoslovenskom základe.

ŠPZ alebo EČV?

ŠPZ je stará, avšak stále bežne používaná skratka označujúca štátnu poznávaciu značku. Časom bola nahradená skratkou EČV, ktorá znamená evidenčné číslo vozidla. Obidve však znamenajú to isté – značku, ktorá je pridelená každému vozidlu podliehajúcemu evidencii na Slovensku.

Farebné EČV

Prečo majú niektoré vozidlá špeciálne ŠPZ na Slovensku v podobe farieb ako zelená, modrá alebo čierna? Každá farba má určité kritériá.

 • Zelené EČV sú pridelené vozidlám s hybridným, plne elektrickým alebo vodíkovým pohonom.
 • Modré EČV sú určené pre cudzie diplomatické a konzulárne zastúpenia na Slovensku.
 • Čierne EČV, hoci sú dostupné pre každého, môžu spôsobiť problémy pri kontrole na cestách.

Polep EČV

Tento postup nie je v súlade so zákonom. Podľa zákona môže policajt zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, ak je tabuľka s EČV nečitateľná alebo poškodená.

Už 4. formát značiek

Slovensko prešlo niekoľkými zmenami vo formáte EČV od doby, keď nepatrilo do Európskej únie. Dnes sa už nachádzame vo 4. formáte značiek, ktorý je v platnosti od roku 2023. Staršie formáty sú dnes už veľmi zriedkavé a nachádzajú sa hlavne na starších vozidlách.

Bratislava bola kedysi „BH”

V minulosti mala Bratislava viacero variantov skratiek okresu na EČV, vrátane „BH“, ktoré označovalo okresy Malacky, Pezinok a Senec. Dnes sa už takáto skratka nepoužíva.

Nový formát značiek EČV

S novým zákonom sa zmenil aj formát značiek EČV, kde prvá dvojica písmen neoznačuje skratku okresu, ale je nahradená univerzálnou kombináciou. Nové tabuľky sú vydávané s kombináciou písmen AA, napríklad vo formáte AA-001AA. Tento krok znamená postupný ústup od označenia okresu na značkách.

Jednotný vzhľad a nové typografické riešenie

Nové značky EČV majú jednotný čierno-biely vzhľad s novým fontom písma, s výnimkou zelených tabuliek pre elektromobily. Tieto zmeny prispievajú k jednotnému a prehľadnému vizuálnemu štýlu EČV na Slovensku.

Špeciálne ŠPZ na Slovensku
Tieto nové pravidlá výrazne ovplyvňujú evidenčné systémy a vizuálny charakter špeciálnych ŠPZ na Slovensku. Zjednodušujú a modernizujú procesy týkajúce sa evidencie vozidiel.

Auto podľa ŠPZ – ako zistiť majiteľa?

ŠPZ môže poskytnúť dôležité informácie o vozidle, vrátane údajov o jeho majiteľovi. Pre zistenie majiteľa auta podľa ŠPZ existujú rôzne dostupné možnosti. Ako zistiť majiteľa auta podľa ŠPZ?

Hľadanie majiteľa auta na základe evidenčného čísla je možné v centrálnom registri, ktorý je dostupný online. Tento register poskytuje informácie o poisťovni, v ktorej je auto poistené, a umožňuje vyhľadávanie na základe EČV.

V niektorých prípadoch je možné získať detailné informácie o vozidle, vrátane jeho historických záznamov a údajov o poistení, prostredníctvom špecializovaných webových platforiem, ako je overeniekilometrov.sk.

Ako postupovať pri nehode?

1. Polícia – privolať políciu na miesto nehody. Tá má prístup k databáze evidovaných vozidiel a vie identifikovať majiteľa vozidla, ako aj jeho kontaktné údaje.
2. Poisťovňa – Poistenie vozidla je kľúčové pre vyrovnanie škôd. Po zistení evidenčného čísla vozidla je možné identifikovať poisťovňu majiteľa a nahlásiť škodu na poistke.
3. Zabezpečenie dôkazov – Polícia môže zabezpečiť ďalšie dôkazy a informácie potrebné na vyšetrovanie nehody. Treba poskytnúť výpovede svedkov a prípadne záznamy z kamier z miesta udalosti.

Overovanie auta podľa ŠPZ môže byť užitočné aj pri kúpe ojazdeného vozidla, pričom sa dodatočne dajú skontrolovať aj jeho historické záznamy a stav kilometrov. Dá sa to vykonať aj pomocou registra vozidiel podľa ŠPZ.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang