Osobný bankrot – recenzia

Osobný bankrot je pomerne bezpečným spôsobom ako sa vysporiadať so svojimi nezvládnuteľnými dlhmi. Tie majú tendenciu prerásť až do exekučného príkazu. Aký dlh je najlepší na vyhlásenie osobného bankrotu?


Obsah článku


Slováci sa vyhlásenia bankrotu boja, pretože v tuzemských končinách stále nie je príliš vyhľadávaný. Na začiatok článku Vás však upozorníme na 2 veci:

  • Osobný bankrot neznamená okamžité odpustenie dlhu a pre jeho vyhlásenie budete určite potrebovať peniaze. Bankrotujúcemu človeku sa tieto poplatky budú zdať privysoké, avšak sú štátom nariadené. Uvedieme ich nižšie v článku.
  • Vyhlásenie bankrotu neznamená, že sa o svoje podlžnosti prestanete zaujímať. Práve naopak budete pod drobnohľadom súdu a veriteľov, ktorí budú sledovať každý Váš krok a snahu vysporiadať svoje podlžnosti čo najrýchlejšie.

Osobný bankrot teda pomôže. Každopádne je nutné počítať, že sa najbližších pár rokov ocitnete v nezávideniahodnej situácii. Rapídne sa zníži životný štandard a od vyhlásenia sa budú nakupovať výhradne nevyhnutné veci.

Bankrot je však veľmi dobrou prevenciou pred ďalšími neuváženými úvermi, často na nepotrebné veci. Takáto skúsenosť v budúcnosti donúti každého poriadne si premyslieť, či si pôžičku zoberie alebo si na vec našetrí a kúpi neskôr.

Osobný bankrot – vyhlásenie insolvencie

Vyhlásenie bankrotu sa nazýva aj insolvencia. Dlžník vtedy nie je schopný uhrádzať svoje záväzky voči veriteľom a je teda insolventný.

Cieľom osobného bankrotu je odpustenie dlhov. Tento spôsob využívajú skôr firmy, ktoré sa z nejakého dôvodu dostali do krachu. Bežné sú však aj bankroty fyzických osôb, pretože platobná schopnosť je najmä na Slovensku, kde sú úvery drahé a mzdy nízke, veľmi slabá.

ZAUJÍMAVOSŤ: Na Slovensku bol osobný bankrot uzákonený v roku 2006. Ide teda o pomerne nový spôsob vysporiadania sa s dlhmi. Povedomie o tejto možnosti je stále slabé, kvôli čomu ju nevyhľadáva veľké množstvo Slovákov. Za rok 2013 bolo na Slovensku vyhlásených menej než 400 bankrotov.

Existujú však isté kritériá, podľa ktorých sa rozhoduje o tom, či dlžník môže alebo nemôže bankrot vyhlásiť.

Dlžník – fyzická osoba – sa považuje za platobne neschopného, pokiaľ:

  • svoj dlh nedokáže splatiť minimálne mesiac po splatnosti – bankrot teda nie je možné vyhlásiť, pokiaľ ešte nenastal posledný termín splatnosti záväzku
  • dlhuje viacerým, než dvom veriteľom – ak čerpáte viacero úverov u jedného veriteľa, opäť nie je možné vyhlasovať bankrot
  • má viac než 2 záväzky – bankrot nevyhlásite, pokiaľ čerpáte iba 2 úvery

Z tohto vyplýva, že každý, kto rozmýšľa o vyhlásení osobného bankrotu, by sa mal najskôr presvedčiť o tom, že spadá do aspoň jednej z týchto kategórií.

Kto kontroluje kritériá pre osobný bankrot?

O tom, či bankrot vyhlásite alebo nie, rozhodne konkurzný súd vo Vašom meste, prípadne v krajskom meste na krajskom súde. Je to súd, ktorý je najbližšie k Vášmu trvalému bydlisku. Pokiaľ ste presťahovaní a nenachádzate sa na adrese trvalého pobytu, veci budete musieť ísť riešiť práve tam.

Prihliada súd na moje majetkové pomery?

Súd prihliada na majetkové pomery veľmi prísne. Návrh na schválenie bankrotu bude schválený iba za predpokladu, že je hodnota Vášho majetku minimálne 1659,70 €. Ak by bol majetok nižší alebo žiadny, súd dlžníkovi neumožní zbankrotovať a súdny proces zastaví. Práve tu je vidieť prečo nie každý návrh na vyhlásenie  bankrotu podá.

Slováci v insolvencii jednoducho nemajú prostriedky na podanie návrhu. Často kvôli tomu robia ďalšiu neuváženú chybu – berú si pofidérne pôžičky na vyplatenie exekúcie. „Preliepajú“ tak dlh dlhom a ten sa tak opäť šplhá vyššie a vyššie.

Čo sa stane s mojimi 1659,70 €?

Táto suma slúži na čiastočné alebo úplné pokrytie Vášho dlhu. Je jasné, že záleží na jeho výške. Tieto peniaze však, bohužiaľ, nie sú jediným výdavkom, ktorý Vás pri vyhlasovaní bankrotu čaká.

Uvedená hodnota nemusí byť iba v peňažnej forme. Bude vyčíslená aj z iných majetkov a to z nehnuteľností, z hnuteľného majetku, cenných papierov a zo všetkého, čo sa dá oceniť. Treba sa zmieriť aj s tým, že osoba (znalec) ktorá vyčísľuje hodnotu majetku, ocení tento majetok nižšou cenou, než jej prikladá majiteľ.

Rôzne dedičstvá po starých rodičoch a podobne môžu mať vysokú duševnú hodnotu pre majiteľa, znalec však tieto emócie ignoruje.

Aký dlh je najlepší pre vyhlásenie bankrotu?

Najvhodnejšie je vyhlasovať bankrot v prípade, že výška dlhu prevyšuje znalcom stanovenú hodnotu majetku. Ak Váš majetok vyčíslia na 5 000 €, avšak Váš dlh bude napr. 7 000 € a nie ste schopní ho splatiť, nastal správny čas pre vyhlásenie bankrotu.

Nájsť si prácu a tvrdo makať

Celý  ďalší postup je závislý od toho, či si dlžník nájde prácu, ktorá zabezpečí trvalý príjem. Slováci často dúfajú, že vyhlásia bankrot, „niekto“ splatí dlhy a na druhý deň sa začína život naplno. OMYL!

Najbližšie 3 roky totiž budete odvádzať súdom stanovenú čiastku na (aspoň) čiastočné splatenie záväzkov. Je teda najvyšší čas navštíviť úrad práce a súbežne si hľadať brigádu alebo iný pracovný pomer.

Ďalšie výdavky

Ďalších 664 € si vopred pripravte ako tzv. preddavok pre správcu konkurzu. Ide vlastne o odmenu pre konkurzného správcu. Pridelí Vám ho súd a peniaze sú jeho platom. Jeho úlohou bude oceniť, a následne speňažiť Váš majetok.

Majetok sa predáva v aukcii (dražbe), čo je pozitívne, lebo konečná cena po jeho predaji môže byť vyššia, než tá, ktorú vypočítal znalec. Je teda možné uhradiť väčšiu čiastku z dlhu, avšak nie je to pravidlom.

Celý tento konkurz okolo rozpredávania majetkov trvá približne 6 mesiacov.

Presný postup osobného bankrotu

Podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu osobného majetku a návrh na oddlženie predstavujú dokumenty, ktoré treba odoslať poštou na adresu konkurzného súdu v mieste trvalého bydliska. Kontakt a adresu nájdete na internete.

Ak ste fyzická osoba, budete zaradení do malého konkurzu.

Aké sú podmienky malého konkurzu?

  • váš majetok nepresahuje 165 000 €
  • v prípade podnikateľov nepresiahol celoročný obrat 333 000 €
  • nemáte viac, než 50 veriteľov (tiež skôr podmienka pre podnikateľov)
  • ak ste postupovali správne a spĺňate uvedené podmienky, súd Vám pridelí konkurzného správcu, ktorý ocení Váš majetok a bude sa snažiť rozpredať ho v aukcii – z výťažku splatí časť alebo všetky Vaše dlhy
  • teraz dochádza k procesu oddlženia – keďže z majetku bola pravdepodobne splatená iba časť dlhov, oddlžovať sa budú dlhy, ktoré sa nepodarilo splatiť zo speňaženého majetku

Proces oddlženia trvá 3 roky, pričom dlžník spláca súdom vyčíslené splátky, na ktoré bude potrebný príjem. V tomto čase už by ste mali byť zamestnaní a to aj v prípade, že ste predtým nemali pracovný pomer.

Povinnosť splácania je veľmi nerozvážne porušiť, pretože v prípade pochybenia nebude zvyšok dlhov odpustený. Pozor na to, aby tieto niekoľkoročné prieťahy nevyšli na zmar!

Po uplynutí 3-ročnej lehoty a dodržaní všetkých súdnych nariadení sa stáva dlžník oddlžený a zvyšné dlhy zanikajú.

Oddlžiť sa čo najskôr

Na záver ešte raz pripomíname, že vždy je lepšie si na vec našetriť, než požičiavať na ňu peniaze. Ak už ste sa ocitli v problémoch so splácaním, riešte veci čo najrýchlejšie a nespoliehajte sa, že na Vás zabudnú. Vec by sa tým ešte zhoršila.

Okamžite informujte veriteľov a snažte sa presunúť termín splatností úverov. Informujte konkurzný súd a robte všetko tak, ako Vám nariadi.

Oddlžiť sa treba čo najrýchlejšie. Odkladaním a zatajovaním sa dlhy nikdy nezmiznú!

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang