Podnikateľský plán – čo je to, čo obsahuje a vzor

Podnikateľské plány nie sú určené len pre podnikateľov, ktorí si potrebujú zabezpečiť financovanie – môžu pomôcť aj pri plánovaní a hodnotení nových nápadov alebo plánov na rozvoj. Ako napísať podnikateľský plán a ako z tohto procesu vyťažiť čo najviac?


Obsah článku


Skvelý podnikateľský plán pomôže podnikateľom objasniť stratégiu, identifikovať potenciálne prekážky, určiť potrebné zdroje a zhodnotiť životaschopnosť ich nápadu a plánu rastu ešte pred začatím podnikania.

Nie každý úspešný podnik sa začína s formálnym podnikateľským plánom, mnohí zakladatelia však nachádzajú hodnotu v tom, že si nájdu čas na to, aby sa biznis pozreli s nadhľadom, preskúmali svoju myšlienku a trh, na ktorý chcú vstúpiť, a pochopili rozsah a stratégiu svojej taktiky. Práve tu prichádza na rad písanie podnikateľského plánu.

Čo je to podnikateľský plán?

Podnikateľský plán je strategický dokument, v ktorom sú uvedené ciele spoločnosti, stratégie na ich dosiahnutie a časový rámec, v ktorom majú byť dosiahnuté.

Zahŕňa aspekty, ako je analýza trhu, finančné prognózy a organizačná štruktúra, a slúži ako plán na rozvoj podniku a nástroj na zabezpečenie financovania.

Finančné inštitúcie a investori často potrebujú vidieť podnikateľský plán pred financovaním akéhokoľvek projektu. Aj keď podnikateľ neplánuje žiadať o externé financovanie, dobre vypracovaný plán sa stane sprievodcom pre jeho podnikanie pri jeho rozširovaní.

Biznis plán – osnova

Osnova je dôležitým krokom v procese písania každého textu. Rovnako je to aj v prípade podnikateľského plánu.

Pri tvorbe biznis plánu sa možno držať týchto bodov:

 • Na začiatku bude zhrnutie – písať ho však treba až ako posledné
 • Napísať opis spoločnosti
 • Vykonať analýzu trhu
 • Načrtnúť riadenie a organizáciu
 • Uviesť zoznam výrobkov a služieb
 • Vykonať segmentáciu zákazníkov
 • Definovať marketingový plán
 • Poskytnúť plán logistiky a prevádzky
 • Vypracovať finančný plán

Len málo vecí je hrozivejších ako prázdna stránka. Začať podnikateľský plán so štruktúrovanou osnovou a kľúčovými prvkami, ktoré budú zahrnuté do každej časti, je najlepší prvý krok, ktorý sa dá urobiť.

Prečo dávať podnikateľský zámer na papier?

Investori sa spoliehajú na biznis plány, aby zhodnotili uskutočniteľnosť podnikania pred jeho financovaním. Podnikateľské plány tiež pomáhajú vlastníkom identifikovať slabé miesta pred spustením, čím sa potenciálne môžu vyhnúť nákladným chybám.

Existuje niekoľko ďalších presvedčivých dôvodov, prečo zvážiť písanie podnikateľského plánu:

 • Strategické plánovanie – Napísanie plánu je neoceniteľným cvičením na objasnenie podnikateľových nápadov a môže mu pomôcť pochopiť rozsah jeho podnikania, ako aj množstvo času, peňazí a zdrojov, ktoré bude potrebovať, aby mohol začať.
 • Hodnotenie nápadov – Ak má podnikateľ na mysli viacero nápadov, hrubý podnikateľský plán pre každý mu môže pomôcť zamerať svoj čas a energiu na tie, ktoré majú najväčšiu šancu na úspech.
 • Výskum – Ak niekto chce napísať obchodný plán, bude musieť preskúmať svojho ideálneho zákazníka a konkurentov – informácie, ktoré mu pomôžu robiť strategickejšie rozhodnutia.
 • Nábor – Podnikateľský plán je jedným z najjednoduchších spôsobov, ako oznámiť svoju víziu potenciálnym novým zamestnancom a môže pomôcť vybudovať ich dôveru v podnik, najmä ak je v počiatočných fázach rastu.
 • Partnerstvá – Ak podnikateľ plánuje spolupracovať s inými značkami, jasný prehľad o jeho vízii, publiku a obchodnej stratégii im výrazne uľahčí identifikáciu, či je tento podnik vhodný pre ten ich.
 • Súťaže – Existuje veľa súťaží o podnikateľský plán, ktoré ponúkajú ceny, ako sú mentorstvo, granty alebo investičný kapitál.

Ak niekto hľadá štruktúrovaný spôsob, ako rozložiť svoje myšlienky a nápady a podeliť sa o ne s ľuďmi, ktorí môžu mať veľký vplyv na jeho úspech, podnikateľský plán je skvelým východiskovým bodom.

Čo obsahuje hotový podnikateľský plán

Toto sú niektoré z najbežnejších prvkov podnikateľských plánov:

 • Zhrnutie – Ide o vyextrahovanie kľúčových bodov biznis plánu. Predstavuje spoločnosť a jej poslanie spolu s relevantnými informáciami o vedení spoločnosti, zamestnancoch, prevádzkach a miestach.
 • Produkty a služby – Tu sa opisujú produkty a služby, ktoré firma ponúka alebo plánuje zaviesť. Môžu tu byť aj podrobnosti o cenách, životnosti produktu a jeho výhodách. Ďalej sa tu spomínajú výrobné procesy a technológie, či informácie o výskume a vývoji.
 • Analýza trhu – Treba mať prehľad o stave daného odvetvia a o konkurencii. Táto časť podnikateľského plánu vysvetľuje, na aké typy zákazníkov sa firma plánuje zamerať a aké ľahké alebo ťažké môže byť získanie podielu na trhu.
 • Marketingová stratégia – Tu je opísané, ako firma plánuje prilákať a udržať zákazníkov, vrátane marketingových kampaní. Je dobré spomenúť distribučné kanály, ktoré použije, aby sa jej produkty alebo služby dostali k spotrebiteľom.
 • Finančné plány – Podnikateľ tu ukáže svoje finančné ciele a odhady na niekoľko prvých rokov. Jeho plán môže zahŕňať aj žiadosti o financovanie a pôžičky, ktoré predkladá.

Dĺžka podnikateľského plánu sa môže značne líšiť. Najlepšie je, ak má od 15 do 25 strán.

So správnym vzorom sa podnikateľský plán bude pripravovať ľahšie.

Podnikateľský plán vzor

Pri tvorbe biznis plánu je možné použiť niektorý z dostupných vzorov, ktorý poskytne kostru na písanie plánu. Vzory tvorcu prevedú každou sekciou od finančných projektov cez prieskum trhu až po vyhlásenie o poslaní, aby nezabudol na žiadny krok.

Na internete je množstvo rôznych vzorov podnikateľských plánov pre rôzne odvetvia. Stačí trocha hľadania a každý určite nájde ten, ktorý sa mu hodí. Vzory podnikateľských plánov bývajú buď priamo na stránke, alebo sa dajú stiahnuť ako pdf či word.

Podnikateľský plán vzor word

Vzor biznis plánu vo wordovom formáte má oproti PDF výhodu, že sa dá písať priamo do súboru. Autor plánu len prepisuje údaje podľa jeho firmy a nemusí sa trápiť s grafickou úpravou plánu.

Je však dôležité nezabudnúť naozaj všetky údaje zmeniť na údaje danej firmy. V prípade vzoru vo worde je predpripravené aj číslovanie jednotlivých častí, stačí ho prispôsobiť rozsahu konkrétneho plánu.

S hotovým podnikateľským plánom môžu podnikatelia vykročiť v ústrety svojmu snu o úspešnom biznise.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang