Exekúcia – ako prebieha a kde získať pomoc

Exekúcia je v našich končinách vnímaná ako veľmi negatívne slovo. A nie náhodou. Nikto z nás netúži otvoriť dvere človeku, ktorý nám prichádza zo zákona siahnuť na náš drahocenný majetok. Ako prebieha exekúcia a kde získať pomoc?


Obsah článku


Žiaľ, pokiaľ budeme mať dlhy, má na to exekútor plné právo. Ak niekoho zaujíma, ako taká exekúcia prebieha, kedy na nás súd pošle exekútora a ako sa proti takýmto postupom brániť, tento článok je práve preňho.

Priebeh exekučného konania

Pokiaľ človek nesplatí svoje pohľadávky načas, bez ohľadu na to, v akej sú výške, jeho veriteľ môže podať návrh na vykonanie exekúcie. Ten má právo podať akémukoľvek exekútorovi.

Následne mu od daného exekútora príde upovedomenie o začatí exekúcie, kde nájde všetky detaily konania, vrátane odhadovaných trov. Po prijatí listu má 14 dní na to, aby sa voči rozhodnutiu odvolal, alebo v ideálnom prípade dlh splatil. Po splatení dlhu už nikto na jeho majetok siahnuť nemôže.

Ak do 14 dní nepodnikne žiadne kroky, pristúpi sa k samotnému aktu exekúcie. Ten prichádza úplne nečakane, aby človek nemal šancu sa naň pripraviť. Exekútor v tomto prípade môže siahnuť na mzdu, na bankové účty, jednoducho na všetok majetok. 

Ten po prehliadke miesta, kde je uložený majetok, spíše zoznam vecí, ktoré sú pre neho “zaujímavé” a osoba s týmito vecami nemôže žiadnym spôsobom nakladať. Exekútor zvyčajne siahne po veciach, ktoré môže najjednoduchšie a najrýchlejšie predať, jednoducho také, ktoré sú pre neho z finančného hľadiska zaujímavé. Takýmto spôsobom sa potom vyrovná dlh.

Pochopiteľne, stále sa nezabúda na základné ľudské práva. Exekútor teda za žiadnych okolností nesmie vziať základné oblečenie, posteľ, práčku, sporák či obrúčku. Dokonca ani hračky.

Splatenie dlhu hmotnými vecami je však extrémne nevýhodné a treba urobiť maximum preto, aby sa mu človek vyhol. Získané veci totiž potom idú do dražby, kde o ne často ľudia neprejavia záujem. Preto sa nezriedkavo tovar predáva za zlomok skutočnej hodnoty a poskytuje priestor skôr špekulantom.

Vo väčšine prípadov sa však exekúcia rieši zrážkami zo mzdy, či splátkovým kalendárom. S veľkou pravdepodobnosťou tak exekútor vôbec nepríde.

Výška minimálneho dlhu neexistuje

Pri exekúcii vôbec nezáleží na tom, aká je výška dlhu. Štát môže dlh skutočne riešiť, aj keď ide o čiastku na úrovni pár centov. Zákon jednoducho žiadnu minimálnu výšku dlhu neurčuje.

Nebolo by teda rozumné akýkoľvek dlh podceňovať. Okrem dĺžnej sumy a úrokov z omeškania totiž v prípade exekučného konania zaplatí človek aj trovy, ktorých minimálna výška sa pohybuje už v hodnotách niekoľkých desiatok eur. Čím vyšší dlh potom je, tým samozrejme aj trovy výrazne stúpajú.

Exekúcia je teda posledným možným krokom, ako človeka odbremeniť od dlhov a je prakticky tou najhoršou alternatívou, zo všetkých ponúkaných. Exekučné konanie je niečo, čo nechce zažiť nikto. Už len samotný exekučný akt môže byť psychicky náročný aj pre jeho vykonávateľa.

Ako sa teda pred exekučným konaním zachrániť?

Riešení je niekoľko

Ako bolo spomenuté, najjednoduchšou možnosťou, ako sa exekúcii vyhnúť, je do 14-tich dní od prijatia upovedomenia všetky svoje dlhy splatiť. Samozrejme, že to nie je také jednoduché, no existuje hneď niekoľko riešení.

Ak existujú objektívne dôvody, prečo by vykonanie exekúcie nebolo správne, môže osoba voči rozhodnutiu podať odvolanie. Súd vtedy do 60-tich dní preskúma námietky a rozhodne sa, či sú oprávnené. Ak áno, exekučné konanie sa zastaví.

Pokiaľ nie, exekútor sa pustí do práce. Takýmto dôvodom môže byť napríklad nedostatok majetku, jednoducho, keď nie je človek schopný zaplatiť čo i len trovy konania. To však neznamená, že sa dlhov zbavil. Konanie môže trvať pokojne niekoľko rokov a pri dedičstve alebo prvom príjme mu na ne vykonávateľ môže kedykoľvek siahnuť.

Niekedy sa môžu stať nepredpokladané okolnosti, keď svoju pohľadávku osoba neuhradí, lebo sa k nej jednoducho nedostane. To druhá strana nemôže tušiť a prichádza k nedorozumeniu. Začne sa exekučné konanie a človek je v šoku.

Vec treba okamžite riešiť, upovedomenie ešte nič neznamená a čím skôr druhú stranu o danej situácii treba informovať. Exekučné konanie bude v tomto prípade jednoducho zastavené.

Exekútora si treba overiť

Na Slovensku pôsobí niekoľko stoviek exekútorov, pravidelne sa však na internete objavujú informácie o ich neserióznom konaní. Aj takáto činnosť sa stala lákadlom pre rôznych podvodníkov a špekulantov, ktorí chcú ťažiť z ľudského nešťastia. Preto si treba exekútora vopred poriadne preklepnúť.

Ak má niekto pochybnosti o postupoch exekútora, prípadne má pocit, že nekoná v súlade so zákonom, okamžite môže vyhľadať pomoc právnika. Neseriózne praktiky sú žiaľ v tomto odvetví pomerne bežné.

Aj pre tieto dôvody patria exekútori medzi najnenávidenejšie povolania.

O nehnuteľnosť by človek prísť nemal

Určite už niekto počul o mnohých prípadoch, keď exekútor dlžníkovi zabavil nehnuteľnosť. Takéto veci sa bohužiaľ dejú, no nie sú zďaleka pravidlom.

Jedným z dôvodov je aj morálna stránka veci, no pre istotu zasiahol aj zákon. Niektorí exekútori nemali problém pristúpiť k takémuto konaniu aj pri nižších dlhoch, preto nastala minulý rok zmena v exekučnom poriadku. Ak je dlh nižší ako 2 000 eur, exekútor na nehnuteľnosť siahnuť nemôže.

V dlhoch až po uši?

Ak sa človek dostane do situácie, že splatenie dlhov je jednoducho nezvládnuteľné, možno je na čase zvážiť možnosť osobného bankrotu. V takom prípade sa môže dokonca časti jeho dlhov zbaviť a nehrozí mu exekučné konanie, no je to zdĺhavý a náročný proces.

Ďalším riešením je komunikácia s veriteľmi. Žiadna osoba, ani žiadna spoločnosť nemá záujem dostať niekoho do problémov, ktoré exekúcia obnáša. Ak teda človek dlží peniaze, môže skúsiť sa jednoducho s veriteľom dohodnúť. Mnohé spoločnosti nemajú problém pripraviť splátkový kalendár, čo je veľmi efektívne riešenie pre obe strany.

Čo robiť, keď mám exekúciu?

Z exekúcie urobili strašiaka nielen rôzne neseriózne praktiky, ale aj celková neefektívnosť a nevýhodnosť takéhoto riešenia. Preto treba urobiť skutočne maximum preto, aby sa človek takémuto konaniu dokázal vyhnúť. Riešenia existujú, stačí predovšetkým komunikovať a nezatvárať pred problémami oči. Dlh dnes jednoducho nikto neodpustí.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang