Kreditná karta – sprievodca, skúsenosti

kreditna karta skusenosti

Kreditná karta je v rukách človeka, ktorý ju vie správne používať nenahraditeľným pomocníkom. Pre toho, kto sa ale nevie kontrolovať môže spôsobovať nemalé komplikácie. Pre kreditnú kartu by sa určite dalo použiť prirovnanie: „dobrý sluha, ale zlý pán“.

Ten, kto začal uvažovať o založení kreditnej karty by si mal poriadne rozmyslieť, na aké účely chce kartu používať, a hlavne či je pre neho kreditná karta vôbec potrebná. S vlastníctvom kreditnej karty sú spojené, vo väčšine prípadov, aj nemalé poplatky, preto určite nie je dobrý nápad zakladať si ju len preto, že vlastniť „kreditku“ je v dnešnej dobe v móde.

Rady pred výberom kreditnej karty

Založiť kreditnú kartu si v podstate môže ktokoľvek. Nevyhnutnou podmienkou je vek nad 18 rokov a aspoň nejaký pravidelný príjem, bez ktorého pravdepodobne kreditnú kartu v žiadnej banke nedostanete. Na základe pravidelného príjmu klienta sa potom určuje takzvaná bonita klienta, čo znamená solventnosť, alebo schopnosť klienta splácať budúce pohľadávky.

Bonita klienta neskôr určí aj výšku úverového limitu kreditnej karty, ktorú bude banka, alebo iná peňažná inštitúcia ochotná klientovi poskytnúť.

Ak spĺňate všetky tieto podmienky a rozhodli ste sa pre založenie kreditnej karty, mali by ste zvážiť všetky možné ponuky, ktoré sa momentálne na trhu nachádzajú. Spoločností ponúkajúcich kreditné karty je v súčasnosti na trhu veľa a ich ponuky sa môžu líšiť, na prvý pohľad iba v nepatrných detailoch. Pri výbere kreditnej karty by ste sa mali zamerať najmä na tieto parametre:

  • úroková sadzba kreditnej karty
  • bezúročné obdobie
  • výška úverového limitu
  • minimálna splátka v percentách
  • poplatok za využívanie kreditnej karty

Tieto parametre sú veľmi dôležité pre vybratie vhodnej kreditnej karty.

Úroková sadzba kreditnej karty:

Je sadzba, ktorú je držiteľ kreditnej karty povinný splácať v prípade čerpania úveru, čiže po použití prostriedkov z kreditnej karty. Každým použitím kreditnej karty sa čerpá úver. Po takomto použití karty začína okamžite plynúť bezúročné obdobie. Úroková sadzba sa začne ku splátkam priratúvať v prípade nesplatenia pohľadávky v bezúročnom období.

Bezúročné obdobie:

Je obdobie, ktoré je vopred stanovené v zmluve o kreditnej karte. Väčšinou sa pohybuje v rozmedzí 30 až 60 dní. Počas tohto obdobia klient nemusí platiť úrok z poskytnutej pôžičky a pôžička mu je na toto obdobie poskytnutá v podstate bezplatne.

Výška úverového limitu:

Množstvo finančných prostriedkov, ktoré má klient k dispozícii na karte. Výška limitu kreditnej karty býva dohodnutá pri podpise zmluvy o kreditnú kartu a stanovuje ju banka v závislosti od klienta.

Minimálna splátka v percentách:

Po prekročení bezúročného obdobia býva klient vyzvaný spoločnosťou, u ktorej má založenú kartu, na splatenie minimálnej splátky úveru. Táto splátka reprezentuje určité percento z požičanej sumy a tiež býva dohodnutá v zmluvných podmienkach.

Poplatok za využívanie kreditnej karty:

Poplatok, ktorý má spoločnosť poskytujúca kreditné karty vopred zadefinovaný v sadzobníku poplatkov. Niektoré banky poskytujú klientom kreditnú kartu, ktorú v prípade aktívneho využívania môžu dostať aj bez poplatkov.

Ďalším dôležitým bodom, na ktorý by ste pri výbere karty určite nemali zabudnúť je, či chcete prostriedky na karte využívať len počas bezúročného obdobia, alebo chcete využívať aj úročenie karty.

Pri využívaní bezúročného obdobia:

Vyberajte z ponúk kde je dlhšie bezúročné obdobie. Na výšku úrokovej sadzby v tomto prípade nemusíte až tak prihliadať, keďže ju nemáte v pláne využívať.

Snáď najracionálnejší spôsob používania kreditnej karty je keď si pomocou karty hradíte všetky bežné mesačné výdaje (nájomné, telefón, iné poplatky…) a tesne pred ukončením bezúročného obdobia kartu vždy splatíte. Vhodné pre ľudí, ktorí síce majú pravidelný príjem, ale z nejakého dôvodu nie vždy k tomu istému dátumu v mesiaci.

Pri využívaní úročenia karty:

V tomto prípade sa určite zamerajte na nájdenie takej karty, ktorá bude mať čo najnižší úrok. Pravdepodobne plánujete využívať kartu len v určitých prípadoch, keď sa napríklad vyskytne niečo o čo máte veľký záujem a nemáte dostatočnú hotovosť, alebo v prípade nečakaných a naliehavých situácií.

Naša prvá kreditná karta

Pri rozhodnutí založiť si kreditnú kartu, by ste si mali dôkladne preštudovať všetky dostupné možnosti a určite nepristúpiť hneď na prvú ponuku, ktorá sa Vám naskytne. Na trhu je veľké množstvo spoločností a určite si je z čoho vyberať. V každom prípade venujte čas aj prevereniu si banky, alebo finančnej inštitúcie, v ktorej si plánujete kreditnú kartu založiť.

Potom ako sa pre jednu z možností rozhodnete, dajte si čas a poriadne si preštudujte a oboznámte sa so zmluvnými podmienkami. Pracovníci každej inštitúcie poskytujúcej kreditné karty by Vám mali ochotne pomôcť s akoukoľvek nejasnosťou.

U niektorých bánk, väčšinou pokiaľ máte u danej banky založený aj bežný účet a využívate internet banking, je možnosť založiť si kreditnú kartu online cez internet. Aj v tomto prípade si poriadne prečítajte všetky inštrukcie a v prípade, že niečomu nerozumiete, obráťte sa na zákaznícku linku danej banky.

Druhy kreditných kariet

Poznáme bežné alebo štandardné kreditné karty. Aký je medzi nimi rozdiel?

Bežné, alebo štandardné kreditné karty:

Ide o karty, ktoré je možné získať vo väčšine bánk. Väčšinou sú prístupné širšej verejnosti, a to aj v prípade nižšej bonity. Výhodou u týchto kariet sú väčšinou nižšie, prípadne žiadne poplatky.

Gold, alebo platinové kreditné karty:

Sú to karty, ktoré sú prístupné klientom s väčšou bonitou. Ich súčasťou býva aj väčšie množstvo výhod, ako napríklad zľavy na nákupy vo vybraných predajniach, rôzne druhy pripoistení a podobne. Žiadosti o tieto karty si väčšinou podávajú klienti, ktorí chcú mať k dispozícii vyššiu sumu úveru.

Posledným typom sú takzvané Charge kreditné karty:

U týchto kariet nie je možne čerpanú sumu splácať po splátkach, ale do určitého dopredu dohodnutého dátumu musí byť celá suma zaplatená naraz. Tieto karty sú vhodné najmä pre firmy, ktorých zamestnanci chodia často na služobné cesty.

Náklady spojené so služobnou cestou si hradia pomocou zamestnávateľom poskytnutej Charge kreditnej karty a po návrate zo služobnej cesty a po jej vyúčtovaní vyčerpanú sumu vrátia naspäť na kartu. V prípade omeškania platby sa u týchto kariet platí vopred stanovené penále.

Kreditné karty nie sú vhodné na výber hotovosti z bankomatov. Pri takejto transakcii sa za výber hotovosti platia nemalé poplatky. Kreditnú kartu je najlepšie využívať iba na bezhotovostné platby v obchodoch, alebo na nákupy cez internet.

Na záver…

Hlavnou výhodou kreditných kariet je najmä neustála dostupnosť finančných prostriedkov a v prípade potreby možnosť ich jednoduchého a rýchleho využitia. Nevýhodou však aj naďalej zostáva skutočnosť, že v prípade nesplatenia kreditnej karty v bezúročnom období si banka účtuje nemalý úrok a takáto pôžička nemusí byť vždy výhodná.

V prípade jednorazových výdavkov, je pre bežného spotrebiteľa určite výhodnejšie zvážiť možnosť spotrebného úveru, kde je úročenie oveľa výhodnejšie.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang