Obsedantno kompulzívna porucha – čo je to, príznaky, test a lieky

Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD) sa vyznačuje vzorom nežiaducich myšlienok a obáv známych ako obsesie. Tieto obsesie vedú k opakovanému správaniu, ktoré sa nazýva kompulzia. Obsesie a kompulzie komplikujú každodenné činnosti a spôsobujú veľké utrpenie. Aké sú prejavy OCD a ako sa lieči?


Obsah článku


Ľudia s OCD sa cítia nútení robiť kompulzívne úkony, aby zmiernili stres. Obťažujúce myšlienky alebo nutkania sa stále sa vracajú, napriek snahe o ich ignorovanie. To je začarovaný kruh OCD.

Táto psychická choroba sa často sústreďuje na určité témy, napríklad na nadmerný strach z nakazenia sa baktériami. Pacienti trpiaci OCD poruchou za tento stav často hanbia a sú frustrovaní. Liečba OCD však môže byť účinná.

Čo je OCD porucha?

OCD je skratka pre obsedantno-kompulzívnu poruchu. Ide o dlhodobú poruchu, pri ktorej človek prežíva nekontrolovateľné a opakujúce sa myšlienkyobsesie, opakujúce sa správanie – kompulzie, alebo oboje.

Ľudia s OCD majú časovo náročné symptómy, ktoré môžu spôsobovať značné utrpenie alebo zasahovať do každodenného života. K dispozícii je však liečba, ktorá ľuďom pomáha zvládať ich príznaky a zlepšovať kvalitu života.

Aké sú príznaky a symptómy OCD choroby?

Ľudia s OCD môžu mať obsesie, kompulzie alebo oboje. Obsesie sú opakujúce sa myšlienky, nutkania alebo mentálne obrazy, ktoré sú dotieravé, nechcené a u väčšiny ľudí vyvolávajú úzkosť.

Medzi najčastejšie obsesie patria:

 • strach z baktérií alebo kontaminácie
 • strach zo zabudnutia, straty alebo nesprávneho umiestnenia niečoho
 • strach zo straty kontroly nad svojím správaním
 • agresívne myšlienky voči iným alebo sebe samému
 • nechcené, zakázané alebo tabuizované myšlienky týkajúce sa sexu, náboženstva alebo ubližovania
 • túžba mať veci symetrické alebo v dokonalom poriadku
Jedným z príznakov OCD môže byť snaha o dokonalý poriadok a správne usporiadanie vecí.

Kompulzie sú opakujúce sa vzorce správania, ktoré človek pociťuje nutkanie robiť. Medzi bežné nutkania patria:

 • nadmerné upratovanie alebo umývanie rúk
 • usporiadavanie predmetov určitým, presným spôsobom
 • opakovaná kontrola vecí, napríklad či sú dvere zamknuté alebo rúra vypnutá
 • nutkavé počítanie
 • modlenie sa alebo tiché opakovanie slov

Nie všetky opakované myšlienky sú obsesie a nie všetky rituály alebo zvyky sú nutkania.

Ako sa dá spoznať obsedantno kompulzívna porucha?

Ľudia s OCD sa od ľudí dodržiavajúcich určité zvyky a opakujúcich rituály líšia nasledujúcimi znakmi:

 • Nedokážu kontrolovať svoje obsesie alebo kompulzie, aj keď vedia, že sú nadmerné.
 • Venujú svojim obsesiám alebo kompulziám viac ako 1 hodinu denne.
 • Nemajú zo svojich kompulzií potešenie, môžu však pociťovať dočasnú úľavu od úzkosti.
 • Zažívajú veľké problémy v každodennom živote v dôsledku týchto myšlienok alebo správania. 
 • Niektorí ľudia s OCD majú aj tikovú poruchu zahŕňajúcu opakujúce sa pohyby alebo zvuky.

Motorické tiky sú náhle, krátke, opakujúce sa pohyby, ako napríklad žmurkanie očami a iné pohyby očí, grimasy tváre, krčenie ramenami a trhanie hlavou. Hlasové tiky zahŕňajú opakované odkašliavanie, smrkanie alebo chrčanie. U ľudí s OCD je bežné, že majú diagnostikovanú aj poruchu nálady alebo úzkostnú poruchu.

Príznaky OCD sa môžu začať kedykoľvek, zvyčajne sa však začínajú medzi neskorým detstvom a ranou dospelosťou. Väčšina ľudí s OCD je diagnostikovaná ako mladí dospelí.

Príznaky OCD môžu začať pomaly a môžu na určitý čas vymiznúť alebo sa časom zhoršiť. V čase stresu sa príznaky často zhoršujú. Obsesie a kompulzie človeka sa tiež môžu časom meniť.

Ak niekto má podozrenie, že trpí OCD, môže si urobiť online test.

Obsedantno kompulzívna porucha test

Test na obsedantno kompulzívnu poruchu môže pomôcť určiť, či niekto trpí OCD a do akej miery. Rôzne takéto testy sú aj online. Netreba však zabúdať na to, že test na OCD nemá nahradiť komplexné vyšetrenie a posúdenie kvalifikovaným lekárom.

Vždy sa odporúča navštíviť skúseného lekára, ak má človek akékoľvek obavy týkajúce sa jeho výsledkov alebo zdravia.

Testy na OCD sú určené pre ľudí, ktorí zažívajú úzkostné myšlienky alebo opakujúce sa správanie, ktoré považujú za nekontrolovateľné. Otázky v testoch sa týkajú životných skúseností bežných u ľudí, ktorým bola diagnostikovaná obsedantno-kompulzívna porucha.

Najlepšie lieky na OCD

Liečba pomáha mnohým ľuďom, dokonca aj tým s najťažšími formami OCD. Odborníci na duševné zdravie liečia OCD liekmi, psychoterapiou alebo kombináciou liečby. Odborník na duševné zdravie pomôže pacientovi rozhodnúť sa, ktorá možnosť liečby je preňho najlepšia, a vysvetlí mu výhody a riziká každej z nich. 

Dodržiavanie plánu liečby je dôležité, pretože psychoterapia a lieky môžu zabrať až po určitom čase. Hoci OCD sa väčšinou nedá úplne vyliečiť, liečba pomáha ľuďom zvládať príznaky, zapájať sa do každodenných činností a viesť plnohodnotný, aktívny život.

Psychoterapia

Psychoterapia môže byť účinnou liečbou pre dospelých a deti s OCD. Výskumy ukazujú, že niektoré typy psychoterapie vrátane kognitívno-behaviorálnej terapie a ďalších príbuzných terapií môžu byť pre mnohých ľudí rovnako účinné ako lieky. Pre iných môže byť psychoterapia najúčinnejšia v kombinácii s liekmi, podobne ako pri bipolárnej poruche.

Psychoterapia v kombinácii s liekmi zväčša funguje pri OCD najlepšie.

Lieky na OCD

Najčastejšie lieky predpisované na OCD sú antidepresíva, ktoré sú zamerané na serotonín, chemický prenášač v mozgu, ktorý sa podieľa na depresii a OCD. Najväčšia kategória antidepresív sa nazýva selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu.

Liečba antidepresívami môže trvať 8 až 12 týždňov, kým sa príznaky začnú zlepšovať. OCD si môže vyžadovať vyššie dávky, ako sa zvyčajne používajú na depresiu.

U niektorých ľudí môžu tieto lieky spôsobiť vedľajšie účinky, ako sú bolesti hlavy, nevoľnosť alebo ťažkosti so spánkom. Nemali by však prestať užívať lieky bez toho, aby sa poradili so svojím lekárom.

Ďalšie spôsoby liečby OCD

RTMS, ktorá sa najčastejšie používa na liečbu depresie, je neinvazívna terapia, ktorá využíva magnet na opakované impulzy nízkej intenzity na stimuláciu určitej časti mozgu. Na rozdiel od väčšiny liečebných postupov sa rTMS môže zamerať na špecifické oblasti mozgu spojené s OCD.

Hlboká stimulácia mozgu (DBS) je chirurgický zákrok, ktorý využíva elektrickú energiu na priamu stimuláciu miest v mozgu. Lekári môžu použiť DBS na liečbu ľudí s ťažkou OCD, keď iné liečby nezaberajú. Táto liečba sa však považuje za experimentálnu.

Podpora blízkych je pri liečbe obsedantno kompulzívnej poruchy dôležitá.

Podporná liečba OCD

Pri zvládaní OCD môže pomôcť dodržiavanie zdravého životného štýlu. Dostatok kvalitného spánku, zdravé jedlo, cvičenie a trávenie času s ostatnými ľuďmi môžu pomôcť celkovému duševnému zdraviu. Aj používanie základných relaxačných techník, ako sú meditácia, joga, vizualizácia a masáž, môžu pomôcť zmierniť stres a úzkosť.

Veľkou pomocou môže byť aj zdieľanie ťažkostí a informácií s ľuďmi, ktorí sa stretli s podobnými problémami.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang