Pôžička na materskej – poskytovatelia, podmienky

Ženy na materskej dovolenke patria k rizikovej skupine žiadajúcej o pôžičky. Banky sú pri schvaľovaní menej ochotné ako nebankové spoločnosti z dôvodu nepreukázania postačujúceho mesačného príjmu. Ako a kde sa dá získať pôžička na materskej?


Obsah článku


Dnes už niektoré banky vychádzajú v ústrety aj ženám na materskej dovolenke a v portfóliu produktov majú spotrebiteľské pôžičky poskytované ľuďom s nízkym, ale pravidelným príjmom.

Ak sa zvažuje pôžička na materskej, resp. úver bez dokladovania príjmu, treba si uvedomiť všetky riziká. Zväčša je potrebný aj spoludlžník alebo ručiteľ disponujúci príjmom potrebným k schváleniu pôžičky.

Nebanková pôžička na rodičovský príspevok – poskytovatelia

Získanie nebankovej pôžičky na rodičovský príspevok môže byť náročné, nakoľko je jeho výška pre banky a nebankové spoločnosti nízka, aj keď ide o pravidelný príjem. Treba si uvedomiť, že tento príspevok je primárne určený na pokrytie základných potrieb nezaopatreného dieťaťa.

Ak sa rodič predsa len rozhodne požiadať o úver napriek tomu, že jeho jediný príjem je rodičovský alebo materský príspevok, tu je niekoľko spoločností, kde sa dá získať nebanková pôžička na rodičovský príspevok.

PoskytovateľVýška pôžičkyDoba splatnosti
Finzo50 – 500 €3 mesiace – 5 rokov
Žltý melón500 – 15 000 €3 – 96 mesiacov
Ahoj pôžička400 – 20 000 €12 – 96 mesiacov
Home Credit400 – 10 000 €3 – 63 mesiacov
PortSystem50 – 500 €15 – 30 dní

Pôžička na materskej je poskytovaná viacerými spoločnosťami. Vždy je dôležité spraviť si prieskum a vybrať si ponuku, ktorá je najvýhodnejšia s ohľadom na individuálne potreby a možnosti. Nebankové spoločnosti ponúkajú mini pôžičky na pokrytie nutných alebo neočakávaných výdavkov. Pôžička však môže dosiahnuť aj niekoľko tisíc eur.

Ak už je nutné požičať si peniaze, malo by ísť len o sumu, ktorá je nevyhnutná. Nebanková pôžička na rodičovský príspevok môže mať výšku len niekoľko desiatok či stoviek eur na najnutnejšie výdavky. Vyššie pôžičky znamenajú vyššie splátky alebo dlhšie obdobie splácania, čo je záťaž pre obmedzený rodinný rozpočet.

Pôžička na rodičovský príspevok – dá sa vybaviť aj v banke?

Získanie bankového úveru len na základe rodičovského príspevku sa považuje za dosť náročné, no nie úplne nemožné. Banky často berú tento príspevok ako príjem s nízkou stabilitou, čo ich vedie k opatrnejšiemu prístupu pri hodnotení schopnosti splatiť úver.

Avšak existujú situácie, kedy sa šanca na schválenie zvyšuje:

 • Zabezpečenie nehnuteľnosťou alebo cenným predmetom: Banka môže ponúknuť úver s výhodnejšími podmienkami a väčšou čiastkou.
 • Prítomnosť spolužiadateľa s dostatočným príjmom: Spoločný príjem môže poskytnúť dôkaz o lepšej bonite a zvýšiť šance na schválenie.
 • Splnenie interných podmienok banky: Niektoré banky majú špeciálne produkty pre rodičov, ako napríklad úvery pre mladé rodiny, s miernejšími kritériami posúdenia úverovej schopnosti.
 • Kontokorentný úver: Tento úver umožňuje klientovi prevádzať peniaze nad rámec jeho aktuálneho zostatku na bežnom účte. Inak povedané, klient môže prekročiť svoj bežný zostatok až do určitej sumy, ktorá je dohodnutá s bankou.

Pokiaľ má rodič, ktorý v súčasnosti poberá iba rodičovský príspevok alebo materskú dobrú kreditnú históriu, šanca na pôžičku je vyššia. Banky si overujú nielen príjem, ale aj register dlžníkov. Ak žiadateľ nemá záznam, nemal doteraz žiadnu pôžičku alebo ju mal a riadne splatil, môže dosiahnuť aspoň na kontokorentný úver.

Ide v podstate o povolené prečerpanie na účte, ktoré je využívané pomerne bežne. Najväčšia šanca na jeho získanie je v banke, v ktorej má žiadateľ účet už dlhší čas a kam mu chodí pravidelný príjem. Stále je to forma úveru a mínus na účte by sa mal podľa možností dorovnávať, aby zbytočne nerástli úroky.

Osoby, ktoré už majú pôžičku alebo v minulosti mali s platobnou disciplínou problém, majú len veľmi malú šancu dostať bankové úvery.

Pôžička na materskej – podmienky získania

Kritériá na získanie úveru na rodičovský príspevok sa líšia podľa poskytovateľa, či už ide o banku alebo nebankovú pôžičku.

Vo všeobecnosti sa posudzujú tieto parametre:

 • Príjem: Väčšina poskytovateľov nepovažuje rodičovský príspevok za dostatočný príjem na schválenie úveru. Niekedy je možné, že niektoré inštitúcie budú akceptovať tento príspevok ako doplnok k inému príjmu, napríklad k príjmu partnera alebo partnerky. Pri nižšom príjme môže ručenie nehnuteľnosťou alebo cenným predmetom zvýšiť šance na schválenie úveru.
 • Spolužiadateľ: Prítomnosť spolužiadateľa s primeraným príjmom môže výrazne zvýšiť šance na schválenie úveru. Spoločný príjem tak môže preukázať lepšiu bonitu a schopnosť splácať.
 • Dobrá úverová história: Úverová história môže ovplyvniť schválenie pôžičky. Prítomnosť negatívnych záznamov, ako sú oneskorené splátky alebo exekúcie, môže znepríjemniť schválenie úveru.
 • Vek: Pôžička na materskej, podobne ako iné úvery, sa poskytujú len osobám starším ako 18 rokov. V niektorých prípadoch môže byť podmienkou vek minimálne 21 rokov.
 • Trvalý pobyt: Pre schválenie úveru bude nutné preukázať trvalý pobyt na území SR.
 • Iný príjem: Ak rodič pracuje na čiastočný úväzok alebo si privyrába na dohodu, môže to zvýšiť šancu na kladné vybavenie žiadosti.

Pôžička na rodičovský príspevok by sa mala brať po dôkladnom zvážení všetkých možností a dôkladnom preštudovaní podmienok rôznych poskytovateľov. Porovnať treba úrokové sadzby, poplatky a ďalšie podmienky.

Kedy by si mala zvažovať pôžička na rodičovský príspevok?

Ak vznikli nepredvídané výdavky, ktoré si človek nemôže dovoliť uhradiť z bežného príjmu.

Ak by pôžička pomohla zlepšiť kvalitu života dieťaťa, ako napríklad financovanie vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a podobne.

V prípade, že rodina čelí dočasnej finančnej núdzi a rodičovský príspevok nepostačuje na pokrytie všetkých jej nákladov.

Ako vybaviť rodičovský príspevok?

Pôžička na rodičovský príspevok si samozrejme vyžaduje, aby bol tento príspevok rodičovi vyplácaný. Ako vybaviť rodičovský príspevok? Tu je niekoľko tipov:

 • O rodičovský príspevok je možné požiadať až po narodení dieťaťa. Skôr podaná žiadosť nebude akceptovaná. Žiadosť sa môže podať online cez portál slovensko.sk, osobne alebo poštou na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • Na rodičovský príspevok má nárok rodič alebo oprávnená osoba, ktorá má dieťa zverené do starostlivosti.
 • Ak rodič momentálne poberá materskú dávku, o rodičovský príspevok môže požiadať až po uplynutí materskej dovolenky.
 • Nie je možné poberať materskú aj rodičovskú dávku súčasne.
 • Výnimkou je situácia, kedy materská dávka je nižšia ako rodičovský príspevok. V takomto prípade má oprávnená osoba možnosť požiadať o doplnenie materskej dávky do výšky rodičovského príspevku.

K žiadosti o rodičovský príspevok je potrebné doložiť niektoré informácie a doklady. Ide o občiansky preukaz rodiča, prípadne pas a povolenie na pobyt, ak ide o cudzinca. Doložiť treba aj rodný list dieťaťa a rozhodnutie o nároku na materské alebo potvrdenie o nároku na materské vydané Sociálnou poisťovňou.

Podmienky nároku na rodičovský príspevok

Na priznanie rodičovského príspevku musia byť splnené určité podmienky. Tu sú tie najdôležitejšie:

 • Oprávnená osoba sa musí starať o dieťa osobne alebo prostredníctvom inej plnoletej fyzickej alebo právnickej osoby.
 • Oprávnená osoba musí mať trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, alebo sa musí zaradiť medzi osoby podľa osobitného predpisu.
 • Do 3 rokov veku má nárok na rodičovský príspevok každý.
 • Do 6 rokov veku má nárok dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.
 • Do 6 rokov veku má nárok dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, maximálne 3 roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení.
 • Do 6 rokov veku, ale len do začiatku školského roka, má nárok dieťa, ktoré začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie.
 • Rodičovský príspevok môže poberať len jedna osoba, ktorú určia osoby zodpovedné za starostlivosť o dieťa.
 • Platí to aj v prípade striedavej osobnej starostlivosti súdom priznanej obom rodičom, alebo pri schválenej dohode rodičov.
 • Pre vyplácanie dávky je dôležité zverenie dieťaťa do starostlivosti.
 • V rodine s viacerými deťmi sa uplatňuje len jeden nárok na rodičovský príspevok a len jednej osobe určenej dohodou.
 • Dávka sa vypláca oprávnenej osobe podľa dohody stanovených osôb.

Špecifickou situáciou je striedavá starostlivosť o dieťa. Ak súd zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obom rodičom, alebo do spoločnej osobnej starostlivosti obom rodičom, rodičovský príspevok sa vypláca oprávnenej osobe podľa písomnej dohody rodičov.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang