Pôžička od súkromnej osoby – pôžičky na zmenku

pozicka na zmenku riziko

Slovenský trh s pôžičkami už ponúka také množstvo druhov úverov, že pre bežného spotrebiteľa začína byť náročné orientovať sa medzi produktmi a následne si vybrať ten najideálnejší. Aj kvôli ekonomickej situácii prevažnej väčšiny slovenského obyvateľstva si získavajú narastajúci počet klientov práve spoločnosti ponúkajúce okamžité pôžičky s najjednoduchším spôsobom vybavenia.


Obsah článku


Poskytujem súkromné pôžičky na zmenku

Stále viac žiadanými produktmi začínajú byť pôžičky na zmenku, ktoré sú rýchle, ľahko sa schvaľujú a takmer nepoznajú administratívu. Nikto si nepýta potvrdenie zo zamestnania alebo nejaké dokumenty dokladujúce poberanie dôchodku, alebo aspoň iného štátneho príspevku.

Nevyžaduje sa žiadne predloženie účelu, nikoho nezaujíma, kam poputujú poskytnuté peniaze. Ponuka typu „Poskytujem súkromné pôžičky“ nebude vyžadovať ručenie, zábezpeky nehnuteľnosťami ani autom. Ako je možné, že takíto poskytovatelia niekomu bez problémov požičajú slušné sumy a vystačia si s jedinou zmenkou, ktorá je akou takou zárukou návratu financií?

Pôžička od súkromnej osoby kontakt

Súkromné fyzické osoby podnikajúce v tomto sektore na zmenku požičajú najskôr. Na trhu nevystupujú ako úverové spoločnosti a tak nemajú právo nazerať do registrov alebo vymýšľať nové metódy požičiavania. Pôžička od súkromnej osoby kontakt sa dá nájsť na inzertných portáloch alebo na sociálnych sieťach v skupinách zameraných na pôžičky.

Zmenky sú pre nich najjednoduchší spôsob ako požičať peniaze za úrok a spraviť to celkom legálne. Avšak konkrétne podmienky môžu vynikať na trhu a obsahovať poriadne nezmysly, takže vždy dávajte pozor, k čomu sa svojim podpisom zaväzujete.

Pozor však na podvodníkov! Aj napriek mnohopočetnej skupine tých poctivých sa nájde dostatok klamárov, ktorí túžia po využívaní finančnej tiesne a pohodlne okrádajú najmä rizikové a menej skúsené skupiny dôchodcov a občanov so základným vzdelaním.

Pôžička od súkromnej osoby si vyžaduje obozretnosť

Pred požičaním peňazí od kohokoľvek si urobiť prieskum. Overiť si identitu a dôveryhodnosť veriteľa.

Pozorne si prečítať zmluvu o pôžičke a uistiť sa, že je všetko jasné a zrozumiteľné.

Nikdy neposielať peniaze vopred ako poplatok za spracovanie alebo zálohu.

V prípade akýchkoľvek pochybností sa obrátiť na právnika alebo finančného poradcu.

Poskytnem úver – ako funguje požičiavanie na zmenku?

Je pravda, že vrátenie peňazí dlžníkom nie je pri takejto forme požičiavania nikdy isté, ale poskytovatelia majú vyhraté už pri podpise zmluvy o pôžičke na zmenku. Zmenka slúži ako doklad, ktorý podľa právneho hľadiska investorovi zaručí zaistenie jeho pohľadávky.

Jednoducho povedané, ak poskytnem úver na zmenku a peniaze nebudú vrátené včas, dlžník môže prísť o celý majetok. Oficiálne sa neručí žiadnym majetkom, v konečnom dôsledku ale dlžník môže prísť naozaj o všetko.

Na zmenke je zaznamenaná suma, ktorú treba vrátiť a pokiaľ sa tak nestane, majetok v požadovanej hodnote prepadne v prospech investora. Požičiavanie na zmenku môže byť lákadlom pre mnohých, ktorí sú v hrozivých finančných pomeroch.

Situácia je niekedy taká vážna, že už im nechcú požičať ani nebankové inštitúcie z dôvodu záznamu v úverových registroch alebo neschopnosti ručiť. Pôžička bez registra je však spravidla sprevádzaná vysokým úrokom.

Ponúkam pôžičky na zmenku bez poplatku

Ponúkam pôžičky na zmenku bez poplatku“ je mimoriadne lákavá ponuka pre ľudí vo finančných problémoch. Tieto pôžičky sú skutočne rizikové práve kvôli podpísaniu samotnej zmenky, na základe ktorej má veriteľ právo získať naspäť dlžobu v akejkoľvek forme.

Aj napriek tomuto nebezpečenstvu je pôžička na zmenku stále populárnejšia a to z jednoznačných dôvodov. Celý proces získania financií od žiadosti až po príchod peňazí je nenáročný, krátky a nezaťažuje obe zmluvné strany. Pri zmenke sa neplatia žiadne poplatky sa poskytnutie ani pred podpísaním zmenky ani po nej.

Požiadať o pôžičku si môže naozaj každý, nemusí mať ani príjem a kľudne môže byť zadlžený v iných spoločnostiach. Ani to nebude prekážkou a peniaze sa získajú veľmi rýchlo a ľahko. Nie je potrebné nič dokumentovať, nič preukazovať, občiansky preukaz a druhý doklad potvrdzujúci adresu trvalého bydliska sú jediné náležitosti k schváleniu.

Napokon je potrebné osobné stretnutie s veriteľom, kde sa podpíše zmenka, ktorá sa stáva právoplatným dokladom o vzniku podlžnosti. Na nej je napísaná dohodnutá suma, forma splácania, úrokové sadzby a výška celkovej sumy, ktorú treba vrátiť.

Na osobnom stretnutí dostane dlžník aj vyplatené peniaze v hotovosti a môže začať čerpať tieto požičané prostriedky.

Riziká pôžičky na zmenku

Vysoké úrokové sadzby: Pôžičky na zmenku sú zvyčajne spojené s vyššími úrokovými sadzbami ako iné typy úverov. To znamená, že dlžník v konečnom dôsledku zaplatí za požičanú sumu viac peňazí.

Riziko osobnej zodpovednosti: V prípade nesplatenia pôžičky na zmenku sa veriteľ môže obrátiť na súd a vymáhať dlžnú sumu od dlžníka z jeho osobného majetku.

Poškodenie úverovej histórie: Nesplatenie alebo neskoré splácanie pôžičky na zmenku môže poškodiť úverovú históriu dlžníka, čo mu môže sťažiť získanie úveru v budúcnosti.

Neregulovaný trh: Trh s pôžičkami na zmenku nie je tak regulovaný ako trh s bankovými úvermi, čo znamená, že dlžníci sú náchylní na zneužívanie zo strany nekalých veriteľov.

Pôžička od súkromnej osoby – aké sú možnosti

Pôžičky od súkromných osôb môžu byť atraktívnou alternatívou k tradičným bankovým pôžičkám pre ľudí, ktorí potrebujú rýchly prístup k peniazom alebo majú problémy so získaním úveru od banky. Tu sú niektoré z možností, ktoré môžete zvážiť:

  • Priami investori a súkromní veritelia

Pôžička od súkromnej osoby sa dá získať cez súkromného veriteľa alebo investora, ktorí poskytujú pôžičky mimo tradičných finančných inštitúcií. Tieto pôžičky môžu byť flexibilnejšie, ale často prichádzajú s vyššími úrokmi a prísnejšími podmienkami. Je dôležité dôkladne preveriť serióznosť veriteľa. Nemusí ísť o zmenku ale zmluvu o pôžičke.

  • Rodina a priatelia

Požičiavanie si od rodiny alebo priateľov môže byť menej formálne a často s výhodnejšími podmienkami. Avšak, je dôležité mať jasne stanovené podmienky a zmluvu, aby sa predišlo nezhodám alebo konfliktom v budúcnosti.

  • P2P (Peer-to-Peer) pôžičky

Online platformy pre P2P pôžičky spájajú žiadateľov o pôžičky priamo s individuálnymi investormi. Tieto platformy často ponúkajú konkurencieschopné úrokové sadzby a transparentné podmienky. Príklady zahrňujú platformy ako Žltý melón alebo Finzo.

  • Záložne

Záložne poskytujú krátkodobé pôžičky založené na hodnote zástavy, ktorou môže byť šperk, elektronika alebo iný cenný majetok. Tieto pôžičky môžu byť rýchle a relatívne jednoduché, ale ak sa nevráti pôžička, môže človek prísť o zastavený majetok.

  • Neformálne pôžičky

Neformálne pôžičky sú dohody medzi dvoma stranami bez zapojenia formálnej inštitúcie. Aj keď tieto môžu byť rýchle a flexibilné, môžu byť rizikové bez riadneho právneho zabezpečenia.

Pôžičky od súkromných osôb – zhrnutie

Pôžičky od súkromných osôb môžu mať rôzne formy. Vďaka možnosti požičať na zmenku sa k pôžičke dokážu dostať aj nezarábajúci podnikatelia, nezamestnaní či neplatiči na čiernom zozname v registroch. Takéto pôžičky sú maximálne rýchle a úplne jednoduché bez nejakých zbytočných papierovačiek.  

Získať sa dajú aj oveľa vyššie čiastky ako je tomu v mnohých nebankových spoločnostiach a s podobnými úrokmi. Pôžičky na zmenku majú mnoho zaujímavých výhod, aj napriek tomu sa odporúčajú len v prípade, že človek dokáže splácať túto dlžobu bez komplikácií.

Ešte jedna rada, vždy sa podpisuje iba jedna zmenka! Platí, že každý papier je ďalším dlhom a zároveň dôkaz pre súd. Pokiaľ je to možné, treba sa poobzerať sa po iných typoch pôžičky, je ich pomerne dosť.

S pôžičkou je najlepšie obrátiť sa na banku, ale tá podrobuje žiadateľa pomerne prísnemu posúdeniu. Ak je už potrebné obrátiť sa na nebankovú spoločnosť alebo súkromnú osobu, treba dbať na dôkladné overenie poskytovateľa. Samozrejmosťou by mala byť aj dôsledná analýza a porovnanie podmienok poskytnutia a splácania pôžičky.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang