Pôžička pre nezamestnaných – blesková, ihneď na účet

Byť v produktívnom veku a nemať v dnešnej dobe zamestnanie je priam nemysliteľné. Sociálne dávky, prípadne mzda partnera zvyčajne nedokážu pokryť náklady na dôstojný život. Dá sa niekde získať pôžička pre nezamestnaných?


Obsah článku


Na úvod je potrebné upozorniť, že takáto riziková pôžička nie je vhodná úplne pre každého. Pokiaľ nie je istota, že v budúcnosti bude mať človek príjem, je nutné sa zamyslieť, či dokáže prípadnú pôžičku riadne splácať.

Pôžičku môže dostať aj človek bez práce a bez príjmu. Tá však bude kvôli nízkej bonite klienta o niečo menej výhodná, než bežné pôžičky s doloženým príjmom.

Pôžičky pre nezamestnaných ihneď na účet

Pôžičky pre nezamestnaných ihneď na účet v banke prakticky nedostupné. Banky totiž vždy vyžadujú prehľad o príjmoch. Ak ide o klienta banky, v ktorej má vedenú pôžičku, banka vidí aktivity na účte (príjmy, platby, výbery). Táto informácia je podstatná pre určenie bonity klienta – schopnosti  riadneho splácania.

Ak sa o pôžičku žiada v inej banke, než v ktorej je klientom, bude banka za rovnakým účelom žiadať niekoľkomesačné výpisy z účtu. Spoločnosť Ferratum zabezpečuje nižšie pôžičky s krátkou dobou splatnosti.

Ideálna je takáto pôžička pár dní pred vyplatením dávky v nezamestnanosti, na materskej alebo dôchodku. Je možné požičať si pokojne 100 € alebo iba 50 € a na splatenie je celý mesiac. Pri nesplácaní ale môže vyjsť rýchla pôžička bez dokladovania príjmu mimoriadne draho.

Blesková pôžička pre nezamestnaných v nebankovke

Keď banky odmietnu, na rade sú nebankové spoločnosti. Tých je na trhu pomerne veľa a mnohé z nich ochotne požičajú aj ľuďom bez práce. Treba však rátať s vyššími úrokmi, ktorá má takmer každá blesková pôžička pre nezamestnaných.

Ak iná možnosť neexistuje, je dôležité vybrať si spoľahlivého poskytovateľa a poznať svoje práva.

Úrokový strop a jeho vplyv na pôžičky pre nezamestnaných:

 • Maximálna výška úrokov je regulovaná tzv. úrokovým stropom, ktorý je v súčasnosti nastavený na 29 % ročne.
 • Úrok nesmie presiahnuť dvojnásobok priemerného úroku bankových pôžičiek.
 • Presné percento úrokového stropu sa mení v závislosti od aktuálnych podmienok na trhu.

Ako sa chrániť pred predraženými pôžičkami:

 • Nebankové spoločnosti sa snažia úroky nastaviť čo najbližšie k úrokovému stropu.
 • Ak by úrok prekročil stanovený limit, zmluva je neplatná a klient má právo od nej bezplatne odstúpiť.
 • V takomto prípade by súd s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodol v prospech klienta.

Príklady overených pôžičiek pre nezamestnaných:

 • Spoločnosť Home Credit ponúka pôžičky pre nezamestnaných už od 400 €, čím môže pomôcť s financovaním výdavkov na celý mesiac.

Pôžička bez overovania príjmu s rizikami

Existuje ešte jeden „fígeľ“ nebankoviek. Tie sa snažia úrokový strop dodržať, ale aj tak hľadajú rôzne obchádzky ako zarobiť viac. Tieto postupy sa však, samozrejme, týkajú rôznych drobných, menej známych a neoverených spoločností.

Overení poskytovatelia pôžičiek postupujú v súlade so zákonmi, nakoľko sú omnoho viac „na očiach“.

Podnikavci síce v reklame sľubujú pomerne výhodný úrok, ktorý je výrazne lacnejší, než u konkurencie, avšak rýchlu pôžičku bez overovania zaťažia ďalšími a vôbec nie lacnými poplatkami.

Znamená to, že pri 9,9 % úroku ročne (čo je výhodná ponuka) zaplatí klient na doplnkových službách napr. 250 €. Bežne sa platí za odsúhlasenie pôžičky, za vedenie úverového účtu, za prípadné zmeny v zmluve a podobne. Pre nezamestnaných môže byť takýto cenník neúnosný. 

Firmy s podobnými praktikami neraz porušia nariadenie, pretože úrokový strop je opäť presiahnutý. Ide o celkovú odplatu za pôžičku, takže aj nízky úrok nemusí znamenať lacnú pôžičku.

Dôležité rady s súvislosti s nebankovými pôžičkami

Pred požiadaním o akúkoľvek pôžičku si porovnať ponuky rôznych spoločností a zvážiť všetky podmienky vrátane úrokovej sadzby, poplatkov a dĺžky splatnosti.

Požičať si len takú sumu, akú si môže klient dovoliť splatiť z dostupných zdrojov.

Dôkladne si prečítať zmluvu o pôžičke a uistiť sa, že rozumie všetkým podmienkam.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností sa obrátiť na zákaznícky servis spoločnosti.

Pôžička pre nezamestnaných by mala byť krajným riešením a je dôležité k nej pristupovať s rozvahou a zodpovednosťou.

Úver pre nezamestnaných s ručiteľom?

V 99 % pôžičiek áno. Okrem „mastného“ úroku bude poskytovateľ žiadať aj istotu. Na tú s istotou siahne v prípade, že dôjde k nesplateniu pôžičky. O dôvody už sa nebude zaujímať nikto.

Ak by človek v zúfalstve žiadal o odklad splátky, opäť by sa za túto dodatkovú službu účtoval nemalý poplatok. Pokiaľ by sa pôžičky pre nezamestnaných ihneď na účet nedokázali splatiť, celá záležitosť by mohla skončiť až na súdnom konaní. Viedlo by to k povolaniu exekútora a ten by so súdnym príkazom mohol siahnuť na majetok – predmet ručenia.

Ručiť sa dá hmotným majetkom. Pri nižších pôžičkách postačí vybavenie domácnosti, nasleduje automobil a pri niekoľkotisícových pôžičkách sa bude ručiť nehnuteľnosťou. Prax, bohužiaľ, dokazuje, že podvodné firmy často žiadajú ručenie nehnuteľnosťou často aj za „malé“ úvery (pár tisíc euro).

Práve drahé poplatky a vysoké úroky neraz vedú k neschopnosti splácať. Zároveň stúpa úrok z omeškania splátok, čo môže výslednú splatnú sumu opäť navýšiť, dokonca až zdvojnásobiť. Exekútor však nastupuje až v krajnom prípade. 

Blesková pôžička pre nezamestnaných – poistenie splácania

Na jednej strane šikovná služba, na strane druhej ďalšie peniaze navyše. Každá nebankovka má vlastný cenník, pričom poistné sa účtuje zvyčajne dvoma spôsobmi:

 • Percentom z celkovej požičanej sumy – pri pôžičke 1 000 € by sa napríklad pri 2 % poplatku mesačne uhrádzalo iba za poistenie 20 € – percento však zvykne byť vyššie.
 • Fixným poplatkom – konkrétny poplatok je jasne stanovený – zvyčajne sa odvíja od celkovej výšky pôžičky.

Nie každý si však pripustí ďalšie zdražovanie pôžičky, aj keď by mu to mohlo neskôr pomôcť. Blesková pôžička pre nezamestnaných sa môže pripoistením predražiť, na druhej strane môže byť záchranou pri neschopnosti splácať.

Pôžička pre nezamestnaných a jej výhody

Aj pôžička pre nezamestnaných má však svoje pozitíva:

 • Bez účelu a skutočne na čokoľvek – človek často potrebuje aj na veci, s ktorými by sa nerád niekde „chválil“.
 • Už do 24 hodín – nebankové úvery vedia byť veľmi rýchle.
 • Bez potvrdenia o príjme – pôžička by s potvrdením príjmu síce zlacnela, avšak bez zamestnania nie je potvrdenie reálne.
 • Rýchle formy žiadania o pôžičku – SMS a online žiadosť.
 • Po úspešnom splatení pôžičky ihneď možnosť čerpať novú.

Príjem nie je iba mzda z pracovného pomeru. Za príjem sa považujú aj sociálne dávky, dávky v hmotnej núdzi, materské a rodičovské príspevky, dôchodky a iné, aj keď nepravidelné príjmy. Pokiaľ má človek niektorý z menovaných príjmov, je vhodné pripojiť ho k žiadosti o pôžičku. Získa tak možnosť dostať viac peňazí s výhodnejším úrokom.

Pôžičky pre nezamestnaných ihneď na účet – nevýhody

Pôžičky pre nezamestnaných, ktoré sú schválené rýchlo, síce ponúkajú rýchle riešenie v núdzi, no skrývajú aj značné riziká a nevýhody. Predtým, ako sa ktokoľvek uchýli k tomuto riešeniu, je dôležité si uvedomiť všetky aspekty a zvážiť, či je takáto pôžička skutočne vhodná.

Medzi najvýraznejšie nevýhody patria:

 • Vysoké úrokové sadzby a poplatky: Vzhľadom na vyššie riziko pre veriteľa sú úrokové sadzby a poplatky spojené s pôžičkami pre nezamestnaných zvyčajne oveľa vyššie ako pri bežných bankových úveroch. To môže viesť k značnému navýšeniu celkových nákladov na pôžičku a sťažiť jej splácanie.
 • Krátka doba splatnosti: Tieto pôžičky sú obvykle krátkodobé, s dobou splatnosti od pár týždňov do niekoľkých mesiacov. To môže vytvárať tlak na dlžníka, aby ich splatil včas, a obmedzuje jeho manévrovací priestor v prípade neočakávaných výdavkov.
 • Riziko zadlženia: V kombinácii s vysokými úrokmi a krátkymi lehotami na splácanie existuje reálne riziko, že sa dlžník ocitne v dlhovom cykle. To znamená, že si bude musieť brať ďalšie pôžičky len na splatenie úrokov a poplatkov z predošlých, čím sa jeho finančná situácia ešte zhorší.
 • Nepriaznivé podmienky zmluvy: Niektorí poskytovatelia pôžičiek pre nezamestnaných kladú do zmluvy neférové podmienky, ako napríklad prehnané pokuty za omeškanie splátok, agresívne vymáhanie dlhov alebo netransparentné poplatky. Pred podpisom zmluvy je preto dôležité si ju dôkladne preštudovať a zvážiť všetky riziká.
 • Negatívny vplyv na kreditné skóre: Nesplatenie akejkoľvek pôžičky včas negatívne ovplyvní kreditné skóre. To môže sťažiť získanie úveru v budúcnosti alebo ovplyvniť jeho podmienky.
 • Stres a psychická záťaž: Finančné problémy a zadlženosť sú častou príčinou stresu a úzkosti. Neustále obavy o splácanie pôžičky a zhoršujúca sa finančná situácia môžu mať vážny dopad na duševné zdravie dlžníka.

Pôžičky pre nezamestnaných by mali byť zvažované len ako krajné riešenie v núdzi. Pred požičaním peňazí si treba dôkladne preštudovať všetky ponuky, porovnať podmienky a zvážiť všetky potenciálne riziká.

Vziať si pôžičku bez toho, aby mal človek zamestnanie, je neľahké rozhodnutie. Ak ešte má aspoň nejaké rezervy, je vhodnejšie sa uskromniť ešte viac a skúsiť sa čo najskôr zamestnať aspoň brigádne. Odborníci vždy odporúčajú mať finančnú rezervu, ktorá pokryje všetky nevyhnutné náklady aspoň na 3 mesiace.

Ak sa niekto predsa rozhodne žiadať o pôžičku pre nezamestnaných, je dobré poriadne si prečítať zmluvu, spýtať sa na všetko, čo sa mu zdá podstatné a ideálne k jej uzatvoreniu pozvať niekoho, kto už s pôžičkou má skúsenosť (známy, rodina).

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang