Pôžička na materskej – na čo si dať pozor?

pozicka-pre-mamicky

Materská dovolenka je pre ženy krásnym, ale aj náročným obdobím. Príjem sa znižuje, zatiaľ čo výdavky na dieťa rastú. V takýchto situáciách môže prísť vhod pôžička na materskej. Avšak predtým, ako o nej čerstvá mamička začne uvažovať, je dôležité zvážiť všetky aspekty a uvedomiť si riziká s tým spojené.


Obsah článku


Pôžička na materskej – realita alebo prázdne sľuby?

Mnohé ženy na materskej sú často rozčarované, že im žiadosť o pôžičku nebola odsúhlasená aj napriek tomu, že v reklamách počuli sľuby o odsúhlasení pre každého. Tu však ide iba o marketing poskytovateľov, ktorí sa snažia nalákať čo najviac záujemcov.

Neskôr si sami vyberajú, kto pre nich predstavuje riziko a komu reálne požičajú. Pôžička na materskej teda naozaj nemusí byť dostupná pre každého. Existuje jedna neochvejná podmienka, ktorá je platná pre všetky typy úverov a pôžičiek. 

Bez príjmu alebo ručiteľa človek pôžičku nedostane. Ak sa niekto javí ako osoba neschopná splácania, nikto sa neuľútostí. Práve matky sú častým terčom podvodníkov, garážových firiem a iných kriminálnych živlov.

Rôzny podvodníci vyhľadávajú nielen ženy na materskej, ale aj iné osoby, ktorým banky či nebankové spoločnosti zamietli žiadosť o pôžičku. Zúfalí ľudia sú však často ochotní požičať si peniaze ihneď aj za nevýhodných podmienok. V prípade nesplácania môže potom dlžník skončiť v exekúcii a dopracovať sa až k bankrotu.

Pôžička na rodičovsky príspevok – ako sa vyhnúť podvodníkom?

Ak matka neuspeje pri žiadosti o pôžičku v banke, ďalšou možnosťou je nebanková spoločnosť. Nebankovky posudzujú žiadateľov menej prísne, avšak spravidla majú vyššie úroky či poplatky spojené s pôžičkou.

Seriózna nebanková spoločnosť je stále lepšia voľba ako pochybná firma, ktorá má najvyšší zisk práve z ľudí, ktorí meškajú so splácaním. Úroky a poplatky sú totiž neúnosne vysoké. Pôžička na rodičovský príspevok sa dá získať v nebanovke, treba si ju ale dôsledne overiť.

Tu je niekoľko tipov, ako na to:

 • Preverenie licencie: Pred výberom nebankovej spoločnosti je nutné overiť si jej licenciu u Národnej banky Slovenska (NBS).
 • Prečítanie si recenzií: Odporúča sa prehľadať internet a vyhľadať recenzie na danú nebankovú spoločnosť. Recenzie možno nájsť na stránkach ako Google, Facebook a podobne. Je dôležité brať do úvahy ako pozitívne, tak aj negatívne recenzie.
 • Porovnanie ponúk: Neodporúča sa hneď akceptovať prvú ponuku, s ktorou sa žiadateľ stretne. Je vhodné porovnať si ponuky rôznych nebankových spoločností a vybrať si tú s najlepšími podmienkami pre individuálne potreby. Pri porovnávaní ponúk je dôležité venovať pozornosť úrokovým sadzbám, poplatkom, dobe splatnosti a ostatným dôležitým parametrom.
 • Kontrola zmluvných podmienok: Pred podpisom zmluvy o pôžičke je nutné si ju pozorne prečítať a uistiť sa, že všetky podmienky sú zrozumiteľné. Zmluva by mala jasne obsahovať informácie o všetkých poplatkoch, úrokových sadzbách, dobe splatnosti a sankciách za nesplácanie.
 • Pozor na podozrivé praktiky: Je dôležité byť opatrný, ak nebanková spoločnosť tlačí na rýchle podpísanie zmluvy bez možnosti si ju preštudovať. Vyhnúť sa treba spoločnostiam, ktoré požadujú poplatky pred poskytnutím pôžičky. Nikdy sa neposkytujú citlivé osobné údaje, ako napríklad číslo bankového účtu alebo heslo, vopred.

Dodržiavaním týchto tipov sa dá ochrániť pred podvodmi a neférovými praktikami nebankových spoločností a vybrať si spoľahlivého partnera pre financovanie.

V prípade akýchkoľvek pochybností o nebankovej spoločnosti sa odporúča obrátiť sa na NBS alebo na inú dôveryhodnú inštitúciu.

Nebanková pôžička na rodičovský príspevok

Zvyčajne sa dá nájsť možnosť, ako sa dá získať pôžička na rodičovsky príspevok. Opäť a znova bude hlavným činiteľom výška príjmu, prípadne ručenie. Aj keď matka, resp. rodič na materskej alebo rodičovskej dovolenke má istý pravidelný príjem, stále je z pohľadu veriteľa rizikový.

Treba sa pripraviť na to, že tento status je veľmi negatívne vnímaný bankami. Uspieť sa dá v nebankovke, ktorá ale:

 • nastaví vyšší úrok práve kvôli väčšej rizikovosti matiek, resp. rodiča
 • nastaví nižšiu dobu splatnosti, pretože chce mať celý dlh čo najskôr splatený
 • poskytne nižšie sumy, aby sa ochránila pred problémami

Nebankovky, ako Tesco pôžička pre ženy na materskej, ale chápu situáciu matiek a po úspešnom a bezproblémovom splatení zvyčajne sprístupnia aj vyššie sumy s o niečo výhodnejšími podmienkami. Ak existuje možnosť ručenia, mala by sa využiť, môže totiž znamenať výhodnejšie podmienky.

Bežné podmienky pre získanie pôžičky pre matky na MD:

 • minimálny vek 18 rokov (niektoré spoločnosti akceptujú až 21 rokov)
 • trvalý pobyt na území SR
 • doklad o totožnosti
 • potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku, prípadne ďalších dokumentov (poskytovateľ si môže vyžiadať aj výpisy z účtu a iné dokumenty)
 • pri vysokých sumách (tisíce eur) nutnosť zabezpečenia majetkom alebo spoluručiteľom – ak sa nájde, poskytovateľ si vyžiada doklad o príjme spoluručiteľa alebo list vlastníctva nehnuteľnosti

Požičať si ako mamička na materskej vyššie sumy peňazí nie je nereálne. Treba sa však pripraviť na to, že si nebankovka bude vyžadovať ručenie.

Aká sú riziká pôžičky na materskej?

Zvýšená záťaž pre rodinný rozpočet.

Neočakávané situácie môžu znížiť schopnosť splácania pôžičky.

Nesplácanie pôžičky zhoršuje bonitu klienta, čo znižuje pravdepodosť získať v budúcnosti ďalší úver.

Viac stresu a menej psychickej pohody.

Prehľad pôžičiek pre ženy na materskej

Na internete je možné nájsť viacerých poskytovateľov, ktorí dokážu pomôcť aj mamičkám na materskej. Maximálna možná výška pôžičky býva zväčša posúdená na základe príjmov a príspevkov. Tu je niekoľko tipov:

 • Dobrá pôžička na čokoľvek od Poštovej banky s výškou úveru od 300 do 30 000 € – kontroluje sa pravidelný príjem manžela a bonita rodiny.
 • PORT System, ktorý ponúka pôžičky od 50 do 500 € – doba splatnosti je 15 až 30 dní, bez nutnosti dokladovania príjmu.
 • mBank s výškou úveru od 350 do 1 500 € – nie je nutné platiť úrok, platia sa 2 % z celkovej sumy úroku a doba splatnosti je 1 rok.
 • Pôžičkomat ponúka pôžičky od 50 € do 900 € – s dobou splatnosti od 5 do 31 dní, nevyžaduje dokladovanie príjmu.

Toto je len malý výber z pôžičiek poskytovaných aj pre mamičky na materskej. Okrem týchto pôžičiek existuje aj mnoho iných spoločností, ktoré požičajú ženám na materskej. Tesco pôžička pre ženy na materskej bola poskytovaná v rámci Tesco finančných služieb, ale táto služba bola minulý rok ukončená.

Pôžička na rodičovsky príspevok je veľká zodpovednosť, takže si treba vždy dobre zvážiť, či si o ňu naozaj požiadať.

Nebanková pôžička na rodičovský príspevok – sú aj iné možnosti?

Rodičovský alebo materský príspevok nie sú to jediné, na čo majú rodiny s deťmi nárok. Tu je prehľad všetkých dostupných sociálnych dávok:

Príspevok VýškaVyplácanie
príspevok pri narodení dieťaťa829,86 €  ak ide o dieťa narodené z prvého až štvrtého pôrodu
 
151,37 € ak ide o dieťa narodené z piateho pôrodu a ďalšieho pôrodu
 
o 75,69 € sa zvyšuje suma 829,86 € alebo suma 151,37 € na každé dieťa, ak sa súčasne narodili dve deti alebo sa súčasne narodilo viac detí
štátna sociálna dávka
jednorazová
príspevok na viac  súčasne narodených detívýška príspevku rodičom na jedno dieťa je 110,36 €štátna sociálna dávka
jednorazová,
– vypláca sa raz ročne
rodičovský príspevok345,20 € (ak žiadateľ/ poberateľ nemal nárok na materské)
– táto suma sa zvyšuje o 86,30 € (zvýšenie sumy o  25 %) ak sú súčasne narodené dve a viac detí, a to na každé ďalšie súčasne narodené dieťa
 
 
473,30 € (ak žiadateľ/poberateľ mal nárok na materské na dieťa uvedené v žiadosti)
– táto suma sa zvyšuje o 118,30 € (zvýšenie sumy o  25 %) ak sú súčasne narodené dve a viac detí, a to na každé ďalšie súčasne narodené dieťa
pravidelný príspevok
prídavok na dieťa60,00 €
na každé nezaopatrené dieťa od jeho narodenia, najdlhšie do 25 rokov veku
 
prídavok sa zvýši o 110,00 €
jednorazovo pre dieťa, a to za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa oprávnenej osoby prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy
pravidelný príspevok
príplatok k prídavku na dieťa30,00 €pravidelný príspevok
príspevok na nezaopatrené dieťa23,70 € na každé nezaopatrené dieťa
pravidelný príspevok
príspevok na bývanie95,20 € mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti
161,60 € mesačne, ak ide o domácnosť s dvomi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu dvomi nájomcami, ktorí sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
205,10 € mesačne, k ide o domácnosť s tromi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu tromi nájomcami, ktorí sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
248,60 € mesačne, ak ide o domácnosť so štyrmi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu štyrmi nájomcami, ktorí sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
291,90 € mesačne, ak ide o domácnosť s viac ako štyrmi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu viac ako štyrmi nájomcami, ktorí sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
pravidelný príspevok
dávka v hmotnej núdzi84,90 € mesačne, ak ide o jednotlivca
161,40 mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi
147,50 mesačne, ak ide o dvojicu bez detí
220,70 mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi
235,70 mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi
297,50 mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi
pravidelný príspevok

Skôr ako sa začne riešiť nebanková pôžička na rodičovský príspevok, je potrebné sa uistiť, že boli vyčerpané všetky alternatívne možnosti. Existuje viacero sociálnych dávok a príspevkov, ktoré sú určené pre rodiny s deťmi, aj matky samoživiteľky. Aj keď dávka v hmotnej núdzi alebo príspevok na bývanie nevyriešia každý finančný problém, môžu byť vítaná pomoc na materskej.

Žiadosť o príspevok si samozrejme vyžaduje určité administratívne úkony a overenie nároku na príspevky, ale môže to byť schodnejšia cesta ako nevýhodná nebanková pôžička.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang