Pôžička na zmenku – recenzia

pozicka-na-zmenku

Ak Vám chýbajú peniaze a zaujímate sa o pôžičku, v záplave úverových produktov ste iste zaregistrovali aj pôžičku na zmenku (pôžička s ručením zmenkou). Ak ste ale pátrali ďalej, stretli ste sa s viacerými negatívnymi skúsenosťami a ohlasmi, ktoré požičiavanie na zmenku sprevádzajú. Ide v tomto prípade o nevýhodný typ pôžičy?

„Obeťou“ zmeniek sú však najčastejšie ľudia, ktorí nezvládli splniť svoje záväzky a to aj napriek tomu, že pri podpisovaní zmenky boli oboznámení s podmienkami.

Horším variantom sú tí, ktorý o podmienkach a celkovej odplate za pôžičku upovedomení neboli, alebo boli iba čiastočne.

Veríme, že doposiaľ nemáte negatívne skúsenosti so zmenkami. Článok Vám pomôže zorientovať sa v problematike, a taktiež poradí, ako v prípade pôžičky postupovať a nenechať sa nachytať podvodníkom.

Čo je to zmenka?

Zmenka je obchodovateľný cenný papier, ktorý zaväzuje zmenkového dlžníka vyplatiť jej majiteľovi v nej uvedenú sumu v uvedenom termíne.

Zmenka sa vydáva v písomnej (nie elektronickej) forme. Všetky povinnosti a náležitosti spadajú pod Zmenkový a šekový zákon č. 191/1950 Zb. Zákon je platný už od roku 1951, takže sa dá tvrdiť, že zmenka patrí medzi tradičný spôsob požičiavania peňazí medzi ľuďmi bez nutnosti do veci zapájať banku alebo nebankovú spoločnosť.

Zmenkou si ľudia požičiavajú medzi sebou, čo znamená, že Vám okrem neznámej súkromnej osoby môže požičať aj priateľ, známy alebo niekto z rodiny.

Zmenka vlastne funguje ako náhrada zmluvy o pôžičke. Medzi ľuďmi totiž nie je dostatok dôvery na to, aby si požičiavali peniaze iba „na dobré slovo“.

Zmenka je však záväzná a má právnu hodnotu. V prípadnom súdnom spore je relevantným dôkazom o požičaní a dohode o splatení.

Ako zmenka vyzerá a čo obsahuje?

Zmenka musí pre získanie právoplatnosti a záväznosti spĺňať nasledovné podmienky:

 • dokument musí byť jasne označený viditeľným nápisom zmenka – výraz zmenka musí byť uvedený aj v texte a nie iba v nadpise alebo záhlaví
 • požičaná suma musí byť jasne čitateľná – suma môže byť uvedená zároveň slovom aj písmom, hodnoty sa však musia zhodovať (v inom prípade je platná vždy nižšia suma)
 • suma môže byť uvedená výhradne v jednej mene
 • zmenka musí obsahovať jasne uvedený termín splatnosti – dátum môže byť iba jeden
 • presne uvedené musí byť aj miesto splatenia
 • pokiaľ budú peniaze vyplatené inej osobe, než dlžníkovi, táto osoba musí byť v zmenke uvedená
 • záver zmenky obsahuje miesto a čas jej vystavenia spoločne s podpismi dlžníka a veriteľa

Aké sú výhody pôžičky na zmenku?

 • aj bez doloženia príjmu – ručí sa nehnuteľnosťou, niektorým postačuje čestné prehlásenie o príjme
 • bez dokazovania účelu
 • bez nahliadania do registrov neplatičov – fyzická osoba do registra nahliadnuť ani nemôže
 • bez veľkého dokladovania a administratívy

Pôžičky na zmenku však majú aj svoje nevýhody. Medzi ne patrí:

 • zvyčajne so založením nehnuteľnosti
 • vysoký výskyt podvodníkov
 • zmenka je prenosná
 • v prípade nesplatenia okamžitá exekúcia

Je teda na zvážení jednotlivca či sa rozhodne pre pôžičku na zmenku alebo redšej uprednostní iný typ pôžičky.

Postup pri požičiavaní na zmenku

Zmenka musí mať písomnú formu. Existujú rôzne predtlačené šablóny a vzory zmeniek, avšak právny význam pri zachovaní podmienok nadobudne aj ručne písaná zmenka na obyčajnom papieri.

Ak zmenku podpíšu obe zúčastnené strany, mení sa na záväznú zmluvu o pôžičke a splatení. V tomto momente môže byť veriteľ (poskytovateľ) v kľude. Má istotu buď v splatení dlhu alebo v získaní predmetu ručenia.

Väčšiu starosť má dlžník, keďže sa musí postarať o splatenie. Ak sa so splatením omešká, veriteľ môže vec postúpiť na súd. Ten preskúma všetky náležitosti zmenky, overí, či je právoplatná a ak áno, vydá zmenkový platobný rozkaz.

Dlžník musí po jeho prijatí zmenku splatiť. Ak sa cíti byť podvedený alebo je s rozkazom nespokojný, môže na súd podať námietku proti zmenkovému platobnému rozkazu. Námietka musí obsahovať odôvodnenie pre jej vznik.

Platobný rozkaz však nezaniká a stále trvá. Až súdne jednanie preukáže, či platobný rozkaz pretrvá alebo sa zruší. Ak ostane a nie je ho z čoho uhradiť, na scénu prichádza exekučný príkaz.

Pred exekútorom neujde nikto. Exekučný rozkaz ostáva vykonateľný aj vtedy, keď ho dlžník neprevezme.

Vždy dbajte na originál zmenky

Vo veci originality zmenky taktiež dochádza k častým podvodom. Obidve strany vždy podpisujú iba 1 originál zmenky. Právoplatnú zmenku je možné kopírovať. Nikdy ale nepodpisujte viacero zmeniek, pretože každá originálne podpísaná zmenka je nová pôžička.

Ak by podvodník vystavil 2 zmenky s totožnou sumou a dobou splatnosti a Vy by ste ich podpísali, neskôr by od Vás mohol oprávnene žiadať úhradu obidvoch.

Bremeno dokazovania celého príbehu by spadalo na dlžníka. Bez peňazí a právnej pomoci by však tento spor mohol dopadnúť v jeho neprospech.

Zmenka je prenosná

Zmenku možno predať a kúpiť – veriteľ, ktorý Vám peniaze požičal, môže zmenku kedykoľvek predať. Razom tak dlhujete niekomu úplne inému. Vždy teda dlhujete aktuálnemu majiteľovi zmenky, nech už sa na ňu podpísal ktokoľvek.

Uvedené hodnoty sa však zmenou majiteľa nemenia. Údaje na zmenke získali platnosť pri jej podpísaní a ďalej ich nemožno meniť. Jej nový majiteľ teda nemá možnosť údaje pozmeňovať a tak sa obohacovať.

Je o zmenky záujem?

Prax dokazuje, že zmenky si stále udržujú obľubu. Vďaka nim totiž prídu k peniazom aj ľudia, ktorí inde nepochodili. Najčastejšie sú to osoby, ktorým tradiční poskytovatelia z nejakého dôvodu odmietli požičať. Sú to:

 • Nezamestnané osoby bez príjmu – bez preukázateľného príjmu Vás banka odmietne, nakoľko bez peňazí vzniká vysoké riziko nesplatenia
 • Ľudia s malým príjmom – príliš malý príjem síce môže naznačovať, že ste schopní mesačne uhradiť aspoň malú splátku. Z toho dôvodu však získate iba malú časť z potrebnej sumy, ktorá nemusí byť vždy dostačujúca
 • Ľudia so záznamom v registri neplatičov – banky a väčšina nebankoviek nahliada pri posudzovaní žiadateľa do registrov. Ak ste v niektorých zaevidovaní, pôžička Vám vo väčšine prípadov nebude odsúhlasená
 • Ľudia s nedoplatkami na zdravotnom a sociálnom poistení – neuhrádzanie týchto odvodov dokazuje slabú splátkovú disciplínu žiadateľa, čo je opäť mínus pri jeho posúdení a poskytnutí pôžičky
 • Osoby nespĺňajúce ďalšie osobitné požiadavky poskytovateľa

Z tohto prehľadu vidieť, že pôžičky na zmenku nedostane každý, kto si o ne požiada.

V čom je zmenka riziková?

Riziko spadá najmä na ľudí, ktorí si požičiavajú akútne a bez rozmyslu. Človek často „stratí hlavu“, pokiaľ mu doba plačú hladné deti alebo mu tečie cez strechu do bytu.

Dlžníkom sa človek stane okamžite po podpise zmluvy. Od tejto doby plynie dohodnutá lehota na splatenie, preto je dôležité zaujímať sa aj o dohodnutý termín splatnosti. Ten je ideálne dohodnúť na dobu, v ktorej si je dlžník istý prostriedkami na splatenie zmenky.

V strese a v núdzi človek často podpíše zmenku bez rozmyslu, podmienky si neprečíta detailne a ženie sa iba za vidinou rýchleho získania peňazí. „Vytriezvenie“ prichádza v čase dohodnutého splatenia, keď má nepozorný dlžník vrátiť často prehnane vysokú odplatu.

„Supi si už brúsia zuby.“ Áno, je to pravda. Týmto prirovnaním máme na mysli poskytovateľov, ktorí cielene požičiavajú zúfalým ľuďom so zámerom získať predmet ručenia.

Keďže zmenky sa najčastejšie vydávajú na vyššie sumy, predmetom ručenia sa tak stáva nehnuteľnosť. Mnohí takýto „podnikavci“ už v čase vystavovania zmenky tušia, že dlžník nebude v danom čase schopný ju splatiť.

Často sú to práve osoby v exekučnom konaní, bez príjmu, prípadne so zrážkami zo mzdy, pri ktorých tento predpoklad vzniká.

Práve preto si vždy veľmi dobre premyslite, či na podmienky pristúpite. Platí, že aj z niekoľkotisícová nesplatená pôžička Vás môže pripraviť o bývanie.

Nečestný fígeľ podvodníkov – blanko zmenka

Ďalším „obľúbeným“ postupom podvodníka je snaha podsunúť Vám blanko zmenku. Na tento podvod naletia nepozorní, často starší alebo príliš dôverčiví ľudia.

Podvodník dá obeti vyplniť rôzne dokumenty. Častokrát ich je veľa a každý z nich treba podpísať. Medzi papiermi sa objaví blanko zmenka, ktorú obeť nevedomky podpíše. Podvodník neskôr do zmenky dopíše dlžnú čiastku, pričom ste peniaze vôbec nevideli.

Obeť môže pôžičku odmietnuť, no zmenka je už platná. Po čase príde poštou príkaz na úhradu. V takom prípade je nutné okamžite sa obrátiť na súd.

Zhrnutie

Požičiavanie na zmenky je síce jedným z najstarších spôsobov požičiavania, avšak nízka kontrolovateľnosť poskytovateľov otvára dvere podvodníkom.

Vždy dbajte na včasné splatenie. Nepodpisujte viacero dokumentov a nevyhotovujte viacero originálov zmenky.

Inak je zmenka pozitívna v tom, že vďaka nej prídu k peniazom takmer všetci. Používajte zdravý rozum a všetko by malo byť v poriadku.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang