P2P pôžičky – recenzie, skúsenosti

Mnohí ľudia sú kvôli nepriaznivej finančnej situácii alebo náhlej potrebe určitého finančného obnosu nútení zažiadať o pôžičku. V prípade, že ide o nižšie sumy, v rozmedzí od desiatok eur do niekoľko tisíc, máme možnosť osloviť banku alebo nebankový subjekt. Aktuálnym trendom sú mikropôžičky, zrýchlené úvery, SMS či on-line požičiavanie a podobne.

Nie je však vylúčené, že niekto, kto má našetrené prostriedky, no momentálne ich neplánuje použiť, by ich rád zhodnotil. Zdá niekomu vhodnejšie svoje peniaze investovať, než aby len ležali na účte s minimálnym možným úrokom? Niekedy sa dokonca stáva, že poplatky za vedenie týchto účtov sú vyššie, ako samotný výnos.

Horúcou novinkou v tejto oblasti sú P2P pôžičky. Skratka P2P označuje peer-to-peer alebo person-to-person. Z tohto názvu vyplýva, že poskytovateľom, respektíve sprostredkovateľom pôžičky nebude banka, ale priamo fyzická osoba alebo viac takýchto osôb.

P2P pôžičky ako súčasť crowdfoundingu

P2P pôžičky úzko súvisia s tzv. crowdfounding-om. Pre lepšie pochopenie si tento výraz vysvetlíme bližšie.

Crowdfounding je zjednodušene spôsob získavania kapitálu (v našom prípade peňazí pre pôžičky) od väčšej skupiny ľudí po malých čiastkach. Tento systém pôvodne používali rôzne charitatívne a iným neziskové organizácie ako vhodný spôsob získania vyšších obnosov z drobných, niekedy až bezvýznamných čiastok.

Keď sa systém osvedčil v tomto sektore, začali po ňom poškuľovať aj šikovní ľudia zo sektoru pôžičiek. Pokiaľ si dlžník požičia peniaze formou P2P pôžičky, znamená to, že bude financovaná  viacerými investormi, z ktorých do pôžičky každý vkladá malé čiastky.

Pre dlžníka tento systém pracuje automaticky a v jeho postupe nie je nutné podnikať nijaké zložité kroky. Stačí vyplniť formulár a po rýchlom overení údajov budú peniaze prevedené na dlžníkov účet. Splátky fungujú rovnako. Dlžník peniaze zašle na účet sprostredkovateľa a systém sa automaticky postará o zvyšok.

Z pohľadu investorov je rozumné požičiavať menšie čiastky viacerým ľuďom, čo napomáha znižovaniu rizika. Opäť platí, že systém pracuje automaticky. Investor si tak môže vybrať mieru rizika a portál mu vyberie najvýhodnejšie ponuky.

Pokiaľ je človek rozhodnutý zaobstarať si peniaze formou P2P pôžičky, môžu mu byť poskytnuté od jedinej konkrétnej osoby, no takisto sa mu na ňu môže poskladať osôb hneď niekoľko. Pre príklad – klient si požičiava 1 000 € a tie mu prídu na účet. Suma však môže byť poskladaná po 20 € od päťdesiatich rôznych investorov, ktorí o sebe navzájom netušia.

Spoločnosti, ktoré P2P pôžičky poskytujú, zvyknú všetky výnosy z úrokov vyplácať investorom. Ich príjmom sú najmä poplatky, ktoré prijímajú za vedenie pôžičiek a celkovú administratívu.

História P2P pôžičiek

Na Slovensku a v Čechách tento typ požičiavania a investovania peňazí zatiaľ nie je veľmi rozšírený. Môže za to skutočnosť, že sa systém rozvíjal v Británii (ZOPA – vôbec prvá platforma pre P2P požičiavanie), a postupne si ho obľúbili v Amerike (spoločnosti PROSPER a LENDING CLUB).

Neskôr sa rozšíril aj do zvyšku Európy. Jednotlivé spoločnosti pôvodne odmietali poskytovať financie alebo možnosť investičnej spolupráce zahraničným klientom. Niektoré zo spoločností sa tohto obmedzenia držia až do dnešnej doby.

Záleží však na individuálnom posúdení, pretože ak niekto osloví spoločnosť a preukáže sa niekoľkými miliónmi eur na účte, s istotou ho ako prínosného investora neodmietnu.

Češi a Slováci boli od šance výhodnej pôžičky či investície dlhú dobu odrezaní. Obrat nastal približne pred dvoma rokmi, kedy na český trh vstúpila spoločnosť Bankerat. O tento typ pôžičky bol nevídaný záujem, čo dokazuje, že Česi boli o jeho výhodách informovaní už dlho pred samostatným príchodom na trh. Slováci však stále k P2P pôžičkám prístup nemali.

Nová možnosť pre slovenských klientov

V týchto dňoch sa P2P pôžičky sprístupňujú aj slovenskej klientele. Za uplynulý polrok sa na slovenskom trhu objavilo hneď niekoľko poskytovateľov P2P pôžičiek. Konkurenčný boj o zákazníka a investora bude spoločnosti nútiť znižovať poplatky za sprostredkovanie transakcií.

Na slovenskom trhu môžeme nájsť hneď niekoľko portálov, zaoberajúcich sa P2P pôžičkami. Ich množstvo je však stále minimálne oproti ostatným krajinám, kde je tento trend omnoho rozšírenejší.

Zatiaľ, čo väčšina spoločností má tuzemský pôvod, jedna z nich k nám prichádza z Estónska. Ide o spoločnosť Bondora.ee (pôvodne isePankur.ee), ktorá sa, na rozdiel od slovenskej konkurencie, doposiaľ zameriavala na investovanie do fínskych, estónskych, či španielskych pôžičiek. Slovenskí klienti mohli s Bondora dodnes iba investovať. V súčasnosti portál peniaze aj požičiava.

Ako a kde sa dostať k P2P pôžičke?

Nakoľko v dnešnej dobe ide v každom smere hlavne o maximálne urýchlenie a zjednodušenie, nie je prekvapením, že sa aj odvetvie P2P pôžičiek sústreďuje výhradne na internete. Vo svete, a zatiaľ v menšej miere aj na Slovensku, fungujú servery, ktoré združujú osoby, ponúkajúce svoje financie pre pôžičky.

Na druhej strane zoskupujú ľudí, ktorí majú záujem tieto financie čerpať ako pôžičku. V ťažkých časoch sa teda človek na stránky obráti za účelom požičať si a nie je vylúčené, že po istej dobe sa na nich obrát znova, preto bude schopný svoje financie požičať iným a takým spôsobom zarobiť. Konkrétnym, u nás dostupným serverom sa v článku budeme venovať neskôr.

Potrebujem si požičať

Niekto sa ocitol ťaživej finančnej situácii a P2P pôžička sa mu javí ako najvhodnejšia. Začne teda pátrať na internete, kde nájdete server, ponúkajúci tento typ pôžičky. Tieto servery pracujú na podobnom, ak nie rovnakom princípe.

Najskôr sa na stránke človek zaregistruje formou vyplnenia formulára. Po vytvorení vlastného konta začne profilovať konkrétne požiadavky na pôžičku. Je nutné udať najmä výšku pôžičky a maximálny úrok, ktorý je ochotný alebo schopný splácať. Ďalej si nastaví dobu splácania a prípadné ručenie.

Veľkou výhodou je, že parametre si určujete klient. Samozrejme, že výsledná ponuka sa od pôvodnej predstavy môže, a zrejme aj bude odlišovať. Nakoľko však stále ide o nový spôsob požičiavania, investori budú časom pribúdať a konkurenčný boj zasiahne aj toto odvetvie. P2P pôžičky teda vytvárajú priestor na dohodnutie rozumného kompromisu medzi dlžníkom a investorom.

Prípadné ďalšie požiadavky na klienta, ako dlžníka, závisia od konkrétneho investora, prípadne skupiny investorov. Dodatočne od neho môžu žiadať potvrdenia o príjme, výpis z registra trestov alebo výpis z registra dlžníkov.

Je nutné byť trpezlivý a s investormi spolupracovať. Ide o reálne fyzické osoby a nedôvera a strach zo straty peňazí vplýva na každého, kto svoje peniaze investuje.

Chcem investovať svoje peniaze

Na účte má osoba uložené peniaze a neplánuj ich v dohľadnej dobe míňať. Nemusí byť milionárom, aby svoje úspory dokázal zhodnotiť. Ak sa stane samostatným investorom alebo súčasťou väčšej skupiny, jeho vklad môže pokojne začať už na hodnote 5 eur.

Na začiatku bude nutné pohľadať dostupný P2P server na internete. Rovnako, akoby hľadal poskytovateľa pôžičky. Tu však dochádza k malému problému, ktorým je dočasne slabá ponuka na slovenskom trhu. V zahraničí je možností viac, no nie každá zo spoločností umožňuje registráciu slovenským investorom. Situácia sa však zlepšuje a na trh vstupujú nové spoločnosti (Bondora, Žltý Melón).

Keď nájde vhodnú spoločnosť, zaregistruje sa a dodá potrebné údaje. Ide najmä o občiansky preukaz a ďalšie potvrdenie totožnosti. Ďalej číslo účtu, písaného na klientove meno, z ktorého bude peniaze posielať. Nakoniec zašle na účet spoločnosti svoje prvé peniaze.

Výhody  P2P pôžičiek pre dlžníkov

 • pohodlné a jednoduché on-line podanie
 • rýchle schválenie a odoslanie peňazí
 • možnosť vybrať si najvhodnejšiu ponuku podľa vlastných kritérií
 • dražby /aukcie/ pôžičiek
 • transparentná dohoda na splátkach a poplatkoch
 • bez nutnosti dokladať účel pôžičky
 • bez zbytočného papierovania
 • možnosť skoršieho splatenia bez poplatkov

Pozitívom je, že administratívu rieši portál a klient tým pádom ušetrí čas. Doba splatnosti sa môže vyštverať až do 5 rokov a existuje možnosť požičať si aj ak je klient rizikovejším dlžníkom, nie je to však pravidlom.

Výhody P2P pôžičiek pre investorov

 • investícia už od niekoľko euro
 • bez papierovania
 • pomerne vysoké výnosy
 • neobmedzený počet investícií
 • prehľadný systém investovania
 • Vy sami určujete, komu peniaze požičiate
 • prístup do zoznamov dlžníkov a neplatičov
 • portál zabezpečí vymáhanie dlhov
 • neustále aktualizované prehľady o splácaní a výnosoch

Rizikami P2P pôžičiek pre investorov sú, že investície nepodliehajú bankovému dozoru a investor nesie riziko v prípade nesplatenia. U neznámych spoločností dokonca existuje riziko bankrotu.

Bondora

Pokiaľ sa niekto rozhodol požičať s peniaze formou P2P pôžičky, istotne sa pri hľadaní vhodného poskytovateľa stretol so spoločnosťou Bondora.ee, prípadne isePankur.ee. 

Spoločnosť taktiež umožňuje peniaze investovať za účelom ich zhodnotenia. Bondora je mladá a rýchlo sa rozvíjajúca spoločnosť, pochádzajúca z Estónska. Založená bola v roku 2011 a jej pôvodný názov bol isePankur.ee. 

Spoločnosť rýchlo naberala zákazníkov a tým pádom aj potrebný kapitál, čo viedlo k jej expandovaniu na zahraničné trhy. Požičiavať peniaze zahraničným zákazníkom začala Bondora v roku 2013. Na Slovensku sa spoločnosť objavila začiatkom roka 2014.

Spoločnosť Bondora teda môže byť nápomocná v prípade, že si prostredníctvom nej chce niekto peniaze požičať alebo svoje peniaze investovať. Priblížime si postupy evidencie na stránkach v oboch prípadoch záujmu.

Chcem si požičať od Bondora.sk

Rozsah pôžičiek na Bondora.sk je od 500 € do 10 000 € a doba splácania je od 3 mesiacov do 5 rokov. Minimálny vek pre získanie pôžičky je 21 rokov.

Aby bola pôžička odsúhlasená, je u spoločnosti Bondora nutné spĺňať niekoľko náležitostí:

 • mať dostatočne vysoký trvalý príjem na riadne splatenie pôžičky
 • nemať dlhy a iné nezrovnalosti pri predošlých pôžičkách
 • nemať za posledné 2 roky nijaké exekúcie
 • kontakt na zamestnávateľa pre prípadné overenie príjmov
 • výpisy z bankového účtu staršie nie viac, ako pol roka

Na základe klientom poskytnutých údajov bude zaradený do niektorej z úverových skupín. Toto rozdelenie zjednodušuje a sprehľadňuje spracúvanie jeho údajov a viditeľnosť pre jednotlivých investorov. Pomocou úverových skupín si klienta dokážu jednoduchšie vyhľadať a osloviť s ponukou.

Rozdelenie úverových skupín v Bondore

O pôžičku je možné zažiadať jednoducho prostredníctvom stránok spoločnosti a to 24 hodín denne 7 dní v týždni. Vyplnenie on-line formulára nezaberie ani 5 minút. Na úvodnej obrazovke si záujemca nastaví čiastku, ktorú si chce požičať, dobu splácania a výšku maximálneho úroku, ktorú je ochotný zaplatiť.

V tom spočíva veľká výhoda P2P pôžičiek, pretože odteraz to budú práve investori, kto sa bude snažiť zmestiť do nastaveného maximálneho alebo ešte nižšieho úroku záujemcu.

Pokiaľ potrebuje človek peniaze okamžite, systém mu ponúkne v tom momente najvýhodnejšiu ponuku. Druhou možnosťou je nechať požiadavku na portáli 5 dní, čo je lehota jej aukcie (dražby). Aukcie sa uzatvárajú každých 5 dní a počas tejto doby sa investori „predbiehajú“ v tom, ktorý z nich ponúkne najvýhodnejšiu ponuku. 

Výhodnejšie sa teda javí počkať týchto pár dní a ušetriť tak peniaze. Dlžník a investor spolu môžu komunikovať prostredníctvom ich webových stránok. Investor sa tak môže informovať, na čo si dlžník peniaze požičiava, prípadne potrebuje zistiť iné podrobnosti, ktoré preňho môžu byť dôležité.

Táto funkcia je však menej rozšírená. Portály slúžia najmä na požičiavanie si peňazí. O všetky ostatné nevyhnutnosti sa stará priamo Bondora.

Peniaze na účet

Po splnení všetkých požiadaviek pre získanie pôžičky a vyhľadaní vhodného investora budú peniaze zaslané na vytvorený Bondora účet. Peniaze je možné okamžite preposlať na súkromné bankové konto.

Kvôli zvýšenej bezpečnosti je možné peniaze zaslať iba na účet, evidovaný na žiadateľove meno. Pokiaľ by teda o pôžičku mala záujem aj manželka či rodičia, museli by si na Bondora.sk vytvoriť vlastné konto s vlastným bankovým účtom.

Svoju pôžičku bude klient splácať podľa pevne stanoveného splátkového kalendára, na ktorom sa vopred dohodne. Peniaze budú zasielať taktiež na svoj účet, ktorý si vytvorí na Bondora.sk. Úver je možné splatiť aj predčasne, za čo nebude klient platiť nijaké extra poplatky.  

Chcem investovať prostredníctvom portálu Bondora.sk

 • nulové poplatky za registráciu, transakcie či administratívu
 • výška Vašej investície už od 5 euro
 • stabilná miera výnosov, zvyšujúca sa s rastúcim rizikom
 • aj pre investorov bez predošlých skúseností
 • o všetku administratívu a správu sa stará tím Bondora

Systém pravidelne a spoľahlivo upozorní na blížiace sa termíny splátok, prípadne na neuhradené splátky.

Graf výnosov z investícií na Bondora.sk

Pokiaľ sa človek rozhodol svoje financie zveriť na ich zhodnotenie spoločnosti Bondora.sk, je nutné, aby bol plnoletý a bol občanom EÚ. Ak podmienku spĺňa, bude ďalej potrebné vytvoriť si na stránkach vlastný účet.

Na tento účet zašle peniaze, ktoré je ochotný investovať. Nakoľko sa prostriedky pre jednotlivé pôžičky spájajú od viacerých investorov, jeho podiel môže začať už na sume 5 eur. Pri tak nízkych investíciách je, pochopiteľne, veľmi nízky výnos. Ak však s činnosťou človek iba začína, tieto nízke vklady preňho budú dobrým cvičením a oboznámením sa so systémom.

Bondora.sk umožňuje investovať fyzickej osobe, no človek môže investovať aj ako firma a iná organizácia. Vtedy je nutné doplniť ďalšie údaje (IČO, DIČ, Adresa, Vlastníci a pod.).

Po založení účtu budú všetky jeho investície a z nich plynúci výnos umiestnené na účte Bondora. Pokiaľ bude chcieť peniaze z portálu stiahnuť, dajú sa jednoducho presunúť na jeho osobné bankové konto. Ak ich však bude chcieť opätovne investovať, je jednoduchšie ponechať ich na portáli Bondora. Všetky splátky plynúce z pôžičiek budú zasielané na tento účet.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang