Sporenie – prečo si začať sporiť

Priemerne si mesačne odložíme sumu 131 eur. Oproti predchádzajúcim rokom táto suma narastá, avšak polovica Slovákov robí stále tú istú chybu – odkladá si peniaze bez konkrétneho cieľa.


Obsah článku


Keď ušetrené financie nemajú konkrétny účel, nie je problém na ušetrenú sumu kedykoľvek siahnuť a ušetrené financie využiť nezodpovedne. Pri takomto štýle šetrenia, ľudia aj napriek sporeniu, v prípade nečakaných udalostí nemajú dostatočnú finančnú rezervu, ktorá by im toto obdobie pomohla preklenúť.

Podľa odporúčaní finančných odborníkov, možno považovať za ideálne, ak si mesačne odložíte 10 % svojho príjmu. Ideálne je odložiť si hneď v deň, kedy vám príde výplata, aby ste nemali možnosť tieto financie počas mesiaca minúť.

Sporiť systémom, že si odložíte zvyšok výplaty, čo vám na konci mesiaca ostane, sa nevypláca. Pokiaľ máte financie k dispozícii, málokedy dokážete odolať pokušeniu a nakoniec ich miniete. No ak financie prevediete na osobitný účet už na začiatku mesiaca, pokúšať vás nebudú.

Spomínaných 10 % mesačne by ste mali odkladať na konkrétny účel, to znamená napríklad tvoriť finančnú rezervu či sporiť na nákup niečoho konkrétneho. Ak potrebujete sporiť na viacero účelov, rozdeľte mesačne financie určené na sporenie medzi viacero sporení, pričom pomer určite podľa dôležitosti jednotlivých sporení.

Hoci známy slogan hovorí „že splácať je jednoduchšie ako šetriť“ , sporiť by ste mali minimálne na tieto účely:

Tvorba finančnej rezervy

Finančná rezerva predstavuje základný druh sporenia, ktoré by mal mať vytvorené každý. Ide o financie určené na pokrytie nákladov v období, kedy dočasne stratíte príjem, či už z dôvodu straty zamestnania alebo choroby. Finančná rezerva by mala stačiť na pokrytie nákladov na jedlo, energie, oblečenie či lieky po dobu 3, ideálne až 6 mesiacov.

Každý človek má iné mesačné náklady na život, a preto výška potrebnej finančnej rezervy je individuálna. Sumu, ktorú by ste mali mať nasporenú pre tento účel, vypočítate tak, že svoje mesačné náklady vynásobíte príslušným počtom mesiacov.

Financie určené na rezervu odložte na osobitný účet a v žiadnom prípade na ne nesiahajte, pokiaľ nenastane situácia, na ktorú sú určené.

Nečakané výdaje

Pokazená práčka so sušičkou či chladnička vedia s rodinným rozpočtom nečakane otriasť. Ide o spotrebiče, bez ktorých vie dnešná domácnosť fungovať len ťažko. Ak nemáte k dispozícií dostatočnú hotovosť pre nákup nových spotrebičov a potrebujete si na tento účel požičať, nákup sa tým značne predraží.

Ešte horšia situácia nastane v prípade, ak ste nákup jedného spotrebiča už financovali na splátky či pôžičkou a v krátkej dobe sa pokazí ďalší. Novú pôžičku už nemusíte dostať, prípadne zaťaženie vášho rozpočtu ďalšími splátkami už bude hraničné a budete nútený žiť z mesiaca na mesiac.

Rozumnou možnosťou ako predchádzať problémom, ktoré môžu nastať pri vzniku nečakaných výdajov, je zriadiť si na tento účel sporenie. Podobne, ako pri rezerve určenej na pokrytie výpadku príjmu, aj na rezervu pre prípad nečakaných výdajov, by ste mali siahať len vtedy, keď nastane situácia, na ktorú sú tieto finančné prostriedky určené.

Bývanie

Legislatívne zmeny naďalej sprísňujú podmienky pre získanie hypotéky a získať hypotéku bez toho, aby sme mali k dispozícii 20 % z hodnoty kupovanej nehnuteľnosti, je už takmer nemožné.

S pribúdajúcim vekom postupne v živote každého nastane čas, kedy sa bývanie vo vlastnom a splácanie hypotéky oplatí viac, ako život v podnájme.

Pokiaľ v tomto období nebudete mať potrebnú časť financií, získať financie z hypotéky bude pre vás ťažkým orieškom. Jedinou možnosťou bude získať tieto financie z úveru mimo hypotéky.

No v prípade, že máte nižší mesačný príjem, bude vojsť sa do presných podmienok definujúcich možnú mieru zadlženia a získať aj úver aj hypotéku naraz, problém.

Práve preto je sporenie na vlastné bývanie, napríklad na loftový byt, základným sporením, prostredníctvom ktorého by mladí ľudia mali myslieť na svoju budúcnosť.

A ak už vlastnú strechu nad hlavou vlastníte, nemali by ste zabúdať na fakt, že časom bude potrebné investovať nejaké finančné prostriedky do jej rekonštrukcie.

Zabezpečenie detí

Sporenie pre deti je medzi Slovákmi populárne. Až 59 % rodičov sporí pre svoje deti, pričom na tento účel najčastejšie odkladajú sumu 20 eur mesačne. Vďaka sporeniu môžete svojim deťom uľahčiť vstup do dospelosti či pomôcť čiastočne financovať vysokoškolské štúdium.

Na trhu existuje množstvo rôznych variantov sporenia, častokrát spojených aj s poistením, keďže deti sú neposední šibali, náchylní k rôznym úrazom.

Špeciálne sporenia určené pre deti garantujú pri istých vekových hraniciach bonus od banky a výplatu nasporenej sumy po dožití sa určitého veku, najčastejšie po dovŕšení dospelosti, priamo deťom.

Dôchodok

Nakoľko dôchodkový vek sa neustále navyšuje a znižuje sa počet pracujúcich pripadajúcich na jedného dôchodcu, spoliehať sa na zabezpečenie v starobe len zo strany Sociálne poisťovne, už dávno nemožno považovať za zodpovedné rozhodnutie.

Zápočet odpracovaných rokov na dôchodok zahŕňa všetky obdobia, počas ktorých občan riadne odvádzal poistné do Sociálnej poisťovne. Čo sa počíta do odpracovaných rokov do dôchodku?

Hoci myslieť na dôchodok vo veku 20 až 30 rokov je pre mnohých nepredstaviteľné, práve tento vek možno považovať za ideál, kedy je vhodné začať sporiť na dôchodok. Čím mladší človek začne, tým vyššiu sumu si nasporí.

Vhodným partnerom pri šetrení na dôchodok sú dôchodcovské správcovské spoločnosti, ktoré pomôžu vďaka investovaniu vaše financie zhodnotiť.

Výhodou tohto druhu dôchodkového poistenia je aj fakt, že pokiaľ po dovŕšení dôchodkového veku nebola vyplatená celá nasporená suma z dôvodu úmrtia sporiteľa, zvyšné financie sa stávajú predmetom dedičstva.

Na pokojnú starobu je však správne myslieť v každom veku. Aj tí skôr narodení, pre ktorých sa už dlhodobé dôchodkové sporenie neoplatí, majú možnosť vybrať si vyhovujúci spôsob sporenia a zabezpečiť si tak prilepšenie k budúcemu dôchodku.

Šetrenie na prestíž

Uvažujete nad kúpou nového auta, mobilu či iného statku, ktorý pre vás nepredstavuje nevyhnutnosť? Súvisí jeho kúpa len s naplneným vašej potreby prestíže? V tom prípade by ste i mali na tento účel zriadiť sporenie a danú vec kúpiť až v čase, keď budete mať našetrenú celú sumu na jej kúpu. V mnohých prípadoch sa však ľudia uchyľujú k nákupu auta na splátky, napr. cez obľúbený online bazár Carvago.

Prečo si sporiť?

Efektívne sporenie vám pomôže pokojnejšie žiť a vyhnúť sa v budúcnosti finančným problémom. Nemusíte si odkladať mesačne veľa. Stačí aj len pár eur – podľa možnosti vášho rozpočtu. Dôležitá je skôr pravidelnosť a vhodne vybraný druh sporenia s ohľadom na účel použitia nasporených financií.

Predsa len, odkladať si peniaze doma do ponožky či pod vankúš, až takú efektivitu neprinesie. A samozrejme, na nasporené peniaze siahať len v prípade, ak nastane účel, na ktorý boli odkladané, prípadne iná opodstatnená, katastrofická situácia, na ktorú váš rozpočet nebol pripravený.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang