Ako vybaviť hypotéku – kroky k vlastnému bývaniu

Ak má človek v pláne bývať vo vlastnom, takmer istotne sa hypotéke nevyhne. Je to totiž spôsob, ako zohnať dostatok finančných prostriedkov na kúpu bytu alebo domu. Už samotná myšlienka, že sa treba zadlžiť, mnohých odrádza. Ako vybaviť hypotéku tak, aby proces prebehol čo najrýchlejšie?


Obsah článku


Mnoho ľudí taktiež nemá predstavu, ako sa hypotéka vybavuje, aké potvrdenia a dokumenty banky vyžadujú, ako je to so záložným právom a tak podobne.

Je to ale chyba a vo vlastnom záujme by s týmito informáciami mal byť každý oboznámený, je to totiž súčasť finančnej gramotnosti.

Čo teda robiť?

Ak sa klient rozhodol, že si mieni vziať hypotéku kvôli vlastnému bývaniu, stačí ju už len vybaviť. Tento proces si ale vyžaduje trpezlivosť. Zvyčajne trvá vybavenie hypotéky pár dní, môže to ale trvať aj niekoľko týždňov. 

Niektorí klienti sú takí bonitní, že im banka poskytne hypotéku prakticky ihneď, iní ju zase nedostanú vôbec. Tento návod slúži hlavne pre strednú triedu, u ktorej je predpoklad, že hypotéku potrebuje kvôli bývaniu a zároveň je schopná ju splácať. Ako vybaviť hypotéku?

Poradiť sa

Rozhodli sme sa, že si vybavíme hypotéku. To ale neznamená, že hneď navštívime najbližšiu pobočku nejakej hypotekárnej inštitúcie. Znamená to, že sa musíme oboznámiť s ponukou na trhu a vybrať si správnu banku podľa svojich potrieb a možností.

Niektoré poskytujú hypotéky s nižším stropom, iné majú výhodnejšie úrokové sadzby a ďalšie majú zase prijateľnejší režim poplatkov. Máme svoje kritériá a požiadavky, podľa ktorých sa rozhodneme.

Je veľmi dobré využiť najprv často bezplatné služby finančného poradenstva, kde nám nezáväzne poskytnú kalkulácie a pomôžu nám si vybrať z ponuky.

Okrem toho majú spravidla banky na svojich webových stránkach aj rôzne hypotekárne kalkulačky, kde potenciálny klient zadáva relevantné údaje, na základe ktorých mu kalkulačka vyráta, či mu hypotéku poskytnú.

Tieto výpočty sú ale vždy orientačné, hoci aj pomerne smerodajné, preto je vhodnejšie informovať sa priamo v banke alebo u nezávislého finančného poradcu. Počas návštevy banky je treba zobrať si aj tlačivá, ktoré sa prikladajú k žiadosti o hypotéku.

Vybaviť si znalecký posudok

Táto formalita sa týka nehnuteľnosti, ktorú dáme banke do zálohy. Ak plánujeme poskytnúť ako zábezpeku pre banku už existujúcu nehnuteľnosť, musíme dokázať, že máme vlastnícka práva vzťahujúce sa k takejto nehnuteľnosti.

V takom prípade musíme poskytnúť doklad preukazujúci nadobudnutie nehnuteľnosti, teda napríklad kúpnu alebo darovaciu zmluvu.  Okrem toho treba priložiť list vlastníctva, ktorý nie je starší ako tri mesiace. Tento doklad sa vybavuje na katastrálnom úrade, kde tiež získame kópiu z katastrálnej mapy.

Banka tiež požaduje fotky nehnuteľnosti, tie ale spravidla urobí sám znalec. Môžeme banke poskytnúť záložné právo aj na nehnuteľnosť, ktorú sa chystáme postaviť, vtedy si zavoláme aj geodeta, ktorý zhotoví geometrický plán pozemku a budúcej nehnuteľnosti.

Pripraviť si ostatné doklady

Veľmi dôležitý je doklad o výške príjmu (z akejkoľvek legálnej zárobkovej činnosti). Podľa toho sa totiž banka do veľkej miery rozhoduje, či bude žiadateľ schopný splácať hypotéku pravidelne.

Banka totiž nestojí o takých klientov, ktorí neplatia načas alebo v horšom prípade vôbec. Väčšina ľudí teda potrebuje potvrdenie od svojho zamestnávateľa, podnikatelia prikladajú doklad o výške daňovej povinnosti a daňové priznanie za posledný kalendárny rok, ktorý musí potvrdiť daňový úrad.

Môže nastať aj taká situácia, že klient žiada hypotéku od banky, do ktorej neposiela svoj pravidelný mesačný príjem. V takom prípade banka môže vyžadovať napríklad aj výpisy z účtu. Nachystáme si, samozrejme, aj doklady totožnosti a vyplnenú žiadosť o hypotéku. Formálne požiadame o poskytnutie hypotéky.

Počkať, kým prebehne schvaľovací proces

To zvyčajne trvá niekoľko dní. Zamestnanci banky totiž musia posúdiť žiadosť z hľadiska rizika, ktoré môže poskytnutie hypotéky klientovi predstavovať pre banku.

Výsledkom je súhlasné alebo zamietavé stanovisko. V prípade schválenia žiadosti zároveň systém určuje úrokovú sadzbu či výšku mesačnej splátky. Ak je teda žiadosť schválená, žiadateľ je informovaný a prizvaný k podpisu zmluvných dokumentov.

Klient teda podpisom potvrdí uzavretie úverovej zmluvy, záložnej zmluvy a návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností.

Ak je predmetom zmluvy nehnuteľnosť, ktorú chcem kúpiť, predávajúci si môže vyžiadať zmenu vlastníctva až po jeho vyplatení. V praxi sa to prejaví tak, že k zápisu záložného práva na kupovanú nehnuteľnosť v prospech banky dochádza ešte pred zmenou vlastníka. Po tomto zápise banka zaplatí predávajúcemu a dôjde k zmene vlastníctva nehnuteľnosti.

Opäť na kataster

Ak sme už potrebné zmluvy podpísali, musíme znova navštíviť katastrálny úrad. Tam totiž musíme odniesť isté dokumenty.

Po prvé, ide o zmluvy vyhotovené bankou. Prinesieme úverovú zmluvu, záložnú zmluvu a návrh na vklad záložného práva. Katastrálny úrad už len následne potvrdí prijatie návrhu na vklad.

Po druhé, treba so sebou vziať podpísanú kúpno-predajnú zmluvu o predmetnej nehnuteľnosti. Ak je predmetom kúpno-predajnej zmluvy byt, treba si tiež zaobstarať vyhlásenie správcu bytu o tom, že na predávanom byte nie je žiadne bremeno dlhu. Toto potvrdenie vydáva bytový podnik alebo aj predseda spoločenstva vlastníkov bytov.

Čerpanie hypotéky

Katastrálny úrad už prijal návrh na vklad do katastra nehnuteľností, čo banka považuje za záruku, že je bezpečné poskytnúť klientovi financie z hypotéky. Kým však neprebehne prepis záložného práva na banku, klient spláca iba úroky z hypotéky, istinu začne splácať až po tomto prepise.

Totiž až skutočnosť, že banka má na predmetnú nehnuteľnosť záložné právo, sa považuje moment, kedy reálne začne s vyplácaním finančných prostriedkov dlžníkovi. Banky zároveň požadujú, aby klient poistil nehnuteľnosť minimálne na sumu poskytnutej hypotéky a zároveň previedol poistné plnenie na banku. 

Teraz už môžeme použiť peniaze z hypotéky na kúpu či rekonštrukciu bytu alebo domu. Ak tento úver na desaťročia splatíme, staneme sa riadnym vlastníkom nehnuteľnosti. To je ale záležitosť 25 či 30 rokov.

Poplatky za hypotéku

Správny poplatok za vystavenie listu vlastníctva je 8€, rovnaká suma sa účtuje za identifikáciu parciel či kópiu z katastrálnej mapy. Za vklad do katastra nehnuteľností sa obyčajne platí 66€ a zrýchlený vklad (do 15 dní) bude stáť klienta 265,50 €.

Ak k tomu prirátame poplatok za poskytnutie úveru, za vedenie úverového účtu, všetky úroky a istinu, zistíme, že takéto vlastné bývanie je veľmi nákladný dlhodobý záväzok.

Hodnota dlhu sa síce postupom času pod vplyvom inflácie reálne zmenšuje, aj tak to ale znamená dlhé roky práce a splácania, aby ten byt či dom raz skutočne bol náš.

Teraz je ale vďaka situácii na trhoch vhodný čas pre hypotéky, a preto by mali tí, ktorí raz majú ambíciu vlastniť nehnuteľnosť, zvážiť, či sú ochotní a schopní sa takto zadlžiť. O rok či dva už možno nebude takáto príležitosť.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang