Bezúročná pôžička od štátu – ako a kde ju získať?

Bezúročná pôžička od štátu otvára dvere k financovaniu bez dodatočných nákladov. Táto možnosť podpory prichádza s rôznymi podmienkami a procesmi žiadosti. Rozumieť im je kľúčom k úspešnému získaniu takéhoto typu pôžičky.


Obsah článku


Bezúročná pôžička predstavuje financovanie, kde požičiavateľ nevyžaduje úrok nad rámec pôvodnej požičanej sumy.

Tento model je kľúčový pre jednotlivcov a podniky, keďže umožňuje získanie kapitálu bez dodatočných nákladov na úrok. Pre podniky to znamená zjednodušenie prístupu k investíciám, zatiaľ čo pre jednotlivcov uľahčuje financovanie osobných potrieb bez zbytočnej finančnej záťaže.

Čo sú bezúročné pôžičky?

Bezúročná pôžička je finančný produkt, kde požičiavateľ nepožaduje od dlžníka úhradu úroku za poskytnuté finančné prostriedky. V podstate znamená, že dlžník vráti len sumu, ktorú si požičal, bez akýchkoľvek dodatočných nákladov na úrok.

Fungovanie bezúročných pôžičiek spočíva v priamom poskytnutí kapitálu dlžníkovi s dohodou, že vráti presne túto sumu do určenej lehoty bez úrokov. Táto štruktúra sa obzvlášť hodí pre krátkodobé financovanie alebo ako stimul pre špecifické skupiny požičiavateľov.

Typické podmienky spojené s bezúročnými pôžičkami zahŕňajú:

 • Dohodnutá splatnosť: stanovená doba, v rámci ktorej musí byť pôžička vrátená.
 • Limitovaná suma: maximálna výška pôžičky môže byť obmedzená.
 • Špecifické účely: pôžička môže byť určená na konkrétne použitie (napr. vzdelávanie, podnikanie).
 • Kvalifikačné kritériá: požičiavateľ môže vyžadovať splnenie určitých podmienok (príjmy, bonita).
 • Časové obmedzenia: ponuka môže byť dostupná len počas určitého obdobia.

Napriek výhodám bezúročných pôžičiek je kľúčové dôkladne preskúmať všetky podmienky a požiadavky, ktoré s nimi súvisia. Venovanie pozornosti detailom a pochopenie zmluvných podmienok zabezpečia, že využitie bezúročnej pôžičky skutočne prospeje dlžníkovi bez obmedzení skrytými poplatkami alebo nevýhodnými klauzulami.

Aká je reálna cena pôžičiek bez úroku?

Reálna cena bezúročných pôžičiek často zahŕňa viac než len nulový úrok. Dôkladné analyzovanie skrytých nákladov a poplatkov odhalí, že aj bezúročné pôžičky môžu priniesť dodatočné finančné zaťaženie. Oproti tradičným úverovým produktom, kde úrok jasne ukazuje cenu za požičanie, bezúročné pôžičky môžu skrývať poplatky za spracovanie, predčasné splatenie alebo iné administratívne poplatky.

Bezúročná pôžička môže byť výhodná v situáciách ako:

 • Krátke finančné medzery – keď potrebujete rýchlo preklenúť dočasný nedostatok financií.
 • Štart podnikania – ponúka bezúročný kapitál na rozbehnutie nového podniku.
 • Investícia do vzdelania – umožňuje financovať štúdium bez zbytočného zadlžovania.
 • Núdzové výdavky – ako riešenie nečakaných finančných situácií bez zvýšenia dlhu.

Pochopenie všetkých spojených nákladov je rozhodujúce pre posúdenie, či je bezúročná pôžička skutočne výhodná.

Reálna cena bezúročných pôžičiek často zahŕňa viac než len nulový úrok.

Bezúročná pôžička od štátu

Bezúročné pôžičky od štátu sú často poskytované samosprávnym krajom, obciam a mestám, najmä v krízových alebo odôvodnených situáciách.


Štátny fond rozvoja bývania ponúka úvery na bývanie aj bežným spotrebiteľom, kde suma môže dosiahnuť až 120-tisíc eur s úrokovou sadzbou len 1 %.


Táto štátna podpora umožňuje klientom splácať dlhy až 40 rokov, maximálne do veku 65 rokov. V čase, keď sú priemerné úrokové sadzby nových hypoték okolo 3,53 %, ponúka tak atraktívnu alternatívu pre zabezpečenie bývania. Vďaka nízkym úrokom a dlhým lehotám splatnosti sú tieto úvery výhodné pre ľudí, ktorí chcú svoje bývanie zabezpečiť bez veľkej finančnej záťaže.

Štát navyše podporuje ľudí v rekonštrukcii domov s úvermi, ktoré môžu pokrývať až 100 % nákladov na stavebné úpravy bytu, s maximálnou sumou úveru 30-tisíc eur a možnosťou rozloženia splátok na 20 rokov pri úrokovej sadzbe 1 %.

Je dôležité spomenúť, že úvery na rekonštrukcie sú dostupné len pre nehnuteľnosti staršie ako 10 rokov. Týmto spôsobom sa zabezpečuje použitie finančných prostriedkov na zlepšenie existujúcich domov, a nie na financovanie novostavieb.

Bezúročná pôžička Raiffeisenbank

Raiffeisen banka ponúka Parádnu pôžičku, ktorá neobsahuje úroky ani poplatky za poskytnutie. Pri tejto ponuke je však potrebné všímať si niektoré detaily.

Základnou podmienkou pre získanie bezúročnej pôžičky je otvorenie Parádneho účtu v Raiffeisen banke s mesačným poplatkom 5,5 eur. Celkové náklady na vedenie účtu dosiahnu za 96 mesiacov 528 eur, čo je dôležité zvážiť.

Treba tiež upozorniť, že maximálna suma bezúročnej pôžičky je 1 000 eur a klient môže mať v Raiffeisen banke naraz len jednu takúto pôžičku. Ak klient spláca už existujúcu bezúročnú pôžičku, nemôže požiadať o ďalšiu.

Pôžička poskytuje možnosť voliť splatnosť až do 8 rokov s mesačnou splátkou 10,42 eura, čo prichádza vhod pre tých, ktorí dávajú prednosť dlhšiemu obdobiu splácania. O pôžičku môžete požiadať cez internetbanking, call centrum alebo priamo na pobočke, a noví klienti si musia za účelom získania pôžičky osobne zájsť na pobočku.

Bezúročný úver

Bezúročný úver je financovanie, pri ktorom poskytovateľ neúčtuje žiadny úrok na požičanú sumu. Rozdiel medzi bezúročnou pôžičkou a bezúročným úverom spočíva vo flexibilite a podmienkach splácania. Bezúročná pôžička sa často vyznačuje pevnými podmienkami, zatiaľ čo bezúročný úver môže poskytovať väčšiu flexibilitu a je často určený pre konkrétne využitie.

Kedy je výhodnejšie zvoliť bezúročný úver:

 • Pri veľkých nákupoch, kde poskytovateľ úveru umožňuje rozloženie platieb bez úrokov.
 • Ak potrebujete financovanie s flexibilnejšími podmienkami splácania.
 • Keď úver môžete spojiť s inými výhodami, ako sú zľavy alebo bonusy od predajcov.

Keď sa rozhoduje medzi bezúročnou pôžičkou a bezúročným úverom, zohľadňovanie finančných potrieb a možností splácania je kľúčové. Preskúmanie podmienok splatnosti, možných poplatkov alebo obmedzení, ktoré každá možnosť obsahuje, tiež prichádza do úvahy. Vyberte možnosť, ktorá najlepšie vyhovuje vašej situácii, berúc do úvahy sumu, ktorú potrebujete, a ako rýchlo ju môžete splatiť.

Bezúročný úver je financovanie, pri ktorom poskytovateľ neúčtuje žiadny úrok na požičanú sumu.

Ako a kde získať bezúročnú pôžičku?

Získanie bezúročnej pôžičky na Slovensku môže byť výhodnou možnosťou financovania pre jednotlivcov aj podniky. Tieto pôžičky bez úroku pomáhajú pokryť rôzne finančné potreby bez nutnosti platiť úroky nad požičanú sumu.

Prehľad inštitúcií ponúkajúcich bezúročné pôžičky:

 • Štátne inštitúcie – prostredníctvom programov na podporu malých a stredných podnikov alebo špecifických sociálnych a vzdelávacích programov.
 • Banky a nebankové finančné inštitúcie – občas ponúkajú bezúročné pôžičky ako časť promo akcií alebo pre nových klientov.
 • Mikrofinančné organizácie – poskytujú bezúročné pôžičky najmä na podnikateľské a rozvojové projekty.
 • Charitatívne a neziskové organizácie – ponúkajú pôžičky bez úroku osobám v núdzi alebo na sociálne projekty.

Pri hľadaní najvýhodnejšej ponuky je kľúčové porovnať ponuky viacerých poskytovateľov. Zameranie by sa malo klásť nielen na absenciu úrokov, ale aj na poplatky a podmienky spojené s pôžičkou. Často môžu byť poplatky a podmienky významnejšie než samotná bezúročnosť.

Pri žiadosti o bezúročnú pôžičku je dôležité dôkladne preskúmať všetky podmienky a poplatky. Aj keď pôžička nesie názov „bez úroku“, môžu existovať skryté poplatky. Vždy je dôležité mať jasný plán splácania a doklad o príjme či finančnej stabilitě, ktorý mnohé inštitúcie vyžadujú ako dôkaz schopnosti dlh splácať. Navyše, niektoré bezúročné pôžičky sú určené len na konkrétne účely, čo je potrebné zvážiť pred podaním žiadosti.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang