Hypotéka pri strate zamestnania alebo rozvode

Mnoho ľudí, párov či celých rodín dnes žije takpovediac nad svoje pomery. Vďaka množstvu úverov a iných pôžičiek máme možnosť dopriať si veľký byt, výkonné auto a drahú dovolenku. Je to však naozaj také jednoduché?


Obsah článku


Napriek tomu, že sila pozitívneho myslenia je základ, vždy treba mať na pamäti aj to, že život nie je prechádzka ružovou záhradou a problémy sa môžu objaviť práve v tej najmenej vhodnej chvíli.

Niekto si môže povedať – Viem, že niektorí ľudia nezvládajú splácať svoj úver. Mne sa to však stať nemôže!

Je to naozaj tak? Prihodiť sa to môže naozaj komukoľvek. Doteraz možno fungovalo všetko presne tak, ako si to človek vždy predstavoval. Plat mu dovolil kúpiť si nové auto či byt. Síce si naň museli vziať hypotéku, no za pocit, že býva vo svojom, to rozhodne stálo. Čo sa stane, ak prácu (a tým pádom aj stály príjem) človek stratí?

Rátať však treba aj s inou, rovnako nie príliš veselou alternatívou. Manželia sa rozhodnú nasťahovať do štvorizbového bytu. Vezmú si naň hypotéku, ktorú splácajú spoločne niekoľko rokov. Majú spolu dve deti a všetko je medzi nimi v najlepšom poriadku.

Zrazu však začnú nedorozumenia, hádky a oni vidia len jediné možné riešenie – rozvod. Čo však bude v tomto prípade s ich nesplatenou hypotékou?

Ako sa vyhnúť problémom so splácaním hypotéky?

V prvom rade si treba uvedomiť, že stať sa môže čokoľvek, a to aj za predpokladu, že momentálne má človek pevné zdravie, šťastné manželstvo a dobre platenú prácu.

Mal by si dať tú námahu, že zráta všetky svoje výdavky. Koľko ho mesačne vyjde splátka za byt a auto? Priráta k tomu poistné, účet za telefón, elektriku a iné výdavky, ktoré sa pravidelne opakujú. Suma, ku ktorej sa takto dopracoval ho možno prekvapí. Aspoň však vie, na čom je.

V tomto momente by mal myslieť na budúcnosť a vykonať niekoľko preventívnych opatrení, za ktoré si jedného dňa možno budete ďakovať:

  • šetriť
  • poistiť sa

Letná či zimná dovolenka, značkové oblečenie alebo nová kuchyňa síce znejú fantasticky, ak však osobe po nákupe neostane na účte takmer nič, radšej si takéto rozhodnutie rozmyslí. Ak nie niekto podľa predchádzajúcej rady vyrátal svoje mesačné výdavky, treba vynásobiť túto sumu tromi. 

Prostriedky minimálne v takejto výške by mal mať v rezerve pre prípad finančnej núdze a neschopnosti splácať mesačné splátky. Netreba zabúdať, že v prvom rade musí človek myslieť na dlžoby, až potom utrácať za drahé dovolenky či zariadenie bytu.

Poistenie schopnosti splácať úver síce nie je pre poskytnutie úveru nevyhnutnou podmienkou, určite však stojí za zváženie. Už suma nie vyššia ako 60 eur môže pomôcť pri celom komplexe nepredvídateľných životných situácií, kde patrí napríklad smrť, trvalé následky úrazu, dočasná práceneschopnosť či strata zamestnania.

Poistné plnenie

V poslednom prípade si však treba dávať pozor – nárok na poistné plnenie vznikne len za predpokladu, že pracovná pozícia bola zrušená, zamestnávateľ dal osobe výpoveď alebo zanikol. V prípadoch, kedy z práce odíde človek sám, respektíve podpíše dohodu o skončení pracovného pomeru, na peniaze z poistenia nemá nárok.

Na poistné má nárok až po uplynutí šesťdesiatich dní od poistnej udalosti (straty zamestnania). Zároveň však táto udalosť nesmie nastať skôr ako tri mesiace od uzavretia poistnej zmluvy, teda začiatku poistenia.

Takisto netreba čakať, že ak niekto o prácu príde, celú hypotéku zaňho splatí poisťovňa. Na plnenie z jednej poistnej udalosti má nárok len do jedného roka od straty zamestnania, pričom poistné si môže uplatniť aj viackrát, nakoľko poisťovňa môže preplatiť až tridsaťšesť mesačných splátok.

Čo robiť v prípade, že problém už je na svete?

Pri splácaní hypotéky môžu skrížiť cestu naozaj rozmanité prekážky. Na tomto mieste sa však budeme venovať len dvom, a to strate práce a rozvodu. Ak bol človek predvídavý a na účte má dostatok financií aj pre tieto prípady, prípadne sa poistil, patrí medzi tých šťastnejších.

Keď sa niekomu finančná situácia kvôli nepríjemnej životnej situácii vymyká spod kontroly, máme pre vás niekoľko rád, ako aj napriek rozvodu a strate práce ostať nad vecou aj vtedy, keď podcenil prevenciu.

Stratil som prácu, nemám žiaden príjem, úspory a ani poistenie

Existuje viacero spôsobov, ako sa z takejto situácie dostať relatívne bezproblémovo. V prvom rade treba čo možno najskôr kontaktovať banku, ktorá sa pokúsi problém vyriešiť k obojstrannej spokojnosti.

Netreba sa báť, že by táto inštitúcia mala záujem siahnuť na nehnuteľnosť – to je naozaj len krajné (a nie časté) riešenie, ktoré sa používa až keď sa klient nedohodne na jednej z nasledujúcich alternatív:

  • Predĺženie obdobia splatnosti úveru – týmto sa mesačná splátka dočasne zníži. Človeku umožní preklenúť obdobie finančných ťažkostí s tým, že peniaze bude banke splácať o niekoľko (pokojne aj desať) rokov dlhšie. Aj v jeho záujme je však predísť poklesu splátky pod približne tridsať percent z pôvodnej sumy.
  • Dočasný odklad splátok – pozor, nejde o odpustenie splátok. Vo všeobecnosti sa splátky odkladajú na obdobie najviac šiestich mesiacov. Po ich uplynutí sa suma počas tohto obdobia nezaplatená rozpočíta medzi nasledujúce mesiace.
  • Kontokorentný úver – Ide o povolené prečerpanie limitu na bežnom účte. Spláca sa došlými platbami na tento účet, takže sa spláca bez aktívneho pričinenia klienta.
  • Predaj hnuteľného majetku – tento spôsob úhrady hypotéky je síce dosť extrémny, vždy však o niečo znesiteľnejší než predaj samotnej nehnuteľnosti – ak má niekto doma cenné obrazy či šperky a nevie si poradiť inak, mal by skutočne zvážiť ich predaj a následnú úhradu dlhov.

Ak sa manželia rozvádzajú, mali by si zachovať čo najlepšie vzťahy a problémy riešiť pragmaticky. V záujme každého je dohodnúť sa, kto dlh prevezme, pričom by to logicky mal byť ten, kto v byte ostáva bývať.

Ak takáto možnosť neprichádza do úvahy, bezpodielové spoluvlastníctvo vysporiada na návrh súd, ktorý zároveň určí, kto je povinný splatiť hypotéku a za akých podmienok.

Za určitých okolností je možné aj prebratie úveru len jedným z bývalých manželov, prípadne jej predaj a úplné vyplatenie hypotéky z takto nadobudnutých prostriedkov.

Ktoré z uvedených riešení je teda najlepšie?

Ako to už býva zvykom, univerzálny kľúč v takýchto situáciách neexistuje. Jednotlivé prípady sa od seba líšia v rôznych smeroch, a práve tieto odlišnosti zohrávajú významnú rolu pri hľadaní ideálneho, čo možno najznesiteľnejšieho a najmenej bolestivého východiska.

Vždy však treba mať na pamäti, že pred problémami nikto neujde. Preto ich netreba ignorovať a nebáť sa kontaktovať banku hneď v tom okamihu, kedy začne človek tušiť, že bude mať so splácaním ťažkosti. Rozvod a hypotéka či strata práce sú naozaj ťažkými situáciami. Banka je kedykoľvek ochotná pomôcť nastaviť platenie splátok tak, aby vyhovovalo individuálnym potrebám a požiadavkám.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang