Hypotekárny úver – charakteristika, podmienky a kalkulačka

Človek na nové bývanie bude potrebovať poriadny balík peňazí. Pokiaľ nehnuteľnosť nezdedil a nemá našetrené desaťtisíce eur, pravdepodobne sa začína ohliadať po zdroji financií. Aká je charakteristika hypotekárneho úveru a aké podmienky treba splniť pre jeho schválenie?


Obsah článku


Zdrojom financovania nového bývania a jeho prípadnej rekonštrukcie sa najčastejšie stáva hypotekárny úver (tiež hypotéka, hypoúver). Čo to hypotekárny úver je a aké sú podmienky pre jeho získanie si vysvetlíme v dnešnom článku.

Hypotekárny úver ako „veľká pôžička“

Hypotekárny úver je vlastne pôžička, ktorá má lehotu splatnosti minimálne 5 rokov. Poskytovatelia hypotéky mávajú rôzne parametre svojich úverov, no najnižšia hranica je práve tá päť ročná. 

Hypotekárny úver núti dlžníka ručiť nehnuteľnosťou. Úver slúži na financovanie kúpy nehnuteľnosti, jej výstavby a úprav. Úver sa však vzťahuje aj na nehnuteľnosť, ktorá ešte nie je postavená.

Hypotéka iba na bývanie

Mohlo by sa zdať, že hypotékou sa dá financovať každá stavba, no nie je to celkom pravda. Hypotekárny úver je určený výhradne na kúpu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti určenej na bývanie. Pod týmto označením rozumieme domy, byty, prípadne rekonštrukcie a dostavby týchto nehnuteľností. Za hypoúver si teda nekúpime chatu alebo záhradný domček.

Hypotéku je taktiež možné použiť na kúpu stavebného pozemku. Skutočnosť, či je daný pozemok vhodný na zastavanie, je možne overiť na príslušnom katastrálnom úrade. Pozemok musí mať minimálne polovicu výmery určenú na bývanie.

Možnosti využitia hypotekárneho úveru: kúpa existujúcej nehnuteľnosti, stavba nehnuteľnosti, rekonštrukcia/dostavba nehnuteľnosti alebo kúpa stavebného pozemku určeného na bývanie.

Typy hypotekárnych úverov:

  • Klasický hypotekárny úver je určený na kúpu nehnuteľností na území SR, prípadne jej časti.
  • Stavebný hypotekárny úver sa zameriava na výstavbu, rekonštrukciu, dostavbu alebo inú úpravu nehnuteľnosti.
  • Kombinované hypotekárne úvery sú spojené s doplnkovou službou, ako napríklad stavebné sporenie alebo rôzne druhy poistenia.
  • Americká hypotéka je alternatívou medzi hypotékami a pôžičkami. Spája výhody požičania si vyšších súm s nízkymi úrokmi a dlhou dobou splatnosti. Je však bezúčelová, čím sa podobá na klasický spotrebný úver.

Existuje aj tzv. hypotekárny úver pre mladých. Ten je určený špeciálne pre mladých ľudí, prípadne rodiny, na rozvoj ich bývania. V prípade úveru pre mladých je nutné spĺňať tieto podmienky:

  • Vek 18 až 35 rokov. Žiadosť je možné podať najneskôr v deň 35 narodenín.
  • Hrubý mesačný príjem vo výške maximálne 1,3-násobku priemernej hrubej mesačnej mzdy. Tá sa však priebežne mení, preto sa treba informovať o súčasnom priemere.
  • Účelom hypotéky môže byť jedine kúpa, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti, ktorá už je vo vlastníctve žiadateľa o úver.

Výška hypotéky nesmie presiahnuť 70 % z hodnoty predmetnej nehnuteľnosti.

Čo budem potrebovať pre získanie hypotekárneho úveru?

Je pravda, že hypotéka je najrýchlejším spôsobom, akým je možné získať financie na zariadenie bývania. Nevyhneme sa však viacerým „papierovačkám“, kvôli čomu je vhodné začať zháňať potrebné dokumenty a doklady ešte pred samotnou žiadosťou o úver.

Podmienkou je vek minimálne 18 rokov, slovenské občianstvo, trvalý pobyt na Slovensku a stabilný príjem. Ten preukáže, či je človek schopný úver splácať, no poskytovateľ zároveň zisťuje, či mu po odrátaní všetkých nákladov ostane aspoň životné minimum. Pokiaľ nie, úver mu nemusia odsúhlasiť.

O úver môžu žiadať aj manželia, v prípade, že obaja spĺňajú potrebné kritériá.

Úver je určený aj pre právnické osoby (alebo živnostníkov žiadajúcich o hypotéku), podnikajúce na území SR a slovenské mestá či obce.

Taktiež bude klient potrebovať množstvo dokladov. Doklady o jeho majetkových pomeroch, daňové priznania , výpisy z katastrálnych máp, projekty budúcej stavby a podobne.

Akú banku mám osloviť?

Hypotekárny úver dnes poskytne každá banka, prípadne nebanková spoločnosť. Je teda z čoho vyberať, no ponuky sa môžu zdať rôzne. Taktiež nie všade nutne hypotéku schvália. Zatiaľ, čo jednej banke sa môže žiadateľ javiť ako neschopný úver splatiť, druhá mu môže vyjsť v ústrety.

V tomto prípade platí, že je vhodné spýtať sa vo viacerých bankách a mať oči otvorené. Úrok nižší čo i len o desatinu percenta môže ušetriť pekných pár stoviek eur.

Po výbere vhodnej banky a získaní potrebných dokladov a potvrdení pôjde žiadateľ priamo do banky alebo si dohodne stretnutie s jej obchodným zástupcom, s ktorým vyhotoví žiadosť o úver.

Väčšina bánk vyžaduje, aby si klient v prípade záujmu o úver zriadil bankový účet priamo u nej. Môže sa teda stať, že pokiaľ nebude spokojný s ponúkaným úverom jeho aktuálnej banky, bude nútený s účtom prejsť ku konkurencii.

Po prijatí žiadosti o úver bude niekoľko dní trvať overenie všetkých dokumentov. Na rozhodnutie si teda klient pár dní počká. Ak mu žiadosť schvália, bude vyzvaný na podpísanie úverovej a záložnej zmluvy, a taktiež zmluvy o vedení účtu.

Žiadanie fixáciu úroku

Trend fixácie úroku postupne zavádza väčšina poskytovateľov úverov. Nie je totiž výnimočné, keď sa počas doby splácania z ničoho nič navýši úrok. Predísť tomu je možné zmluvnou fixáciou úroku.

Mnohé banky v reklamách lákajú na jedno alebo viac ročnú fixáciu. Chcú, aby sa klient cítil bezpečne, no neodporúčame týmto lákavým rečiam veriť. Banka totiž chce mať zadné vrátka pre prípad, že by úrok reálne zdvihla. 

Hľadať treba preto banky, ktoré budú garantovať stabilnú výšku úroku počas celej doby splácania. Vždy si treba dôkladne overiť, či je táto podmienka uvedená v zmluve. Informovať sa treba taktiež o možnosti predčasného splatenia, nakoľko mnohé banky si za tento krok účtujú nemalé poplatky.

Svoj úver začne klient splácať podľa nastaveného splátkového kalendára. Doby splatnosti úveru sa najčastejšie pohybuje medzi 20-timi a 30-timi rokmi. V prípade nastavenia kratšej doby splatnosti budú splátky príliš vysoké. Extrémne dlhá doba klienta zas zaťaží na podstatnú časť života a splátky sa predražia na úrokoch. Mesačne však bude splácať menej.

Zobrať si hypotekárny úver?

Najlepšie je osloviť obchodného zástupcu konkrétnej banky. Po preskúmaní príjmov a výdajov bude vedieť poradiť, akú dobu splatnosti si ideálne nastaví klient tak, aby mu zostali prostriedky na slušný život.

V každom prípade sa treba pripraviť na to, že bude úver splácať dlhú dobu, preto si treba dobre rozmyslieť, či si je istý budúcnosťou svojich príjmov natoľko, že o hypotekárny úver požiada.

Nemali by sme oslovovať neoverených, nových a podozrivo výhodných poskytovateľov. Pýtajme sa na skúsenosti aj svojich známych, ideálne tých, ktorí už svoju hypotéku majú.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang