Výhodnejšia pôžička – kto a ako ju získa

Pre každého môže mať pôžička inú podobu. Bude sa líšiť v podmienkach aj vo výške požičanej sumy. Čo však ovplyvňuje tieto faktory a kto môže získať výhodnejšiu pôžičku?

Niektoré zamestnania môžu mať určitú výhodu. Preto, ak niekto práve rozmýšľa nad svojím štúdiom a budúcnosťou, môže sa inšpirovať nasledujúcimi riadkami. Práve tieto zamestnania majú množstvo výhod, ktoré človek môže využiť vo svoj prospech, napríklad aj v získavaní pôžičiek.

Štátny zamestnanec

Určite nie je prekvapením, že sa štátny zamestnanec dostal do tohto rebríčka. Veľkými plusmi tejto profesie sú stabilita a platová pravidelnosť.

Ďalej sú pracovné pozície z tohto spektra na dobu neurčitú a aj to je pre banky zárukou zodpovedného splácania. Štátny zamestnanec je naozaj veľmi lukratívny klient, ku ktorému sa tak aj správajú.

Jednou z foriem, ako ponúknuť takémuto klientovi výhodnejšiu pôžičku, je priaznivá výška úroku. Bonita štátnych zamestnancov je oproti iným záujemcom o pôžičku vyššia a práve preto majú možnosť získať aj nižší úrok než ostatní žiadatelia.

Doktor/lekár

Tak, ako je dôležitá dôvera medzi pacientom a lekárom, rovnako je dôležitá dôvera aj pri poskytovaní pôžičky. Lekár je jedno zo zamestnaní, ktoré je naozaj veľmi dôveryhodné. Kto, ak nie lekár, musí byť zodpovedný. To neplatí len v práci, ale aj v oblasti financií.

Sú skupinou ľudí, ktorá je v pôžičkovej sfére bezproblémová. Získať pôžičku s týmto zamestnaním, či už je to na osobné alebo pracovné účely, je v každej z bánk rýchle a bez väčších komplikácií pri schvaľovaní.

Banky sú oboznámené z finančnými potrebami štátnych, ale i súkromných lekárov a ponúkajú úvery výhodné a nastavené pre túto profesijnú skupinu. Vďaka priaznivému platovému ohodnoteniu lekára je možné v banke získať pôžičky s výhodnou úrokovou sadzbou, i rôzne zľavy z poplatkov za vybavenie. Taktiež poskytované úvery získavajú bez minimálnej doby podnikania.

Zubár

Toto povolanie je podobné vyššie spomínanému. Zhodujeme sa z názorom, že rovnako ako lekár, tak aj zubár je profesia, ktorá patrí medzi nadštandardnú klientelu. Má teda taktiež možnosť získať zvýhodnenú pôžičku.

Človek s týmto zamestnaním má istotu pracovného uplatnenia, keďže situácia na trhu práce poukazuje skôr na nedostatok, než nadbytok zubárov.

Nadštandardné platové podmienky zubárov naznačujú pozitívnu schopnosť splácať získaný úver. O pôžičku žiada väčšina zubárov, ktorí začínajú so svojou praxou a otvárajú si súkromné ambulancie.

S tým sa spája prvá úľava zo strany sprostredkovateľa pôžičiek, ktorý nevyžaduje minimálnu dobu podnikania a taktiež nemusia preukázať doklad o výške príjmu.

Programátor a IT špecialista

Každoročne vykonávané prieskumy zaoberajúce sa výškou platov na Slovensku poukazujú na top povolania, ktoré sú v danom roku najlepšie finančne ohodnotené. Za posledné roky sa na popredné priečky radia programátori a IT špecialisti.

Doklady o výške príjmu sú pri schvaľovaní  pôžičky v banke nevyhnutné. Dobrý zárobok dáva v procese schvaľovania pôžičky zelenú. Je to logické. Ten, kto dobre zarába, nemá problém so splácaním. Okrem bezproblémového vybavenia môže programátor získať skvelé benefity, ako je napríklad výhodnejší úrok alebo spotrebný úver.

Manažér, šéf a vedúci

Samozrejme, nie je jedno či o pôžičku požiada zamestnanec firmy alebo jej majiteľ. Zásadný rozdiel je ako obvykle vo výške platu a taktiež v stabilite zamestnania.

Z týchto dôvodov sú poskytovatelia pôžičiek ústretovejší a vybavenie je ľahšie. Je to naozaj výhoda, veď všetci dobre vieme, že vybavovanie pôžičky nie je veľmi príjemnou záležitosťou. Okrem týchto pozitív človeku ako šéfovi určite poskytnú nemalé zľavy a výhodnejšie typy úverov.

Podnikateľ

Aj podnikatelia žiadajúci o pôžičku môžu čerpať isté zvýhodnenia. Avšak, nie je podnikateľ ako podnikateľ. Je rozdiel medzi tým začínajúcim a tým s dlhšou podnikateľskou históriou.

Začínajúci podnikateľ musí najskôr počkať celé zdaňovacie obdobie, aby mohol preukázať svoje príjmy. Často sa stáva, že podnikatelia zámerne znižujú svoje oficiálne príjmy z dôvodu neplatenia daní. Môže tak dôjsť k problému pri získaní pôžičky pre podnikateľov, kvôli nízkemu zárobku za predošlý rok.

Pri posudzovaní bonity má význam aj to, kde sídli firma. Pokiaľ je podnikateľ s domácou firmou (so sídlom na Slovensku), úroková sadzba môže byť nižšia, než by pracoval v zahraničí a žiadal o úver doma. Opäť pri schvaľovaní platí pravidlo: úspešný podnikateľ, dôveryhodný podnikateľ.

Medzinárodne známym firmám sú veľakrát ponúkané nižšie úroky. A to nehovoríme o štátnych podporách a dotáciách.

Policajt, vojak, colník

Ide síce o štátnych zamestnancov, no zámerne sme im vytvorili samostatnú kategóriu. Tieto zamestnania sa vyznačujú mnohými výhodami, ktoré hrajú v prospech čerpania úveru.

Prvou je, že ide o prácu na dobu neurčitú. Strata práce nie je tak častá ako v iných odvetviach a teda možnosť, že človek nebude schopný splácať úver kvôli strate zamestnania je minimálna. Za ďalšiu výhodu sa pri posudzovaní žiadateľa o pôžičku považuje pravidelnosť a výška mesačného príjmu.

Sú to profesie, ktoré sa ešte stále radia medzi dobre finančne ohodnotené. Ak dôjde k strate zamestnania, ľudia pracujúci v tejto sfére majú nárok na výsluhový dôchodok.

Taktiež podľa zákona je možné mať počas poberania spomínaného dôchodku aj ďalší príjem. Tieto všetky atribúty umožňujú ľahké zdokladovanie príjmu, získanie nižšieho úroku a rýchle schválenie.

Učiteľ

Čoraz viac známou a obľúbenou sa stáva pôžička pre učiteľov. Tento špecifický druh úveru je podporovaný štátom a ponúka učiteľom výhodné zapožičanie peňazí s nízkym úrokom. Pôžička je naozaj výhodná a vystavaná tak, aby bola pre pedagógov atraktívna a výhodnejšia než ostatné úvery.

Vhodná je najmä pre mladých ľudí, ktorí sa rozhodli pre školstvo a získanie iného úveru nie je možné alebo je nevýhodné. Dá sa povedať, že touto formou štát pomáha začínajúcim pedagógom so vstupom do pracovného života. Jednou z najhlavnejších podmienok je mať pracovnú zmluvu v školstve minimálne na 5 rokov.

Zamestnanec banky

Bankové spoločnosti nezabúdajú ani na svojich zamestnancov. Nielenže sú najlepšie informovaní o daných produktoch, ale majú možnosť čerpať z mnohých výhod.

Medzi ne patria napríklad najnižšie možné úrokové sadzby, ktoré sú za normálnych okolností určené len pre top klientov. Ďalej netreba zabudnúť aj na oslobodenie od poplatkov za vybavenie a podobne. To všetko však závisí od konkrétnej banky.

Finančný poradca

Poslednou skupinou, ktorú sme sa rozhodli v našom rebríčku umiestniť, sú finanční poradcovia. Špeciálne úrokové sadzby totiž zvyknú finančné inštitúcie poskytovať aj finančným poradcom alebo poisťovákom.

Ide o rôzne benefity, ktorých rozsah závisí od rozhodnutia banky. Veď predsa, ak finančný poradca robí banke určitý objem, tak prečo ho takto neodmeniť?

Pár slov na záver

Byť doktorom a zubárom samozrejme nemôže byť každý. V tomto článku sme však chceli načrtnúť, s ktorými zamestnaniami bude mať človek možnosť vyjednávať o výške úroku.

Výhodné pôžičky však môžu získať aj pracovníci v iných odboroch. Dôležité je vybrať si to najlepšie možné riešenie vašej finančnej situácie.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang