NBS varuje – nebankovky klamú aj s licenciou

V lete tohto roku začala NBS robiť opatrenia proti neserióznym a podvodníckym nebankovkám. Cieľom bolo vytlačiť z finančného trhu spoločnosti s nejasným pôvodom alebo fungovaním v rozpore so zákonom.


Obsah článku


Mnohé nebankovky boli založené iba ako garážová firma s nejasným pôvodom, pričom ich zámer bol jednoznačný – zarábať na úžerníckych úrokoch, prípadne nastaviť také nesplniteľné podmienky, že dlžník skončí bez majetkov.

NBS vo veľkom „záťahu“ na neseriózne nebankovky  stanovila prísne podmienky, ktoré musia licencovaní veritelia spĺňať. Ostatné spoločnosti síce nezanikli, ale pokiaľ nezvládli splniť podmienky, v súčasnosti nemôžu úvery poskytovať.

Každá, ktorá i napriek zákazu poskytuje, sa dopúšťa trestného činu nedovoleného podnikania. Ak vás niekto osloví s ponukou, ale nepreukáže licenciu, je to podvodník. Nahláste ho na obchodnej inšpekcii a pridajte ho aj do databázy podvodníkov. Vďaka vám sa podvodníkovi vyhnú viacerí.

Nebankovky drzo „podliezali“ nariadenia

Už neraz bolo v minulosti opísané ako drzo, ale šikovne sa nebankovky snažili narýchlo odsúhlasiť posledné pôžičky – dlhy. Táto skupina nebankoviek nedostala licenciu NBS, čo znamená, že neboli oprávnené úvery poskytovať.

Od 31.08.2015 nemôže bez licencie poskytovať nikto. Od 01.09.2015 môžu spoločnosti poskytovať iba na základe právoplatne udelenej licencie od NBS.

Aké sú podmienky získania licencie NBS?

Podmienky sú nastavené tak, aby peniaze nepožičiavali súkromníci alebo malé garážové firmy. Tie boli často bez imania, takže poskytovali s obrovským úverom a poplatkami. Málokedy však boli dostatočne finančne kryté pre prípadné plnenie záväzkov z ich strany.

  • minimálne imanie spoločnosti (alebo jednotlivca) 500 000 € – imanie slúži ako poistka, aby sa sám veriteľ nedostal do dlhov
  • zákonne získaný majetok s jasným pôvodom – musí byť jasné, kde poskytovateľ prišiel ku kapitálu – nejednej „firme“ sa prali špinavé peniaze a na ich pôvod sa nehľadelo
  • spôsobilosť pre poskytovanie – osoby s pochybnou minulosťou nemôžu poskytovať pôžičky

Zamestnanci vo vedení nebankoviek musia byť rovnako spôsobilí:

  • minimálne 5 rokov praxe v úverovom sektore (vysokoškolsky vzdelaní minimálne 3 roky)
  • žiadny zamestnanec nesmel v minulosti pracovať v spoločnosti, ktorej nebolo udelené alebo bolo odobrané povolenie poskytovať úvery – firma sa nemohla dostať do konkurzu
  • dôkladné overovanie dlžníkovej schopnosti splácať

Nebankovka po novom musí odmietnuť každého, kto sa javí ako problematický so splatením. Pokiaľ by bola splátka nad jeho možnosti, pôžičku nedostane. Situáciu kontroluje priamo NBS.

Nikto už si nepožičia bez nahliadania do registra

Je to tak a zamrzí mnohých ,ktorí si zvykli požičiavať bez doloženia príjmu. NBS-ka ukladá a kontroluje povinnosť overovať bonitu klienta. Nebuďte preto prekvapení, keď vás budú odmietať úplne všade.

Pokiaľ by nebankovka úver dala niekomu, kto je rizikový, sama by tak porušila nariadenia. Je jasné, že žiadna nebankovka nebude takto riskovať pokutu a odobratie licencie.

Vec je však veľmi prínosná, pretože mnoho žiadateľov jednoducho nezaujíma, koľko a kedy musia splatiť. Hľadia len na akútny – dnešný nedostatok a zadlžujú sa neprimerane schopnostiam dlh vrátiť.

Najnovšie nepríjemné zistenia Ochrany spotrebiteľov

Odbor ochrany finančných spotrebiteľov spravil „záťah“ na licencované nebankovky. To, čo v utajenom prieskume zistil, je alarmujúce.

Utajení, dobre školení agenti sa vydávali za finančne neznalých záujemcov o pôžičku. Prieskum ešte nebol vyhodnotený, preto NBS zatiaľ neprezradila žiadne konkrétne spoločnosti. Práve kvôli tomu, že vinník ešte nie je všeobecne prezradený, vydala NBS toto upozornenie, na ktoré si musí dávať pozor každý žiadateľ.

Už teraz je však jasné, že „formálne splnené“ podmienky nebankoviek ešte neznamenajú, že sa z nich stali lepšie nebankovky. Vzniká aj otázka, kto sa „nabalil“ pri definovaní takých podmienok, že ich splnilo iba týchto pár vyvolených.

Nútia vás priznať vyšší príjem

Agenti boli na kontrole pri odsúhlasovaní úveru. Zamestnanci spoločnosti ich doslova nútili, aby zadali vyšší, než skutočný príjem. Čo bolo cieľom?

Agenti nemali dostatočný príjem pre odsúhlasenie. Zamestnanec im teda „odporučil“ o príjme klamať, aby im mohol byť úver poskytnutý. To je však absolútne protizákonné konanie!

Všetky údaje musia byť pravdivé a taktiež podložené potvrdením (o príjme, výplatné pásky, dôchodkové výmery a pod.).

Nejde teda o žiadnu výhodu pre dlžníka. Keď sa dostane do problémov (a to sa isto dostane, keďže nemá dostatočný príjem), veriteľ okamžite siaha na majetky. Dlžník by bol navyše obvinený z toho, že neuviedol pravdivú informáciu. Že ho klamať nútil zamestnanec, by sa nedalo použiť ako dôkaz!

Chcú kombinovať pôžičku na účet s hotovosťou

Opäť „zákerný“ ťah. Nebankovky tak chcú obísť tzv. úrokový strop a to tak, že vám na účet pošlú iba časť pôžičky. Je to však klamstvo, ktorým vás okradnú.

Z úveru napr. 1000 € vám reálne zašlú iba 800 € a zvyšných 200 € si nechajú ako poplatok za vyplatenie v hotovosti. Nikde to však nie je zmluvne dohodnuté, takže dlh budú stále úročiť tak, ako keby ste si požičali 1 000 €! Kto by sa sťažoval, nemá vec čím podložiť.

Hotovostné vyplácanie je práve kvôli týmto praktikám zakázané. Úver dostanete iba a len na bankový účet.

Prekračovanie úverového stropu falošnými príplatkami

Úverový strop je maximálny možný úrok, ktorý môže byť na pôžičku nastavený. Pohybuje sa okolo 30 % ročne.

Nie je preto prekvapivé, že ziskuchtivá nebankovka vám k pôžičke pripočíta rôzne poplatky (za vedenie účtov, odsúhlasenie a mnoho ďalších). Ani sa nenazdáte, a za požičaných 500 € vrátite 1200 €!

Maximálna výška úroku však presiahnutá nebola, takže nebankovka je v práve. S poplatkami ste totiž súhlasili.

Toto bola ostatne aj kauza nebankovky POHOTOVOSŤ, ktorá vyplatila dlžníkovi 600 €, v zmluve však bolo uvedených 1 100 €. Dlh sa dostal do exekúcie a vyčíslili ho až na 7 500 €. Zaujímavé je, že POHOTOVOSŤ je momentálne licencovaným poskytovateľom.

Nútia vás podpísať zmenku

Stále platí, že momentálne je povolené iba vyplácanie prostriedkov na bankový účet, pričom je detailne overená bonita dlžníka.

Zmenka preto nemôže nahradiť zmluvu o pôžičke a ak vám ju niekto predkladá na podpis, ignorujte ho. Najväčší pozor si dajte na bianko zmenky, kde sa dlžná suma môže dopísať kedykoľvek aj po jej podpísaní (dostanete 500, neskôr sa pripíše 1 a hneď dlhujete 1500€!!)

Kto potrestá nečestné „licencované“ nebankovky“?

Táto kontrola istotne nebola posledná, práve naopak sa začnú kontroly zostrovať. Už teraz sa pri pochybeniach rozdávali pokuty až do výšky 5 000 €. Suma sa nám zdá smiešna na to, aký je problém závažný.

Ďalším krokom je až 700 000 €, resp. 1 400 000 € pri opakujúcich sa závažnejších pochybeniach (už tie uvedené sa nám zdajú nadmieru závažné). Ak nebankovka stále nemení konanie, bude jej odňatá licencia. Ďalšie požičiavanie tak bude protizákonné.

Zablyslo sa na lepšie časy?

Všetci sme si mysleli, akej „kopy odpadu“ sa prideľovaním licencií zbavíme. Vec však vyzerá tak, že tí, ktorých sa NBS-ka rozhodla tolerovať, si rozhodnutie nevážia a stále sa snažia zákony obchádzať.

Z celej veci ide priam nechuť a nedôvera v akéhokoľvek poskytovateľa pôžičiek. A to vám vlastne radíme stále – ak nemusíte, nepožičiavajte si ani korunu. Rozmary, dary a dovolenky sú nepodstatné. 

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang