Požička kamarátovi – vždy len s ručením

pozicka-kamaratovi

Keď budete požičiavať kamarátovi malé čiastky, na ktorých vrátení Vám až tak nezáleží, priateľ si na vec môže zvyknúť a o to častejšie Vás o pomoc bude žiadať. Nikdy síce nemôžete tušiť, či by sa Vám peniaze vrátili, ale ak nepožičiate, máte vždy istotu, že o ne neprídete.


Obsah článku


Ak naopak požičiate veľkú sumu, dotyčného už nemusíte nikdy vidieť. Nepoctivý človek Vás dokáže zo svojho života „vytesniť“ omnoho rýchlejšie, než Vy jeho a pekné spomienky na spoločnú minulosť.

Ak sa však predsa len zahráte na samaritána a peniaze požičiate, zabezpečte túto pôžičku vhodným ručením. Ešte predtým však priateľa odkážte na najobľúbenejších slovenských poskytovateľov!

Otázniky nad splatením

Keďže nie ste žiaden bankový dom ani sprostredkovateľ úverov, nemáte žiadnu právomoc dožadovať sa citlivých informácií o finančnej situácii známeho. Ten pri žiadosti môže tvrdiť: „Veď vieš, že makám. Výplata mi chodí pravidelne…“

To môže byt pravda, no čo ak peniaze z výplaty tečú inam (automaty, závislosti, nedoplatky a dlhy)? Čo ak sa bude vyhovárať (a to sa teda bude) a dlh mesiac za mesiacom s výhovorkami odkladať?

Čo ak o prácu prišiel, no akosi sa s tým nestihol „pochváliť“? Kde vezme peniaze potom? V prípade vyšších súm odporúčame vyžiadať si aspoň bankový výpis, prípadne si zavolať na pracovisko, či tam osoba stále pracuje.

Informácie v registroch dlžníkov pre Vás ako obyčajnú fyzickú osobu ostávajú neprístupné. 

Známeho odporučte inam

Keby si Váš známy požičal peniaze od banky či nebankovky, tie by na tomto zarobili. Keď si však požičia od Vás, nie len, že nezarobíte, môžete dokonca prerobiť. Opäť odporúčame neustupovať a odporučiť záujemcu inam. Napríklad sem:

Výška pôžičkyRPMN
Pôžičkomat.sk25 – 350 €29 %zrýchlený proces odsúhlasovania
Cetelem500 – 2 000 €cca 21 %najobľúbenejší SK poskytovateľ
TopPôžička.sk25 – 350 €do 30 %združuje viacerých poskytovateľov
Tabuľka: Prehľad slovenských poskytovateľov nebankových pôžičiek

Tieto rýchle jednorazové pôžičky sú veľmi dobré pri akútnej potrebe nižšej sumy. Majú jednorazovú splatnosť a splatiť ich treba do mesiaca.

Pokiaľ by teda známy skutočne plánoval vrátiť, rýchle pôžičky sú pre neho najvhodnejšie. Sú taktiež bezúčelové, nevyžaduje sa ručenie a peniaze sú na účte spravidla do 24 hodín.

Keď sa aj napriek tomu rozhodnete kamarátovi požičať

Neodhovorili sme Vás? V poriadku. Požičajte, ale nezabudnite pôžičku zaručiť. Možno sa budete cítiť trošku trápne alebo previnilo, keď budete chcieť podpis nejakej zmluvy od starého známeho.

Kvôli peniazom sa môžu aj zo starých známych stať nepriatelia na život a na smrť.

Ak sa ale začne vzpierať a „vykrúcať sa“, už to pre Vás môže byť signálom, že sa mu nadobro prisľúbiť splatenie veľmi nechce. Vtedy pokojne vysvetlite, že sa jednoducho bojíte a že ste sa „niekde“ dočítali o odstrašujúcich príkladoch. Chcete sa jedine poistiť a ak je na druhej strane svedomie čisté, Vašu obavu Vám nikto nemôže vyčítať.

Zmluvná pokuta

Predpokladáme, že známeho nebudete zaťažovať úrokom alebo inou formou odplaty. Pokiaľ však jasne uvediete zmluvnú pokutu, dotyčný sa začne mať na pozore. Bude presne vedieť, aké riziko hrozí pokiaľ sa so splatením omešká.

Ak je pôžička vyššia a dohodli ste sa na mesačnej splátke, zmluvná pokuta môže ošetriť aj problémové splácanie.

Výšku pokuty si rozhodnete sami, avšak neodporúčame pri požičaní 1 000 € nastaviť pokutu na 10 €. Taká nízka suma by dlžníka ku splácaniu pravdepodobne neprinútila.

Výšku pokuty preto stanovte na 20 – 30 % z celkovej požičanej sumy.

Záložné právo

Záložné právo predstavuje veľmi vhodný spôsob zabezpečenia pôžičky. Založiť je možné podľa výšky pôžičky nehnuteľnosť alebo menší majetok. Ak poznáte hmotný majetok dlžníka, sami viete, čo všetko vlastní a čo je schopný založiť.

Problém môže nastať, ak požičiavate chronickému neplatičovi, na ktorého majetok už je vystavená exekúcia. Jedna vec nemôže byť predmetom ručenia viacerým veriteľom.

Zabezpečenie ručiteľom

Uznávame, že táto možnosť nie je veľmi pravdepodobná, avšak nie je ani vylúčená. Za kamarátov dlh sa jednoducho zaručí niekto iný. V praxi to znamená, že pokiaľ by známy pôžičku nesplatil včas alebo v riadnej výške, zodpovednosť by okrem neho niesla ďalšia osoba (partner, rodič, potomok).

Nepredpokladáme, že by ste kamarátovi požičali 1 000 € a zodpovednosť by prijala jeho matka, no život prináša rôzne situácie, a preto je vhodné spomenúť aj takúto možnosť.

Ručenie notárskou zápisnicou

Tento spôsob ručenia je veľmi bezpečný. Pôžička sa uzatvára priamo za prítomnosti notára, ktorý vystupuje v pozícii štátneho orgánu. Za jeho službu zaplatíte poplatok do 20 €, čo je v prípade niekoľkotisícových pôžičiek zanedbateľná čiastka.

V prípade nesplácania je možné dlžníka okamžite exekvovať – zabaviť majetky v hodnote exekúcie. Oproti tradičnej exekúcii nehrozia ani zdĺhavé administratívne postupy a súdne „naťahovačky“. Súd v tomto prípade dokáže postupovať rýchlejšie a s prípadnou exekúciou zbytočne neotáľa.

Ručenie zmenkou

Zmenka je cenný papier, ktorý je sám o sebe exekučným titulom. Dlžník sa na ňom zaväzuje splatiť dlh podľa uvedených podmienok. Pokiaľ by došlo k problémom so splatením, v skrátenom súdnom procese by došlo k vydaniu zmenkového platobného rozkazu. Jeho nedodržanie by viedlo k okamžitej exekúcii.

Zmenka môže obsahovať presnú sumu, ktorú má dlžník splatiť. Pre Vás ako veriteľa je však lepšie vystaviť tzv. blanko zmenku, na ktorej nie je uvedená suma pôžičky.

Presná suma sa dopíše až v prípade nesplácania a to pôžička + úrok alebo pokuta z omeškania (ak sú). V inom prípade by dlžník musel uhradiť iba uvedenú výšku pôžičky a trovy – škody, ktoré by vznikli veriteľovi by platiť nemusel.

Na blanko zmenke sa suma dopisuje až keď je jasné koľko bude dlžník vracať a aké sankcie ste mu za tento „prešľap“ vyčíslili.

Riskovať to s pôžičkou kamarátovi?

Dúfame, že Vaši priatelia patria medzi poctivých. Pokiaľ ste si túto skutočnosť doposiaľ nemali ako overiť, neodporúčame riskovať. Ak sa riskovať rozhodnete, istotne použite niektorý zo spôsobov ručenia.

Odporúčame priateľov „presmerovať“ na skutočných pôžičkových odborníkov. Majú dlhoročné skúsenosti, prehľad o dlžníkoch a prípadné nesplácanie pre nich nepredstavuje až také riziko, ako pre dôverčivého človeka. Buďte ostražití.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang