Pôžička na vyplatenie exekúcie – recenzia

pozicka-na-vyplatenie-exekucie

Exekúcia je najhorším scenárom v živote každého dlžníka. Práve súdom nariadená exekúcia Vás zbaví väčšiny majetku. V horšom prípade celého majetku. Stratou majetku však začína aj ďalší kolotoč a v ohrození už nie je iba dlžník, ale aj jeho blízki.

Ak je takýto človek živiteľom rodiny, bez majetku vzniká nevhodné prostredie pre výchovu detí. Ak človek príde aj o bývanie, deti sú často umiestňované do detských domovov. Neuvážená pôžička a nesplatené záväzky teda môžu byť dôvodom rozpadu celej rodiny.

To však stále nie je všetko. Aj vysporiadaná exekúcia je veľkým „čiernym bodom“ v úverovom registri. Pre prípadného poskytovateľa predstavuje exekvovaný človek absolútne dno spoločnosti, ktorému v budúcnosti nepožičia ani cent

Mnohí ľudia, ktorým exekúcia „visí na vlásku“ sa chytajú poslednej slamky nádeje. Zaujímajú sa o konkrétny produkt – pôžičku na vyplatenie exekúcie.

Či je vhodné riešiť dlh ďalším dlhom, kde a za akých predpokladov takúto pôžičku zohnať sa dozvieme v dnešnom článku.

Ešte pred exekúciou

Exekúciu nariaďuje súd v súdnom konaní. Je to vlastne posledné štádium a dôjde k nemu vtedy, keď sa veriteľ s dlžníkom nedohodne inak. Prvoradým záujmom veriteľa je získať svoj dlh späť, ale nemusí to byť ihneď.

Vždy Vám preto umožní vytvoriť nový splátkový kalendár. Samozrejme počítajte s navýšením celkovej splatnej sumy o sankcie (pokuta za omeškanie), poplatok za predĺženie splatnosti a ďalšie poplatky. Tie si každý veriteľ účtuje sám a je jasné, že dlžníkovo pochybenie nebude lacné.

Takto postupuje veriteľ ak došlo ku krátkemu omeškaniu alebo nesplateniu menšej sumy. Pokiaľ sa záležitosť predlžuje, na scénu prichádza vymáhač dlhov.

Vymáhač dlhov

Ľudia si vymáhačov dlhov predstavujú ako dve gorily, ktoré prídu na drahom aute, zmlátia koho uvidia a pod hrozbou násilia pri nesplatení do niekoľkých dní odchádzajú z rozbitého bytu.

Takto však vymáhač nevyzerá a nepracuje. Prichádza iba preskúmať prečo dlžník nespláca, či sa skrýva pred veriteľom alebo sa naopak snaží zarobiť peniaze na dlh. Poskytovatelia si vymáhačské spoločnosti najímajú pre zjednodušenie splatenia dlhov, a takpovediac prenechajú „špinavú prácu“ v teréne tretej strane.

Vymáhač taktiež prichádza s úmyslom dohodnúť splátkový kalendár a čo najvhodnejšie splácanie tak, aby dlžníkovi ostalo životné minimum. Ide teda o finančných špecialistov, ktorí zvážia možnosti dlžníka a snažia sa dopracovať k všeobecnej spokojnosti.

Pre dlžníka vzniká nevýhoda v tom, že sa jeho dlh opäť zvyšuje a to o províziu pre vymáhača. Ich „výjazdy“ taktiež nie sú lacné, takže dlh narastá a narastá, až je neúnosný. Pritom na počiatku celej transakcie sa mohlo jednať iba o pár euro.

Ak sa ani veriteľovi ani vymáhačovi nepodarí s dlžníkom dohodnúť na riešení, celá vec je podaná na súd. A je to práve súdne rozhodnutie, pri ktorom na scénu prichádza exekútor.

Exekútor

Je to súdny splnomocnenec, ktorého úlohou je zabaviť Váš majetok, vyčísliť jeho hodnotu, a následne ho uviesť do aukcie. Tam sa Váš majetok postupne alebo naraz predá a „výťažok“ z tejto dražby slúži na splatenie dlhu so všetkými pokutami, poplatkami a navýšeniami.

Exekútor si rád „pochutí“ na:

  • zrážkach z príjmov – Z výplaty a ostatných príspevkov Vám bude strhávať pomernú čiastku. Zo zákona Vám však musí ponechať aspoň 60 % zo životného minima. To je momentálne 198,09 €, takže exekútor Vám musí ponechať 118,85 €.
  • hnuteľnom majetku – Vaše hodnotné majetky ako autá, elektronika, šperky a cennosti, umelecké diela atď.
  • cenných papieroch
  • nehnuteľnom majetku – dom, byt
  • ak ste podnikateľ, tak aj Váš podnik a jeho vybavenie bude v záujme exekútora

Všetko závisí od individuálnych majetkových pomerov dlžníka. Ak bude dlh splatený z hnuteľného majetku, na nehnuteľnosť Vám nesiahnu. Ak sa dlh nepodarí splatiť z „drobnosti“, exekútor siahne aj na bývanie.

Exekútor nie je strašiak

V prvom rade je nutné osobu exekútora zbaviť nálepky „vydriducha“, ktorý je poverený zhabať všetok majetok a nenechať Vám ani euro na chleba. Aj exekútor sa chce dohodnúť, nastaviť splátkový kalendár a spraviť všetko pre to, aby ste svoj dlh splatili, pričom Vám ostanú peniaze aspoň na základné životné potreby.

Niektorí ľudia však akoby nerozmýšľali a práve exekútora sa snažia vyplatiť peniazmi z ďalšieho úveru. Berú si ďalšiu pôžičku, čím vzniká ďalší dlh.

Aké sú riziká pôžičky na vyplatenie exekúcie?

Okrem rizík nesie takáto pôžička aj značné znevýhodnenie. Nový veriteľ vie, že dlžník je v exekúcii alebo k nej má veľmi blízko. Tým sa stáva priveľmi rizikový pre získanie bežného úveru od banky alebo serióznej nebankovky. Preto sa obvykle stáva, že

  • pôžička je zaťažená privysokým úrokom
  • banky a seriózni poskytovatelia ju neponúkajú a rizikových žiadateľov ignorujú
  • pôžičku na exekúciu často ponúkajú podvodníci a nepoctivci – tí sa snažia vylákať poplatok za poskytnutie alebo predbežnú administratívu a po získaní nemalého poplatku ďalej nekomunikujú a človek prichádza aj o posledné peniaze

Pri žiadosti o pôžičku na vyplatenie exekúcie teda treba byť maximálne obozretný a nenechať sa oklamať.

Existuje teda možnosť ako sa dostať k peniazom?

Existuje. Je to však cesta zložitá, zdĺhavá a v žiadnom prípade nie bezplatná. Záujmom človeka v exekúcii by malo byť nasledovné:

1)  Nájsť si za každých okolností zdroj príjmu (práca, brigáda, iné). Exekúcia môže spôsobiť doživotné finančné ťažkosti. Prekrývať dlh ďalším dlhom je absolútne neuvážený a riskantný krok. Nejedna takto „splatená“ exekúcia po krátkom čase skončila u exekútora opäť, keďže „vyžmýkaný“ veriteľ nedokázal splácať nový, oveľa vyšší dlh.

2)  Podľa finančnej situácie sa dohodnúť s exekútorom na možných splátkach tak, aby ostali peniaze na základné veci potrebné k životu. Počas doby splácania bude jedinou možnosťou uskromniť sa, nekupovať zbytočnosti a radšej nad nimi ani nepremýšľať.

3) Ak uvedený postup nie je z nejakého dôvodu možný, riešením môže byť vyhlásenie osobného bankrotu. V článku pod odkazom sa o ňom dočítate viac, avšak upozorňujeme, že je to ďalší zdĺhavý spôsob oddlženia sa. Síce sa jedná o bankrot, avšak aj pri ňom sa dlžná suma spláca aspoň podľa možností. Dlh nebude odpustený v celej výške. Preto je aj po vyhlásení bankrotu nutné myslieť na zdroje príjmov a zaujímať sa o pracovné možnosti.

Pri najbližšej žiadosti o pôžičku sa u poskytovateľa informujte aj na možnosť poistenia splácania. Jedná sa o zvýšenie splátky o pár eur, avšak veľmi dobre pomôže pri akomkoľvek probléme so splácaním. Keby boli všetky úvery poistené, väčšina z nich nemusela vôbec skončiť „na stole“ u exekútora.

Pôžička na vyplatenie exekúcie

Ak zadáte do Google výraz pôžička na vyplatenie exekúcie, zobrazia sa Vám stovky odkazov na tento „produkt“. Reálne však takýto produkt nemá v ponuke žiadna banka ani známe nebankovky.

Zvyšné množstvá poskytovateľov Vám síce požičajú, avšak iba pod podmienkou založenia nehnuteľnosti. Dá sa tvrdiť, že čakajú na chvíľu, keď Vám nehnuteľnosť zoberú. Ak je človek v exekúcii, nie vždy sa exekútor zaujíma aj o nehnuteľnosť a postačí si aj s iným majetkom.

Práve vtedy sa dom či byt stáva ručením pre nového poskytovateľa, ktorý si na ňu už „brúsi zuby“. Predpokladá, že veriteľ sa nedokáže dostatočne rýchlo vyhrabať z dlhov a ručenie tak prepadá v prospech veriteľa.

Záver

V tomto článku Vám nebudeme odporúčať žiadneho poskytovateľa pôžičky na exekúciu. U seriózneho poskytovateľa sa s takouto možnosťou nestretnete, a keďže hodnotíme a odporúčame výhradne seriózne banky a spoločnosti, nie je nikto, koho by bolo možné odporúčať.

Ak je na Vás uvalená exekúcia, riešte ďalšie kroky priamo s exekútorom. Bude sa Vám snažiť vyjsť v ústrety. Snažte sa dostať k peniazom tradičnou prácou a nesnažte sa vec dočasne uľahčiť novou pôžičkou. Problémy by sa za krátku dobu ešte viac znásobili.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang