Pôžička – najčastejšie dôvody zamietnutia

zamietnutie-pozicky

Zamietnutie pôžičky je pre človeka v núdzi veľkým sklamaním. Hľadaním tej najvýhodnejšej často stratí mnoho cenného času a energie. Prezeranie ponúk, kontaktovanie bánk a spoločností, neraz korešpondencia a cestovné výdaje. Všetka snaha je však nakoniec márna, pretože pôžička na účet nedorazí.

V článku sa dozviete, ako poskytovateľ úveru postupuje pri overovaní záujemcu a kedy jeho žiadosť nemilosrdne zamieta.

Čo robiť v prípade, že sa mi nikto neozval

Najmä na internete nájdete rôzne formuláre, ktoré nabádajú na ich vyplnenie. Sľubujú, že po zanechaní kontaktných údajov a predstave o pôžičke sa s Vami spojí operátor, s ktorým budete pôžičku vybavovať.

Sklamanie ale nastáva, keď sa nikto neozve a to ani po opakovanom odoslaní žiadosti.

Upozorňujeme, že banky sú povinné informovať o dôvode zamietnutia. Spýtajte sa na neho, aby ste vedeli, čo napraviť. Nebankovky túto povinnosť nemajú, avšak na požiadanie by Vás mali informovať taktiež.

TIP: Pokiaľ sa Vám ani po opakovanom kontaktovaní poskytovateľa úveru nikto neozýva, nemárnite svoj čas. Zamerajte sa radšej na inú spoločnosť alebo banku.

Vždy však zohľadňujte úradné hodiny poskytovateľa. Je jasné, že pri pracovnej dobe od 08:00 do 18:00 Vás nebude nikto kontaktovať, ak budete žiadosť odosielať o polnoci.

Dbajte na kompletné vyplnenie formulára tak, ako Vám diktuje. Požadované údaje sú pre poskytovateľa smerodajné a bez niektorých nemôže ďalej postupovať. Uľahčite prácu zamestnancom a nezatajujte podstatné informácie.

Zároveň majte strpenie, pretože najznámejšie slovenské banky a spoločnosti denne prijímajú až stovky žiadostí, ku ktorým pristupujú postupne. Kvapka trpezlivosti je teda na mieste.

Ak hľadáte overeného a seriózneho poskytovateľa, odporúčame nebankovku Cetelem. Na Slovensku pôsobí dlhé roky a zakladá si na úprimnej komunikácii s klientom. Vyplňte nezáväzný formulár a získajte prehľad o svojich možnostiach.

Čo posudzuje poskytovateľ?

Prvoradým záujmom poskytovateľa je stanovenie tzv. stupňa bonity (solventnosť, kredibilita).

Bonita je definovaná ako hodnota alebo dôveryhodnosť osoby (fyzická osoba, podnikateľ) na finančnom trhu. Po jej výpočte poskytovateľ získa mienku o veriteľovi a jeho schopnosti splatiť úver.

Každý poskytovateľ má nastavený iný stupeň bonity, takže ak Vám jeden pôžičku neodsúhlasí, druhý ju naopak poskytnúť môže.

Na bonitu okrem príjmov a výdavkov vplýva aj predošlá platobná morálka. Pokiaľ ste v minulosti mali problém so splácaním, prípadne máte stále nesplatené záväzky, Vaša bonita rapídne klesá.

Pokiaľ sa však preukážete dostatočným príjmom, „prehrešky“ nemusia hrať až takú vážnu rolu. Všetko sa posudzuje individuálne.

Na výslednú bonitu vplýva:

 • vek
 • pohlavie
 • dosiahnuté vzdelanie
 • pracovné zaradenie
 • rodinný stav
 • trvalé príjmy
 • pravidelné výdaje jednotlivca alebo domácnosti
 • história morálky splácania (ak boli predošlé úvery)

Toto sú faktory, ktoré najčastejšie posudzujú spoločnosti pri určovaní bonity klienta.

Platobná morálka sa zisťuje v registroch

Keď si poskytovateľ vytvorí mienku, ďalším krokom bude overenie Vašej slátkovej disciplíny v registroch neplatičov.

Okrem nich poskytovateľa zaujíma aj prípadný nedoplatok na sociálnom alebo zdravotnom poistení. Overí si Vás teda aj v tamojšej databáze. Nevyhnete sa ani overeniu v databázach odcudzených dokladov.

TIP: Ak máte zlú platobnú morálku a záznamy v registroch, východiskom môže byť pôžička na zmenku.

Aké informácie uchováva register?

Register poskytuje veriteľovi nasledovné informácie:

 • typ posledného alebo aktuálneho úveru
 • status klienta v úverovom vzťahu (žiadateľ, ručiteľ, spoludlžník atď.)
 • celková výška úveru
 • splatená suma
 • zostatková suma
 • výška splátky
 • celkový počet splátok do splatenia dlhu
 • platobnú disciplínu (omeškanie splátky alebo jej neuhradenie)

UPOZORNENIE: Poskytovateľ pôžičky môže nahliadnuť do registra iba s Vaším súhlasom. Súhlas však často udelíte nevedomky, napríklad na internete, keď zaškrtávate políčko „Súhlasím s podmienkami“ a podobne. Informácia býva zvyčajne uvedená malým písmom a málokto tento údaj skutočne číta.

Do registra sa dostane aj informácia o tom, že Vám úver nebol odsúhlasený. Pokiaľ Vás teda zamestnanec banky alebo spoločnosti informuje, že pôžičku pravdepodobne nedostanete, radšej svoju žiadosť stiahnite. Pokiaľ by Vám úver oficiálne zamietli, informácia bude v registri a to by znižovalo Vašu bonitu.

Ako dlho budem v registri?

Registre uchovávajú informácie až 5 rokov po lehote splatnosti úveru. Pokiaľ ste teda mali problémy, ale nakoniec ste svoj dlh úspešne splatili, nahliadajúci sa o problémoch dozvie. Už len táto informácia môže byť dôvodom pre zamietnutie.

Registre sú aktualizované raz za mesiac. Pokiaľ nestíhate so splátkou ku dňu splatnosti, ale do doby aktualizácie ju stihnete uhradiť, informácia v registri nebude.

Hlavne nič neprikrášľujte

Banky a nebankovky majú o žiadateľoch pomerne presný prehľad. V žiadnom prípade teda neklamte a vždy uvádzajte pravdivé a presné informácie.

Niektorí ľudia si zvyknú na účet previesť väčšiu sumu peňazí, pričom si myslia, že si tak zvýšia stupeň bonity. Poskytovateľ ale skúma pravidelné príjmy, a preto vie, že náhle navýšenie stavu účtu je iba umelé.

Rovnako nezatajujte staré resty alebo nesplatené záväzky. Poskytovateľ sa jednoducho dostane aj k týmto informáciám.

Dá sa zvýšiť bonita?

Ak ste boli ohodnotení nízkou bonitou, ku pôžičke si môžete prizvať aj spoluručiteľa. Ním sa môže stať manžel/-ka, partner/-ka alebo niekto z rodiny. Predpokladom je, samozrejme, že sa jedná o zarábajúcu osobu, ktorej príjem zvýši celkovú bonitu.

Ďalšie dôvody zamietnutia

Medzi bežné dôvody zamietnutia patrí aj nesplnenie všeobecných predpokladov pre odsúhlasenie a to:

 • nízky vek – väčšina poskytovateľov dokonca akceptuje vek až od 25 rokov
 • vysoký vek – osoby nad 65 rokov zvyčajne pôžičku nedostanú
 • žiadny príjem – príjem je smerodajný pre výšku úveru. Bez príjmu Vám väčšina poskytovateľov nepožičia. Nájdu sa však aj takí, ale v tom prípade je nutné počítať s nižšou dostupnou sumou a vysokým úrokom
 • príjem nezdaňovaný na území SR – pokiaľ zarábate inde, než na Slovensku, úver Vám poskytnú iba veľmi ojedinele
 • pobyt mimo SR – zvykom je opäť požičiavať iba osobám s trvalým pobytom na území SR

Šancu na úspech ponúka stránka TopPôžička.sk. Združuje totiž viacerých poskytovateľov, ktorí majú prístup k odoslanej žiadosti. Práve ony sa rozhodujú pre zamietnutie alebo schválenie žiadosti. Vy teda nemusíte spraviť nič iné, než vyplniť kontaktný formulár a počkať si na tú pravú pôžičku. Odpoveď na seba nenechá dlho čakať.

Záver

Pokiaľ ste ešte o úver nežiadali, zistite si najskôr konkrétne podmienky pre jeho odsúhlasenie, aby ste sa vyhli odmietnutiu. Ak Vám úver zamietli na základe niektorého z dôvodom, posnažte sa tento dôvod odstrániť čo najrýchlejšie.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang