Pôžičky pre živnostníkov a podnikateľov – kto ich poskytne

Dôležitou súčasťou každého podnikania je krátkodobé alebo dlhodobé financovanie svojich zámerov, investícií a technického zhodnotenia hnuteľného alebo nehnuteľného majetku.


Obsah článku


Na finančnom trhu s pôžičkami pre podnikateľov a živnostníkov existuje hneď niekoľko spoločností, ktoré sú im nápomocné pri uskutočňovaní ich plánov a zámerov v podnikateľskej činnosti. Produkty majú širokú škálu záberu od bezúčelových úverov, až po viazané pôžičky a úvery s podporou zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu.

Všeobecne môžeme rozdeliť poskytovanie pôžičiek pre podnikateľov a živnostníkov prostredníctvom bankových inštitúcií a nebankových inštitúcií, ktoré sa snažia úrokovou sadzbou a podmienkami úverov konkurovať bankám. Pôžičky poskytujú dokonca podnikateľom, ktorí v žiadosti o úver v banke neuspeli.

Bezúčelová pôžička pre podnikateľov a živnostníkov – Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa patrí k tradičným bankám slovenského finančného sektoru. Okrem krátkodobých úverov na bežné výdavky v podobe povoleného prečerpania účtu a kontokorentu, poskytuje aj pôžičky na väčšie výdavky a investície. V tejto oblasti poskytuje Slovenská sporiteľňa bezúčelový úver pre podnikateľov, účelový úver a preklenovacie pôžičky pre poľnohospodárov.

Bezúčelový úver pre podnikateľov je určený najmä pre podnikateľov, ktorí potrebujú financovať svoje zámery bez viazanosti na účel. Banka poskytuje pôžičku aj bez zabezpečenia, limit úveru si môžete zvýšiť ručením nehnuteľnosťou – získate tak výhodnejší úrok. Úver dokonca banka poskytuje aj začínajúcim podnikateľom.

 • Výška úveru sa pohybuje až do sumy 50 000 € a splátkový kalendár je prispôsobený osobným preferenciám a finančným možnostiam vašej spoločnosti.
 • Splatnosť pôžičky je do 5 rokov.
 • Jej poskytnutie je možné aj pre podnikateľov bez histórie.
 • Neplatíte nič za mimoriadne splátky alebo predčasné splatenie úveru.
 • Úroková sadzba pri zabezpečení úveru nehnuteľnosťou je od 4 % a bez zabezpečenia od 9 %.

Čo všetko k žiadosti o úver potrebujete: 

 • životopisy majiteľa spoločnosti a ostatných spoločníkov
 • doklad totožnosti
 • podnikateľský zámer a jeho financovanie
 • výpis z úverového registra
 • živnostenský list alebo výpis z obchodného registra
 • banka si navyše môže vyžiadať aj referencie, výkazy alebo iné doklady

Dôležité je zhromaždiť všetky dokumenty načas, aby neskôr neboli problémy.

Profiúver pre podnikateľov a Profihypotéka – VÚB Banka 

VÚB Banka patrí dlhodobo k bankám, ktoré svoje renomé vybudovali na poskytovaní financovania podnikateľských zámerov a na podporu podnikania firiem a živnostníkov. Jej portfólio zahŕňa širokú škálu produktov a služieb pre podnikateľov a živnostníkov, ktorí radi využívajú jej bankové a finančné produkty, úvery a pôžičky.

Profi úver, ktorý VÚB Banka poskytuje vo výške 3000 až 170 000 €, je určený najmä na prevádzkové náklady podnikateľov a živnostníkov. Získať ho môžete už do 24 hodín a splatnosť úveru sa pohybuje od 6 do 12 mesiacov v prípade kontokorentného čerpania a až 5 rokov pri splátkovom kalendári.

Na poskytnutie Profi úveru je potrebné okrem žiadosti predložiť daňové priznanie a účtovné výkazy za posledné jedno obdobie, potvrdenie o daňovej povinnosti.

V prípade, že ste klientom banky, stačí vám preukázať podnikateľskú činnosť za posledný rok, neklienti banky musia podnikať minimálne 2 roky. Nemôžete zabudnúť ani na predloženie dokladov zo živnostenského alebo obchodného registra, oprávňujúce na podnikanie v Slovenskej republike.

Okrem toho VÚB Banka poskytuje aj Profi úver s finančným ručením alebo pôžičky na financovanie veľkých investičných zámerov prostredníctvom Investičného úveru.

BusinessÚver – Tatra banka 

BusinessÚver Expres

Tatra banka sa v posledných rokoch stala dravcom na poli podnikateľských produktov, pôžičiek a úverov určených na krátkodobé a dlhodobé financovanie. Najdostupnejším úverom je BusinessÚver Expres, ktorý vám banka poskytne už do 48 hodín od podania žiadosti.

Minimálna výška pôžičky je 3 500 €, maximálna sa pohybuje až do úrovne 135 000 €. Podmienkou je, aby ste preukázateľne podnikali minimálne 24 mesiacov.

Splatnosť BusinessÚveru Expres sa pohybuje v dĺžke od jedného roka v prípade kontokorentu s prehodnotením, alebo 1 až 5 rokov pri splátkovom kalendári.

Na jeho poskytnutie budete potrebovať preukázať podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky s výpisom zo živnostenského alebo obchodného registra, podnikanie minimálne 24 mesiacov v bankou akceptovateľných odvetviach, prejdete hodnotiacim modelom banky a súhlasíte so zabezpečením úveru.

Potrebné sú aj doklady ako finančné výkazy, daňové priznanie, potvrdenie o daňovom priznaní, vyplnený dotazník banky a fotokópie dokladov osôb podpisujúcich úverový rámec.

BusinessÚver Hypo

Ak plánujete získať pre vašu spoločnosť nehnuteľnosť, určite bude pre vás zaujímavý produkt BusinessÚver Hypo. Je priamo určený na tento zámer vašej spoločnosti a čerpať ho môžete až do výšky 200 000 € so splatnosťou až 10 rokov.

BusinessÚver Variant

Aj vaše investičné zámery neostanú v Tatra Banke bez odozvy a môžete získať pôžičku na rozvoj podnikania v podobe BusinessÚveru Variant. Je to flexibilná pôžička pre podnikateľov a živnostníkov, ktorí majú rôzne investičné zámery v spoločnosti, na nákup zásob, nadobudnutie nehnuteľnosti alebo dokonca na refinancovanie existujúcich úverov.

Jeho výška je poskytnutá od 100 000 € až do sumy 1 mil. € s viacerými možnosťami zabezpečenia a splatnosťou až 10 rokov. Podmienky poskytnutia ostávajú v Tatra banke rovnaké ako pri predošlých úveroch.

ČSOB – pôžičky pre podnikateľov prednostne zo svojich radov

Československá obchodná banka vsádza pri poskytovaní úverov a pôžičiek na svojich vlastných klientov. Poskytuje predschválený úver v rámci vedeného konta až do výšky 50 000 € pre všetkých svojich klientov z radov podnikateľov a živnostníkov, ktorí využívajú jej služby aspoň 6 mesiacov.

Okrem toho ČSOB poskytuje aj investičný úver, pre všetkých klientov aj neklientov banky od 4000 € až do 500 000 €. Splatnosť tejto podnikateľskej pôžičky sa pohybuje od 1 roka až do dĺžky 15 rokov.

Dôležité je poznamenať, že na jeho získanie musíte byť podnikateľom vedeným v obchodnom alebo živnostenskom registri, aktívne podnikať aspoň 12 mesiacov, nemáte podlžnosti voči štátnym inštitúciám, ročný obrat máte na úrovni aspoň 10 000 € a spĺňate podmienky poskytnutia pôžičky a úveru stanovené bankou.

Na poskytnutie si pripravte doklady ako výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, daňové priznania a finančné výkazy za jedno, resp. dve účtovné obdobia, potvrdenie z daňového úradu na tlačive banky.

Okrem toho ČSOB poskytuje aj úvery s podporou Európskej únie a to EÚ Prevádzkový úver a EÚ Investičný úver. Ich výška sa pohybuje od 4000 € do 300 000 €, resp. 500 000 € so splatnosťou 5, resp. 10 rokov. Podmienky na poskytnutie sú obdobné, ako pri vyššie spomenutom Investičnom úvere.

Pôžička na čokoľvek od Cetelem

Financovať svoje podnikateľské zámery môžete aj s Pôžičkou na čokoľvek od Cetelem. Získať môžete až 25 000 € a úroková sadzba je viac ako zaujímavá – 9,9 %.

Cetelem si za poskytnutie pôžičky neúčtuje žiadne poplatky, dokonca pôžičku môžete predčasne splatiť bez poplatku alebo vložiť mimoriadnu splátku.

K získaniu pôžičky tiež nie je potrebný ručiteľ alebo založenie nehnuteľnosti. Povinné otvorenie nového bankového účtu nie je podmienkou, vystačíte si s bežným účtom.

Podmienky pôžičky: 

Toto sú hlavné podmienky pôžičky od Cetelem:

 • občan SR s trvalým pobytom na území Slovenska
 • vek od 18 do 62 rokov (dôchodcovia do 65 rokov, ak sa splátky nastavia do 70. roku)
 • je potrebné doložiť potvrdenie o povolení na podnikateľskú činnosť minimálne za 12 mesiacov
 • predložiť aktuálne daňové priznanie, potvrdenie o podaní DP, výpis z podnikateľského bankového účtu
 • nesmiete figurovať v žiadnom registri neplatičov
 • výška úveru 2000 € až 25 000 €
 • doba splácania 6 až 96 mesiacov

Bez splnenia týchto podmienok je obtiažne pôžičku získať.

Výhody Cetelem pôžičky na čokoľvek:

Cetelem pôžička ponúka množstvo výhod:

 • žiadne poplatky za vybavenie a administratívu
 • pri pôžičke do 25 000 € nepotrebujete ručiteľa
 • žiadna viazanosť, pôžičku môžete splatiť predčasne bez ďalších poplatkov
 • najnižšie úroky medzi nebankovými spoločnosťami
 • garantovaný fixný úrok počas celej doby splácania
 • online klientská zóna s prehľadom o stave vášho úverového účtu
 • poistenie schopnosti splácať v prípade straty zamestnania

Výhody sú zaujímavé a inšpirujúce.

Nevýhody pôžičky:

Je potrebné však rátať aj s jej nevýhodami:

 • výška úveru od 2 000 €
 • podnikateľ musí podnikať minimálne rok, nie je teda vhodná pre začínajúcich podnikateľov

Vždy je dôležité byť zodpovedný a zamyslieť sa nad tým či je skutočne dobré riešenie zaujímať sa o pôžičku,

Cetelem požičia až 25 000 € online

Pôžičku si vybavíte pohodlne online a splácať ju môžete až 96 mesiacov.

Pôžičky pre začínajúcich podnikateľov a živnostníkov – mikropôžičky NADSME

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME) sa venuje vo svojom pôžičkovom programe najmä začínajúcim podnikateľom na stabilizáciu a rozvoj malých podnikov, zvýšenie životaschopnosti malých podnikov, vytváranie a udržanie zamestnanosti.

Pomoci sa dočkajú aj začínajúci podnikatelia a živnostníci a skupiny ľudí – podnikateľov, ktoré patria k menšinovým v podnikateľskej oblasti ako sú ženy, mladí ľudia, hendikepovaní podnikatelia, migranti a seniori.

Na získanie mikropôžičky musíte predložiť žiadosť a splniť hneď niekoľko podmienok:

 • podnikateľská registrácia na území Slovenskej republiky, fyzická alebo právnická osoba – podnikateľ
 • nezamestnávate viac ako 50 ľudí
 • vaša spoločnosť je vedená v obchodnom alebo živnostenskom registri a sídlo spoločnosti je na území Slovenskej republiky; oficiálne sídlo firmy sa dá získať cez súhlas s umiestnením sídla spoločnosti
 • ak zamestnávate do 10 ľudí musíte splniť podmienku obratu pre mikropodnik do 2 mil. €, v prípade ak zamestnávate do 50 ľudí, spĺňate podmienku malého podniku s obratom do 10 mil. €

Pôžičky pre podnikateľov prostredníctvom NADSME majú aj svoje pravidlá použitia. Úver môže byť použitý a je viazaný na účel, na ktorý bol schválený. Podnikateľ môže investovať finančné prostriedky do investičných projektov a na nákup zásob obchodného charakteru. 

Výška úveru sa pohybuje na úrovni od 2500 až do 50 000 € a splatnosť je stanovená na obdobie 6 mesiacov až 4 roky. Pripraviť sa však musíte aj na zabezpečenie úveru podľa investičných zámerov a vašej rizikovosti pri jeho splácaní.

Banky podporujú podnikateľov a živnostníkov

Banky na území Slovenskej republiky umožňujú dostatočné možnosti financovania podnikateľských zámerov a investícií. Na oživenie krízou oslabeného hospodárstva prispievajú aj štátne inštitúcie. Vďaka Európskej únii je možné čerpať aj pôžičky, ktoré sú zvýhodnené financovaním z EÚ fondov. 

Pri výbere vhodného produktu je potrebné informovať sa bližšie priamo v pobočkách bánk a spoločností, ktoré vám rady poskytnú podrobné informácie a podmienky poskytnutia pôžičky pre podnikateľov a živnostníkov.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang