Pôžičky – aké zásady treba dodržiavať

V tomto článku sa dozviete, čo všetko je potrebné vedieť a dobre zvážiť predtým, než požiadate o pôžičku.


Obsah článku


Zvážiť svoje možnosti splácania pôžičky

Neberte si vysoké pôžičky, ktoré nie je schopný váš rodinný rozpočet skutočne uniesť. Od všetkých príjmov v rodine si treba odpočítať bežné výdavky, samozrejme aj všetky aktuálne splátky a poistky. Týmto výpočtom zistíte, koľko finančných prostriedkov máte k dispozícií na to, aby ste boli schopný splácať ďalšiu pôžičku.

Vybrať ten najvýhodnejší úver

Podľa zákona o spotrebiteľských úveroch sú povinné všetky spoločnosti poskytujúce pôžičky (bankové i nebankové) uviesť v zmluve údaj, ktorý zahŕňa všetky výdavky klienta spojené s úverom – čiže RPMN (ročnú percentuálnu mieru nákladov).

Podľa tohto čísla vyjadreného v percentách zistíte, ktorá zo spoločností vám poskytne výhodnejšiu a lacnejšiu pôžičku. Platí pravidlo, že čím je percento nižšie, tým je pôžička pre vás výhodnejšia.

Nenechať sa oklamať a dôkladne si preštudovať podpisovanú zmluvu

V zmluve o pôžičke je dôležité sa zamerať na nasledovné údaje jasné vymedzenie zmluvných strán –veriteľ a dlžník, výška úroku a RPMN, výšku mesačných splátok, termín poslednej splátky, celkovú sumu, ktorú budete musieť zaplatiť, poplatky a sankcie v prípade nedodržania zmluvných podmienok, možnosti predčasne splatiť úver alebo vypovedať zmluvu, kryté poplatky, možnosti predĺženia splácania, možnosti poistenia splácania úveru.

Dať si pozor na drobné písmenká v zmluve

Obzvlášť väčšiu pozornosť je potrebné venovať textu s drobným písmom. Práve tu sa nachádzajú skryté poplatky a sankcie.

Uprednostniť pôžičku od banky pred pôžičkou od nebankovej spoločnosti

Vyhnúť sa tak môžete skrytým poplatkom a pomerne vysokým úrokov.

Referencie 

Ak máte záujem o pôžičku a neviete ktorú spoločnosti by ste oslovili prečítajte si informácie a recenzie o pôžičkách. Recenzie môžete nájsť na internete alebo sa poraďte so známymi, ktorí už s pôžičkami majú skúsenosti. Dôverujte len overeným spoločnostiam s pozitívnymi referenciami.

Neriešiť svoje problémy so splácaním pôžičky ďalšou pôžičkou

Rozumnejšie je kontaktovať veriteľa a oznámiť mu, že nie ste schopný pôžičku ďalej splácať. Určite nájdete spoločné riešenie vášho problému.

Komunikovať v prípade problémov 

Ak nezvládate splácať mesačné splátky pôžičky, alebo nastanú neočakávané situácie, pre ktoré nebudete môcť pôžičku ďalej splácať je dobré dať veriteľovi vedieť, že so splácaním máte problémy. Spoločne tak môžete nájsť riešenie prijateľné pre obe strany. Ak budete mlčať, tak sa pripravte na problémy a neochotu veriteľa vám nejakou formou pomôcť.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang