Prima Banka – pôžička – recenzia a hodnotenie

prima banka pozicka

Prima Banka je jednou z nových slovenských bánk. Jej predchodca vznikol už v roku 1993, keď sa vedenie 193 slovenských obcí rozhodlo založiť banku, ktorá by financovala rast obcí a malých miest.

Týmto aktom vznikla Prvá komunálna banka. Po desiatich rokoch sa k PKB dostáva nový investor a banka sa premenúva na Dexia banka Slovensko a.s. V tomto čase sa banka začína zaoberať bankovými službami aj pre individuálnu klientelu.

Zmena vo vedení nastáva v roku 2011, kedy sa 94 % majiteľom akcií banky stáva Penta Investments. Rok 2012 priniesol aj zmenu názvu na Prima Banka Slovensko a.s.

V súčasnosti banka zabezpečuje bankové služby nie len pre jednotlivcov, ale aj pre podnikateľov a obce.

Úverové portfólio Prima Banky

V aktuálnej marketingovej kampani sa Prima Banka prezentuje ako poskytovateľ jednej z najvýhodnejších pôžičiek.

Okrem bežného spotrebného úveru má klient možnosť preniesť si do Prima Banky svoje staré úvery a zlúčiť ich do jedného.

Pokiaľ má klient zriadený bankový účet, má na ňom možnosť využiť povolené prečerpanie, a teda vyberať peniaze do mínusu.

Týmito dvoma produktami sa však Prima Banka nijak nevymyká z bežného stereotypu a na trhu existujú banky, ktoré majú svoje produktové portfólio „bohatšie“.

Pôžička od Prima Banky

Ide o bežný bezúčelový spotrebný úver. V skutočnosti nie je veľmi zaujímavý, kvôli čomu sa Prima Banka rozhodla lákať ľudí na výhody.

Nalákať by Vás mal sľub, že po 18 mesiacoch splácania Vám bude vrátený celý poplatok za poskytnutie pôžičky. Druhé lákadlo sa týka iba pôžičiek s 10-ročnou dobou splatnosti. Po včasnom a riadnom splatení Vám Prima Banka vráti úroky vo výške 10 mesačných splátok.

Vracanie poplatku a úroku je však podmienené týmito podmienkami:

 • počas doby splácania ste sa neomeškali so žiadnou splátkou ani poplatkom
 • pôžička nebola splatená predčasne – banka by sa tým ochudobnila o očakávané úroky
 • pôžičku počas celej doby splatnosti splácate z osobného účtu

Ďalším z krokov smerom k zákazníkom má byť možnosť nastavenia si pôžičky podľa vlastných predstáv. Určíte si koľko ste ochotní mesačne za pôžičku splatiť a na základe toho si vyberiete najvhodnejšiu výšku pôžičky.

Táto logika sa nám však zdá byť obrátená, pretože klient v prvom rade uvažuje o tom koľko peňazí vlastne potrebuje. Výška splátky je až druhotnou otázkou. Prima Banka na vec ide obrátene.

Parametre pôžičky od Prima Banky

 • peniaze od 1 000 do 15 000 €
 • fixný úrok 7,9 % ročne
 • doba splatnosti 2 až 10 rokov

Je vhodné brať tieto parametre do úvahy.

Výhody

Výhody pôžičky od Prima Banky sú nasledujúce:

 • pôžička iba na občiansky preukaz – pokiaľ už ste klientom Prima Banky s vlastným účtom
 • bez ručiteľa
 • bez dokazovania účelu
 • voliteľná výška splátky
 • pri riadnom splácaní dostanete späť poplatok za poskytnutie
 • po úplnom splatení načas dostanete späť úroky za 10 splátok

Zváženie výhod uľahčí samotné rozhodovanie.

Nevýhody

Pôžička má však aj svoje nevýhody:

 • nutnosť vybavenia na pobočke
 • doba splatnosti rozdelená iba na ročné periódy

Pred jej požiadaním je na mieste sa zamyslieť, či je pre klienta naozaj užitočná.

Podmienky pre získanie pôžičky

Podmienky pre získanie sú bežné ako u ostatných bánk. Záujemca o pôžičku musí spĺňať nasledovné:

 • vek minimálne 18 rokov
 • trvalý pobyt na území SR
 • trvalý pracovný pomer nie kratší ako 3 mesiace
 • ak je živnostník, doba podnikania nesme byť kratšia ako rok
 • dôchodcovia sa musia preukázať poberaním starobného
 • akceptované sú aj výsluhové dôchodky

Je teda jasné, že Prima Banka bude posudzovať príjem žiadateľa. Za príjem je možné považovať aj iné zisky, než mzdu. Sú to napríklad sociálne dávky, dávky v nezamestnanosti, materský príspevok a podobne.

Na stránkach Prima Banky sa ale nedozviete, čo všetko považuje za príjem a pre konkrétne informácie odporúča navštíviť niektorú z pobočiek.

Poistenie splácania

Poistiť si svoju schopnosť splácať úver odporúčame každému klientovi Prima Banky. Nikdy totiž nie je možné predpokladať svoju finančnú situáciu do budúcnosti, čo môže najmä pri viacročných úveroch spôsobiť nemilé prekvapenie.

Strata zamestnania, navýšenie výdajov alebo choroba môžu zapríčiniť neschopnosť splácať včas alebo v nastavenej výške.

Služba poistenia splátok je, samozrejme, spoplatnená, avšak cena nie je vysoká na to, aby ste riskovali.

Cena poistenia splátok je k 01. 9. 2014 nasledovná:

 • 2,45 % z výške mesačnej splátky v súbore poistenia A – poistenie zahŕňa smrť, trvalú invaliditu a pracovnú neschopnosť
 • 4,95 % z výšky mesačnej splátky v súbore poistenia B – poistenie zahŕňa smrť, trvalú invaliditu, pracovnú neschopnosť a stratu zamestnania

Konsolidácia úverov v Prima Banke

Konsolidácia úverov je spojenie viacerých úverov do jedného. Pôvodné pôžičky uhradí Prima Banka a výsledný jeden úver bude klient splácať priamo jej.

V rámci konsolidácie je možné zlúčiť:

 • spotrebné úvery
 • prečerpania účtov
 • splátkové predaje
 • ostatné pôžičky

Prima Banka vybaví všetku potrebnú administratívu a formality. Jedinou úlohou klienta je zabezpečiť si potvrdenia o zostatkoch úverov. Tie Vám vystavia pôvodní veritelia – poskytovatelia úverov.

Prečerpanie ponúka nasledovné výhody

Toto sú výhody prečerpania:

 • Možnosť čerpať až 1 500 €
 • Peniaze okamžite v prípade potreby
 • Bez dokazovania účelu a doloženia príjmu
 • Bez poplatku za zriadenie a prehodnotenie – ak máte účet v PB
 • Bez ručiteľa

Dôležité je ich zvážiť všetky.

Prečerpanie však má aj isté obmedzenia

Aké sú nevýhody prečerpania?

 • Minimálny výber 100 €
 • Iba pre klientov medzi 18 až 65 rokmi
 • Bankový účet musí byť starší ako 3 mesiace
 • Účet musí byť aktívny – musia na neho byť pripisované príjmy

Upozorňujeme, že aj povolené prečerpanie prostriedkov na účte je úročené. Kvôli tomu by ste mali zvýšiť pozornosť, pokiaľ účet zriaďujete svojim deťom. Práve mladiství často z dôvodu neporozumeniu princípu vyberajú neuvážene a nečakajú, že by sa mohli dostať do ťažkostí so splácaním.

Záver

Prima Banku hodnotíme neutrálne. Neponúka nič, čo by ste nenašli aj v inej banke. Fixný úrok 7,9 % ročne patrí medzi tie výhodnejšie, avšak nevedno dokedy sa na tejto hodnote udrží.

Prima Banka každopádne patrí medzi silné slovenské banky, vďaka čomu si získala dôveru a my z pozície recenzentov jej nemôžeme vytknúť žiadne negatívum.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang