Register dlžníkov – centrálny úverový register a SRBI

register dlžníkov

Finančná stabilita a dôveryhodnosť sú kľúčovými prvkami každej ekonomiky. Práve preto zohrávajú registre dlžníkov zásadnú úlohu v procese riadenia úverovej činnosti a zabezpečenia transparentnosti finančného trhu. So vzostupom online služieb sa otvárajú dvere pre efektívnejšie nástroje monitorovania a riadenia dlhových povinností. Centrálny register dlžníkov, úverový register či bankový register dlžníkov sa stali kľúčovými v kontexte prevencie neplatenia a ochrany veriteľov.

Ako funguje centrálny register exekúcií zdarma? Ako podať žiadosť o výpis z úverového registra?

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE:

Register dlžníkov je zoznam, ktorý zahrňuje osoby s úverovými záväzkami, ale nemusia byť všetci neplatiči, pretože mnohí z nich svoje záväzky riadne splácajú.

Proces aktualizácie úverového registra prebieha pravidelne na mesačnej báze a zabezpečuje transparentnosť a presnosť údajov, ktoré sú dôležité pre poskytovateľov finančných služieb.

Existuje niekoľko úverových registrov na Slovensku, ako napríklad SRBI, NRKI, SOLUS, CRIF a CERD, ktoré poskytujú informácie o dlžníkoch a ich platobnej disciplíne.

Register dlžníkov – základné informácie

Register dlžníkov je zoznam, ktorý zahŕňa aj tých, ktorí si berú pôžičky, vlastnia kreditné karty alebo majú povolené prečerpanie účtu. Nemusí to však znamenať, že sú všetci neplatiči. Mnohí dlžníci svoje záväzky riadne splácajú alebo využívajú výhody kariet bez problémov. Problém vzniká vtedy, keď dlžníci meškajú s platbami alebo ich vôbec nesplácajú, čo vedie k zápisu ich mena do úverového registra dlžníkov ako neplatičov.

Ako funguje úverový register dlžníkov?

Register dlžníkov je v podstate záznamom, do ktorého človeka zapíše veriteľ, ak má s platbami problémy. Čím viac problémov má so splácaním, tým viac sa blíži k zaradeniu do kategórie neplatičov. To môže mať vážne dôsledky, ak bude v budúcnosti potrebovať finančnú pomoc.

Aktualizuje sa úverový register?

Áno, pravidelne. Je v záume spoločností udržiavať register aktuálny, aby si vzájomne vymieňali informácie a zabezpečili tak transparentnosť a presnosť údajov. V súčasnosti sa register dlžníkov aktualizuje mesačne.

Vedeli ste, že…?
Aj jediná omeškaná splátka môže viesť k zápisu negatívneho záznamu do registra dlžníkov.

Úverový register – existuje len jeden?

Na Slovensku neexistuje len jeden úverový register dlžníkov, ale hneď niekoľko. To znamená, že rôzne spoločnosti môžu sledovať rôzne zoznamy neplatičov. Ak sa práve používaný register v danej spoločnosti, od ktorej človek žiada finančnú pomoc, líši od toho, v ktorom je zapísaný, môže mať šťastie. Avšak nemal by sa vždy spoliehať na tieto údaje, pretože každá spoločnosť môže mať vlastné súkromné záznamy, ktoré si spoločnosti zdieľajú medzi sebou.

Hoci existuje viacero úverových registrov, neznamená to, že je v niektorom z nich vhodné byť zaradený ako neplatič. Tu sú niektoré z nich:

SRBI (Spoločný register bankových inštitúcií):Tento úverový register zahŕňa informácie až od 19 bankových poskytovateľov, pobočiek zahraničných bánk a stavebných sporiteľní. Medzi jeho používateľov patria napríklad mBank, SberBank, OTP Banka, Prima Banka, Poštová banka, UniCredit Bank, ČSOB, Zuno a ďalší. Prevádzkuje ho spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, ktorú vlastnia tri banky: Slovenská sporiteľňa, VÚB a Tatra Banka.
NRKI (Nebankový register klientskych informácií):Prevádzkovateľom tohto registra je spoločnosť Non-Banking Credit Bureau, ktorá zhromažďuje informácie o právnických aj fyzických osobách. V súčasnosti má 23 členov.
SOLUS: Tento register je zameraný na záujmové združenie právnických osôb a zahŕňa informácie o fyzických osobách, nie však o podnikateľoch ani firmách.
CRIF:Univerzálny register, ktorý zahŕňa informácie z bánk aj nebankových inštitúcií.
CERD (Centrálny register dlžníkov):Je považovaný za najnebezpečnejší a podvodný.

Čistý úverový register je kľúčovým predpokladom pre schválenie úveru.


Mýtus je, že úverový register vedú a kontrolujú len banky. Napriek tomu, že s ním začali, dnes ho používajú aj nebankové spoločnosti. Tie si vedú aj vlastné úverové registre a berú ich do úvahy, najmä ak ide o vyššie sumy.


SRBI register

Spoločný register bankových informácií (SRBI) vytvorili slovenské banky s cieľom:

 • optimalizovať obchodné vzťahy s klientami
 • posilniť kontrolu ich bonity, dôveryhodnosti a platobnej disciplíny
 • lepšie posúdiť riziká spojené s poskytovaním úverov
 • preferovať klientov so spoľahlivou úverovou históriou

Vedenie tohto registra je zverené spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., ktorá ho riadi od roku 2004.

Podľa Zákona o bankách z roku 2001 si banky vytvorili tento SRBI register s úmyslom overovať bonitu klientov a ich schopnosť dodržiavať finančné záväzky. Predstavuje dôležitý nástroj pre všetky retailové banky na Slovensku, ktoré majú prístup k informáciám v jeho databáze.

Vedeli ste, že… ?
Informácie v SRBI registri sa pravidelne aktualizujú a zahŕňajú pozitívne aj negatívne aspekty úverových zmlúv po dobu 5 rokov od ich ukončenia.

Pre verejnosť funguje SRBI register ako ochranný mechanizmus, ktorý:

 • monitoruje zadlženie jednotlivcov
 • chráni ich pred prehnaným zadlžovaním a neplatením dlhov

NRKI – nebankový register dlžníkov

Od roku 2015 SRBI spolupracuje s Nebankovým registrom klientskych informácií (NRKI), čo poskytuje bankám:

 • komplexný prehľad o klientoch
 • efektívnejšiu ochranu pred platobnou neschopnosťou

Partnerstvo bankového SRBI registra a NRKI nebankového registra vyhovuje požiadavkám Zákona o spotrebiteľských úveroch, čím zlepšuje reguláciu úverového trhu na Slovensku.

Žiadosť o výpis z úverového registra

Skontrolovať stav záznamov v úverovom registri je pomerne jednoduché a dostupné pre každého.

 1. Podanie žiadosti o výpis z úverového registra: Žiadosť o výpis zo SRBI a NRKI sa dá podať písomne prostredníctvom konkrétneho tlačiva, ktoré človek nájde na webových stránkach registrov.
 2. Odoslanie žiadosti: Vyplnenú žiadosť treba poslať na adresu príslušného registra uvedenú v spodnej časti formulára.
 3. Osobné podanie žiadosti: Alternatívne sa dá žiadosť o výpis z úverového registra podať aj osobne v sídle prevádzkovateľov registrov v Bratislave.
 4. Splnomocnenie: Na tento účel sa dá splnomocniť inú osobu, napríklad finančného sprostredkovateľa. Tlačivo na splnomocnenie sa nachádza taktiež na webových stránkach registrov.

Pre fyzické osoby – nepodnikateľov sa účtuje pri žiadosti o výpis z úverového registra:

poplatok 14 eur – osobné prevzatie (výpis na počkanie)
poplatok 14 eur + poštovné – písomné vyhotovenie do 5 dní
poplatok 4 eurá + poštovné – písomne do 30 dní

Pre právnické osoby alebo fyzické osoby podnikateľov je možné požiadať o výpis priamo u Národnej banky Slovenska.

Náhľad žiadosti o výpis z úverového registra ktorá sa nachádza na webovej stránke v sekcii „Žiadosti a dokumenty.“

Výpis z úverového registra online

Online získanie výpisu z úverového registra je teraz pohodlnejšie ako kedykoľvek predtým. Na špecializovanom portáli moje-financie.sk sa dá požiadať o úverovú správu a získať tak prehľad o svojich finančných záväzkoch, a to v priebehu niekoľkých jednoduchých krokov.

Poplatok za výpis z jedného úverového registra online je 8 eur, pričom nezahŕňa poštovné náklady.

Ako na to?

Stačí sa zaregistrovať na portáli moje-financie.sk, kde sa dá získať prístup k spotrebiteľskému výpisu a úverovej správe 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Tento portál má podporu mnohých bánk, stavebných sporiteľní a ďalších finančných inštitúcií na slovenskom trhu.

Proces registrácie je pomerne jednoduchý:

 1. Vyplniť online registračný formulár.
 2. Podpísať a poslať zmluvy späť.
 3. Obdržať potvrdzujúci e-mail.
 4. Prihlásiť sa do systému.

Po úspešnej registrácii bude mať záujemca prístup k pravidelným informáciám o stave svojej finančnej kondície zaznamenávanej v dvoch najväčších úverových registroch. Odporúča sa požiadať o obe úverové správy aspoň raz ročne.

Výpis z úverového registra online
Platba za online výpis z úverového registra sa dá uskutočniť platobnou kartou, alebo si objednať priame doručenie na dobierku.

Centrálny register dlžníkov

Centrálny register dlžníkov (CERD) vzbudzuje isté obavy. Národná banka Slovenska (NBS) a Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) zdôrazňujú, že CERD nie je oficiálnym registrom dlžníkov Slovenskej republiky.


CERD nemá prístup k údajom z oficiálnych registrov, čo znamená, že výpisy o bezdlžnosti, ktoré poskytuje, nie sú pre finančné inštitúcie dôveryhodné.


NBS opätovne upozorňovala na službu poskytovania výpisov alebo potvrdení o bezdlžnosti prostredníctvom webových stránok Centrálneho registra dlžníkov SR (CERD), ktoré nie sú oficiálnymi registrami a nemajú prístup k relevantným údajom.

Aj preto odporúčajú nezaregistrovať sa na webových stránkach centrálneho registra dlžníkov a radšej sa obrátiť na oficiálny centrálny úverový register NBS (právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ) alebo iné dôveryhodné, vyššie spomínané registre, napr. SRBI (fyzická osoba nepodnikateľ).

Centrálny úverový register NBS

Centrálny úverový register, známy skratkou RBUZ (Register bankových úverov a záruk) je systém, ktorý spravuje Národná banka Slovenska na základe platného zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách. Jeho účelom je zaznamenávať informácie týkajúce sa úverových záväzkov právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov.

Obsahom RBUZ centrálneho úverového registra sú informácie o:

 • Rôznych nástrojoch, ktoré predstavujú kreditné riziko, ako sú kreditné karty, úvery, povolené a nepovolené prečerpania, finančný lízing a odkúpené obchodné pohľadávky. Tieto informácie sa evidujú v prípade, že dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ.
 • Zaistení zabezpečujúcich daný nástroj.
 • Právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch.

Predmetom vykazovania do RBUZ nie sú informácie o fyzických osobách nepodnikateľoch a ich nástrojoch.


Informácie do registra sa získavajú z:

 • Úverových inštitúcií vrátane bánk so sídlom na Slovensku aj v zahraničí, pobočiek zahraničných bánk so sídlom na Slovensku, Exportno-importnej banky SR a ďalších registrov a zdrojov.
 • Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, registra organizácií, registra účtovných závierok, Sociálnej poisťovne a ďalších.

Údaje z centrálneho úverového registra sa môžu poskytovať:

 • Úverovým inštitúciám, ktoré do registra poskytujú údaje.
 • Právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, ktorí žiadajú o výpis z registra.
 • Orgánom činným v trestnom konaní.
 • Európskej centrálnej banke pre naplnenie požiadaviek stanovených nariadením EÚ 2016/867.

Je centrálny register exekúcií zdarma?

Centrálny register exekúcií, zriadený v roku 2016 na základe zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, poskytuje verejne dostupný zoznam právoplatne neskončených exekúcií vedených Slovenskou komorou exekútorov.

Obsahuje údaje o:

 • súde, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie
 • exekútorovi
 • príslušných dátumoch k exekúcii
 • vymáhanom nároku
Vedeli ste,že… ?
Prehľad o exekúciách vedených daňovými úradmi, justičnou pokladnicou a inými verejnými orgánmi sa v centrálnom registri exekúcií nenachádza.

Prístup k Centrálnemu registru exekúcií nie je zdarma. Slovenská komora exekútorov si účtuje poplatok, ktorý sa určuje na základe prístupov, či už individuálnych vyhľadávaní alebo nepretržitého sledovania exekúcií. Tento poplatok je vo výške 1,60 eur za každý prístup. Po registrácii sa žiadosť o výpis alebo potvrdenie o stave exekúcie spracováva po dobu niekoľkých pracovných dní a následne je doručená elektronicky alebo poštou.

Výpis z Centrálneho registra exekúcií taktiež nie je zdarma. Žiadateľ za jeho vydanie alebo potvrdenie musí uhradiť administratívny poplatok vo výške 2,50 eur za každú stranu, spolu so spomínaným poplatkom za prístup.

centrálny register exekúcií zdarma
Údaje v registri exekúcií sú zodpovednosťou súdnych exekútorov, ktorí sú povinní ich správne aktualizovať. Ak sa zistí, že údaje nie sú pravdivé, je možné podať sťažnosť, ktorá bude prešetrená Slovenskou komorou exekútorov.

Existuje register dlžníkov zdarma?

Áno, existuje aj register dlžníkov zdarma. Tento register je dôležitý nielen pre dlžníkov, ale aj pre veriteľov, ktorí si chcú overiť finančnú spoľahlivosť svojich potenciálnych obchodných partnerov.

Existuje niekoľko spôsobov:

 • Zoznam neplatičov Finančnej správy:
  • Verejne dostupný zoznam na webovej stránke Finančnej správy.
  • Osoby s vysokými daňovými nedoplatkami sa automaticky dostávajú na tento zoznam.
 • Sociálna poisťovňa:
  • Osoby s nezaplateným poistným vo výške nad 3,32 eur sú zaradené do zoznamu dlžníkov Sociálnej poisťovne.
  • Zoznam je prístupný po prihlásení sa do elektronického konta na webovej stránke Sociálnej poisťovne.
 • Okresný súd:
  • Možnosť požiadať o výpis všetkých občianskoprávnych konaní na okresnom súde, kde je trvalé bydlisko žiadateľa.
  • Tento výpis obsahuje informácie o všetkých právnych konaniach vrátane exekučných konaní, ktoré vedú k zápisu do registra dlžníkov.

Register dlžníkov zdarma umožňuje jednoduché nahliadnutie do evidencie dlžníkov a poskytuje transparentnosť vo finančných záležitostiach.

Žiadosť o vymazanie z úverového registra – vzor

Žiadosť o vymazanie z úverového registra je vhodná pre tých, ktorí sa chcú zbaviť záznamov, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť ich finančnú situáciu. Tento proces môže mať významný vplyv na možnosti získania úveru, práce alebo bývania, preto treba mať informácie o tom, ako postupovať v tomto prípade. Pomôže vzor žiadosti o vymazanie z úverového registra.

Kde nájsť vzor žiadosti o vymazanie z úverového registra?

Ak má niekto záujem o odstránenie informácií zo svojho úverového registra, môže nájsť vzor žiadosti na webovej stránke Centrálneho registra úverov (CRÚ), ktorý spravuje úverový register na Slovensku. Tento vzor je k dispozícii vo formáte PDF, stačí ho stiahnuť a vyplniť.

Ako poslať žiadosť?

Po stiahnutí vzoru žiadosti o vymazanie z úverového registra ju treba vyplniť podľa inštrukcií a priložiť potrebné dokumenty, ktoré preukazujú, že žiadateľ svoje záväzky splatil. Vyplnenú a podpísanú žiadosť môže poslať na adresu centrálneho úverového registra.

Proces spracovania žiadosti môže trvať niekoľko týždňov. Výmaz z úverového registra môže znamenať zlepšenie finančnej situácie a rozšírenie možností v oblasti financií.

Pre tých, ktorí majú všetky svoje záväzky riadne splatené, je možné žiadosť o výmaz z registra podať písomne s notársky overeným podpisom. V prípade nevyhovujúcej odpovede od prevádzkovateľa registra majú možnosť obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov.


Vzor žiadosti o vymazanie z úverového registra

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefónne číslo:

Email:

Názov veriteľského subjektu: [Názov banky alebo nebankovej spoločnosti]

Adresa veriteľského subjektu: [Adresa banky alebo nebankovej spoločnosti]

Vec: Žiadosť o vymazanie z úverového registra

Vážený/á [Meno kontaktnej osoby],

touto cestou Vás žiadam o vymazanie mojich osobných údajov z úverového registra.

Podľa § 30 zákona č. 365/2004 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o spotrebiteľských úveroch“) má spotrebiteľ právo požiadať prevádzkovateľa úverového registra o vymazanie svojich osobných údajov z úverového registra, ak boli všetky jeho úverové záväzky voči veriteľovi splnené a uplynulo 5 rokov od ich splatnosti.

V súlade s týmto ustanovením zákona o spotrebiteľských úveroch Vás žiadam o vymazanie mojich osobných údajov z úverového registra, nakoľko som dňa [Dátum] splatil/a všetky svoje úverové záväzky voči Vašej spoločnosti v celkovej výške [Suma] eur.

K tejto žiadosti prikladám kópiu potvrdenia o splnení úverového záväzku.

V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím neváhajte kontaktovať.

S pozdravom,

[Meno a priezvisko]

Prílohy: Kópia potvrdenia o splnení úverového záväzku


Úverový register – kontakt

Úverový register predstavuje dôležitý nástroj, ktorý poskytuje informácie o úveroch a záväzkoch jednotlivcov a spoločností. Ak niekto potrebuje kontaktovať úverový register v Slovenskej republike, nižšie nájde kontakty:

Úverový register SRBI – kontakt

 • Adresa: Mlynské nivy 14 (Twin City blok C), 821 09 Bratislava, Slovenská republika
 • E-mail: sbcbklient@crif.com
 • Telefónne číslo:
  • +421 2 5920 7599
  • +421 2 5920 7584
  • +421 2 5920 7518
  • +421 2 5920 7519
  • +421 2 5920 7515
  • +421 2 5920 7541

Register NRKI – kontakt

 • Adresa: Mlynské nivy 14 (Twin City blok C), 821 09 Bratislava, Slovenská republika
 • E-mail: nbcbklient@crif.com

Centrálny úverový register NBS – kontakt

 • Adresa: Národná banka Slovenska Register bankových úverov a záruk, Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava

Zoznam dlžníkov v bankách

Aj keď existujú prísne kontroly a úvery bez registra sa v bankách získavajú len ťažko, stále sa dá nájsť finančná pomoc inde. Niektoré nebankovky alebo súkromné osoby predstavujú posledného záchrancu. Avšak niektorí požadujú preukázanie pravidelného príjmu.

Kontrola registra dlžníkov sa dá obísť, ak človek ručí nehnuteľnosťou alebo ručiteľom. Avšak, človek by mal byť obozretný, keďže neplnenie záväzkov môže mať vážne následky na jeho majetok. Ak je záznam v zozname dlžníkov v bankách jedinou prekážkou, treba to konzultovať s hypotekárnym špecialistom alebo vyžiadať úver online alebo cez sms.

Mať negatívny záznam v zozname dlžníkov v bankách je stresujúce, ale existujú spôsoby, ako sa z neho dostať.

 • počkať 5 rokov po ukončení splácania
 • dokázať, že finančná situácia sa zlepšila
 • vyhlásiť osobného bankrotu

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang