Úver alebo leasing – porovnanie

Úver a leasing sú dve z možností, ako získať finančné prostriedky na kúpu spotrebných predmetov. Obe z týchto dvoch alternatív majú svoje výhody a nevýhody.


Obsah článku


Predtým, než začnete riešiť kúpu, prečítajte si, ktorá z týchto foriem financovania je pre vás výhodnejšia.

So spotrebným úverom je tovar hneď váš

Hlavný rozdiel medzi úverom a leasingom je v právnom vlastníctve tovaru, ktorý si chcete kúpiť. Pri spotrebnom úvere získate od finančnej inštitúcie – banky alebo nebankové spoločnosti peniaze a s nimi si idete tovar zakúpiť. Vo väčšine prípadov je spotrebný úver bezúčelový.

To teda znamená, že banka neskúma, na čo chcete peniaze použiť. Z toho vyplýva, že právnym aj ekonomickým vlastníkom tovaru ste vy. To je jednoznačná výhoda v prospech spotrebného úveru, či pôžičky.

Úplne opačne je to pri financovaní formou leasingu. Pri leasingu máte spotrebný predmet akoby zapožičaný od leasingovej spoločnosti, pričom reálne tento majetok získate až zaplatením poslednej splátky.

Ekonomickým vlastníkom ste vy a využívate celý takýto majetok, avšak právne naň získavate nárok až na konci leasingového vzťahu. V prípade neplatenia leasingu tak leasingová spoločnosť príde a takýto majetok vám zabaví bez možnosti na vrátenie už zaplatených splátok.

Najdôležitejšie sú celkové náklady

Pri oboch formách financovania je samozrejme najdôležitejšie si už dopredu spočítať celkové náklady. Pre väčšinu ľudí je táto časť pomerne zložitá, pretože jednoducho nerozumejú všetkým nákladom, ktoré pri financovaní na dlh vznikajú.

Určite je dobré sa s niekým poradiť, prípadne využiť služieb spoľahlivého finančného sprostredkovateľa. Prečítajte si, čo všetko dokáže dobrý finančný sprostredkovateľ pre vás zariadiť.

Pri spotrebnom úvere je hlavným nákladom úrok. Pomocou jednoduchých úverových kalkulačiek je veľmi ľahké zistiť celkové preplatenie úveru. Platí, že čím vyšší úrok a čím dlhšia splatnosť, tým sú náklady vyššie.

Okrem úroku vstupujú pri úverových produktoch do hry aj ďalšie poplatky, ktoré celý úver predražujú. Pýtajte sa na tieto poplatky už pred podpísaním úverových zmlúv, aby ste potom neostali prekvapení. O niektorých konkrétnych ponukách spotrebných úverov sa dozviete v našom článku.

Pýtajte sa na výšku úroku a ďalších poplatkov

Aby toho nebolo málo, leasingové vzťahy sú ešte komplikovanejšie. Pri leasingu sa objavujú ďalšie finančné kategórie, ktorým je potrebné rozumieť, aby bolo možné správne určiť celkové náklady. Prejdime si to aspoň v skratke.

Leasingová splátka v sebe zahŕňa niekoľko zložiek. Podobne ako pri úvere sa skladá zo splátky istiny a úroku. Takže aj pri leasingu je dôležitá výška úroku. Veľmi dôležitá je pri leasingu výška akontácie. 

Akontácia vlastne predstavuje prvú splátku leasingu. Platí, že čím vyššiu splátku zaplatíte na začiatku, tým nižšie budú celkové náklady leasingu. Nenechajte sa nachytať peknými reklamnými sloganmi, ktoré ponúkajú 0 % akontáciu. Takýto slogan znamená v podstate to, že celú sumu predmetu, ktorý kupujete, zaplatíte postupne v splátkach.

Podobne ako pri úvere je samozrejmé potrebné zohľadniť aj ďalšie náklady a poplatky, ktoré sú s leasingom spojené.

Osobitný význam má DPH

Daň z pridanej hodnoty predstavuje ďalší podstatný rozdiel medzi úverom a leasingom. Pri spotrebnom úvere a pôžičke nevstupuje priamo do výpočtu celkových nákladov. Úverových vzťahov sa DPH netýka. Až v momente kúpy spotrebného predmetu, prichádzame do kontaktu s DPH. Platiteľ DPH má samozrejme nárok na odpočet tejto dane zo svojho nákupu, ak tento predmet použije na podnikanie.

Komplikovanejšie je to opäť pri leasingu. Daň z pridanej hodnoty je uplatňovaná postupne v každej leasingovej splátke. Celkovú splátku táto daň navyšuje, avšak aj v tomto prípade platí, že platiteľ DPH má nárok na odpočet. Podnikateľ, ktorý je zároveň platiteľom DPH tak vlastne platí iba čisto istinu a úrok. V tomto prípade už asi tušíte, že leasing sa zvykne oplatiť práve podnikateľom a právnickým osobám.

Čo je teda vlastne výhodnejšie?

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď, nakoľko riešenie závisí od viacerých faktorov. Vždy je potrebné riešiť osobitne každý prípad. Pri firmách – právnických osobách zvyčajne platí, že úver sa získava zložitejšie a pri vyšších úrokových nákladoch. Preto mnohí podnikatelia volia radšej cestu leasingu.

Spotrebný predmet (najčastejšie automobil) majú ihneď k dispozícii a v tomto prípade nie je až tak podstatné, že právnym vlastníkom je stále leasingová spoločnosť. Zaplatené splátky vstupujú do nákladov vo forme odpisov a platitelia DPH majú nárok na odpočty.

Naopak, pri bežných spotrebiteľoch – fyzických osobách sa javí ako výhodnejšia forma financovania spotrebný úver. Je to predovšetkým kvôli tomu, že úrokové sadzby sú aktuálne mimoriadne nízko a aj bezúčelový spotrebný úver je možné získať za veľmi výhodných podmienok.

Viac o ponuke spotrebných úverov na slovenskom trhu sa dočítate v tomto článku. Spotrebný úver vybavíte jednoducho, peniaze máte rýchlo k dispozícii a tovar je okamžite váš. Nemusíte čakať až do zaplatenia poslednej splátky.

Úver alebo leasing?

Ako pri všetkých finančných produktoch, aj tu platí, že najdôležitejšia je kalkulácia celkových nákladov:

  1. výška úroku
  2. dĺžka splácania
  3. akontácia (pri leasingu)
  4. nárok na odpočet DPH (týka sa platiteľov DPH)
  5. podmienky poskytnutia úveru a leasingu
  6. poplatky spojené s vybavením úveru alebo leasingu

Pri kalkuláciách sa zamerajte na tieto body a budete presne vedieť, ktorá z možností je pre vás výhodnejšia.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang