Úverový register – čo prezrádza

uverovy-register

Úverové registre sú na Slovensku veľmi žiadanou témou. Môže za to fakt, že väčšina dlžníkov stále nemá celkom jasný prehľad o tom, za akých podmienok sa do registra dostanú, čo sa bude diať, pokiaľ ich register bude evidovať a ako sa z tejto evidencie dostať preč.


Obsah článku


V dnešnom článku si vysvetlíme, aké registre na Slovensku fungujú a aké kroky podniknúť, pokiaľ sa v nich nájdeme.

Najjednoduchším spôsobom však naveky ostane úver vôbec nebrať a na potrebnú vec si postupne našetriť. Smutná skutočnosť totiž dokazuje, že bežný Slovák nielenže nepozná registre, ale nepozná ani princípy čerpania úverov, čo je pre neho veľmi rizikové.

V registroch sa teda často objavujú dlžníci, ktorí neodhadli svoje možnosti, o úver požiadali neuvážene a dostali sa tak do problémov so splácaním. Patríte medzi nich? V tom prípade pokračujte v čítaní.

Kedy sa ocitnem v úverovom registri?

Neľakajte sa, ale možno v ňom už ste a ani o tom netušíte. Do evidencie sa totiž dostanete aj pokiaľ ste o úver ešte len požiadali. Nezáleží na tom, či Vám bol odsúhlasený a či ho už čerpáte. Register okamžite zaznamená, že sa o neho zaujímate. Banka alebo nebankovka odosiela informáciu ihneď po prijatí žiadosti.

Záznam sa navyše netýka iba spotrebných úverov, ale aj ostatných úverových produktov. Hypotéka, kontokorentný úver (povolené prečerpanie), kreditná karta s čerpateľným limitom a ďalšie. Evidencia sa týka fyzických osôb, a taktiež podnikateľov.

Uložené informácie sa ďalej aktualizujú raz za mesiac. V budúcnosti preto bude jasné, či ste úver dostali a či ho riadne splácate alebo máte so splácaním neočakávané problémy.

Je šanca nedostať sa do registra?

Áno. Každý má právo neudeliť súhlas so spracovaním údajov o sebe. Tento krok však neodporúčame, nakoľko v budúcom poskytovateľovi vzbudí veľkú nedôveru. Ten sa môže rozhodnúť peniaze nepožičať, pretože pre neho vzniká veľké riziko nesplatenia.

Čo všetko register eviduje?

Zjednodušene všetko o Vašej histórii a prítomnosti ohľadom čerpania a splácania úverov:

  • všetky uplynulé a aktuálne úverové zmluvy
  • celková výška úveru
  • výška splátok
  • platobná morálka (včasné splácanie)
  • predmety ručenia + spoluručitelia

Všetky informácie si môžete overiť, nie však bezplatne. Výpis z registra stojí 4 € a doručia Vám ho do 30 dní. Expresné vydanie výpisu stojí okolo 14 €.

Kto sa zaujíma o moje informácie v registri?

Odpoveď je jednoduchá. Údaje sú zaujímavé pre každého, kto Vám bude poskytovať úver v budúcnosti. Je jasné, že negatívny záznam bude svedčiť vo Váš neprospech a veriteľ si v tom prípade bude overovať príjmy a Vaše možnosti splatiť starý, prípadne ďalší úver.

Ak sa však preukáže, že ste svoje záväzky riadne plnili, so splátkami ste nemeškali a spolupráca bola celkovo bez problémov, táto informácia bude hrať vo Váš prospech. Pri ďalšej pôžičke Vám môže byť poskytnutá vyššia suma alebo zvýhodnené parametre úveru (nižší úrok, výhodnejšia splátka, iné výhody).

Všetko závisí od konkrétneho poskytovateľa. Niektorý sa prísne riadi registrom, iný naopak prihliada na Vaše aktuálne možnosti splácania a „staré resty“ nezohľadňuje. Informujte sa u konkrétneho poskytovateľa.

Ako dlho budem evidovaný v registri?

Informácia sa uchováva počas celej doby trvania úverového vzťahu + 5 rokov od jeho uplynutia. Prípadná negatívna informácia Vás teda bude obmedzovať pomerne dlhý čas.

Všetky informácie sú evidované aj v prípade, že ste v úverovom vzťahu uvedený iba ako spoluručiteľ. Pokiaľ prestane dlžník riadne splácať svoje záväzky, všetka zodpovednosť spadá na spoluručiteľa, ktorý sa tak kvôli vlastnej dobrosrdečnosti a snahe pomôcť môže dostať do veľkých ťažkostí.

Buďte opatrní a rozmyslite si, či budete v niekoho úverovej zmluve vystupovať ako spoluručiteľ. Exekútora nebude zaujímať, či zhabe majetky Vám alebo skutočnému dlžníkovi.

Ktoré registre na Slovensku fungujú?

Na Slovensku v súčasnosti vzniklo spojenie úverových registrov. Výhodou je, že spája informácie o klientoch bánk a nebankoviek. Pre poskytovateľa je jednoduchšie dostať sa k potrebným údajom.

Výhodu má však aj klient, keďže jeho bonita bude overená rýchlejšie, čím sa rýchlejšie a jednoduchšie dostane aj k peniazom.

Najväčšie Slovenské registre sú:

  • Záujmové združenie právnických osôb SOLUS registruje fyzické osoby. Nezameriava sa teda na podnikateľov a firmy.
  • Spoločný register bankových informácií SRBI zoskupuje údaje poskytnuté bankami. Neobjavujú sa v ňom teda dlžníci, ktorí čerpajú úver od nebankovej spoločnosti. Prevádzkovateľom registra je Slovak banking Credit Bureau, s.r.o.
  • Najuniverzálnejší z registrov je Univerzálny register CRIF, do ktorého sa dostanú klienti bánk aj nebankoviek.
  • Nebankový register klientských informácií NRKI sa naopak venuje výhradne nebankovkám. Okrem poskytovateľov nebankových úverov uchováva aj údaje od leasingových alebo splátkových spoločností. Združuje fyzické aj právnické osoby.

Existujú aj menšie registre, ktoré si zriaďujú sami poskytovatelia. Údaje si medzi sebou vymieňajú, no tieto registre nie sú také rozsiahle, ako uvedené 4.

Ako von z registra?

Negatívny záznam vznikne vtedy, ak nie ste schopní splatiť svoj dlh ani mesiac po jeho splatnosti. Tento problém musíte mať súčasne u najmenej 2 veriteľov. Proces zbavenia sa dlhov sa nazýva oddlženie.

Zbaviť sa nezvládnuteľných dlhov dokážete pomocou osobného bankrotu.

Úverový register

Prajeme Vám, aby ste sa nikdy nedostali do evidencie registrov. To je však podmienené tým, že si nebudete brať neuvážené pôžičky a budete sa ostražito vyhýbať poskytovateľom neserióznych úverov.

Viac peňazí možno ušetríte pomocou týchto tipov. V inom prípade môže mať Váš úver extrémne dopady. Úver vždy odporúčame poistiť pre prípad problémov so splácaním.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang