Povolené prečerpanie na účte – ako funguje

Každý človek, ktorý má bankový účet a aktívne ho využíva, sa určite už stretol so spojením povolené prečerpanie finančných prostriedkov. Prípadne s čarovnou formulkou „ísť do mínusu“. V oboch prípadoch je menovateľ spoločný – kontokorentný úver, ľudovo povedané kontokorent. O čo sa vlastne jedná?


Obsah článku


To je iba jedna z otázok, ktoré sú v tomto texte zodpovedané. Ponúkame vám komplexnejší pohľad na túto tématiku, kde okrem základných súvislostí, výhod, nevýhod a rizík spojených s kontokorentom nájdete tiež konkrétne odporúčania, usmernenia a ponuku od niekoľkých bánk.

Čo je to kontokorent?

Na úvod padne vhod zadefinovať si základné pojmy. Tým nosným je, samozrejme, kontokorentný úver, začnime teda ním.

V jednoduchosti povedané ide o taký produkt, pri ktorom je k bežnému bankovému účtu pripojená možnosť povoleného prečerpania financií. To znamená, že aj v prípade, ak je zostatok na previazanej karte nulový, majiteľ kontokorentu môže ďalej míňať peniaze – t.j. „ísť do mínusu“. Nie je to však podľa ľubovôle, všetko má svoje pravidlá, limity a riziká.

Kontokorent je bezúčelový úver, na ktorý je naviazaná okamžitá úroková sadzba (žiadne bezúročné obdobie). Tá je obvykle dosť vysoká a človek teda takéto míňanie značne preplatí. Samotné splácanie začína v momente, akonáhle na predmetný účet prídu peniaze a záporný zostatok (s úrokmi) sa vyrovná. Kontokorentný úver má vždy v zmluve pevne zakotvený termín, dokedy musí byť kompletne splatený.

Mantinelom je tiež samotná suma, ktorú takýmto spôsobom môžete prečerpať. Buď býva pevne stanovená v zmluve, alebo ide o koeficient, zvyčajne násobok čistého pravidelného mesačného príjmu.

Samozrejme, toto všetko platí iba v prípade, ak vám banka takýto úver schváli. Zamietnuté žiadosti totiž vôbec nie sú ojedinelým javom. Ale o tom neskôr.

Dôležité je tiež poznamenať, že sa líši kontokorentný úver poskytnutý fyzickej osobe a rovnaký produkt pre firmu. Dva primárne rozdiely sú vo výške povoleného prečerpania a úrokovej sadzby. Platí, že z tohto porovnávania vyjdú lepšie právnické osoby.

Tie môžu minúť viac a zároveň na úrokoch preplatia menej. Dôležitú úlohu tu zohráva platobná schopnosť (a disciplína) subjektu, pričom spoločnosti sú v tomto ohľade vnímané dôveryhodnejšie. O podnikateľských kontokorentoch sa dočítate v texte nižšie.

Rozdiel oproti bežným úverom a kreditným kartám

V porovnaní s bežným typom úverov je rozdiel jednoznačný. Pri kontokorente môže dôjsť k prečerpaniu financií, vlastník účtu teda môže využiť aj prostriedky, ktorými v danej chvíli nedisponuje. Toto je pomerne jasná demarkačná línia, ktorá tieto dva produkty od seba odlišuje. Kontokorent možno tiež vnímať ako určitú nadstavbu k bežnému bankovému účtu.

Hranica sa však začína stierať pri porovnaní kontokorentného úveru s kreditnou kartou. Sú postavené na veľmi podobnej koncepcii – krátkodobé poskytnutie financií v prípade ich akútneho nedostatku. Spoločným menovateľom je aj naviazaná vysoká úroková sadzba – pohybujúca sa v desiatkoch percent ročne.

Tým kľúčovým rozdielom je však devíza, ktorú má kreditná karta. Ide o tzv. bezúročné obdobie, ktorým kontokorentný úver nedisponuje. V praxi to znamená, že ak človek uhradí prostriedky, ktoré kreditkou minul (nad rámec zostatku na účte) do určitého obdobia, neplatí nič navyše.

Ak sa majiteľ karty naučí s bezúročným obdobím efektívne pracovať, môže si požičiavať bez úrokov. To poskytuje v tomto pomyselnom súboji kreditkám značnú výhodu.

Špecifiká kontokorentného úveru v bodoch

Zrekapitulujme si teda zoznam kľúčových, resp. špecifických vlastností kontokorentu, uvedený prehľadne v bodoch:

 • ide o „nadstavbu“ k bežnému účtu
 • jedná sa o povolené prečerpanie prostriedkov, možnosť „ísť do mínusu“
 • táto pôžička je bezúčelová
 • pridružená úroková sadzba býva vyššia (zvyčajne od 10 % p.a., predovšetkým podnikatelia si ju však vedia znížiť)
 • spláca sa hneď s príjmom dostatočného množstva prostriedkov na účet
 • nevzťahuje sa naň bezúročné obdobie
 • požičanú sumu je potrebné vrátiť do určitého termínu od prečerpania (lehota pohybujúca sa v mesiacoch, niekedy až do jedného roka)
 • je určený kontokorentný strop (maximálne množstvo prostriedkov, ktoré je možné si požičať), buď fixne, alebo ako násobok mesačného príjmu na previazaný účet
 • ide o revolvingový úver, t.j. je možné ho čerpať opakovane (pri dodržiavaní podmienok)
 • nie je poskytovaný každému, vyžadovaný je buď určitý minimálny mesačný príjem alebo ukážková platobná disciplína v minulosti (a žiaden záznam v registri dlžníkov)

V ďalšom pokračovaní textu si povieme čosi o tom, aké podmienky musí žiadateľ o kontokorent spĺňať, opíšeme si špecifiká prečerpania a nezabudneme ani na súvisiace poplatky.

Kontokorent pre podnikateľov

Podnikatelia sú skupinou, ktorá vie naplno využiť výhody spojené s kontokorentým úverom a povoleným prečerpaním. Padne vhod predovšetkým pri úhrade bežných prevádzkových nákladov, prípadne v období, keď je nutné vykonať prevod, no firma ešte čaká na platby od zákazníkov.

Kontokorent určený pre právnické osoby má svoje špecifiká, ktoré ho mierne odlišujú od úverov pre súkromníkov.

Inou optikou sa na to pozerajú aj banky, ktoré tento produkt poskytujú radšej podnikateľom. Vedia si u nich totiž lepšie odsledovať platobnú disciplínu, aktíva a bonitu. Nehovoriac o tom, že podnikatelia často operujú s neporovnateľne vyššími čiastkami, než fyzické osoby.

Hlavným rozdielom sú, prirodzene, výška úverového limitu a úroková sadzba. Podnikatelia majú horný limit prečerpania vyšší, aj v hodnote niekoľkých miliónov. Táto suma sa zvykne počítať ako násobok ročného obratu spoločnosti, prípadne sa odvíja od pohybov na účte, ku ktorému má byť kontokorent pridružený.

Pre podnikateľov je už základná úroková sadzba stanovená nižšie ako pri žiadateľoch z radov súkromných osôb. Navyše majú možnosť ešte viac z nej ubrať, predovšetkým pri vzornom a dochvíľnom platení.

Čo sa týka podmienok poskytnutia kontokorentných úverov, podnikatelia musia zvyčajne spĺňať minimálne tieto:

 • podnik má sídlo na Slovensku; oficiálne sídlo môže získať napr. cez súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti
 • aktívne podnikanie na území SR minimálne 6, prípadne 12 mesiacov
 • ročný obrat musí prekračovať, resp. dosahovať minimálnu stanovenú sumu (napr. 25 000 €)
 • podnikateľ má pozitívnu platobnú disciplínu, nemešká s platbami a splátkami, má dobrú bonitu

Podmienky získania kontokorentu pre fyzické osoby

Základnou prerekvizitou ku kontokorentnému úveru je bežný bankový účet. Bez neho nie je možné povolené prečerpanie aktivovať. Ak žiadateľ spĺňa tuto podmienku, môže si podať žiadosť o aktiváciu kontokorentného úveru. Následne vstupuje do hry viacero ďalších faktorov.

Banky zvýhodňujú tých záujemcov, ktorí u nich majú zriadený účet. A platí, že čím dlhšie (zväčša minimálne štvrťrok), tým lepšie sú šance na získanie kontokorentu.

Banka totiž potrebuje mať prehľad o finančných aktivitách na predmetnom účte – o príjmoch (dôchodky, výplaty a podobne) a výdajoch (bežné náklady, nájmy, splátky a ďalšie položky). Väčšiu šancu získať kontokorentný úver majú tí, ktorých súvaha je pozitívna, t.j. v plusových číslach.

Účet, na ktorý ma byť kontokorent naviazaný, musí teda byť aktívny. Musia na ňom byť pravidelné pohyby (oboma smermi) v určitých obnosoch. Mŕtve účty, t.j. také, na ktorých neprebieha žiadna finančná aktivita, nie sú vhodným kandidátom na získanie kontokorentu.

Platobná morálka je ďalším kľúčovým aspektom. Ak má záujemca problémy so splácaním dlhov, viacero nevybavených pôžičiek a iné aktívne záväzky, značne tým znižuje svoju šancu získať kontokorentný úver. Záznam v registri dlžníkov sa v drvivej väčšine prípadov rovná zamietnutej žiadosti.

Čo sa týka dokladov, väčšina bánk požaduje obligatórny doklad totožnosti, najčastejšie občiansky preukaz. Niektorí poskytovatelia si zvyknú pýtať v nejakej podobe aj potvrdenie o pravidelnom príjme (najmä pri žiadateľoch, ktorí v banke účet nemajú až tak dlho). Ak tento príjem presiahne minimálnu požadovanú čiastku, tak nezáleží na tom, či ide o výplatu, dôchodok, alebo iné paušálne zisky.

Ako funguje povolené prečerpanie na účte?

Povolené prečerpanie finančných prostriedkov má svoje špecifiká a aj primárny účel (pozor, nehovoríme teraz o účele minutia peňazí, tam má klient voľnú ruku). Je určené na preklenutie momentálnej platobnej neschopnosti medzi povinnými výdavkami a výplatou, resp. iným príjmom.

V praxi to celé funguje relatívne jednoducho, ak na účte (so zriadeným kontokorentom) nemáte dostatok prostriedkov, pri platbe väčšej sumy pôjdete „do mínusu“. Požičiavate si od banky a daný obnos sa hneď začne úročiť. Výška úrokovej sadzby sa odvíja od prečerpanej sumy.

Splácanie sa začína v momente, keď vám na účet príde výplata, resp. iný príjem, z ktorého bude úver čiastočne, prípadne celý uhradený.

Nesmiete však prekročiť výšku povoleného prečerpania, pretože v takom prípade budete čeliť vysokému penále. Nezriedka aj 25 % z celej sumy.

Poplatky

Poplatky ani úrokové sadzby spojené s kontokorentnými úvermi sa nedajú paušálne zadefinovať, nakoľko každá banka si ich stanovuje podľa internej finančnej politiky. Je však zopár nepísaných pravidiel, ktoré by mal potenciálny žiadateľ brať na zreteľ.

V prvom rade je to vyššia úroková sadzba, ktorá je na takýto (zvyčajne) krátkodobý úver naviazaná. Nezriedka sa pohybuje od 10 % p.a. nahor, pri najprísnejších kritériách môže byť až 20 % p.a. a viac.

Jej výška sa odvíja aj od limitu maximálneho povoleného prečerpania, pričom čím vyšší je limit, tým nižšia býva úroková sadzba. Nemusí to však byť pravidlom, preto je vždy rozumné dôkladne si naštudovať obchodné podmienky.

Jednorazový poplatok môže byť účtovaný zriadení kontokorentu. Aj keď väčšina bánk poskytuje túto službu bezplatne, iné finančné domy si účtujú buď fixný poplatok alebo percento (zvyčajne okolo 3-5 %) z horného limitu povoleného prečerpania finančných prostriedkov.

Vedenie kontokorentného úveru je v drvivej väčšine prípadov bezplatné, rovnako aj zrušenie. V druhom prípade však platí, že klient musí mať vyrovnané všetky podlžnosti a nesmie byť „v mínuse“. Kontokorent možno zrušiť buď písomnou žiadosťou, prípadne osobne na pobočke banky.

Výhody a nevýhody kontokorentu

Je najvyšší čas zrekapitulovať si jednotlivé devízy a riziká kontokorentných úverov. Záujemca o tento typ produktu by si mal dôkladne naštudovať všetky potrebné náležitosti, než pristúpi k podpisu zmluvy a aktívnemu využívaniu prečerpania. Cesta k platobnej neschopnosti cez kontokorent je totiž veľmi strmá.

Začnime výhodami:

 • peniaze aj v prípade krátkodobého nedostatku finančných prostriedkov
 • žiadne zbrklé riešenie pôžičiek, možnosť okamžitého využitia karty
 • revolving, t.j. opakované využitie kontokorentu
 • úrok sa platí len z prečerpanej sumy a len v období, kedy táto bola využívaná
 • okamžité splatenie s príchodom príjmu na previazaný účet

A keďže každá minca má dve strany, plynulo prejdime k nevýhodám:

 • veľmi vysoké úrokové sadzby (10 – 20 % p.a., nezriedka aj viac), ktoré môže banka navyše ľubovoľne meniť
 • prečerpanie má horný limit, v závislosti od obratu na previazanom účte, banka ho môže znížiť, ak dôjde k obmedzeniu pohybov na predmetnom účte
 • vysoké penále za prekročenie maximálneho povoleného prečerpania
 • kontokorent je vhodný iba na krátkodobé preklenutie platobnej neschopnosti, z dlhodobého hľadiska je veľmi nevýhodný
 • pre menej finančne gramotných ľudí je kontokorent hotovou katastrofou, ktorá vedie akurát k platobnej neschopnosti, podlžnostiam a exekúcií

Klienti často nevenujú pozornosť podmienkam kontokorentu

Aký je hlavný rozdiel medzi kontokorentom v porovnaní s kreditkou a klasickým spotrebným úverom? Aké rozdiely sú v posudzovaní klientov pri žiadaní o uvedené produkty v banke?

Spoločné majú to, že sa klient dostane rýchlo k finančným zdrojom. Dobre si však treba premyslieť účel a dobu, na akú peniaze potrebujete.

Spotrebný úver sa berie na väčšie účely využitia (kúpa auta, rekonštrukcia, nákup tovaru, atď.) Dáva sa na dlhšie obdobie, ale max. 8 rokov pri bankách (stavebné sporiteľne majú možnosť takýto úver ponúknuť na dlhšie obdobie). Aktuálne poskytujú banky lepšie úrokové sadzby ako v minulosti a aj podmienky poskytnutia sú jemnejšie. To sa využíva často pri kúpe auta na splátky napr. cez obľúbený online bazár Carvago.

Platí tu staré známe pravidlo konzumného sveta, že je ľahšie splácať ako šetriť, len to treba robiť s rozumom a hlavne na potrebné veci. To je veľakrát kameň úrazu, hlavne u mladých ľudí, ktorí ešte len začali pracovať. Aj to je dôvod, že banky zaviedli vekové obmedzenia na poskytnutie spotrebných úverov.

Kreditná karta je určená na neplánované výdavky, ktoré ale nepotrebujú byť riešené na dlhú dobu. Tu banky ponúkajú proklientskú možnosť a to, ak je kreditná karta čerpaná a klient vráti zdroje od 40 do 55 dní, tak ich mal bez úroku. Podobne funguje aj kontokorent na účte, ale zdroje musia byť vrátené v rámci mesiaca.

Výšku limitu kreditnej karty schvaľuje banka a pokiaľ ju klient vyčerpá a následne splatí, má k dispozícii zase celý limit. Tu si treba dávať pozor na spôsob používania, lebo kreditka je určená na platenie a nie na vyberanie peňazí, za to väčšinou býva poplatok.

Odporúčam ju hlavne na platby cez internet, kde často neviete, kto stojí za webstránkou. Ak z karty budú neoprávnene stiahnuté peniaze, rieši si to banka sama po vašom nahlásení a pritom vášho účtu sa nikto nedotkne.

Kontokorent je dostupný spôsob ako vyriešiť neočakávané výdavky, kedy si klient nemusí brať na menšie výdavky úver.

Jednoducho vyberiete peniaze z účtu a keď bude mať voľné zdroje, tak ich len necháte na účte. Ak budete čerpať kontokorent, úroky sa platia len z požičanej časti raz mesačne, nie z celej sumy.

Zaplatenými poplatkami na konci mesiaca sa tento typ pôžičky nespláca, je to len zaplatený úrok za jeho čerpanie. Pokiaľ klient nenechá na účte zdroje, bude platiť poplatky za požičanie, ale kontokorent nie je splácaný.

Banky potrebujú dostať čo najviac finančných zdrojov do obehu medzi ľudí, a preto banke často stačí mať aktívny účet (pripisovanie príjmu alebo vytváranie mesačných obratov), aby klientovi predschválila všetky tri produkty.

Funguje to aj na hypotekárne úvery, kde klient dostáva rôzne lákavé ponuky. Málokto v dnešnej dobe nevyužíva internet banking, vaša domovská banky vidí úhrady aj do iných spoločností či je to hypotéka, spotrebný úver, atď. a presne toto je nástroj pre kontaktovanie spotrebiteľa a oslovenie s lepšou ponukou.

Pre aké typy klientov môže byť kontokorent riešenie v prípade nedostatku financií?

Kontokorent už využíva skoro každý klient, ktorý má otvorený bankový účet, ale väčšinou sú to zamestnanci a živnostníci s pravidelným príjmom (obratom na osobnom alebo podnikateľskom účte) a ku kontokorentu sa dostanú veľmi ľahko.

Kontokorent sú zdroje banky, ktorá poskytne klientovi za to, že mu príjem chodí na účet práve u nich.

Záleží, ako ho klient chce využívať a aká je jeho finančná gramotnosť. Moje osobné skúsenosti sú také, že kontokorent klientom viac ublížil než pomohol. Síce sú to rýchle ľahké a voľne použiteľné zdroje, ale klienti nevenujú pri jeho poskytovaní pozornosť na podmienky, ktoré tento produkt má.

Veľa klientov a aj bankárov, ktorý tento produkt ponúkajú nevenujú pri klientoch dostatok pozornosti na výšku čerpateľných zdrojov, a to napríklad:

Ak mám povolený kontokorent – 1 000 € nemal by som mať k poslednému dňu mesiaca vyčerpané viac ako 900 € – 950 € (podľa úroku, aký klient dostane). 

Posledný deň v mesiaci sa sťahujú úroky za tento produkt a ak klient vyčerpá celých 1 000 €, nemá mu banka z čoho úroky stiahnuť. Vtedy ide klient do takzvaného nepovoleného prečerpania napríklad – 1015 €.

Všetky tieto záznamy sa evidujú v úverovom registri klienta až na 5 rokov a ak sa táto situácia u klienta opakuje, poväčšine sa to berie rovnako ako omeškaná splátka hypotekárneho alebo spotrebného úveru.

Pre banky je to príznak, že klient, ktorý raz vyčerpá kontokorentný úver a dostáva sa do nepovoleného prečerpania, nemá po pripísaní príjmu dostatočný zostatok na to, aby ho postupne vyrovnal a tým pádom ani na úhradu novej splátky úveru, o ktorý by chcel požiadať.

V akých situáciách sa podnikateľom oplatí požiadať o kontokorent a kedy je lepšie si zobrať podnikateľský úver?

Podnikateľský kontokorent funguje podobne ako pri bežných účtoch klientov. Rozdiel je zväčša v poskytnutí a tu sú banky prísnejšie. Kontokorent má byť pre firmu ako rezerva pri nečakaných situáciách a výdavkoch, keď napríklad nemajú sezónu alebo čakajú na pripísanie platieb od odberateľov.

Na to, aby firma dostala kontokorent musí splniť podmienky banky, ktoré má každá iné. Banky preverujú najmä históriu firmy, kreditné obraty na účte v danej banke, bankou akceptované predmety podnikania atď.

Podnikateľských úverov ponúkajú banky niekoľko, pričom každý má iné podmienky a použitie. Firma by si mala zobrať a použiť úver hlavne na rozvoj svojho podnikania (nákup nových technológií, systémov, modernizácie priestorov, atď.) 

Banky vyžadujú pri týchto úveroch aj hotový podnikateľský plán na špecifikáciu použitia ich zdrojov. Dostať úver môže nová firma aj existujúca.

Ak chce mať firma rezervu na vykrytie nepriaznivého obdobia je na to vhodný kontokorent ale pokiaľ sa chce firma zväčšovať a rozvíjať treba si pripraviť podnikateľský plán a ísť do úveru pre podnikateľov.

Prehľad konkrétnych produktov

Na záver už tradične prinášame prehľad konkrétnych ponúk od bánk, ktoré kontokorentné úvery majú vo svojom produktovom portfóliu.

Zoznam je radený abecedne.

ČSOB

 • limit prečerpania od 4 000 do 300 000 € (pre klientov s obratom do 1,5 mil. €), prípadne individuálne (pre klientov s obratom nad 1,5 mil €)
 • úrokové sadzby prideľované individuálne, podľa bonity klienta
 • kontokorent iba pre podnikateľov

Fio Banka

 • limit prečerpania od 200 do 110 000 €
 • úrokové sadzby od 9,50 do 18,90 % p.a.
 • kontokorent aj pre podnikateľov, študentov
 • s poplatkom za zriadenie (pri vyšších úrokoch aj zriadenie zadarmo)

mBank

 • limit prečerpania od 200 do 12 000 €
 • úrokové sadzby od 12,9 % p.a.
 • kontokorent aj pre podnikateľov
 • zriadenie a vedenie zadarmo

Slovenská sporiteľňa

 • limit prečerpania od 300 do 5 000 €
 • úroková sadzba je stanovená na 19,90 % p.a.
 • kontokorent aj pre podnikateľov
 • zriadenie a vedenie zadarmo

UniCredit Bank

 • limit prečerpania od 99 do 6 000 €
 • úrokové sadzby od 14 % p.a.
 • kontokorent aj pre podnikateľov
 • zriadenie a vedenie zadarmo

Platí, že uvedené informácie sú aktuálne k dátumu písania článku. Zdrojom sú platné cenníky, ktorých obsah však podlieha zmene. Vždy je preto nevyhnutné overiť si všetky podmienky u poskytovateľa ešte predtým, než požiadate o zriadenie kontokorentného úveru.

Oplatí sa kontokorentný úver?

Kontokorent je dobrý sluha, ale zlý pán. Vidina „neobmedzených“ financií, podobne ako pri kreditných kartách, môže zaslepiť nejedného človeka a priviesť ho na mizinu.

Omeškanie so splátkami dokáže človeka (vďaka penále) finančne zdecimovať. Nehovoriac o tom, že si zavarí aj v registri dlžníkov, kde bude jeho záznam vedený minimálne na 5 rokov. Buďte preto opatrní a vždy zvážte všetky pre a proti.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang