Pôžička od banky – podmienky, skúsenosti

Získať pôžičku od banky je pomerne  náročné vzhľadom na byrokratickú i časovú náročnosť celého procesu vybavovania a schvaľovania pôžičky. Tento boj s časom a množstvom dokladov sa ale oplatí. Odmenou budú pre klienta seriózne podmienky a férová zmluva o pôžičke.


Obsah článku


Pri schvaľovaní žiadosti o pôžičku si banka overuje totožnosť klienta, jeho mesačný príjem a nahliada taktiež do bankového registra dlžníkov. Ako prebieha pôžička od banky a čo treba urobiť pre splnenie podmienok?

Totožnosť

Pre získanie pôžičky od banky bude človek potrebovať dva doklady totožnosti, a to občiansky preukaz a ďalší doklad totožnosti. Zväčša ide o vodičský preukaz, no človek môže použiť čokoľvek iné.

Príjem

Schopnosť splácať pôžičku banka posúdi podľa nasledovných dokladov: potvrdenie o príjme, v prípade špeciálneho typu povolania, ktoré nie je evidované v Sociálnej poisťovni (súd, polícia) za posledných 3 až 6 mesiacov, v bežných prípadoch potvrdenie o príjme nebude klient potrebovať a ostatné príjmy.

Živnostníci a podnikatelia musia pre schválenie pôžičky banke predložiť tieto doklady:

  • preukaz totožnosti
  • živnostenský list, koncesia
  • potvrdenie správy sociálneho zabezpečenia a zdravotnej poisťovne o vykonaných platbách v prospech týchto inštitúcií
  • daňové priznanie za minulý rok
  • v prípade príjmov plynúcich z prenájmu (nájomná zmluva a vlastnícky list k tejto nehnuteľnosti)
  • príjmy z kapitálového majetku – cenné papiere

Potrebné je taktiež preukázanie výdavkov, napríklad vo forme zmluvy o ďalšom úvere, pôžičke alebo leasingu, zmluvy o stavebnom sporení, poprípade penzijnom pripoistení, poistnej zmluvy a dokladu o platbách poistného (poistenie nehnuteľnosti, domácnosti, životné, úrazové poistenie, poistenie vozidiel a iné), doloženia ostatných pravidelných výdavkov (napríklad rozhodnutie súdu o platení výživného a pod.).

Bankový register dlžníkov

Bankový register dlžníkov je inštitúcia, ktorú zriadili slovenské banky. Jeho úlohou je spracúvať informácie o úverovej zaťaženosti, platobnej disciplíne klientov či forme zabezpečenia pôžičiek.

Banky okrem registra dlžníkov pri posudzovaní žiadosti o pôžičku využívajú informácie zo sociálnej poisťovne, obchodného a živnostenského registra a nahliadajú aj do databázy odcudzených občianskych preukazov a pasov ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Ak sa niekto nachádza v bankovom registri dlžníkov, jeho šance na získanie pôžičky sú minimálne. Do bankového registra môže banka nahliadnuť len so súhlasom klienta. Avšak tento súhlas je súčasťou každej žiadosti o pôžičku.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang