Pôžičky pre dlžníkov v registri aj v exekúcii – bez založenia nehnuteľnosti

Pri problémoch so splácaním pôžičiek sa môže dlžník dostať do registra dlžníkov. V najhoršom prípade sa situácia dostane až k exekútorovi. V princípe existujú dve riešenia – osobný bankrot alebo kompletné refinancovanie všetkých pôžičiek jednou novou, ktorá vyrieši všetky dlhy. Ako fungujú nové pôžičky pre dlžníkov v exekúcii, resp. pôžičky pre dlžníkov registri?


Obsah článku


Pôžička aj pre dlžníkov – ako sa zbaviť dlhov a exekúcii

Oddlženie je proces, ktorý nie je najjednoduchší, avšak vo väčšine prípadov je to oveľa lepšia možnosť, ako prísť o svoj majetok v exekúcií a veľkú časť života splácať dlhy. Kto sa chce zbaviť dlhov cez nové pôžičky pre zadlžených, musí byť veľmi opatrný.

Pôžička pre dlžníkov v exekúcii by mala zlepšiť finančnú situáciu, nie ju ešte zhoršiť. Jej účelom je predovšetkým konsolidovať dlhy. Peniaze by sa teda mali využiť na vyplatenie súčasných pôžičiek, nie na nové auto, dovolenku alebo bežné výdavky.

Existujú tri typy pôžičiek, ktorými je možné zabezpečiť postupné splatenie dlhov:

 1. Refinančné pôžičky – tieto sa poskytujú spravidla tak, že banka alebo nebankovka požičia takú sumu, aby sa ňou mohli vyplatiť všetky existujúce dlhy a potom sa platí už len jedna pôžička – tá nová
 2. Špeciálne úvery na oddlženie – v minulosti do tejto kategórie patrili napríklad pôžičky od Úver4you, pričom princíp bol taký, že nebanková spoločnosť špecializovaná na oddlženie zaplatila všetky dlhy, dlžník sa jej zaručili svojím majetkom a následne platili len jeden úver práve tejto spoločnosti
 3. Pôžičky od súkromných osôb – ide o poslednú možnosť, kedy sa nepožičiava od žiadnych spoločností, bánk alebo nebankoviek, ale priamo od iných ľudí, ktorí najmä prostredníctvom verejnej inzercie ponúkajú pôžičky napríklad bez overovania bonity, finančnej histórie či výšky príjmu

Rýchle pôžičky, aj keď mám exekúciu môžu znieť lákavo. Avšak treba si uvedomiť, že pri ich nesplácaní sa dlžná suma iba navyšuje. Každý, kto sa nachádza v registri dlžníkov alebo má exekúciu a nevie si poradiť, by mal vyhľadať finančného poradcu či iného odborníka.

Pôžička pre dlžníkov v exekúcii totiž nemusí byť pre každého vhodným riešením, ako sa dostať von z kolotoča pôžičiek a dlhov. Pred žiadosťou o pôžičku je tiež dobré vedieť, ako zistiť či je niekto dlžník.

Pôžičky pre dlžníkov v registri – klasické bankové a nebankové úvery

Ak si chce niekto požičať peniaze v banke alebo v nebankovej spoločnosti a má už nejaké pôžičky, veľmi dôležité je, v akom stave a v akej výške sú tieto finančné záväzky. Banka vie vyjsť v ústrety napríklad v prípade, že sa človek rozhodne refinancovať viacero menších pôžičiek jednou veľkou a má na to dostatočnú bonitu.

Banky na tento účel požičiavajú refinančné úvery. Pôžičky na exekúcie bez založenia nehnuteľnosti sú však v banke prakticky nedostupné.

Podobne fungujú aj pôžičky v niektorých väčších nebankových spoločnostiach, napríklad Home Credit. Aj tu sa dá získať pôžička na splatenie úverov a dlhov, avšak rovnako platí, že dlžník musí mať dostatočný príjem a nesmie mať záznam v úverových registroch.

To znamená, že pôžičky pre dlžníkov v registri nemusia byť dostupné ani vo všetkých nebankových spoločnostiach.

Bohužiaľ, ak je už dlžník v situácii, že od neho veritelia vymáhajú dlhy a ocitol sa na zozname neplatičov, nemôže sa spoliehať na pôžičky pre dlžníkov v registri. Takýto človek je pre banky aj nebankové spoločnosti vysoko rizikový.

Odporúčania pre ľudí, ktorí majú problém so splácaním

Znížiť výdavky: Hľadať oblasti, v ktorých sa dajú ušetriť peniaze, napríklad obmedzením výdavkov na jedlo, zábavu a cestovanie.

Zvýšiť svoje príjmy: Hľadať spôsoby, ako zvýšiť svoje príjmy, napríklad brigádou alebo predajom nepotrebných vecí.

Vyhnúť sa ďalším dlhom: Nebrať si ďalšie pôžičky, pretože môžu zhoršiť finančnú situáciu.

Vyhľadať odbornú pomoc: Ak sa človeku nedarí vyriešiť svoje finančné problémy, treba vyhľadať odbornú pomoc od finančného poradcu alebo právnika.

Komunikovať s veriteľom: Banky aj nebankové spoločnosti môžu ponúknuť kompromis, napríklad formou nižšej splátky. Komunikovať treba včas, nie až keď je človek v omeškaní s niekoľkými splátkami.

Pôžička pre dlžníkov v exekúcii – špeciálne úvery na oddlženie

V prípade, že ide už naozaj „do tuhého“ a sú problémy s viacerými dlhmi alebo s príliš veľkým dlhom, jedinou alternatívou k osobnému bankrotu sú špeciálne pôžičky od nebankových spoločností zameraných na oddlženie a splatenie dlhov. V minulosti bolo u nás viacero takýchto spoločností, no aktuálna situácia je iná.

Zákon o poskytovaní nebankových úverov zúžil priestor pre najväčšie nebankové spoločnosti na poskytovanie úverov pre „rizikových klientov“, kam nepochybne ľudia s dlhmi patria. Takéto úvery pre dlžníkov poskytujú už len niektoré spoločnosti zamerané úzko na oddlžovanie, exekúcie a veci s tým súvisiace.

Najčastejší postup je nasledovný:

 1. Zistenie aktuálnej finančnej situácie a výšky a charakteru dlhov
 2. Zistenie možnosti získania nového úveru vzhľadom na bonitu, príjmy a výdaje dlžníka
 3. Zistenie možnosti ručenia, predovšetkým (alebo takmer výlučne) nehnuteľnosťou
 4. Pripravenie návrhu na oddlženie – najčastejšie výpočet výšky novej pôžičky pre zadlžených na vyplatenie všetkých dlhov a nastavenie doby splatnosti tak, aby bol dlžník schopný dlhodobo splácať mesačne určitú sumu
 5. V prípade schválenia návrhu na oddlženie vyplatenia všetkých dlhov (a prípadne aj exekúcií) a zriadenie záložného práva na predmet ručenia
 6. Začiatok splácania novej pôžičky, ktorú poskytla oddlžovacia spoločnosť dlžníkovi (a ktorá bola použitá na oddlženie a vyplatenie dlhov a exekúcií)

Aktuálne takéto služby u nás ponúka napríklad Prvá oddlžovacia s.r.o., ktorá ponúka úver na vyplatenie dlhov. Ten poskytuje možnosť až 11-ročnej lehoty splatnosti, neskúma príjmy a ide o súkromný nebankový úver s ručením nehnuteľnosťou.

Pôžičky na exekúcie bez založenia nehnuteľnosti

Pôžičky na exekúcie bez založenia nehnuteľnosti na Slovensku nie sú bežne dostupné. Banky a tradičné finančné inštitúcie zvyčajne odmietajú poskytovať úvery ľuďom s exekúciami kvôli vysokému riziku nesplatenia.

Niektoré nebankové spoločnosti ponúkajú pôžičky pre ľudí s exekúciami. Rýchle pôžičky, aj keď mám exekúciu sú zvyčajne menšie pôžičky a teda spravidla nepostačujú na vyplatenie starších úverov. Vyššie sumy, ak sú vôbec poskytované, sú väčšinou viazané na ručenie nehnuteľnosťou.

V každom prípade sú tieto pôžičky zvyčajne spojené s vysokými úrokovými sadzbami a poplatkami, a preto by sa mali zvážiť len ako posledná možnosť. Pred ich akceptovaním si treba prečítať zmluvné podmienky a uistiť sa, že človek rozumie všetkým podmienkami, poplatkom a úrokovým sadzbám.

Pôžička aj pre dlžníkov od súkromnej osoby

Pôžička aj pre dlžníkov od fyzickej osoby je jedna z možností, ale treba si pri nej dávať naozaj veľký pozor. Najčastejšie sa takéto pôžičky poskytujú prostredníctvom online inzercie na rôznych portáloch a ide o požičiavanie medzi dvoma fyzickými osobami, takže na rozdiel od nebankoviek tu nie je žiaden dohľad alebo kontrola zo strany štátu.

Navyše, pri pôžičkách od súkromných osôb sa možno stretnúť aj s niektorými podvodnými praktikami. Z nich najčastejšie sú napríklad:

 • Inzeráty od „zahraničných investorov“, ktorí majú veľa peňazí a chcú požičať za minimálny úrok, avšak až po odoslaní osobných údajov.
 • Schválenie pôžičky je podmienené zaplatením poplatku vopred, avšak ak sa pošlú peniaze, už nikdy žiaden úver nepríde.
 • Aby sa mohlo požiadať o pôžičku, musí záujemca zavolať na audiotextové číslo, ktoré je spoplatnené vyššou tarifou a tak „zarobí“ ten, komu sa volá.
 • Za súkromným investorom sa skrýva zástupca nejakej nebankovej spoločnosti, ktorý síce napíše, že neoveruje príjem a ani registre, ale v skutočnosti ich overuje a nakoniec úver neschváli, ak má človek naozaj nízku bonitu a problémovú úverovú históriu. Takže pôžičky pre dlžníkov v registri už nie sú možné.

Prv, než sa človek rozhodne pre akýkoľvek typ pôžičky alebo finančnej pomoci na oddlženie, mal by dobre zvážiť ponúkané podmienky – spočítať si, koľko bude musieť vrátiť a o koľko sa predraží takýto úver. Vzhľadom na to, že ľudia s nahromadenými dlhmi alebo dokonca aj exekúciami sú v zložitej situácii, je tu oveľa vyššie riziko, že sa niekto bude snažiť takúto situáciu zneužiť a ešte viac na nich zarobiť.

Osobný bankrot ako jedna z možností

Existuje jedna možnosť, ako sa zbaviť dlhov, a to prostredníctvom oddlženia. Oddlženie môže prebiehať dvomi spôsobmi: vyhlásením konkurzu alebo podľa splátkového kalendára.

Dlžník môže iniciovať proces osobného bankrotu tým, že predloží návrh na vyhlásenie konkurzu. Tento návrh musí obsahovať dôvody, prečo chce dlžník uskutočniť primerané kroky na vyrovnanie svojich záväzkov voči veriteľom.

V prípade konkurzu dlžník neplatí dlhy priamo, ale prichádza o celý svoj majetok, ktorý sa používa na čiastočné pokrytie záväzkov. Ak dlžník preferuje splátkový kalendár, môže si ponechať svoj majetok a dlhy splácať podľa dohodnutého plánu.

Podmienky pre osobný bankrot zahŕňajú aktívne exekúcie, blokované bankové účty a nepravidelný príjem. Právnik alebo rôzne spoločnosti zaoberajúce sa právnym poradenstvom a pomocou sú často kľúčom k riešeniu tejto situácie, a mnohé z nich ponúkajú svoje služby aj online.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang