Pôžičky pre zadlžených – recenzia

Máte problém s dlhmi? Upomienky prichádzajú do poštovej schránky a veritelia vám telefonujú a požadujú po vás splatenie nezaplatených splátok alebo rovno celého úveru? V princípe máte dve riešenia – osobný bankrot alebo kompletné refinancovanie všetkých pôžičiek jednou novou, ktorá vás zbaví všetkých dlhov.

Osobný bankrot a oddlženie týmto spôsobom sme popísali v našom predošlom článku, takže dnes sa budeme venovať druhej možnosti, ktorou sú pôžičky pre dlžníkov. Neposkytuje ich každý, práve naopak – ide o špeciálny typ pôžičiek, ktoré nie je ani tak ľahké získať.

Ako sa zbaviť dlhov a exekúcii cez nové pôžičky

Oddlženie je proces, ktorý nie je najjednoduchší, avšak vo väčšine prípadov je to oveľa lepšia možnosť, ako prísť o svoj majetok v exekúcií a veľkú časť života splácať dlhy. Kto sa chce zbaviť dlhov cez nové pôžičky, musí byť veľmi opatrný – treba si zvoliť taký úver, ktorý vám pomôže zlepšiť vašu finančnú situáciu a zároveň umožní postupné splatenie predošlých pôžičiek a finančných záväzkov.

Existujú tri typy pôžičiek, ktorými je možné zabezpečiť postupné splatenie dlhov:

 1. Refinančné pôžičky – tieto sa poskytujú spravidla tak, že vám banka alebo nebankovka požičia takú sumu, aby ste ňou mohli vyplatiť všetky existujúce dlhy a vy potom platíte už len jednu pôžičku – tú novú
 2. Špeciálne úvery na oddlženie – v minulosti do tejto kategórie patrili napríklad pôžičky od Úver4you, pričom princíp bol taký, že nebanková spoločnosť špecializovaná na oddlženie za vás zaplatila všetky dlhy, vy ste sa jej zaručili svojim majetkom a následne ste platili len jej jeden úver
 3. Pôžičky od súkromných osôb – ide o poslednú možnosť, kedy si nepožičiavate od žiadnych spoločností, bánk alebo nebankoviek, ale priamo od iných ľudí, ktorí najmä prostredníctvom verejnej inzercie ponúkajú pôžičky napríklad bez overovania bonity, finančnej histórie či výšky príjmu

Klasické bankové a nebankové úvery

Ak by ste si chceli požičať peniaze v banke alebo v nebankovej spoločnosti a máte už nejaké pôžičky, veľmi dôležité je, v akom stave a v akej výške sú tieto finančné záväzky. Banka vám vie vyjsť v ústrety napríklad v prípade, že sa rozhodnete refinancovať viacero menších pôžičiek jednou veľkou a máte na to dostatočnú bonitu. Banky na tento účel požičiavajú refinančné úvery.

Podobne fungujú aj pôžičky v niektorých väčších nebankových spoločnostiach, napríklad Home Credit. Aj tu sa dá získať pôžička na splatenie úverov a dlhov, avšak rovnako platí, že musíte mať dostatočný príjem a napríklad nesmiete mať záznam v úverových registroch – to znamená, že nesmiete byť v omeškaní so splácaním svojich finančných záväzkov.

AK STE V PROBLÉMOCH, BANKY VÁM UŽ NEPOŽIČAJÚ: Pokiaľ nastane situácia, že vám už veritelia telefonujú alebo posielajú doporučené listy so žiadosťou o uhradenie meškajúcich splátok, prípadne vás nebodaj už oslovujú exekútori alebo rôzne súkromné agentúry zamerané na vymáhanie dlhov, v banke už pomoc a ani refinančný úver nečakajte.

Špeciálne úvery na oddlženie

V prípade, že ide už naozaj „do tuhého“ a máte problémy s viacerými dlhmi alebo s príliš veľkým dlhom, jedinou alternatívou k osobnému bankrotu sú špeciálne pôžičky od nebankových spoločností zameraných na oddlženie a splatenie dlhov. V minulosti bolo u nás viacero takýchto spoločností, no aktuálna situácia je iná.

Keďže zákon o poskytovaní nebankových úverov zúžil priestor pre najväčšie nebankové spoločnosti na poskytovanie úverov pre „rizikových klientov“, kam nepochybne ľudia s dlhmi patria, takéto úvery pre dlžníkov poskytujú už len niektoré spoločnosti zamerané úzko na oddlžovanie, exekúcie a veci s tým súvisiace.

Najčastejší postup je nasledovný:

 1. Zistenie aktuálnej finančnej situácie a výšky a charakteru dlhov
 2. Zistenie možnosti získania nového úveru vzhľadom na bonitu, príjmy a výdaje dlžníka
 3. Zistenie možnosti ručenia, predovšetkým (alebo takmer výlučne) nehnuteľnosťou
 4. Pripravenie návrhu na oddlženie – najčastejšie výpočet výšky novej pôžičky na vyplatenie všetkých dlhov a nastavenie doby splatnosti tak, aby bol dlžník schopný dlhodobo splácať mesačne určitú sumu
 5. V prípade schválenia návrhu na oddlženie vyplatenie všetkých dlhov (a prípadne aj exekúcií) a zriadenie záložného práva na predmet ručenia
 6. Začiatok splácania novej pôžičky, ktorú poskytla oddlžovacia spoločnosť dlžníkovi (a ktorá bola použitá na oddlženie a vyplatenie dlhov a exekúcií)

Aktuálne takéto služby u nás ponúka napríklad Prvá oddlžovacia s.r.o., ktorá ponúka úver na vyplatenie dlhov. Ten poskytuje s možnosťou až 11-ročnej lehoty splatnosti, neskúma príjmy a ide o súkromný nebankový úver s ručením nehnuteľnosťou.

Súkromní investori? Tu si treba dať veľký pozor

V prípade, ak by ste uvažovali o pôžičke od súkromných osôb, mali by ste si dať naozaj veľký pozor. Najčastejšie sa takéto pôžičky poskytujú prostredníctvom online inzercie na rôznych portáloch a ide o požičiavanie medzi dvoma fyzickými osobami, takže na rozdiel od napríklad nebankoviek tu nie je žiaden dohľad alebo kontrola zo strany štátu.

Navyše, pri pôžičkách od súkromných osôb sa môžete stretnúť aj s niektorými podvodnými praktikami. Z nich najčastejšie sú napríklad:

 • inzeráty od akože „zahraničných investorov“, ktorí majú veľa peňazí a chcú vám požičať za minimálny úrok, avšak až po odoslaní osobných údajov
 • schválenie pôžičky je podmienené zaplatením poplatku vopred, avšak ak pošlete peniaze, už nikdy žiaden úver neuvidíte
 • aby ste mohli požiadať o pôžičku, musíte zavolať na audiotextové číslo, ktoré je spoplatnené vyššou tarifou a vy tak „zarobíte“ tomu, komu voláte
 • za súkromným investorom sa skrýva zástupca nejakej nebankovej spoločnosti, ktorý síce napíše, že neoveruje príjem a ani registre, ale v skutočnosti ich overuje a nakoniec vám úver neschváli, ak máte naozaj nízku bonitu a problémovú úverovú históriu

Na záver – radšej dvakrát počítať a raz podpísať

Prv, než sa rozhodnete pre akýkoľvek typ pôžičky alebo finančnej pomoci na oddlženie, mali by ste dobre zvážiť ponúkané podmienky – spočítajte si, koľko budete musieť vrátiť a o koľko sa vám predraží takýto úver. Vzhľadom na to, že ľudia s nahromadenými dlhmi alebo dokonca aj exekúciami sú v zložitej situácii, je tu oveľa vyššie riziko, že sa niekto bude snažiť takúto situáciu zneužiť a ešte viac na nich zarobiť.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang